DİGİTAL KONTROL Doktora Dersi Konu Paylaşımı
No
Numara
Ad-Soyad
MUHAMMED
AKYOL
Konu
Tarih
Ayrık Zamanlı Sistemlere Giriş - Durum Denklemleri
(Diferansyel Denklemlerin Vektör-Matris Formunda
Gösterimi) - Durum Geçiş Matrisi (Vektör Matris
21.04.2014
Formundan Transfer Fonksiyonuna Geçiş ve Özellikler)
- Programlama Yöntemleri ve Computer Diyagramları Kontrol Edilebilirlik ve Gözlenebilirlik
1
2602090094
2
2602120095 BEKİR PUNAR
Digital Kontrol Sistemlerinin Kararlılığı; W Bilineer
Dönüşümü ile Routh Hurwitz Stabilite Kriteri - Jury
Stabilite Kriteri
2602130016 UMUT GÜVEN
Z Dönüşümü - Blok Diyagramların Örneklenmesi Model Elde Etme ve Durum Uzayı Diyagramları 28.04.2014
Kesikli Zamanda Durum Geçiş Matrisi (Vektör Matris
Formundan Transfer Fonksiyonuna Geçiş ve Özellikler)
3
05.05.2014
ELEKTRİKLİ DEMİRYOLU SİSTEMLERİNDE ENERJİ BESLEME VE TAHRİK DÜZENEKLERİ Yüksek Lisans Dersi Konu Paylaşımı
No
1
2
3
4
5
6
7
Numara
2601060241
2601100315
2601110326
2601120433
2601130115
2601130116
2601130117
Ad-Soyad
MEHMET AYDINLI
GÜRHAN MAMAKLIOĞLU
MEHMET AKİF YAZAR
BURAK ARSLAN
ANIL BALTA
ORÇUN KARADENİZ
TUĞBA DEVECİ
Konu
Yüksek Hızlı Trenlerde İşletme Kriterleri
Raylı Sistemlerde Enerji Besleme ve Tahrik Düzenekleri ile Ekipmanlar
Raylı Sistemlerde Kullanılan Şalt Sahaları ve Ekipmanlar
Raylı Sistemlerde Sinyalizasyon
Raylı Sistemlerde Frenleme Enerjisinin Geri Kazanımı
Raylı Sistemlerde Yapılan Testler (Apleti Tespiti, EMC vb.)
Raylı Sistemlerde Emniyet
Tarih
02.06.2014
07.04.2014
21.04.2014
28.04.2014
05.05.2014
12.05.2014
26.05.2014
NOT: Konu anlatımı için belirlenen tarihlere itiraz olması durumunda söz konusu durumun en geç 27.03.2014 Perşembe gününe dek asistanım
Dr. Hasan TİRYAKİ’ye e-posta yoluyla ([email protected]) bildirilmesi gerekmektedir.
Prof. Dr. İlhan KOCAARSLAN
Download

Prof.Dr. İlhan KOCAARSLAN sorumluluğundaki lisansüstü derslerin