ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: MELEK ATABEY
Doğum Tarihi: 22.01.1964
Ünvanı: Doçent Dr.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Doc. / Prof.
Bölüm/Program
Üniversite
Basın-Yayın
Yüksek Ege Üniversitesi
Okulu
Communication Studies
Leeds University
Yıl
1985
Media Studies
London University
1998
Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
19xx
1991
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi: Mart-1999
Doçentlik Tarihi: Ekim-2011
Profesörlük Tarihi:
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Sibel Karaduman , (2002), Televizyon Haberlerinde Küreselleşme Olgusu: NTV ve CNN
Türk’ün Dış Haberleri Üzerine Bir İnceleme, Ege Üniversitesi
Aslı Özdin, (2003), Türk Televizyon Dizilerinde Erkek Kimliğinin Sunumu, Ege Üniversitesi
Ulaş Işıklar, (2005), Son Dönem Korku Sinemasında Vampir Karakterinin Dönüşümü, Ege
Üniversitesi
Yana Boyko (2007), Poems, Images and Mysteries: The Analysis of Yuri Norstein’s Films,
Doğu Akdeniz Üniversitesi.
Besnik Anxhaku (2007), The Rise of Albanian Nationalism During World War I: The Case
of an Albanian Review ‘Morning Star’ in the USA in 1917, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Belma Adem (2009) The Representation Strikes by the North Cyprus Newspapers, Doğu
Akdeniz Üniversitesi.
6.2. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Emel Akça (2004) 1990 Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri ve İki Ülke Basınında Temsili:
Karşılaştırmalı Söylem Çözümlemesi, Ege Üniversitesi
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts
and Humanities)
Nurten Kara &Melek Atabey Too Close and Too Far: Farming the lebanon and Iraqi
Wars in the Media of North Cyprus, The International Communication Gazette, 75:2, March2013, 174-187
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
Melek Atabey, Melekler ve Caniler: Türkiye’de Çocuklarını Öldüren Kadınlara İlişkin
Annelik Anlatıları, Proceedings of the 3rd International Conference on Women’s Studies
Gender at the Crossroads: Multi-disciplinary Perspectives, April 20-22, 200, Eastern
Mediterranean University Press, 2009.
Melek Atabey & Nurten Kara“ ‘Near and Far': The Iraq War on North Cyprus
Press”, Proceedings of the 2nd International Conference in Communication and Media
Studies Communication in Peace/Conflict in Communication, 5-7 May 2007, Famagusta,
North Cyprus.
‘Global Media and the Turkish Experience’, Globalization and Transcultural Issues in the New
World Order, Pete Remington Günseli S. İşçi, Gülriz Büken (eds.) Proceedings of the 6th annual Ege
University Cultural Studies Symposium,İzmir: Ege University, 2003,:21-31.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Melek Atabey “Representing a (Post-)Modern City: The Portrayal of Istanbul in Recent
Turkish Films” in Redefining Modernism and Postmodernism. Eds. Şebnem Toplu and
Hubert Zapf, Cambridge Scholars Publishing ,2010,
Melek Atabey & Nurten Kara “Orda Bir Savaş Var Uzakta”: Kuzey Kıbrıs Basınında 2003
Irak ve 2006 Lübnan Savaşlarının Temsili, Kuzey Kıbrıs’ta Medya ve Temsil, ed: Hanife
Aliefendioğlu ve Nurten Kara, Ankara: Dipnot Yayınevi, 2009
Tuğrul İlter, Nurten Kara, Melek Atabey, Yetin Arslan, Müge Orun (editors) Communication
in Peace/Conflict in Communication, Proceeding Book of the 2nd International Conference in
Communication and Media Studies, Eastern Mediterranean Press, Famagusta, North Cyprus,
2008
Melek Atabey “Cola’ yı a la Turka Satmak:Türk Rüyası, Amerikan Rüyasına Karşı (Selling
Cola a la Turka: Turkish Dream versus American Dream)” in Medya, Temsil ve Kimlik
(Media, Representation and Identity), ed: Emel Baştürk Akça, Istanbul: Nobel, 2007.
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Melek Atabey & Nurten Kara Too Close and Too Far: Farming the lebanon and Iraqi Wars in
the Media of North Cyprus, The International Communication Gazette, 75:2, March- 2013,
174-187
Melek Atabey & Nurten Kara “International News Coverage of North Cyprus: Lebanon
War”, Akdeniz İletişim, 2008/9: 1-32
Melek Atabey “Belgesel Film Yapımında Yeni Yönelimler ve Melez Formlar” (New
Tendencies and Hybrid Forms in Documentary Film Making) Düşünceler, Ege University,
Faculty of Communication Publications, July 2005
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
‘’Recent Tendencies in Television News: Commercialisation, Globalisation and Democratisation’’,
The First National Communication Symposium Proceedings:Political Communication, Ankara,
2000. pp:250-260.
9. İdari Görevler
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Radyo-TV ve Sinema Bölüm Başkanlığı, 2007-2008
Yaşar Üniversitesi, Radyo-TV ve Sinema Bölüm Başkanlığı, Şubat-2012-Aralık 2012
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
ECRAE, European Communication and Research Association
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl 2012
Dönem
Dersin Adı
Bahar
Medya, Kültür ve Toplum
Yapım Projesi II
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
3
2012
Güz
Çağdaş Dünya Sineması
3
Kültür ve Toplum
3
Yapım Projesi I
28
8
28
0
10
25
8
25
1
2
10
Kurgu Kuram ve İlkeleri
2013
Medya ve Toplum
3
25
Media and Culture (yüksek
lisans)
3
3
8
25
İlkbahar Yapım Projesi II
Medyada Güncel Konular
Kültür ve Toplum
3
25
3
18
Görsel Kültür (Yüksek lisans)
Yaz
Yapım Projesi II
Medya ve Toplum
Güz
8
3
Yapım Projesi I
3
3
8
Medya ve Toplum
3
28
Çevre, Medya ve İletişim
3
12
Media and Culture (Yüksek
3
Lisans)
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
4
Download

Curriculum Vitae - Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema