Basın bülteni
08 Mayıs 2014
PR192014
Automatica Fuarı 2014
Sayfa 1 of 4
PC tabanlı Kontrol: Robot
kinematiğinin standart kontrol
sistemlerine etkin entegrasyonu
Beckhoff'un PC tabanlı kontrolü, PLC, Hareket Kontrolü,
ölçüm teknolojisi ile robotiği tek bir platformda birleştiriyor.
Bu yapı ayrı işlemcilerin ve ağ geçitlerinin kullanımını ortadan
kaldırmakla beraber genel mühendisliğin yanı sıra PLC ve
Hareket Kontrolü arasında gelişmiş senkronizasyon ve bunun
sonucunda da yüksek hassasiyet ve hız sağlamakta.
Beckhoff'un sunduğu yeni ürünlerden biri de, TwinCAT için 6
eksenli kinematik.
Bilimsel Otomasyon kavramıyla Beckhoff, PLC, Hareket Kontrolü
ve güvenlik teknolojisi ile birlikte standart kontrol platformu içine
robotik, ölçüm teknolojisi ve Durum İzlemeyi de entegre ediyor.
TwinCAT, robotik uygulamaların veya karmaşık matematiksel
ölçüm analizi algoritmalarının, PLC üzerinde performans etkileri
olmadan, ayrı çekirdekler üzerinde çalıştırılabilmesi için modern
işlemcilerin çoklu çekirdek teknolojisi kullanır. TwinCAT kullanıcısı,
çok çekirdekli işlemcili bir PC tabanlı kontrolörü yapılandırırken,
hangi çekirdeklerin işletim sistemi tarafından görülebileceğini ve
hangilerinin TwinCAT çalışma zamanı için % 100 kullanılabilir
olacağını tanımlayabilir. Bu yapı, PLC bir çekirdekte yürütülürken,
Robot transformasyolarının diğer çekirdek üzerinde
hesaplanmasına izin verir.
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul, Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 98 30
Faks: 0 (216) 580 98 33
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 98 30
Faks: 0 (216) 580 98 33
E-posta: [email protected]
Basın bülteni
08 Mayıs 2014
PR192014
Automatica Fuarı 2014
Sayfa 2 of 4
PC tabanlı kontrol, 6 eksenli robot kinematiğini standart
kontrolöre entegre ediyor
TwinCAT kinematik transformasyonuyla, 2-B paralel kinematik, 3D delta veya Scara gibi çeşitli robot kinematiği, DIN 66025
komutlarıyla veya PLC'nin PLCopen uyumlu fonksiyon bloklarıyla
programlanabilir. Beckhoff, Automatica'da yeni bir ürün olarak
TwinCAT'te 6 eksenli kinematik uygulamasını sundu. Beckhoff
standının ziyaretçileri çeşitli gösterimlerde robotlar ve eXtended
Transport System (XTS) arasındaki etkileşimi canlı olarak
görebilme fırsatı yakaladılar.
Evrensel çoklu dokunmatik işletim teknolojisi
Beckhoff, çoklu dokunmatik işletim teknolojisine sahip,
ölçeklenebilir Panel PC ve Kontrol Panel yelpazesiyle montaj
hücresinde düzgün bir görünüm sağlıyor. 7 – 24 inç arası ekran
boyutlarının yanı sıra, farklı bağlantılara ve işlemci güçlerine sahip
modeller, kullanıcıya maksimum çeşitliliği ve esnekliği sağlar.
Çoklu dokunmatik panel serisinin diğer avantajları CP-Link 4'ün
kullanımından geliyor. Kontrol ünitesini PC'den 100 m mesafeye
kadar uzatmak için kullanılan CP-Link 4Tek Kablo Teknolojisi:
Video sinyali, USB 2.0 ve güç kaynağı, standart CAT.6A kablo
üzerinden taşınıyor. Kullanıcı sadece yüksek esneklikten değil,
azalan kablo ve montaj maliyetlerinden de yararlanıyor.
Doğrudan sahada ivme ve açı ölçümü
Makine kullanılabilirliğini optimize etmek için yapılan “Durum
İzleme” ölçümleri makine mühendisliğinde giderek daha önemli
hale geliyor. Beckhoff, “Durum İzlemeyi” entegre etmek için uygun
I/O bileşenleri ve TwinCAT 3 kütüphaneleri sunuyor. Bu ürün
ailesine son eklenen üye ise EP1816-3008 EtherCAT kutusu. Bu
ürün, iki entegre 3 eksenli ivme sensörüne ve 16 dijital girişe sahip
olup, doğrudan sahada titreşim ve şok/salınım izlemekle beraber
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul, Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 98 30
Faks: 0 (216) 580 98 33
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 98 30
Faks: 0 (216) 580 98 33
E-posta: [email protected]
Basın bülteni
08 Mayıs 2014
PR192014
Automatica Fuarı 2014
Sayfa 3 of 4
boylamsal ve enine yönde eğim izleme imkanı da veren, kolayca
kurulabilen ve uygun maliyetli bir çözüm olarak kullanılabilir.
Böylece, robotik ve gezer tip uygulamaların durumu hakkında ek
verileri yüksek hassasiyetle ve fazla çaba harcamadan elde
edebilirsiniz.
 www.beckhoff.com.tr/automatica
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul, Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 98 30
Faks: 0 (216) 580 98 33
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 98 30
Faks: 0 (216) 580 98 33
E-posta: [email protected]
Basın bülteni
08 Mayıs 2014
PR192014
Automatica Fuarı 2014
Sayfa 4 of 4
Basın resmi
Resim yazısı:
PC tabanlı kontrol, robot kinematiği ve Hareket Kontrol
uygulamalarını düzgün bir yazılım ve donanım platformu üzerinde
entegre ediyor.
Metni ve resmi indirme:
download.beckhoff.com/download/press/2014/turkish/
pr192014_Beckhoff_tr.pdf
download.beckhoff.com/download/press/2014/presskit/
pr192014_Beckhoff.zip
Yazı hakkındaki okuyucu sorularını lütfen aşağıdaki adrese
gönderiniz:
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti., Gardenya-3 Plaza No:18-19-20,
34758 Ataşehir İstanbul, Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 9830, Faks: 0 (216) 580 9833
e-posta: [email protected], Internet: www.beckhoff.com.tr
Beckhoff Otomasyon Ltd. Şti.
Gardenya-3 Plaza No:18-19-20
34758 Ataşehir İstanbul, Türkiye
Telefon: 0 (216) 580 98 30
Faks: 0 (216) 580 98 33
E-posta: [email protected]
www.beckhoff.com.tr
Basın İletişim
Serkan Çiftçi
Telefon: 0 (216) 580 98 30
Faks: 0 (216) 580 98 33
E-posta: [email protected]
Download

Robot kinematiğinin standart kontrol sistemlerine etkin