İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2014-2015 Erasmus+
Personel Hareketliliği Duyurusu
2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz 03.11.2014 –
24.11.2014 tarihleri arasında, Ders Verme veya Ders Alma ön başvuru formlarını eksiksiz olarak doldurarak Dış
İlişkiler Koordinatörlüğüne elden teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler. Başvuru sahiplerinin 24.11.2014
tarihine kadar başvuru formlarını imza karşılığı elden teslim etmesi gereklidir. 2014-2015 akademik yılı içinde
gerçekleşecek tüm hareketlilik faaliyetlerinin en geç 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. Ders
verme hareketliliği faaliyetinde, toplam ders verme süresinin en az 5 saat, eğitim alma süresinin en az 5 gün olması
zorunludur.
Erasmus Personel Hareketliliğinin iki alt grubu bulunmaktadır.
Ders Verme Hareketliliği :
Bilindiği üzere Erasmus Personel Hareketliliği altında yürütülen Ders Verme Hareketliği, Erasmus
Üniversite Beyannamesi (EÜB) / Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) sahibi yükseköğretim
kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının farklı bir Avrupa ülkesinde EÜB sahibi bir yükseköğretim
kurumunda ders vermesine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır.
EÜB sahibi kurumların güncel listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php
Hareketlilik gerçekleştirilecek olan yükseköğretim kurumu ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında, başvuru
yapılacak bölüm için mevcut ve geçerli bir “Erasmus İkili Anlaşması” olması gerekmektedir.
Mevcut ikili anlaşmalara linkten ulaşabilirsiniz:
http://disiliskiler.ikc.edu.tr/sayfa/erasmus-anlasmalari-listesi-kontenjanlari
Eğitim Alma Hareketliliği :
Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin EÜB sahibi bir
yükseköğretim kurumunda veya işletmelerde eğitim almasına olanak sağlar.
Hareketlilik gerçekleştirilecek olan ülkenin 28 AB üyesi ülkeden biri olması ve gidilecek olan yükseköğretim
kurumunun ise EÜB sahibi olması gerekmektedir. Bu hareketlilik kapsamında eğitim almak üzere aynı zamanda
işletmelere de gidilebilir. Bu durumda, işletmenin personelin çalışma alanı ile ilgili bir eğitim veren bir kuruluş olması
gerekmektedir. Eğitim alma hareketliliğinden faydalanmak üzere seçilmiş olan personelin, gideceği kurumda en az 5
iş günü eğitim alma faaliyetinde bulunması gerekir.
Değerlendirme Kriterleri:
Yapılacak başvurular, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından
değerlendirilecek olup, Seçim komisyonu değerlendirme sırasında aşağıda açıkça belirtilen madde ve kriterlere göre
puanlama ve sıralama yaparak “Asil” ve “Yedek” personeli belirleyecektir. Bu kriterler, Ulusal Ajans tarafından
hazırlanan ‘Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirlenen öncelikler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır
Değerlendirme kriterlerinde aşağıdaki başlıklar dikkate alınacaktır.
1-
Başvurulacak kurum ile ikili anlaşmanın olması,
2-
Daha önceden hareketlilik faaliyetinde yararlanmamış personel olunması,
3-
Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere başvuru yapılmış olunması,
4-
Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere başvurulması,
5-
Dil belgesi
(Seçilen personelin ilgili hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilmesi ve faaliyetten verim elde
edebilmesi için seçimler sırasında personelin yabancı dil yeterliliğinin göz önünde bulundurulması ayrıca önem
taşımaktadır. Eşdeğeri kabul edilen sınavlar da dahil olmak üzere ders verme hareketliliği için YDS 70 ve üzeri;
personel eğitimi hareketliliği içinse YDS 55 puan ve üzeri dil puanları değerlendirmeye alınacaktır.
Rektörlük tarafından oluşturulacak bir “Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda
hareketlilikten faydalanabilecek aday öğretim elemanları belirlenecek ve sonuçlar web sayfasında ilan edilecektir.
Seçilmiş aday öğretim elemanları belirlenecek bir süre içinde (1 ayı geçmemek üzere) öğretim programlarını
oluşturmakla ve gerekli işlemleri yürütmekle yükümlü olacaktır.
Hibe Miktarları
Hareketlilikten faydalanan personelin alacağı hibenin hesaplanması personelin kendi kurumu tarafından, Ulusal Ajans
tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. Erasmus kapsamında Personel Hareketliliği
faaliyetinden faydalanan/ faydalanacak olan personele verilecek olan günlük/haftalık harcırah miktarları aşağıdaki
tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır.
Tablo 1: Ülkelere göre ödenecek hibe miktarları
Ülke Grupları
Hareketlilikte Gidilen Ülkeler
Grup A





Danimarka
İrlanda
Hollanda
İsveç
Birleşik Krallık


















Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kıbrıs Rum Kesimi
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
Fransa
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İtalya
Lihtenştayn
Lüksemburg
Norveç
Polonya
Romanya
İsviçre
Türkiye
Grup C







Makedonya
Almanya
Letonya
Malta
Portekiz
Slovak Cumhuriyeti
İspanya
Grup D




Hırvatistan
Estonya
Litvanya
Slovenya
Grup B
Günlük Hibe Miktarları
144
126
108
90
Erasmus+ Döneminde 2014/15 Akademik Yılı için Personel Hareketliliğine İlişkin Seyahat Katkısı
Seyahat Katkısı aşağıdaki kurallara göre uygulanır. Uzaklık hesabı Avrupa Komisyonun uzaklık hesaplama sistemi
kullanılarak gerçekleştirilir.
Tablo 2: Mesafeye Göre Seyahat Katkısı
Uygun Maliyet
Finansman
Tutar
Mekanizması
Katılımcıların yerleşik
oldukları yerden faaliyet
100 ila 499 km arasındaki seyahat
Birim maliyet mesafeleri için: Katılımcı başına 180
Seyahat yerine gitmek ve
dönmek için yaptıkları
AVRO
seyahat maliyetine katkı
Tahsis Kuralı
Kişi başına seyahat
mesafesine bağlıdır.
Seyahat mesafesi Avrupa
Komisyonu tarafından
sağlanan mesafe
hesaplayıcı kullanılarak
hesaplanmalıdır.
500 ila 1999 km arasındaki seyahat
mesafeleri için: Katılımcı başına 275
AVRO
2000 ila 2999 km arasındaki seyahat
mesafeleri için: Katılımcı başına 360
AVRO
3000 ila 3999 km arasındaki seyahat
mesafeleri için: Katılımcı başına 530
AVRO
4000 ila 7999 km arasındaki seyahat
mesafeleri için: Katılımcı başına 820
AVRO
8000 ya da daha fazla seyahat mesafeleri
için: Katılımcı başına 1100 AVRO
Erasmus kapsamında Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanan/faydalanacak personelin hibesi 2
taksitte ödenir. İlk ödeme olarak, personelin belirlenen toplam hibesinin %80’i verilir. İkinci ödeme ise
faaliyet dönemi sonunda, personelin teslim edeceği katılım belgesi, nihai öğretim programı ve seyahat
belgeleri dikkate alınarak ve personel faaliyet raporunu teslim ettikten sonra yapılır. Belgelerini teslim
etmeyen kişilere kalan hibe ödenmez ve kişiler hiçbir hak talep edemez.
İsteyen personel maddi destekten feragat ederek faaliyetten faydalanabilir.
Üniversitemize bu hareketlilik kaleminde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
(Ulusal Ajans) tarafından tahsis edilmiş hibe miktarı göz önünde bulundurularak, 2014-2015 akademik yılı
için ders verme hareketliliği kapsamında minimum 5 asil aday (listede ön değerlendirmeyi geçmiş tüm
adaylar sırasıyla yedek aday olacaktır), ders alma hareketliliği kapsamında minimum 5 asil aday (listede
ön değerlendirmeyi geçmiş tüm adaylar sırasıyla yedek aday olacaktır) belirlenecektir.
Formlar aşağıdaki adrese 24.11.2014 tarihine kadar dil puanınızı gösteren belge ekli şekilde elden teslim edilecektir.
Personelimiz istemesi durumunda iki hareketlilik için de başvurabilir fakat ikisinden birden yararlanamayacaktır
Öğretim Elemanlarının Ders Verme Hareketliliği Başvuru Formu için tıklayınız
Personel Eğitimi Hareketliliği Başvuru Formu için tıklayınız.
.
İletişim Bilgileri
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Adres: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Merkezi Ofisler Binası II- Zemin Kat
Elektronik posta: [email protected]
Telefon: +90.232.329.3535 (Dahili:1305 ya da 1315)
Download

izmir kâtip çelebi üniversitesi dış ilişkiler koordinatörlüğü