DAMLA
KURUMSAL
DENEME BROŞÜRÜ
2, 3, 4.
Sınıflar
DENEME TARİHLERİ
1. DENEME:
11 Kasım 2014
2. DENEME:
16 Aralık 2014
3. DENEME:
31 Mart 2015
4. DENEME:
5 Mayıs 2015
Sayın Yetkili
Kıymetli Öğretmenim,
Yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, gelecekteki çetin rekabette kazanan tarafta olmalarını sağlamak ve onları donanımlı birer birey olarak geleceğe hazırlamayı hedefleyen Damla
Yayınevi, 40 yıllık yayıncılık tecrübesinin verdiği sorumlulukla sizlere, milyonlarca sınavın rahatlıkla yapıldığı ve okunduğu, son teknolojiyle donatılmış;
• İlk ve Tek Yapay Zekâ Modülü olan,
• Anlık sıralama ve raporlama yapabilen,
• Anlık PDF üretme ve tüm okulu birden okuyan,
• Programa ihtiyaç duymadan her bilgisayardan okuyabilen,
• Okutma da hızlı ve kolay,
Sınav Merkezini,
• Kazanımsal Metot ile,
• Kaliteli ayırt edici sorularla gerçek seviye tespiti yapabilen,
• Ayrıntılı karne ile sadece puanlama değil bilinen ve bilinmeyen kazanımların teker teker karnede gösterildiği,
• Önceki sınavların puanlarıyla mukayese tablosu olan,
• Her öğretmenin kendi sınıfını kazanımlar düzeyinde ölçümleme yapabilmesine imkan veren,
• Yeni Sınav Sistemi’ne göre hazırlanmış,
Kurumsal Deneme Sınavlarını gururla sunar.
Biliyoruz ki; her bir öğrencimizin gelişimi titizlikle
takip edilmeli ve eksik kalan yanları desteklenmeli,
başarılı yönleri ise daha iyiye yönlendirilmelidir. Bu
aşamada doğru kaynaklarla eğitimin yanı sıra doğru ölçme ve değerlendirme de hayati bir örnem arz
etmektedir. Bu bilinç ve hedefle sizlerin eğitim ve
öğretim çabanıza ve sevgili öğrencilerimize katkıda bulunmayı umarak çalışmalarınızda başarılar
dileriz.
DAMLA SINAV MERKEZİ
KAZANIMSAL
METOT
Öğrencilerin; aktarılan her ünitede ve o üniteyi öğrenirken geçirmeleri gereken süreci ifade eden adımlara “Kazanım” adı verilmektedir.
Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı boyunca karşılaşacağı tüm derslerin
ve sınavların içeriği bu kazanımlardadır.
Kazanımlar, eğitim sistemimizin temelidir ve eğitim müfredatı bu temel üzerine kurulmuştur.
“Kazanımsal Metot” ise; Damla Yayınevi’nin okul öncesinden 8. sınıfa
kadar olan yayınlarında uyguladığı, merkezinde kazanımlar olan bir
sistemdir. Yayınların içeriğindeki;
• Kazanım Odalıklı Konu Anlatımları
• Kazanım Uygulamaları
• Kazanım Pekiştirme Çalışmaları
• Kazanım Ölçme ve Değerlendirme Testleri, kazanımlar tek
tek ele alınarak hazırlanır.
Kazanımlar ilgili sayfalarda açıkça yazılır. Bu sayede;
• Kazanım takibi kolaylaşır.
• Kazanımları edinme noktasında öğrencinin eksikleri rahat
görülür.
• Değerlendirmeler ve geri bildirimler bütüncül ve objektif
şekilde yapılır.
KAZANIMSAL
METOT İLE
KAZANACAKSINIZ.
D
• Müfredat akışı düzenli ve daha kaliteli olur.
en
e Tarihle
em
ri
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
1
DAMLA KAZANIMSAL TESPİT
SINAVLARI’NIN İÇERİKLERİ VE
AYRICALIKLARI
İlköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için okullarda 4 sınav uygulanacaktır. Bu
sınavlar; okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler, veliler hatta il ve ilçe Millî
Eğitim Müdürlükleri açısından da büyük öneme sahiptir.
Damla Kazanım Tespit Sınavları;
• “Kazanımsal Metot” ile hazırlanmıştır.
• Her soru tamamen kazanım odaklıdır.
• Tüm sorular özenle ve yüksek kalitede hazırlanmıştır.
• Sorular yorum yapabilmeye, mantık ve muhakeme gücünü kullanabilmeye, analitik yetenekleri ölçebilmeye yöneliktir.
• Soruların detaylı çözümleri, öğrenilmeyen hiçbir nokta bırakmayacaktır.
• Sorularda 5’li zorluk derecelendirmesi kullanılmıştır.
Buna göre her bir denemenin içeriği;
% 10 Çok kolay, % 20 Kolay, % 40 Orta, % 20 Zor, % 10 Çok zor olacak şekilde düzenlenmiştir.
• Matematik bölümü soruları; birden fazla uygulama
programı olduğundan MEB kitapları kullananlar ve diğer yayınları kullananlar olmak üzere ayrılmıştır.
• A ve B kitapçığı olmak üzere iki farklı kitapçık
türü vardır.
De
neme Tarihl
e
ri
2
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
• Her bir denemenin içeriği, MEB tarafından belirtilen yıllık plandaki sürelerle paraleldir. Sarmal olarak devam etmektedir. Deneme tarihleri ve hangi
denemede hangi aralıktaki konulardan soru olduğunun yüzdeleri belirtilmiştir.
KAZANIM TESPİT SINAVLARI
SARMAL YAPI
KAZANIM DAĞILIM YÜZDELERİ
1. DENEME
2. DENEME
3. DENEME
4. DENEME
11 Kasım 2014
16 Aralık 2014
31 Mart 2015
5 Mayıs 2015
% 100
11 Kasım’a
kadar olan tüm
kazanımlar
% 40
11 Kasım’a
kadar olan tüm
kazanımlar
% 20
11 Kasım’a
kadar olan tüm
kazanımlar
% 10
11 Kasım’a
kadar olan tüm
kazanımlar
% 60
11 Kasım-16 Aralık
arasındaki
kazanımlar
% 20
11 Kasım-16 Aralık
arasındaki
kazanımlar
% 10
11 Kasım-16 Aralık
arasındaki
kazanımlar
% 60
% 20
16 Aralık-31 Mart
arasındaki
kazanımlar
16 Aralık-31 Mart
SORULARIN
arasındaki
kazanımlar
KAPSAMI
YILLIK PLAN
TARİHLERİNE GÖRE
DÜZENLENMİŞTİR.
% 60
31 Mart-5 Mayıs
arasındaki
kazanımlar
DERSLER
2. SINIF
3. SINIF
4. SINIF
TÜRKÇE
15
14
14
MATEMATİK
15
12
12
FEN BİLİMLERİ
–
12
12
HAYAT BİLGİSİ
10
12
–
SOSYAL BİLGİLER
–
–
12
DİN KÜLTÜRÜ
–
–
3
İNGİLİZCE
5
6
6
D
KAZANIM TESPİT
SINAVLARI
SORU SAYILARI
en
e Tarihle
em
ri
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
3
TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI
ÖĞRENCİ KARNESİ
De
neme Tarihl
e
ri
4
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
Öğrenciye ait tüm verilerin eksiksiz ve hızlı bir biçimde ölçe değerlendirme merkezlerine ulaşması için
optik formlar kullanılmaktadır. Sınav okuma merkezlerimizde hızla işlenen optik formlar ile tüm Türkiye
verileri genel merkezimizdeki web havuzunda toplanır ve tüm yurttaki öğrencilere doğru bir biçimde
sınav puanları ve sıralamaları verilir. Optik formlu
sınavlar gerçek MEB sınavlarına da en etkili hazırlık olmaktadır.
WEB ARAYÜZÜ
İnternet çağında bilgiyi paylaşmak kolaylaşmıştır. Damla Sınav Merkezi’nde toplanan bilgiler işlenerek internet ortamında bu bilgiye ihtiyaç duyanlar ile paylaşılır. İdareciler, öğretmenler, öğrenciler, veliler kendi yetkileri
dahilinde sınav sonuç analizlerine bir tıklama ile ulaşabilirler.
“Akıllı Tahta”ya yansıtılabilen sınav soru ve çözümleri ile derse katkı sağlar.
Çoğu raporu baskıya gerek olmadan dijital ortamda inceleyebilir, bilgisayarına Excel veya Pdf olarak listeleri indirebilir. İdareciler okulları, öğretmenler sınıfları, veliler öğrencileri en verimli şekilde izleyebilir. Objektif,
ölçülebilen kriterlerle başarıya yönlendirebilir.
ANALİZLER
Damla Kazanım Tespit Sınavları’nın ardından sınav merkezimizde öğrencilerin sınav sonuçları ve beraberinde hangi kazanımları kavradıkları hangilerinin üzerinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği gibi detaylı bilgiler toplanmaktadır.
Bu bilgilerden yola çıkarak eğitimcilere özel birçok analizler
sunulmaktadır. Tüm analizlere web arayüzümüz ile ulaşmak ve çıktı almak çok kolaydır. Analiz modülü ile;
Sıralı Sınıf ve Okul Listeleri
Sınıf ve Öğrenci Bazında Konu ve Kazanım Analizleri
Okul Müdürlerine Sınıf Ortalama Listeleri
Öğrenci ve Sınıf Bazında Gelişim Raporları
Sınıf ve Okul Bazında Soru Frekans Analizi
ve daha pek çok rapora ve grafiğe ulaşılabilir.
D
Sınıf ve Öğrenci Bazında Ders Raporları
en
e Tarihle
em
ri
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
5
ANALİZLER
Sıralı Sınıf Listesi
10/16/2014
Damla Yayınevi 2013
Sınav Tarihi : 11.11.2013
Cemal Reşit Rey İlköğretim O.
KTS1
Sıralı Sınıf Listesi
Başarı Sırası
Öğrenci
Türkçe
Matematik
Fen Ve Teknoloji
Sosyal Bil.
İngilizce
Sınıf
:4‐A
Puan Türü
: OMS Puanı
Din K. ve A. B.
Snf
Okl
İlçe
İl
Gnl
No
Adi Soyadi
Sube
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
Top.Net
OMS P.
1
1
1
3
23
1246
İCL L DÜZ
4A
16
0
0
16,00
14
0
0
14,00
12
0
0
12,00
12
0
0
12,00
4
2
0
4,00
58,00
495,952
D
Y
B
Net
2
2
2
12
84
1542
BURKU ÇOBAN
4A
15
1
0
15,00
14
0
0
14,00
11
1
0
11,00
12
0
0
12,00
5
1
0
5,00
57,00
485,050
3
6
6
36
198
1278
İSA DEMİR
4A
13
3
0
13,00
14
0
0
14,00
12
0
0
12,00
12
0
0
12,00
5
1
0
5,00
56,00
477,197
4
7
7
67
371
1512
BÜŞRA ZİY OĞLU
4A
15
1
0
15,00
12
2
0
12,00
12
0
0
12,00
11
1
0
11,00
5
1
0
5,00
55,00
468,795
5
10
10
82
439
777
Z BETÜL TI AŞ
4A
14
2
0
14,00
13
1
0
13,00
11
1
0
11,00
11
1
0
11,00
6
0
0
6,00
55,00
6
12
12
101
534
1407
BUSEGÜ ÇATAR
4A
13
3
0
13,00
14
0
0
14,00
10
2
0
10,00
12
0
0
12,00
4
2
0
4,00
53,00
463,174
7
17
17
143
801
1489
EBRU TEK
4A
14
2
0
14,00
12
2
0
12,00
12
0
0
12,00
10
2
0
10,00
4
2
0
4,00
52,00
454,993
8
18
18
147
841
42
BEDİA ÇALIŞGAN
4A
13
3
0
13,00
13
1
0
13,00
12
0
0
12,00
9
3
0
9,00
5
1
0
5,00
52,00
453,940
1397
2525
9
26
26
228
ELİFNUR ÜNER
4A
13
3
0
3
0
0
2
4
0
466,595
13,00
11
0
11,00
12
12,00
11
1
0
11,00
2,00
49,00
440,169
10
28
28
232
1415
139
EDANUR DEMİR
4A
11
5
0
11,00
12
2
0
12,00
11
1
0
11,00
12
0
0
12,00
5
1
0
5,00
51,00
439,942
11
37
37
309
1754
374
SUDE SEKMEN
4A
14
2
0
14,00
8
5
1
8,00
12
0
0
12,00
12
0
0
12,00
5
1
0
5,00
51,00
431,915
12
40
40
367
2026
128
EBRAR KÜÇÜKBEYAZIT
3
10
4
0
10,00
10
2
0
10,00
11
1
0
4A
13
0
13,00
11,00
5
1
0
5,00
49,00
425,541
13
42
42
377
2084
341
FAİK B Ş
4A
10
6
0
10,00
12
2
0
12,00
12
0
0
12,00
9
3
0
9,00
5
1
0
5,00
48,00
424,460
14
43
43
409
2234
107
BUĞRA TAHA GÜN
4A
9
7
0
9,00
12
2
0
12,00
11
1
0
11,00
11
1
0
11,00
5
1
0
5,00
48,00
421,238
402,007
15
60
60
575
3113
321
OKAN YILMAZ
4A
10
6
0
10,00
11
3
0
11,00
12
0
0
12,00
7
5
0
7,00
3
3
0
3,00
43,00
16
70
70
650
3448
1855
SUDENAS KARASAKAL
4A
11
5
0
11,00
8
5
1
8,00
12
0
0
12,00
10
2
0
10,00
2
4
0
2,00
43,00
395,360
17
87
87
755
3876
163
EREN GÜREK
4A
8
8
0
8,00
10
3
1
10,00
11
1
0
11,00
10
2
0
10,00
2
4
0
2,00
41,00
385,985
18
89
89
773
3965
101
BEYZ CEYLAN
4A
8
8
0
8,00
10
4
0
10,00
10
2
0
10,00
10
1
1
10,00
4
2
0
4,00
42,00
384,034
3989
298
MERYEM ÇETİN
20
107
107
1075
5380
34
ATİLLA DU L
21
19
110
90
110
90
1098
775
5472 X48937 ONUR AYDEMİR
12,00
10
0
10,00
41,00
383,283
4A
7
9
0
7,00
7
7
0
7,00
10
1
1
10,00
11
1
0
11,00
2
4
0
2,00
37,00
351,807
4A
4A
7
8
9
8
0
0
7,00
8,00
9
9
5
4
0
1
9,00
9,00
10
12
2
0
0
0
10,00
7
4
2
1
7,00
2
2
4
4
0
0
2,00
2,00
35,00
349,802
22
124
124
1224
6031
22
ALEYNA ÇİFCİBAŞI
4A
6
10
0
6,00
6
8
0
6,00
10
2
0
10,00
10
2
0
10,00
4
2
0
4,00
36,00
335,375
23
126
126
1236
6087
235
KARDELEN REİS
4A
8
8
0
8,00
5
9
0
5,00
12
0
0
12,00
7
5
0
7,00
2
4
0
2,00
34,00
333,922
24
156
156
1616
7909
1777
YİĞİTHAN GÜNERİ
4A
7
8
1
7,00
4
10
0
4,00
9
3
0
9,00
3
9
0
3,00
2
4
0
2,00
25,00
280,888
25
175
175
1786
8709
2003
ŞEVVAL YAZAR
4A
6
10
0
6,00
4
10
0
4,00
4
8
0
4,00
4
8
0
4,00
2
4
0
2,00
20,00
248,817
26
184
184
1836
8945
152
EMRE ÖZDEMİR
4A
4
12
0
4,00
3
11
0
3,00
4
8
0
4,00
7
5
0
7,00
1
5
0
1,00
19,00
238,794
Soru çözümlerini ve diğer raporları görmek için www.damlasinav.com adresinden size ait şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz.
Bu rapor Damla Sınav Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
http://89.19.1.20/default.aspx
1/2
Sıralı Ders Sınıf Listesi
10/16/2014
Damla Yayınevi 2013
Cemal Reşit Rey İlköğretim O.
Kazanım Tespit Sınavı ‐ 1
Sıralı Ders Sınıf Listesi
BAŞARI SIRASI
ÖĞRENCI
Sınav Tarihi
: 11.11.2013
Sınıf
:4A
Ders
: Türkçe
TÜRKÇE
OKUL SIRA
SINIF SIRA
NO
ADI SOYADI
SINIFI
DOĞRU
YANLIŞ
BOŞ
NET
1
1
1246
İCL L DÜZ
4 A
16
0
0
16,00
3
2
1542
BURKU ÇOBAN
4 A
15
1
0
15,00
3
2
1512
BÜŞRA ZİY OĞLU
4 A
15
1
0
15,00
7
4
777
Z BETÜL TI AŞ
4 A
14
2
0
14,00
7
4
1489
EBRU TEK
4 A
14
2
0
14,00
7
4
374
SUDE SEKMEN
4 A
14
2
0
14,00
13
7
128
EBRAR KÜÇÜKBEYAZIT
4 A
13
3
0
13,00
13
7
2525
ELİFNUR ÜNER
4 A
13
3
0
13,00
13
7
42
BEDİA ÇALIŞGAN
4 A
13
3
0
13,00
13
7
1278
İSA DEMİR
4 A
13
3
0
13,00
13
7
1407
BUSEGÜ ÇATAR
4 A
13
3
0
13,00
42
12
1855
SUDENAS KARASAKAL
4 A
11
5
0
11,00
42
12
139
EDANUR DEMİR
4 A
11
5
0
11,00
60
14
341
FAİK B Ş
4 A
10
6
0
10,00
60
14
321
OKAN YILMAZ
4 A
10
6
0
10,00
87
16
107
BUĞRA TAHA GÜN
4 A
9
7
0
9,00
111
17
163
EREN GÜREK
4 A
8
8
0
8,00
111
17
101
BEYZ CEYLAN
4 A
8
8
0
8,00
111
17
235
KARDELEN REİS
4 A
8
8
0
8,00
111
17
298
MERYEM ÇETİN
4 A
8
8
0
129
21
1777
YİĞİTHAN GÜNERİ
4 A
7
8
1
7,00
129
21
34
ATİLLA DU L
4 A
7
9
0
7,00
129
21
X48937
ONUR AYDEMİR
4 A
7
9
0
7,00
8,00
151
24
2003
ŞEVVAL YAZAR
4 A
6
10
0
6,00
151
24
22
ALEYNA ÇİFCİBAŞI
4 A
6
10
0
6,00
http://89.19.1.20/default.aspx
1/2
neme Tarihl
e
De
ri
6
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
www.damlasinav.com
Tüm analizleri öğretmenlerimiz internet aracılığı ile sistemimize bağlanarak deneyebilirler. Sistemi denemek için
www.damlasinav.com adresinden Kurumsal Deneme Sınavları Demo Bölümüne tıklayınız.
ANALİZLER
Ders Bazında Sınıf Konu Analiz Raporları
10/16/2014
Damla Yayınevi 2013
CEMAL REŞİT REY İLKÖĞRETİM O.
Sınav Tarihi
Sınıf
Ders
Kazanım Tespit Sınavı - 1
Ders Bazında Sınıf Konu Analiz Raporu
DERS
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
Türkçe
KONU
: 11.11.2013
: 4-A
: Türkçe
SORU
ADETI
DOĞRU
YANLIŞ
BOŞ
İL DOĞRU
ORANI
GENEL DOĞRU
ORANI
3
2
2
3
1
1
1
2
1
% 85,9
% 55,77
% 63,46
% 47,44
% 65,38
% 96,15
% 96,15
% 40,38
% 73,08
% 12,82
% 44,23
% 36,54
% 52,56
% 34,62
% 3,85
% 3,85
% 59,62
% 26,92
% 1,28
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
% 78,49
% 44,82
% 51,28
% 43,04
% 67,86
% 75,26
% 65,61
% 24,16
% 74,13
% 77,25
% 45,28
% 52,93
% 43,93
% 64,41
% 72,38
% 66,9
% 23,48
% 68,53
Paragrafta Anlam
Cümlede Anlam
Kelimede Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Görsel Okuma
5N 1K Soruları
Deyimler ve Atasözleri
Şiirde Anlam
Bu rapor Damla Sınav Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
Ders Bazında Sınıf Konu Analiz Raporları
10/16/2014
Damla Yayınevi 2013
AKSARAY MAHMUDİYE İLKÖĞRETİM OKULU
Ders Bazında Sınıf Konu Analiz Raporu
DERS
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler
Sınav Tarihi : 07.01.2014
Sınıf
: 4-A
Ders
: Sosyal Bilgiler
Kazanım Tespit Sınavı - 3
http://89.19.1.20/default.aspx
KONU
SORU
ADETI
DOĞRU
YANLIŞ
BOŞ
İL DOĞRU
ORANI
GENEL DOĞRU
ORANI
1
1
2
2
3
1
2
% 86,21
% 86,21
% 82,76
% 79,31
% 70,11
% 72,41
% 77,59
% 13,79
% 13,79
% 17,24
% 20,69
% 29,89
% 27,59
% 20,69
%0
%0
%0
%0
%0
%0
% 1,72
% 73,17
% 77,16
% 77,16
% 69,73
% 56,02
% 62,75
% 63,91
% 73,95
% 76,58
% 77,47
% 69,7
% 59,32
% 67,61
% 66,33
KENDİMİ TANIYORUM (Ben ve Arkadaşlarım)
KENDİMİ TANIYORUM (Duygularımız ve Düşüncelerimiz)
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM (Ailemin Tarihi)
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM (Geçmişten Günümüze Kültür)
GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM (Bir Devletin Doğuşu)
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?
TEMİZ OLALIM
1/1
Bu rapor Damla Sınav Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
Ders Bazında Sınıf Soru Analiz Raporları
10/16/2014
Damla Yayınevi 2013
http://89.19.1.20/default.aspx
1/1
CEMAL REŞİT REY İLKÖĞRETİM O.
Sınav Tarihi : 11.11.2013
Sınıf
:4A
Ders
: Fen Ve Teknoloji
SORU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
KONUSU
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
Doğal sayılar
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
Soluk alıp‐verme
Soluk alıp‐verme
Soluk alıp‐verme
Soluk alıp‐verme
CEVAP
B
A
A
C
D
B
C
D
C
D
B
A
DOĞRU
% 88,46
% 88,46
% 88,46
% 88,46
% 80,77
% 100
% 57,69
% 92,31
% 92,31
% 100
% 92,31
% 92,31
YANLIŞ
% 11,54
% 11,54
% 11,54
% 11,54
% 15,38
%0
% 42,31
% 7,69
% 7,69
%0
% 7,69
% 7,69
BOŞ
A
%0
%0
%0
%0
% 3,85
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
Bu rapor Damla Sınav Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
B
% 3,85
% 88,46
% 88,46
% 3,85
%0
%0
% 11,54
% 3,85
%0
%0
%0
% 92,31
C
% 88,46
% 7,69
%0
%0
% 15,38
% 100
% 15,38
%0
%0
%0
% 92,31
% 7,69
D
% 3,85
% 3,85
%0
% 88,46
%0
%0
% 57,69
% 3,85
% 92,31
%0
% 7,69
%0
E
% 3,85
%0
% 11,54
% 7,69
% 80,77
%0
% 15,38
% 92,31
% 7,69
% 100
%0
%0
D
Kazanım Tespit Sınavı - 1
Ders Bazında Sınıf Soru Analiz Raporu
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%0
en
e Tarihle
em
ri
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
7
ANALİZLER
Ders Bazında Sınıf Konu Analiz Raporları
10/16/2014
Damla Yayınevi 2013
CEMAL REŞİT REY İLKÖĞRETİM O.
Sınav Tarihi : 11.11.2013
Sınıf
: 4-E
Ders
: Fen Ve Teknoloji
Kazanım Tespit Sınavı - 1
Ders Bazında Sınıf Kazanım Analiz Raporu
KONU
KAZANIM
SORU
ADETI
DOĞRU
YANLIŞ
BOŞ
İL
DOĞRU
ORANI
GENEL
DOĞRU
ORANI
Doğal sayılar
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
İskelet‐kas‐hareket ilişkisi
Soluk alıp‐verme
Soluk alıp‐verme
Soluk alıp‐verme
Soluk alıp‐verme
1.6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir.
1.1. Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir.
1.2. İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir.
1.3.Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir
1.6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir.
1.7. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar.
1.8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar.
1.9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir.
2.1. Soluk alıp‐vermede görevli yapı ve organları belirtir.
2.2. Soluk alıp‐verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.
2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir.
2.4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
% 47,83
% 39,13
% 60,87
% 43,48
% 47,83
% 73,91
% 78,26
% 65,22
% 65,22
% 69,57
% 65,22
% 78,26
% 52,17
% 60,87
% 30,43
% 56,52
% 52,17
% 26,09
% 21,74
% 30,43
% 30,43
% 30,43
% 30,43
% 17,39
%0
%0
% 8,7
%0
%0
%0
%0
% 4,35
% 4,35
%0
% 4,35
% 4,35
% 58,72
% 56,99
% 68,83
% 60,41
% 58,72
% 69,29
% 88,16
% 81,07
% 72,3
% 72,7
% 68,83
% 84,74
% 60,11
% 60,09
% 69,05
% 61,96
% 60,11
% 68,2
% 85,69
% 79,34
% 72,16
% 72,25
% 69,17
% 83,95
Bu rapor Damla Sınav Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
Öğrenci Gelişim Raporu
10/16/2014
Damla Yayınevi 2013
Öğrenci
AKSARAY MAHMUDİYE İLKÖĞRETİM OKULU
http://89.19.1.20/default.aspx
Adi Soyadi
: AHMET ARDA ARIKAN
Sınıf
:4‐A
1/1
Öğrenci Gelişim Raporu
Turkce
Matematik
Fen ve Tek.
Sosyal Bil.
İngilizce
Din K. ve A. B.
Toplam
Sınav
Tarih
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
D
Y
B
Net
KTS1
11.11.2013
14
2
0
14,00
12
2
0
12,00
12
0
0
12,00
11
1
0
11,00
6
0
0
6,00
55
5
0
55,00
KTS1
11.11.2013
8
3
1
8,00
11
1
0
11,00
6
6
0
6,00
10
2
0
10,00
10
1
1
10,00
55
14
3
KTS2
12.12.2013
15
1
0
15,00
14
0
0
14,00
12
0
0
12,00
12
0
0
12,00
6
0
0
6,00
59
1
0
59,00
KTS2
12.12.2013
10
2
0
10,00
12
0
0
12,00
10
2
0
10,00
12
0
0
12,00
11
1
0
11,00
67
5
0
67,00
KTS3
07.01.2014
16
0
0
16,00
13
1
0
13,00
12
0
0
12,00
12
0
0
12,00
6
0
0
6,00
59
1
0
59,00
KTS3
07.01.2014
10
2
0
10,00
10
1
1
10,00
10
1
1
10,00
11
0
1
11,00
10
2
0
10,00
51
6
15
51,00
KTS4
04.03.2014
11
0
1
11,00
11
1
0
11,00
10
2
0
10,00
8
2
2
8,00
12
0
0
12,00
60
5
7
60,00
KTS4
04.03.2014
15
1
0
15,00
13
1
0
13,00
11
1
0
11,00
12
0
0
12,00
6
0
0
6,00
57
3
0
57,00
D
Y
B
Net
55,00
Ders Bazında Sınıf Başarı Ortalamaları
10/16/2014
http://89.19.1.20/default.aspx
Damla Yayınevi 2013
1/1
AKSARAY MAHMUDİYE İLKÖĞRETİM OKULU
Sınav Tarihi
Sınıf
Ders
Kazanım Tespit Sınavı - 3
Ders Bazında Sınıf Başarı Ortalamaları
GENEL SIRA
İL SIRASI
İLÇE SIRASI
Y. DILIM
SINIF
ORT. DOĞRU
ORT. YANLIŞ
ORT. BOŞ
NET ORTALAMASI
34
5
1
1,56
4B
10,29
3,71
0,00
10,29
35
6
2
1,61
4A
10,24
3,69
0,07
10,24
Okul Ort. 10,27
SINAVA KATILAN
OKUL:
1070
SINIF:
2180
3,70
0,03
: 07.01.2014
: 4. Sınıflar
: Matematik
10,27
Ilce
7,86
5,80
0,34
7,86
Sehir
7,21
6,31
0,48
7,21
Genel
7,76
5,91
0,34
7,76
Bu rapor Damla Sınav Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
8
http://89.19.1.20/default.aspx
1/1
Sınıf
KONU DAĞILIMLARI
• Listeler güncel müfredata göredir.
• Programda oluşabilecek değişikliklerden dolayı sınav içeriklerinde yeni düzenlemeler yapılabilir.
• Her denemeden önce konu ve kazanım dağılım tablolarına www.damlasinav.com adresinden ulaşılabilir.
D
2
KAZANIM TESPİT SINAVI
en
e Tarihle
em
ri
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
9
3
Sınıf
De
neme Tarihl
e
ri
10
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
KAZANIM TESPİT SINAVI
KONU DAĞILIMLARI
Sınıf
KONU DAĞILIMLARI
D
4
KAZANIM TESPİT SINAVI
e Tarihle
em
ri
n
e
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
11
2.
SINIF
AKILLI DAMLA EĞİTİM SETİ
192 Sayfa
Sınıf Promosyonu:
8 GB Flash
Bellek ile
Tüm Dijital ve
İnteraktif İçerikler
224 Sayfa
AKI
LLI
TA
112 Sayfa
12
AU
T
H
YGULAMA
LI
İNTERAKTİF
SORU BANKASI
240 Sayfa
96 Sayfa
48 Sayfa
OTOKONTROLLÜ
YAPRAK TESTLER
144 Sayfa
3.
SINIF
AKILLI DAMLA EĞİTİM SETİ
240 Sayfa
208 Sayfa
144 Sayfa
112 Sayfa
İNTERAKTİF
SORU BANKASI
240 Sayfa
96 Sayfa
OTOKONTROLLÜ
YAPRAK TESTLER
144 Sayfa
AK
I LL
I
56 Sayfa
Sınıf Promosyonu:
8 GB Flash
Bellek ile
Tüm Dijital ve
İnteraktif İçerikler
TA UYGULAM
H
AL
TA
I
13
4.
SINIF
AKILLI DAMLA EĞİTİM SETİ
272 Sayfa
240 Sayfa
Sınıf Promosyonu:
8 GB Flash
Bellek ile
Tüm Dijital ve
İnteraktif İçerikler
128 Sayfa
128 Sayfa
144 Sayfa
AKI
LLI
TA
56 Sayfa
14
AU
T
H
YGULAMA
LI
İNTERAKTİF
SORU BANKASI
240 Sayfa
OTOKONTROLLÜ
YAPRAK TESTLER
144 Sayfa
YENİ
PRETT Y ENGLISH
Pretty English;
“Learn” Pratik Konu Kavrama/Öğrenme Sürecine Etkin Katılım Sayfaları,
“Exercise” Pekiştirme Sayfaları,
“Sticker Page” Renkli – Resimli Çıkartma Sayfaları,
“Quiz” Testler/Dönüt, Düzeltme Sayfaları,
“General Quiz” Genel Değerlendirme Testleri, bölümlerinden oluşmaktadır.
Akıllı Tahta Uyumlu “İnteraktif Z-Kitap” Uygulaması
• Listening and pronunciation Dinleme Etkinlikleri, yabancı hocalar tarafından İngiliz aksanı ile seslendirilmiştir.
• Sounds and Songs İngilizce Seslendirme ve Şarkılar,
• Interactive Exercise İnteraktif Uygulama Etkinlikleri,
• Interactive Quiz İnteraktif testler ve dijital karne sizlere sunulmaktadır.
İnteraktif Z-Kitap ile desteklenmiş kitabımızın dijital
içeriğine kitap arkasında verilen özel şifreniz ile “e-prettyenglish.com” internet sitesinden kolayca ulaşabilirsiniz.
112 Sayfa / Kuşe Kâğıt / Fleksi Kapak / Sticker İlaveli
15
YENİ
PRETT Y ENGLISH
SMART NOTEBOOK
İNGİLİZCE
DEFTER
ÜNİTELERE UYGUN RESİMLİ
ETKİNLİKLİ DEFTER
• İngilizce müfredatına ve kazanımlara uygun,
• İngilizce öğrenmeyi zevkli hâle getiren cıvıl
cıvıl sayfalar,
• Ünite ünite, kelime ve fiillerin resimlerle öğretildiği neşeli sayfalar,
• Üniteleri destekleyen pekiştirme amaçlı
akıllı aktiviteler,
16
YENİ
PRETT Y ENGLISH
WORKSHEETS
OTOKONTROLLÜ
İNGİLİZCE
YAPAK TESTLER
• Kazanım takip sistemine göre düzenlenmiş ölçme
ve değerlendirme testleri,
• Her ünite için iki adet çoktan seçmeli test, bir adet
alternatif etkinliklerden oluşan testler bulunmaktadır,
• Toplam 10 Ünite 30 Quiz (20 test, 10 etkinlik),
• Çek-Kopar sayfalarıyla kullanımı kolay,
• Her yaprak test ile birlikte verilen otokontrol
(self-control) sistemli delikli cevap anahtarı sayesinde kendi kendini ölçme ve değerlendirme imkânı.
DAMLA
KURUMSAL DENEME
SINAVLARI İLE BAŞARIYI
YAKALAYIN
De
neme Tarihl
Prof. K. İsmail Gürkan Cad. No: 8
Cağaloğlu-İSTANBUL
Tel.: 0212 514 28 28 (pbx) Faks: 0212 528 24 01
www.damlayayinevi.com.tr - www.damlasinav.com
e
ri
1. DENEME
11 Kasım
2014
2. DENEME
16 Aralık
2014
3. DENEME
31 Mart
2015
4. DENEME
5 Mayıs
2015
YETKİLİ BAYİ
Download

Kataloğumuzu indirmek için tıklayın.