406 67 100 10
Index 00
Son güncelleme: 15.11.2013
Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Postfach 20
D-91565 Herrieden
Münchener Straße 20
D-91567 Herrieden
Telefon: +49 (0) 9825 180
Telefax: +49 (0) 9825 18111
Aygıt yazılımı: MBUDS617.pat
TR
E-Posta: [email protected]
İnternet: http://www.sielaff.com
Teknik kılavuz
Barista Uno Instant
Autobar
Telif hakkı
© SIELAFF GmbH & Co. KG Automatenbau
İşbu dokümantasyon, telif hakkı ile korunmaktadır. Bundan kaynaklanan haklar, özellikle de tercüme, tıpkıbasım, resim alıntıları, telsiz gönderi, fotomekanik veya benzeri yoldan yayınlama ve veri işlem sistemlerinde kaydetme hakları, sadece kısmi kullanım için de olmak üzere, saklıdır.
SIELAFF işbu işletme tâlimatının içeriğine ilişkin herhangi bir beyan veya garantide bulunmaz ve açıkça
ifade edilmeyenler de dâhil olmak üzere her tür reklamasyondan sorumluluk üstlenmeyi açıkça reddeder.
Ayrıca SIELAFF, işbu yayını herkesi bilgilendirme yükümlülüğünde olmaksızın güncelleme ve üzerinde
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2/87
406 67 100 10 _ 001
Değişiklikler
Metin, resim ve veriler, işbu işletme tâlimatının basıldığı tarihteki en son makine teknolojisine uygundur.
Teknolojik geliştirme çerçevesinde değişiklik hakkı saklıdır!
Dizin
Tarih
00
15.11.2013
Not
Sayfa(lar)
Tâlimat hazırlandı
Tümü
Çeşitler
Lütfen işbu tâlimatın farklı makine çeşitleri ile ilgili olduğunu dikkate alınız. Bu nedenle sizin makinenizde
olmayan detaylar da burada yer alabilir.
Yardım hattı
Başvuru ve siparişler aşağıdaki adreste işleme alınır:
SIELAFF GmbH & Co. KG Automatenbau
Münchener Straße 20
D - 91567 Herrieden
Telefon:
+49 (0) 1805 743 523
Servis Yardım Hattı
Telefax:
(+49) 0 98 25 - 18 - 111
(+49) 0 98 25 - 18 - 129
[email protected]
www.sielaff.com
Servis
Sipariş Kabul Yedek Parça
E-Posta:
www:
406 67 100 10 _ 001
Almanya'daki sabit hatlardan yapılacak aramalarda dakikası 14 Cent, cep telefonlarından yapılacak aramalarda dakikası maks. 42 Cent (Güncellik tarihi: 1.3.2010)
3/87
İçindekiler
1
Genel .................................................................................................................8
2
Teknik veriler ....................................................................................................9
3
Güvenlik ..........................................................................................................10
3.1
Güvenlik açıklamaları ......................................................................................................10
3.2
Amacına uygun kullanım .................................................................................................10
3.3
İşaret ve açıklamaların anlamı ........................................................................................ 11
4
EC Uygunluk Beyânı ......................................................................................12
5
Makinenin resimleri........................................................................................13
5.1
Dıştan görünüm ...............................................................................................................13
5.2
Dıştan görünüm ...............................................................................................................14
5.3
Arkadan görünüm ............................................................................................................15
5.4
Geçmeli birim ..................................................................................................................16
5.5
Arka taraf .........................................................................................................................17
5.6
Anahtarlı şalter (İsteğe bağlı) ..........................................................................................18
5.7
Servis klavyesi ................................................................................................................18
5.7.1
5.7.2
5.8
6
Programlama esnasında ..........................................................................................18
Normal işletimde .......................................................................................................18
Makine kapağının açılması .............................................................................................19
Çalıştırma ........................................................................................................20
6.1
Su hattının temizlenmesi .................................................................................................20
6.2
Su hortumunun bağlanması ............................................................................................21
6.3
Fişin takılması .................................................................................................................21
6.4
Zemin sabitlemesi ..........................................................................................................21
6.5
Ayak siperliğinin montajı..................................................................................................22
6.6
Makinenin açılması .........................................................................................................22
6.7
Kaynatıcının doldurulması ...............................................................................................22
6.8
Isıtıcının açılması ............................................................................................................23
6.9
Ürün doldurma ................................................................................................................23
6.10
Öğütme derecesinin ayarlanması ...................................................................................24
6.11
Kapların ayarlanması ......................................................................................................24
6.12
Geri ödeme borularının doldurulması ..............................................................................25
6.13
Bardaklığın doldurulması ................................................................................................25
6.14
Ürün ve su miktarlarının girilmesi ....................................................................................26
6.15
Makineye özgü ayarlar ....................................................................................................26
6.16
Deneme satışları .............................................................................................................26
4/87
406 67 100 10 _ 001
6.17
7
Sensörün ayarlanması ....................................................................................................27
Temizleme .......................................................................................................28
7.1
Temizlik / Hijyen ..............................................................................................................28
7.2
Temizleme listesi .............................................................................................................29
7.3
Günlük/Haftalık temizleme ..............................................................................................29
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
8
Damlama kabının, damlama ızgarasının ve içecek akma yerinin temizlenmesi ......29
Telve kabının ve telve çıkış kanalının temizlenmesi .................................................30
Karıştırıcı ünitenin temizlenmesi ...............................................................................30
Instant kanallarının temizlenmesi .............................................................................31
Topping ve kakao kabının temizlenmesi ...................................................................31
Espresso kaynatıcısının temizlenmesi .....................................................................32
Makine kumandası .........................................................................................33
8.1
Kumanda sistemi belleğine genel bakış ..........................................................................34
8.2
Ara bellek bataryası ........................................................................................................34
8.3
Menü - Özet liste .............................................................................................................35
8.4
Menü KONTROL [M0] .....................................................................................................36
8.5
Menü FİYATLAR/SINIFLANDIRMA [M1] .........................................................................39
8.6
Menü İÇECEK AYARLARI [M2] .......................................................................................43
8.6.1
8.6.2
8.7
Dozaj.........................................................................................................................44
Ayar ..........................................................................................................................46
Menü DENEME SATIŞI [M3] ...........................................................................................48
8.8
Menü İSTATİSTİK [M4]....................................................................................................49
8.9
Menü TOPLU İSTATİSTİK [M5] .......................................................................................50
8.10
Menü SAAT/BLOKE [M6] ................................................................................................51
8.10.1
Saat/ Tarih.................................................................................................................52
8.10.2
Kaynatıcı ısısı ...........................................................................................................52
8.10.3
Aşırı ısı......................................................................................................................52
8.10.4
Isınma günü ..............................................................................................................52
8.10.5
Isınma saatleri ..........................................................................................................52
8.10.6
Bloke saatler .............................................................................................................53
8.11
Menü KURULUM [M7] ....................................................................................................54
8.11.1
8.11.2
8.11.3
8.11.4
8.11.5
8.11.6
8.11.7
8.11.8
8.11.9
[Ülke], [Para birimi] ..................................................................................................55
[Tip] ...........................................................................................................................55
[Makine numarası] ....................................................................................................55
[Kod A] und [Kod B] ..................................................................................................55
[Önceden ayarlanmış süre] ......................................................................................56
[Kred.Konfig.] ............................................................................................................56
[Maks. porsiyonlar]....................................................................................................56
[Bardak gözü] ...........................................................................................................56
[Sensör] ....................................................................................................................56
406 67 100 10 _ 001
5/87
8.11.10 [Bidon işletimi]...........................................................................................................56
8.11.11 [Isıtıcı] .......................................................................................................................57
8.11.12 [Filtre mesajı] ............................................................................................................57
8.11.13 ServiceCNT ..............................................................................................................57
8.11.14 Özel ayarlar ..............................................................................................................57
8.12
Menü SERVİS İŞLETİMİ [M8] .........................................................................................59
8.13
9
Menü FORMÜL-ID [ML] ..................................................................................................60
Bakım ..............................................................................................................61
9.1
Bakım listesi ....................................................................................................................61
9.2
Arka duvarın/Yan duvarın sökülmesi ...............................................................................65
9.3
Flanştaki contaların değiştirilmesi ...................................................................................66
9.4
Kaynatıcının sökülmesi ...................................................................................................66
9.5
Kaynatıcıdaki contaların değiştirilmesi ............................................................................67
9.6
Kaynatma süzgeçlerinin değiştirilmesi ............................................................................68
9.7
Değirmenin sökülmesi .....................................................................................................69
9.8
Karıştırıcı motorunun sökülmesi ......................................................................................69
9.9
Dozaj motorunun sökülmesi ............................................................................................70
9.10
Pompanın dinamik basıncının ayarlanması ....................................................................70
9.11
Fanın sökülmesi ..............................................................................................................71
9.12
Filtre kartuşlarının değiştirilmesi ......................................................................................72
9.13
Rölenin değiştirilmesi ......................................................................................................73
9.14
Bardaklığın sökülmesi .....................................................................................................74
9.15
Geçmeli birimin klapesinin açılması ................................................................................74
9.16
Değirmenlerdeki kanatçıkların değiştirilmesi ...................................................................75
9.17
Karıştırıcı: O halkasının ve V halkasının değiştirilmesi ...................................................75
9.18
Su filtresinin takılması .....................................................................................................76
10
Sorun çıkarsa ne yapılması gerekir?............................................................77
10.1
Kahvenin / Espressonun hiç tadı yok mu? ......................................................................77
10.2
Kahve veya espresso çok mu soğuk? .............................................................................77
10.3
Kahve / Espresso çok yavaş veya çok hızlı mı akıyor? ..................................................77
10.4
Fincan sadece yarıya kadar mı doluyor? ........................................................................78
10.5
Kahve veya espresso kaynatıldığında sadece su mu geliyor? .......................................78
10.6
Kaynatmada artık su gelmiyor mu? .................................................................................78
10.7
Süt ile bağlantılı olarak hangi parametrelerin ayarlanması gereklidir?............................78
10.8
Tüm makineye kahve veya instant tozu mu saçılmış? ....................................................78
10.9
Kahvenin üzerindeki krema (köpük) yetersiz mi; hemen dağılıyor mu? ..........................78
10.10
Kakao çok mu sulu? ........................................................................................................79
10.11
Kakao karıştırıcısı tıkalı mı? ............................................................................................79
6/87
406 67 100 10 _ 001
11
Devre şemaları................................................................................................80
11.1
Devre planları ..................................................................................................................80
11.2
Su akış planı ...................................................................................................................83
12
Devredışı bırakma ve imha ............................................................................84
13
Nakliye.............................................................................................................85
14
Dizin.................................................................................................................86
406 67 100 10 _ 001
7/87
1
Genel
Barista Uno makinesi, isteğe bağlı olarak diğer katkılarla zenginleştirilebilen çeşitli kahve ve çikolatalı içecekler hazırlar.
Bunda kahve, taze çekilmiş çekirdeklerden Espresso yöntemine göre yapılır.
Süt ise, bir karıştırıcıda su ve topping'ten (kahve sosu / kreması) yapılır.
İçecek seçimi, karmaşık olmayan, arka plan aydınlatmalı bir seçme klavyesi üzerinden yapılır. Seçme
düğmesine bastıktan sonra makine otomatik olarak çalışmaya başlar.
Dört satırlı bir ekran (LCD), yapılan seçim ve sistem hakkında bilgi verir.
Kasa kapağının iç tarafında makinenin tüm fonksiyonlarının devreye sokulabileceği bir servis klavyesi
vardır.
Makinenin tüm fonksiyonlarına bir mikro işlemci ünite üzerinden kumanda ve kontrol edilir. Kumanda sisteminde satış ve hata istatistiği için bellekler vardır.
İstenirse uzaktan veri transferi için bir çevrimiçi modül kullanılabilir.
Kahve çekirdekleri cihaza entegre bir değirmen tertibatında öğütülür ve kaynatıcı üniteye iletilir.
Kahve, 93°C su sıcaklığında ve 10 bar su basıncıyla pişirilir. Bu sayede özel bir tat ve aroma elde edilir.
Pişirme işleminden sonra kuru kahve tozu telve kabına atılır.
Kakao, kakao kabından verilir ve karıştırıcı kabına gelir. Burada sıcak suda çözünür.
Hazırlanan sıcak içecek, içecek akma yerinden içecek çıkış yerine akar.
Kaynatıcı ve karıştırıcı için cihaza entegre bir yıkama programı, makinenin günlük temizliğini kolaylaştırır.
İşbu işletme tâlimatındaki yazım tarzları:
Yazım tarzı:
Koyu
[M]
[ M ] - [ 2 ] - [ E ] ...
[ 10 ]
8/87
Tanım
Önemli bilgileri vurgular
Örnek
... sadece uzman servis teknisyenleri tarafından...
Köşeli parantez içinde basılacak [ M ] = Menüyü aç
tuşlar gösterilir
Adım adım tâlimat. Bu tuşlara sıra- [ M ] - [ 2 ] - [ E ] - [ L ] - [ E ] =
sıyla basılır
Ayar menüsünü aç
Kolaylık amacıyla: 1 ve 0 tuşlarına [ 1 ] - [ 0 ]
ardarda basılır
406 67 100 10 _ 001
2
Teknik veriler
Ebatlar
1000 x 2000 x 1000 mm
Ağırlık
Ykl. 200 kg
Ürün adedi
Seçme klavyesi üzerinden maks. 16 seçim
Dozaj
Dozaj motorlarının devir sayıları ve işleme süreleri (uzman menüsü
üzerinden) isteğe göre programlanabilir veya fincan ayarı ile otomatik olarak ayarlanabilir.
İçecek miktarı
İsteğe göre ayarlanabilir, porsiyon başına maks. 300 ml
Kaynatıcı ısısı
70 – 98 °C arasında ayarlanabilir, standart ayar 95 °C
Karıştırıcı devir sayısı
İsteğe göre ayarlanabilir 0 – 17.000 U/dak.
Bardaklık
50-80 mm Ø (0,1 - 0,4 l) bardaklar için göz
Bardaklık başına maks. 100 adet
Topping (kahve sosu / kreması) kabı
Ykl. 5,5 kg
Kakao kabı
Ykl. 3 kg
Çekirdek kabı
Ykl. 2 kg
Telve kabı
Ykl. 400 porsiyon
Elektrik bağlantısı
230 V ~ 50 Hz
Güç sarfiyatı
Kaynatıcı ısıtıcısı 2,7 kW, toplam maks. 2,9 kW
Su bağlantısı
Soğuk su bağlantısı, R 3/8“ dişi diş, metal örgü kaplamalı esnek su
hortumu, 0,2 – 0,6 MPa (2 – 6 bar)
Elektronik bağlantı
Topraklı priz (VDE uyarınca takılmış)
Ortam ısısı
0 – 32 °C
Müşterideki sigorta koruması
16 A Karakteristik B
Müşterideki su basıncı
Min. 0,2 MPa, maks. 0,6 MPa (2-6 bar), aksi takdirde basınç düşürücü takılması gereklidir
Müşterideki su sertliği
Maks. 6 °dH, aksi takdirde filtre takılması gereklidir
Kaçak akım koruma tertibatlı
şalter
I∆N = 30 mA
Maksimum ses düzeyi
< 70 dB (A)
A-İşyerinde değerlendirilmiş emisyon ses düzeyi
LpA < 70 dB
Belirsizlik
KpA = 6 dB
Değerler, EN ISO 11202:2010 ile bağlantılı biçimde EN 60335-2-75:2004+A1:2005+A11:2006+A2:2008
+A12:2010 uyarınca bulunmuştur.
NOT:
406 67 100 10 _ 001
Ses emisyonu değeri ve buna ait belirsizlik toplamı, ölçümlerde ortaya çıkabilecek
değerlerin üst limitini gösterir.
9/87
3
Güvenlik
İşletme tâlimatı, cihazın kullanıldığı yerde kolayca ulaşılabilir ve her zaman bakılabilecek bir yerde saklanmalıdır.
3.1
Güvenlik açıklamaları
▪ Cihaz çalıştırılmadan önce işbu işletme tâlimatı okunmuş ve anlaşılmış olmalıdır.
▪ Makinenin nakliyesi, kurulumu, bakımı ve tamirinde özellikle - yürürlükteki haliyle - aşağıdaki mevzuat
mutlaka dikkate alınmalıdır: Bölgeden sorumlu elektrik tedarik şirketinin yönetmelikleri, UVV kazalardan korunma yönetmelikleri, meslek kuruluşunun yönetmelikleri, ticaret tüzüğü, AT yönetmelikleri,
VDE yönetmelikleri, alışılagelmiş hijyenik kurallara riayet, ülkeye özel yönetmelikler.
▪ Makine düz vaziyette kurulmalıdır.
▪ Cihazın kurulumu ve tamiri sadece uzman servis teknisyenleri tarafından yapılabilir.
▪ Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin denetimi olmaksızın ya da bu kişi tarafından cihazın
nasıl kullanılacağı tarif edilmeden sınırlı fiziksel, duyusal veya zihinsel yetilere sahip kişiler (çocuklar
dahil) tarafından ya da tecrübesizce ve/veya bilgisizce kullanılamaz!
▪ Çocukların cihazla oynamamalarının emniyet altına alınması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir.
▪ Bağlantı kablosunun hasar görmesi halinde, muhtemel tehlikelerden kaçınmak üzere bu sadece üreticisi, onun müşteri servisi veya benzer vasıfta bir kişi tarafından değiştirilebilir.
▪ Fişe kolay ulaşılabilmesi gereklidir.
▪ Fişi asla nemli vaziyette prize takmayınız veya ıslak elle dokunmayınız.
▪ Cihazdan çıkan sıvılar sıcaktır. Satış işlemi başladıktan sonra muhtemel yanıklardan kaçınmak üzere
içecek çıkış yerinin altına dokunmayınız.
▪ Servis anahtarları sadece uzman servis teknisyenleri tarafından kullanılabilir. Servis anahtarı sokulu
durumdayken bir koruyucu tertibat köprülenir. Dikkat, yaralanma tehlikesi!
▪ Temizleme işlemlerinden önce ana şalteri kapatınız.
▪ Temizlemede sadece gıda güvenliğine uygun, buna izin verilen maddeler kullanınız.
▪ Cihazın arkasında hava sirkülasyonu açısından 50 mm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.
▪ Makine sadece iç, kuru ve ısıtılan mekânlarda kuruluma uygundur.
▪ Makine, yüksek basınçla temizleme cihazları veya su hortumuyla temizlenen yerlere kurulamaz.
▪ Sadece orijinal yedek parça kullanınız.
▪ Makinede sadece SIELAFF tarafından izin verilen ürünler kullanılabilir.
▪ Bunun dışındaki her tür kullanım, amaç dışı kullanıma girer. Üretici, bundan kaynaklanacak hasarlardan sorumluluk üstlenmez. Bunun riski sadece işletmeciye aittir.
▪ Makinede hiç bir değişiklik veya tadilat yapılamaz! SIELAFF şirketi, bu gibi durumlarda hiç bir malzeme hatası reklamasyonunu kabul etmez!
3.2
Amacına uygun kullanım
Makine sadece ticari sektörde sıcak içecekler hazırlanması için kullanılabilir. Bunun dışındaki her tür
kullanım, amaç dışı kullanıma girer. Üretici, bundan kaynaklanacak hasarlardan sorumluluk üstlenmez.
Bunun riski sadece işletmeciye aittir.
10/87
406 67 100 10 _ 001
3.3
İşaret ve açıklamaların anlamı
İçecek makinesi tekniğin bilinen durumuna göre üretilmiştir. Buna rağmen makinelerden kaçınılamayacak
risklerin doğması mümkündür.
Kullanıcıya yeterli güvenliği sağlayabilmek için ilave olarak güvenlik açıklamaları yapılmış olup, bunlar
aşağıda açıklanan vurgulu metinlerle işaretlenmiş durumdadır.
Ancak bunların dikkate alınması halinde işletimde yeterli güvenlik sağlanabilir.
İşaretlenen metinlerin farklı anlamları vardır:
TEHLİKE!
Ölümle veya ağır yaralanmayla neticelenebilecek doğrudan bir tehlikeye işaret eden nottur.
MUTLAK DİKKAT!
Ölümle veya ağır yaralanmayla neticelenebilecek muhtemelen tehlikeli bir duruma işaret
eden nottur.
DİKKAT!
Hafif yaralanma veya makinenin hasar görmesiyle neticelenebilecek tehlikeli bir duruma işaret eden nottur.
AÇIKLAMA
Riayet edilmesi halinde makinenin daha kolay kullanılmasını sağlayacak nottur.
Ayrıca bazı yerlerde aşağıdaki tehlike işaretleri kullanılmıştır:
Elektrik enerjisine karşı UYARI! Hayati tehlike söz konusudur!
Bu işaretin yakınında gerilim yüklü parçalar bulunur. Bu işareti taşıyan kapaklar sadece ruhsatlı bir elektrik teknisyeni tarafından çıkarılabilir.
MUTLAK DİKKAT! Kızgın yüzeyler!
Bu işaret ısınan yüzeylere yerleştirilmiştir.
Ağır yanık veya haşlanma tehlikesi söz konudur.
Yüzeyler makine kapatıldıktan sonra da sıcaklığını koruyabilir. Bu yüzeylerin yakınındaki işlemleri ancak bunlar soğuduktan sonra yapınız.
Elektrostatik açıdan hassas bileşen ve ünitelerin (ESD = Elektrostatik Deşarj) nasıl
kullanılacağına ilişkin yönetmeliklere riayet ediniz.
Yandaki işareti taşıyan kapakların altında elektrostatik açıdan tehlikeli bileşen ve üniteler
bulunmaktadır.
Dişi fişlere, iletken bağlantılara ve parça pinlerine temastan mutlak surette kaçınılmalıdır.
Sadece ESD (Elektrostatik Deşarj) bilgisine sahip uzman personel bunlara müdahale etme
yetkisine sahiptir!
406 67 100 10 _ 001
11/87
4
EC Uygunluk Beyânı
EC Declaration of Conformity for Machines
Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
D- 91567 Herrieden
We, the manufacturer, hereby confirm that the vending machine type specified below
complies to the EC Directives for machinery and electromagnetic compatibility in its
design and manufacture relating to health and safety requirements as well as in conformity
on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment.
Any modification without our prior written consent to the machine specified herein, will
automatically invalidate this declaration.
Description: Coffee machine
Machine Type: HG …, HO …
Aufkleber für Seriennummer
EC directives applicable:
EC machinery directive: 2006/42/EC
The following standards also apply:
EN 60335-1:2012
EC directive to electromagnetic compatibility: 2004/108/EC
Aufkleber für Typenschild
The following standards also apply:
EN 55011:2002 + A2:2007
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + Corrigendum 1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 62233:2008
EC directive RoHS: 2011/65/EU
The vending machine is in conformity with the regulations (EC) 1935/2004 and (EU) 10/2011.
The objectives of the low voltage directive 2006/95/EC will be fulfilled in accordance with
Appendix I, no. 1.5.1 of machine directive 2006/42/EC.
Authorised representative responsible for the documentation:
Mr. Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Utschig, Managing Director of Sielaff GmbH & Co. KG, Münchener
Str. 20, D-91567 Herrieden.
Herrieden, 03.01.2013
Place, Date
12/87
Mr. Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Utschig
Managing Director
Company Stamp
406 67 100 10 _ 001
5
Makinenin resimleri
5.1
Dıştan görünüm
1
20
2
19
18
17
3
16
4
15
14
5
13
6
12
11
10
9
7
8
1
İkaz lâmbası
8
Ayak
2
Bozuk para atma yeri
9
Işıklı reklam yeri
15 İçecek resmi
16 Sap
3
İade düğmesi
10
Bozuk para iade yeri
17 Reklam yeri
4
Anahtarlı şalter (İsteğe bağlı) 11
Damlama ızgarası
18 LED'ler
5
Kilit
12
İçecek akma yeri
19 Hareketli lâmbalar
6
Kilit
13
Ekran
20 Işıklı reklam yeri
7
Ayaklık
14
Bardak büyüklüğü seçimi
406 67 100 10 _ 001
13/87
5.2
Dıştan görünüm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14/87
1
Servis klavyesi
6
İade motoru
2
Topping kabı
7
Bozuk para devreleme cihazı (MSG)
3
Kakao kabı
8
Su filtresi
4
Instant kabı yeri
9
Atık su kabı
5
Telve çıkış kanalı
10
Telve kabı
406 67 100 10 _ 001
5.3
Arkadan görünüm
4
1
3
2
406 67 100 10 _ 001
1
Kapak (Fonksiyonsuz)
3
Havalandırma ızgarası
2
Elektrik bağlantısı
4
Su bağlantısı
15/87
5.4
Geçmeli birim
12
1
11
2
10
3
9
4
5
6
7
8
16/87
1
Çekirdek kabı (Kahve)
8
Servis şalteri
2
Çekirdek kabı (Espresso)
9
Karıştırıcı
3
Kahve telvesi kanalı
10
Instant kanalları
4
Değirmenler
11
Topping kabı
5
Kaynatıcı tahriği
12
Kakao kabı
6
Kaynatıcı
7
Telve çıkış kanalı
406 67 100 10 _ 001
5.5
Arka taraf
Arka ve yan duvar gösterilmemiştir
1
10
2
9
8
3
4
7
6
5
1
Karıştırıcı motorları kapağı
6
Fiş
2
Fan
7
Akışölçer
3
Dinamik basınç manometresi
8
Vana pompası
4
Espresso kaynatıcısı
9
Güç kaynağı ünitesi
5
Ana su valfı
10
Kontrol ünitesi
406 67 100 10 _ 001
17/87
5.6
Anahtarlı şalter (İsteğe bağlı)
Anahtarlı şalter aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:
Ücretsiz içecek çekme
(Ücretsiz satış)
Standart ücretsiz içecek çekilir.
İçecek satışı
İçecek satışı fiyat menüsünde ayarlanmış fiyatlara ve
kurulum menüsünde ayarlanmış bozuk para sistemi
seçeneklerine göre gerçekleşir.
AÇIKLAMA
Anahtar ancak ana pozisyonda (dikey) iken çekilebilir.
5.7
Ücretsiz içecek çekme
(Ücretsiz satış)
Kupa porsiyonunda ücretsiz
içecek çekilir.
Kupa porsiyonu bir fincanın
X katına denk düşer. X faktörü kurulum menüsünde girilir.
Servis klavyesi
Servis klavyesi cihaz kapağının iç tarafındadır.
Klavye servis için kulpundan hareket ettirilebilir. Bu, aynı anda ekranı ve klavyeyi görme olanağı sağlar.
5.7.1
Programlama esnasında
Menüde seçime devam
Satış moduna dön
5.7.2
Girişi sil
Bir önceki menü maddesine dön
Bir sonraki menü maddesine git
Girişi onayla
Normal işletimde
Karıştıcıyı yıka
Telve kabı boşaltıldı
18/87
1 2 3 C
4 5 6 L
7 8 9 M
R 0 . E
1 2 3 C
4 5 6 L
7 8 9 M
R 0 . E
Filtre sayacını göster
Tüm satışları göster
Komple temizleme yap
406 67 100 10 _ 001
5.8
Makine kapağının açılması
Kapağı açmak için her iki kilit kolunu yukarı getirin, ardından kapağı öne doğru
sonuna kadar çekin.
406 67 100 10 _ 001
19/87
6
Çalıştırma
AÇIKLAMA
Cihazın kurulumu ve çalıştırılması sadece bu konuda bilgili uzman personel tarafından yapılabilir!
Cihazın kurulumundan ve çalıştırılmasından önce işbu işletme talimâtının tamamının okunması
ve anlanması gereklidir.
MUTLAK DİKKAT!
Ezilme yüzünden yaralanma tehlikesi!
Makineyi zemine sabitleyin
MUTLAK DİKKAT! Su yüzünden kısa devre
Hayati tehlike! Makinenin hasar görmesi!
Makineyi su püskürterek temizlenen bir zemine kurmayın
Makineyi hortumla su fışkırtarak yıkamayın
MUTLAK DİKKAT! Yetersiz elektrik beslemesi
Makinenin hasar görmesi!
Mevcut elektrik şebekesi model levhasındaki verilere uygun olmalıdır.
İlgili elektrik devresini müşteride maksimum 16 A ile sigortalayın.
Makineyi sadece kurallara uygun olarak takılmış bir topraklı prizde çalıştırın
AÇIKLAMA
Makine düz durmalıdır.
Güvenlik nedeniyle cihazın bağlantı prizi kolay erişilebilir olmalıdır.
Bağlantı yapılan su hattı bükülemez.
Bağlantı hatlarının sağlam olmasına dikkat edin ve bunlarda sızdırmazlık kontrolü yapın.
Öngörülmüş olan su sertliğinin (8°dH) üzerine çıkılamaz. Aksi takdirde su filtresi takılması gereklidir.
▪
Makine sadece kuru, ısıtmalı ve iyi havalandırılan yerlere konulabilir ve buralarda işletilebilir.
▪
Makinenin konulacağı yerin seçilmesinde kullanım, doldurma, temizleme ve bakım işlemlerinde cihaza
kolayca ulaşılabilir olmasına dikkat edin.
▪
Makine, sorunsuz çalışabilmesinin sağlanması açısından tam düz durmalıdır. Ayaklar ayarlanabilir ve
böylece hafif eğrilikler düzlenebilir.
▪
Besleme hattının maksimum su basıncı 0,6 MPa (6 bar) üzerinde olmamalıdır. Su besleme hattının su
basıncı daha yüksek ise, basınç düşürücü takılması gereklidir.
▪
Cihaz dış mekânlarda kuruluma uygun değildir.
HASAR GÖRME TEHLİKESİ!
Makine sadece içme suyu kalitesinde, ruhsatlı soğuk su hatlarına bağlanabilir
6.1
Su hattının temizlenmesi
Makinenin su hortumunu takmadan önce su musluğunu yaklaşık 20 saniye akıtmanız gereklidir. Bu sayede su borusunda olabilecek kirlerin makineye girmesi engellenir.
20/87
406 67 100 10 _ 001
6.2
Su hortumunun bağlanması
Makinenin su hortumunu müşterideki su musluğuna takın (contaları takın!). Yerine doğru oturup oturmadığını kontrol edin! Sızdırmaz olmasına dikkat edilmelidir.
AÇIKLAMA
Su bağlantısına bir kapama musluğu takılmalıdır.
Açıklama: Önce su filtresini takmanız gereklidir. Buna ilişkin bilgiyi 9.18 bölümünde bulabilirsiniz.
Filtre kafasındaki bypass ayarına dikkat edin! Doğru ayar için filtre üreticisinin işletme
talimâtındaki listeye bakın.
6.3
Fişin takılması
Makineyi kurallara uygun olarak takılmış bir topraklı prize takın. Bağlantıya ilişkin kuralları işbu teknik kılavuzun teknik veriler kısmında bulacaksınız.
6.4
Zemin sabitlemesi
Makinenin zemine sabitlenmesi için iki zemin sabitlemesi diyagonal monte
edilmelidir. Zemin sabitlemeleri sağdaki resimde gösterildiği gibi içe bakmalıdır, aksi takdirde ayaklıklar monte edilemez.
MUTLAK DİKKAT!
Makinenin konulacağı yer zemin sabitlemesine uygun olmalıdır.
Makinenin konulacağı yerin altında herhangi bir kurulum (kablolar,
yerden ısıtma tertibatı vb.) olmamalıdır.
1. Makineyi kurulacağı yere koyun (sadece yük kaldırma aracı veya forklift ile taşınmalıdır)
2. Zemin sabitlemesini ayarlanabilir ayağın üzerine takın ve delikleri işaretleyin
3. (zemin sabitlemesinin monte edilebilmesi için ayarlanabilir ayağın muhtemelen 4 mm dışarı çekilmesi
gerekir).
4. Zeminde 10 mm çapında ve en az 90 mm derinliğinde delik
açın
5. Deliği temizleyin
6. Ankraj cıvatası ve zemin sabitlemesi arasına rondela takın.
Ankraj cıvatasını zemin sabitlemesi arasından geçirerek
deliğe vidalayın.
7. Makineyi konacağı yere itin.
8. Ankraj cıvatasını sıkıştırın (dönme momenti 15 Nm). Bu
dönme momenti uygulanamıyorsa, ankraj cıvatası zorlanamaz.
AÇIKLAMA: Makineyi zemine yapıştırma olanağı da vardır. Bunda şu nolu ürün kullanılır: 406.01.184.00.
ÖNEMLİ: Makinenin üzerine yapıştırılacağı zemin kaplamasının yeterli yapışma özelliğine sahip olması
gereklidir. Taban levhasını sabit döşenmemiş olan zemin kaplamaları üzerine yapıştırmayın.
406 67 100 10 _ 001
21/87
6.5
Ayak siperliğinin montajı
AÇIKLAMA
Ayak siperliklerini monte edebilmek
için makinenin ayaklarının en az 4
cm dışarı çekilmiş olması gereklidir.
Ayak siperliklerini monte etmek için aşağıdaki
gibi işlem yapmanız gerekmektedir:
1. Her iki yan ayak siperliğini yerine oturtun ve
sabitlemek için geriye itin.
2. Ön ayak siperliğini yerine takın.
3. Alt parçayı açın ve ön ayak siperliğini üstten
vidalayın (bkz. resimdeki vida).
6.6
Makinenin açılması
Makineyi ana şalterden açın. Bu, cihaz kapağı açık durumda iken yukarıda sağdadır. Klapeyi açın ve sigorta şalterini yukarı getirin. Ardından cihaz kapağını kapatın.
6.7
Kaynatıcının doldurulması
Kaynatıcının elle doldurulması gerekmektedir. Bunun için servis anahtarını sokmanız ve servis menüsünde 88M servis numarasını girmeniz gerekir. Atılacak adımlar aşağıdaki resimde gösterilmiştir:
M
KONTROL
L SEL. M
:E
8
Kaynatıcının doldurulması işlemini kendiliğinden bitene kadar devam ettirin.
SERVIS CALISMASI
L SEL. M
:E
E
SERVIS NUMARASI
0
SERVIS NUMARASI
88
22/87
88
SERVIS NUMARASI
Boyler dolumu
M STOP: M-Tusu
88
406 67 100 10 _ 001
6.8
Isıtıcının açılması
Güvenlik nedeniyle kaynatıcı ısıtma tertibatı menüde kapatılmış durumdadır. Çalıştırmak için bunun kurulum menüsünden açılması gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki gibi işlem yapmanız gerekmektedir:
M
KONTROL
L SEL. M
:E
7
KURULUM
L SEL. M
:E
E
KURULUM
üLKE
TR
(1 ile degistir)
Birden fazla M
KURULUM
Isitici kapali
1
KURULUM
Isitici acik
E
(1 ile degistir)
(1 ile degistir)
İşletim ısısına ulaşılana kadar ekranda bu yolda bir mesaj görünür.
Kısa bir ısınma süresinden sonra (yakl. 7 dakika) içecek makinesi kullanıma
hazırdır. Ekranda yandaki mesaj görünür:
6.9
BARISTA UNO
Hos Geldiniz
CALISIYOR
Ürün doldurma
AÇIKLAMA
Doldurmadan önce kapların temiz ve kuru olup olmadığını
kontrol edin. Gerekliyse temizleyin ve iyice kurulayın.
Çekirdek kabı:
1. Cihaz kapağını açın
2. Çekirdek kabının kapağını çıkarın
3. Çekirdekleri doldurun
4. Kapağı tekrar kapatın
5. Cihaz kapağını kapatın
Instant kabı:
1. Cihaz kapağını açın.
2. Kap kapağını çıkarın ve kakao tozunu doldurun
(kakao tozunu doldurmadan önce sallayın ve
böylelikle topaklanmaları önleyin).
3. Kap kapağını tekrar takın ve instant kanalını
aşağı itin.
AÇIKLAMA
Sadece makineye uygun ürünler kullanılabilir. Topping ve kakao tozunu tepeleme doldurmayın.
Bunlar sıkıştırılamaz! Üretici bilgileri doğrultusunda ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edin!
Kabın komple boşaltılmasından sonra (temizleme için) yapılacak olan doldurma işlemlerinden
sonra kakao kabındaki helezon taşıyıcının tekrar komple kakao tozu ile dolması için önce bir
kaç deneme satışı yapılmalıdır.
406 67 100 10 _ 001
23/87
6.10 Öğütme derecesinin ayarlanması
Öğütme derecesini ayarlamak için resimde gösterilen vidayı kademeli olarak döndürmeniz gerekmektedir: vidayı önce tam bastırın, sonra bir düz tornavidayla çevirin.
Sağa döndürme
Sola döndürme
→
→
Ufak taneli toz
İri taneli toz
→
→
Kaynama süresi daha uzundur
Kaynama süresi daha kısadır
Ardından servis menüsünde 10M ve 11M servis fonksiyonları üzerinden 4'er porsiyon kahve öğütün ve öğütme
derecesini kontrol edin. Gerekirse öğütme derecesinin
ayarlanması işlemini tekrarlamalısınız.
İstenen öğütme derecesine ulaşıldığında içecek ayarları
menüsünden istenen dozaj miktarını ayarlayın.
AÇIKLAMA
Başka bir kahve cinsinin doldurulmasından
sonra öğütme derecesinin yeniden ayarlanması gerekmektedir.
Öğütme derecesinin ayarlanmasından sonra
dozaj ve kaynama süresi de ayarlanmalıdır.
6.11 Kapların ayarlanması
AÇIKLAMA
Kakao kabının ayarlanmasından önce, kakao kabındaki helezon taşıyıcının komple kakao tozu
ile dolması için servis menüsünden dozaj motorunu bir kaç saniye çalıştırmanız gerekmektedir.
Aksi takdirde ayar yanlış değerler verir. Kontrolden önce karıştırıcı kabının sökülmesi ve kakao
kabı ürün akış yerinin altına uygun bir biriktirme kabının konulması gerekmektedir.
Ürün değiştirildikten sonra ilgili kabın yeniden ayarlanması gerekmektedir.
1. Makineyi açın ve [ M ] - [ 2 ] - [ E ] - [ L ] - [ E ] tuş kombinasyonu ile ayar menüsünü açın.
2. İstenen kabı [ M ] ile seçin ve seçimi [ E ] ile onaylayın.
3. Veri giriş alanına 1 rakamı girildiğinde seçilen ürün bileşeni ürün kabından konulan kaba akar. Bir başka rakam girildiğinde ise bu çarpan rolünü üstlenir. Ürün çarpılan miktar kadar verilir. Bu sayede çok
küçük ürün çıkış miktarlarında kesinlik arttırılabilir. Su miktarı çarpılmaz.
4. Çıkan miktarı tartın, okunan değeri girin ve [ E ] ile onaylayın.
5. Bu işlem kontrol amaçlı olarak tekrarlanabilir.
6. Tüm kaplar ayarlandıktan sonra, kısa menüde her bir içecek için miktarları da girmeniz gerekir.
Kapların listesi:
Kaplar:
Numara:
24/87
Değirmen
1
9
Değirmen
2
0
Kakao
Topping
1
2
406 67 100 10 _ 001
6.12 Geri ödeme borularının doldurulması
İlk dolduruşta her bozuk para borusuna yaklaşık 20 bozuk para konulması gerekmektedir. Böylece cihaz
çalışmaya hazırdır.
M
KONTROL
L SEL. M
:E
8
AÇIKLAMA
Bozuk paralar doğrudan bozuk para devreleme cihazına da atılabilir. Programlanmış limitte sadece maksimum
miktar atılabilir. Ardından [ E ] ve [ R ] tuşlarına basmanız
gerekir.
SERVIS CALISMASI
L SEL. M
:E
E
SERVIS NUMARASI
0
E
SERVIS NUMARASI
1
0.00
%R]XNSDUD\ÕDWÕQ
TL 0.50
0.00
'L÷HUER]XNSDUDODUÕDWÕQ
TL 0.50
*HULYHUG÷PHVL
BARISTA UNO
+Rú*HOGLQL]
CALISIYOR
6.13 Bardaklığın doldurulması
AÇIKLAMA
Bardakların bunlara uyan bardaklıklara doldurulmasına dikkat edin (alt tarafları doldurucuya
bakmalıdır).
Bardaklıklar haddinden fazla doldurulamaz.
İstiflenmiş bardaklar bardaklığa bastırıldığında kendiliğinden geri atabilmelidir.
406 67 100 10 _ 001
25/87
6.14 Ürün ve su miktarlarının girilmesi
Kısa menüde sadece kısmi ürünlerin toz miktarları ve seçilen içeceğin toplam su miktarı açılabilmektedir.
Bunlar değiştirilebilir. Her bir su miktarı uzman menüsü üzerinden ayarlanır.
Bu sayede içeceğin kıvamı ve böylelikle de tadı kolayca değiştirilebilir.
Çok ürün
Az su
Az ürün
Çok su
→
→
→
→
Yoğun tat
Yoğun tat
Az tat
Az tat
AÇIKLAMA
Kısa menüde toz miktarlarını girebilmenizden önce değirmenleri ve
kakao kabını ayar menüsünden ayarlamanız gerekmektedir.
Herhangi bir kap henüz ayarlanmamış ise yandaki yazı çıkar.
DOS. MACg
Kahve
22
xxx
1. Makineyi açın ve [ M ] - [ 2 ] - [ E ] - [ E ] - [ E ] tuş kombinasyonu ile kısa menüyü açın.
2. Ayarlanacak olan içeceğin seçme düğmesine basın.
3. Menüden M ve L tuşları ile bir ürün bileşeni seçin, rakam tuşları ile gösterilen değeri değiştirin ve E
tuşu ile bu girişi onaylayın.
6.15 Makineye özgü ayarlar
Makineye özgü ayarlar, makine kumandasının M6 (Saat/ Bloke) ve M7 (Kurulum) menülerinden yapılır.
Her iki menünün ayar imkânları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
M6 (SAAT/BLOKE)
Saat
Tarih
Kaynatıcı ısısı
Isıtma süreleri
Bloke saatler
M7 (KURULUM)
Dil
Para birimi
Makine çeşidi
Bloke kodları
Isıtıcının açılması ve kapatılması
Çeşitli makine opsiyonlarının devreye sokulması (Sensör vb.)
Çeşitli özel opsiyonlar
6.16 Deneme satışları
Bu bölümde anlatılan tüm hususları yerine getirdikten ve makineyi komple
doldurduktan sonra, içecek hazırlanması fonksiyonunun kusursuz çalışıp
çalışmadığını [Deneme satışları] menüsünden kontrol etmeniz gerekir.
Bunda seçilen içecek ücretsiz olarak makineden çıkar ve istatistiğe deneme satışı olarak kaydedilir.
Deneme satışında atılacak adımlar yandaki resimde gösterilmiştir.
M
KONTROL
L SEL. M
:E
6HoPHG÷PHVLQHEDVÕQ
3
DENEME SATISI
L SEL. M
26/87
SECIM YAPIN
:E
E
.UHGL
.DYKH
+D]ÕUODQÕyor!
406 67 100 10 _ 001
6.17 Sensörün ayarlanması
İçecek çıkış yeri bir sensörle kontrol edilir.
Sensör, içecek çıkış yerinin altında bir cisim algılarsa, sıcak içecek seçme düğmesine basılır basılmaz
akar. Yoksa ekranda „Fincan/Bardak?“ yazısı çıkar.
AÇIKLAMA
Sensör ışığa tepki vermeyip, sensöre belirli mesafede duran cisimlere tepki verir (sensörün tepki alanı ykl. 20 mm - 600 mm).
1. Sensörün ayar vidası cihaz kapağının iç tarafındadır. Ayar vidasının üzerinde cisim algılama durumunda yanan bir LED vardır.
LED
2. Fincan tablası üzerine bir bardak
koyun.
3. Ayar vidasını LED yanana kadar
çevirin.
4. Bardağı bir kaç kez koyun ve tekrar alın. Bardak fincan tablasına
her konduğunda LED'nin yanması gerekir.
Ayar vidası
Bardaklık burada yoktur!
Cisim algılama kontrolü amacıyla bir bardağı fincan tablasına koyun ve servis
menüsünde 14L servis numarasını girin. Sensör bardağı algıladığında, ekranda 1 görünür:
SERVIS NUMARASI
14
VOLT U14/
1 E
Bardak algılanmazsa burada 0 görünür:
SERVIS NUMARASI
14
VOLT U14/
0 E
406 67 100 10 _ 001
27/87
7
Temizleme
7.1
Temizlik / Hijyen
Makinenin temiz tutulması işletmecinin sorumluluğunda olup, özellikle de makineyi dolduran personel tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.
▪
İçecek makinelerinin kullanımında genel hijyenik gerekler dikkate alınmalıdır.
▪
Gıda maddeleri ile işlem yapmadan önce ellerin yıkanması ve iyice dezenfekte edilmesi gereklidir.
▪
Makineyi temizlemek için sadece gıda güvenliğine uygun malzemeler kullanın.
▪
Karıştırıcı kaplarını, hortumları ve karıştırıcı kasasını sökerek akan suyun altında yıkayın.
▪
Gıda maddeleri ile temas eden parçalara temizlemeden sonra dokunulamaz.
▪
Açıkta gıda maddeleri varken hapşırmaktan veya öksürmekten kaçınılmalıdır.
▪
Ağzı açılmış ürünler usulüne uygun tekrar kapatılmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır.
▪
Ürün kalıntıları temizlenmelidir.
▪
Ürünleri ayrı olarak, serin ve kuru bir yerde depolayın.
▪
Ürünle doğrudan temastan kaçınılmalıdır.
Hijyenik açıdan kusursuz bir içecek kalitesine ulaşmak için öngörülen temizleme aralıklarına göre özenle
yapılacak bir temizleme işlemi temel koşuldur.
Esaslı ve düzenli bir temizleme ile bakım, kısa bir zamanda ve düşük mâliyetle gerçekleştirilebilir.
MUTLAK DİKKAT! Bayat gıda maddesi
▪
Gıda zehirlenmesi ve hastalık tehlikesi!
▪
Üretici tarafından ürünlerin üzerinde belirtilen son kullanma tarihlerini dikkate alın.
▪
Son kullanma tarihi dolan ürünlerin yerine hemen son kullanma tarihi yeni olan ürünler
kullanın.
▪
Son kullanma tarihi dolan ürünleri kullanmayın.
▪
Son kullanma tarihi pek yakında dolacak olan ürünleri de kullanmayın.
▪
Sadece makineye uygun ürünler kullanın.
▪ Ürünleri makinede muhafaza etmeyin.
DİKKAT!
Plastik parçalar hasar görür!
Makinenin plastik parçalarını bulaşık makinesinde yıkarken 65°C üzerine çıkılamaz.
Makinenin temizlenmesi işlemi şu sırayla yapılmalıdır:
▪
İç parçaları sökün ve temizleyin.
▪
İç parçaları iyice kurulayın ve tekrar takın
▪
Otomatik yıkama programını açın
▪
Kasanın temizlenmesi
AÇIKLAMA
Yapılan temizleme ve bakım çalışmalarının belgelenmek üzere cihaz defterine kaydedilmesi
gereklidir.
28/87
406 67 100 10 _ 001
7.2
Temizleme listesi
Parça
Önlem
Sıklık
Yardımcı gereçler
Dış kasa: İçecek akma yeri, fincan
tablası, sensör, ekran
Telve kabı, Telve çıkış kanalı
Damlama ızgarası, Damlama kabı,
Damlama sacı
Kaynatıcı ünite
Temizleme
Günlük
Nemli bez
Boşaltma ve temizleme
Boşaltma ve temizleme
Günlük
Günlük
Deterjan, bez
Deterjan, bez
Günlük
Fırça
Karıştırıcı ünite
Instant kanalları
Espresso kaynatıcısı
Kahve tozunun temizlenmesi
Her parçanın temizlenmesi
Temizleme
Temizleme programı uygula
Günlük
Günlük
Günlük
Topping ve kakao kabı
Para bozma yeri
Temizleme
Haftalık
Üretici bilgileri doğrultusunda temizleme
Deterjan, bez
Deterjan, bez
Temizleme tableti Ürün no:
402.00.919.00
Bulaşık makinesi
7.3
Günlük/Haftalık temizleme
MUTLAK DİKKAT! Yaralanma tehlikesi
Makinenin içindeki sacların kenarları keskin olabilir.
Temizleme işlemlerinde koruyucu eldiven takın.
AÇIKLAMA
Gıda maddeleri ile temas eden makine parçalarına temizlemeden sonra dokunulamaz.
AÇIKLAMA
Hijyen/ Temizlik
Genel hijyen gereklerine riayet edilmesi gereklidir. Makineyi temizlemek için sadece gıda güvenliğine uygun malzemeler kullanın!
7.3.1 Damlama kabının, damlama ızgarasının ve içecek akma yerinin temizlenmesi
Damlama ızgarasını temizlerken „parmak deliklerinden“ tutarak çıkarın ve temizleyin.
Damlama kabı makineye sabittir. Damlama kabını bulaşık deterjanı ve bezle temizleyin.
İçecek akma yeri biraz kuvvet uygulayarak öne doğru çekip
çıkarılır. İçecek akma yerini bulaşık makinesinde iyice temizleyin.
AÇIKLAMA: İçecek akma yeri yerine takılmamış ise makineden ürün alınamaz.
406 67 100 10 _ 001
29/87
7.3.2
Telve kabının ve telve çıkış kanalının temizlenmesi
AÇIKLAMA
Daha kolay temizlenmesi açısından telve kabına piyasada satılan bir çöp torbası takılmasını tavsiye ederiz.
Telve kabı:
Telve kabını çıkarın, temizleyin ve kuru bir bezle silin. Telve kabını yerine taktıktan sonra cihaz kapağı
açık durumda iken servis klavyesinde [ R ] tuşuna
bir kez basın.
Telve çıkış kanalı:
Telve çıkış kanalını ykl. 2 cm yukarı kaldırın ve ardından öne çekerek çıkarın.
7.3.3
Karıştırıcı ünitenin temizlenmesi
1. Kakao kabının/Topping kabının instant kanalını yukarı
itin ve kakao kabını/topping kabını çıkarın.
2. Akış hortumunu çekin.
3. Flanşı saat yönünün tersine tahdit noktasına kadar çevirin. Böylece karıştırıcı kasası sabitlemesinden çıkacaktır.
4. Karıştırıcı kasasını hava vakumuyla beraber öne doğru
çekin.
5. Karıştırıcı kanadını ve flanşı çıkarın.
6. Karıştırıcı kasasını, karıştırıcı hava vakum tertibatını,
flanşı ve karıştırıcı kanadını sıcak suyla ve piyasada
satılan bulaşık deterjanlarından biriyle iyice temizleyin. Ardından her bir parçayı akan sıcak suyun altında
yıkayın ve ardından bunları temiz bir bulaşık beziyle
iyice kurulayın.
7. Tüm parçaları tersine sırayla tekrar yerine takın. Bunu
yaparken özellikle karıştırıcı kanadının ve akış hortumunun yerlerine tam oturmalarına dikkat edin.
8. Kakao kabını takın ve instant kanalını aşağı doğru itin.
Kilitli
Açık
DİKKAT! Usulüne uygun olmayan su bağlantısı
Su basma tehlikesi!
Tüm su bağlantılarının sabit ve doğru bağlanmış olmasına dikkat edin!
30/87
406 67 100 10 _ 001
Delik Hava
vakumu
Karıştırıcı hava
vakumu
Karıştırıcı kasası
Karıştırıcı
kanadı
7.3.4
Flanş
Karıştırıcı tahrik tertibatı
Instant kanallarının temizlenmesi
Instant kanallarını yumuşak bir fırçayla kalıntılardan
arındırın. İnatçı kirlerde deterjanlı nemli bir bez de kullanılabilir. Deterjanla temizledikten sonra instant kanallarını duru suyla yıkamaya ve ardından kurulamaya dikkat
edin.
Instant kanalları kapalı
7.3.5
Instant kanalları
satış pozisyonunda
Topping ve kakao kabının temizlenmesi
1. Instant kanalını yukarıya itin.
2. Sabitleme pimi serbest kalacak şekilde kabı önden biraz havaya kaldırın ve öne doğru çekerek çıkarın.
3. Kakao kabını/Instant kabını boşaltın, kurulayın ve sallayarak temizleyin.
4. Kabı sıcak suyla ve piyasada satılan bir bulaşık deterjanı ile iyice temizleyin, akan sıcak suyun altında
çalkalayın.
5. Temiz bir bulaşık bezi ile / tek kullanımlık bir bezle iyice kurulayın. Kakao kabının/Instant kabının şimdi
yine tamamen kuru olması gerekir.
6. Temizlenen kakao kabını/instant kabını yerine takmadan önce kap taban levhasını temizleyin ve kurulayın.
7. Tekrar kakao/topping ile doldurun. Doldurmadan önce ellerinizi yıkayın. Toz ürünle doğrudan temastan
kaçınılmalıdır. Doldururken genel hijyenik kurallara riayet edin.
8. Kakao kabını/Instant kabını yerine takın.
9. Instant kanallarını aşağıya doğru itin ve karıştırıcı kabının ortasına getirin.
406 67 100 10 _ 001
31/87
7.3.6
Espresso kaynatıcısının temizlenmesi
Kaynatıcı ünitenin temizlenmesi için bir yıkama programı mevcuttur. Bunun günde en az bir kez yapılması
gerekmektedir.
MUTLAK DİKKAT!
Haşlanma tehlikesi!
Yıkama suyuna el sürmeyin, yıkama suyunu dökmeyin, uygun bir biriktirme kabı kullanın!
AÇIKLAMA
Temizleme programını başlatmadan önce tüm parçaların tekrar yerlerine takılmış olduğundan
mutlaka emin olunmalıdır.
Otomatik temizleme programı şöyle başlatılır:
1. Kapağı açın.
2. 0 düğmesine basın.
3. Herhangi bir tuşa basın, ön temizleme başlar,
ykl. 200 – 300 ml sıcak su ile yıkayarak temizlenir
4. Makine durur
5. Kaynatıcıya temizleme tabletini koyun
6. E düğmesine basın
7. Kapağı kapatın
8. Herhangi bir tuşa basın, kaynatıcının temizleme işlemi
başlar. Ekranda „Cihaz temizleme yapıyor“ yazısı yanıp
söner, temizleme programı yaklaşık 8 dakika sürer. Bittikten sonra makine tekrar kullanıma hazırdır.
BARISTA UNO
+Rú*HOGLQL]
CALISIYOR
.DSD÷ÕDoÕQ
0
.DSD÷ÕNDSDWÕQ
&LKD]WHPL]OHQL\R
67$576HFPHWXVX
+HUKDQJLELUVHoPHG÷PHVLQH
EDVÕQ
'ø..$7<NOPOVXYHULOLU
0DNLQHGXUXU.DSD÷ÕDoÕQ
7HPL]OHPHWDEOHWLQL
'HPOHPHLQLoLEQH
DWÕQ
.D\QDWÕFÕ\DWHPL]OHPHWDEOHWLQLNR\XQ
(QWHUEDVLQ
DİKKAT!
Temizleme tabletlerinin ambalajında yer alan açıklamaları
dikkate alın.
Temizleme tableti gözleri ve cildi tahriş edebilir, yutulması
halinde sağlığa zarar verebilir.
Gözler ve ciltle temas etmesinden kaçının!
Cilde temas etmesi halinde: o bölgeyi suyla yıkayın, cildin
reaksiyon vermesi halinde doktora görünün.
(.DSD÷ÕNDSDWÕQ
&LKD]WHPL]OHQL\RU
BARISTA UNO
+Rú*HOGLQL]
CALISIYOR
Temizleme tabletlerini kuru bir yerde muhafaza edin ve kolay alev alan veya yanıcı malzemelerle birarada muhafaza
etmeyin.
AÇIKLAMA
Temizleme programı yarıda kesilirse veya zamanından önce durdurulursa, ekranda bir açıklama
mesajı görünür. Temizleme programının yeniden başlatılması gereklidir.
32/87
406 67 100 10 _ 001
8
Makine kumandası
Kumanda sisteminin, makinenin fonksiyonlarının sistematik düzenlenmiş olduğu 9 menüsü vardır.
Menüler M tuşu ve menü rakamı (0 – 8) üzerinden seçilir. E tuşu, seçilen menüyü devreye sokar.
L veya M tuşlarına bir kaç kez basmak suretiyle de bir menü seçilebilir. [ÜRÜN AYARI] menüsünde bu
işlemle diğer alt menülere geçilir.
Aşağıdaki resim M tuşuna basıldıktan sonra ekranda çıkanları göstermektedir:
Bulunduğunuz
menünün adı
Controleer
L SEL. M
L tuşu ile bir önceki
menüye dönülebilir.
:
E
E tuşu ile bir
menüyü devreye
sokarak bunun
fonksiyonlarından
yararlanabilirsiniz
M tuşu ile bir sonraki menüye geçilebilir.
▪
C tuşu girilen veriyi siler.
▪
E tuşu girilen veriyi onaylar.
▪
L tuşu kademeli olarak bir önceki yazı alanına dönmeyi sağlar.
▪
M tuşu bir sonraki menü maddesine geçişi sağlar.
▪
R tuşu satış moduna geri döndürür.
▪
Hiç bir tuşa basılmazsa makine yaklaşık bir dakika sonra kendiliğinden satış moduna geri döner.
Yetkisiz kişiler tarafından istenmeyen bir programlamayı önlemek için menülere bloke kodları verilebilir.
Kumanda sistemi, hiyerarşik olarak yapılandırılmış bloke kodlarına sahiptir.
▪
Kod A en düşük erişim kademesine sahiptir.
▪
Kod B tüm menülere erişim hakkı tanır, kod A ile güvenlik altına alınmış olanlara da.
AÇIKLAMA
Programda yapılacak değişikliklerle cihazın fonksiyonuna önemli etkisi olan temel parametrelerin değişeceğini lütfen dikkate alın.
Değişiklik yapmadan önce mevcut ayarlanmış değerler bir yere not edilmelidir. Böylelikle gerekirse eski değerler tekrar girilebilir.
406 67 100 10 _ 001
33/87
8.1
Kumanda sistemi belleğine genel bakış
Kumanda sistemi, içinde başlıca program verilerinin kayıtlı olduğu yeniden programlanabilen bir çakar
belleğe ve bir ana belleğe (RAM) sahiptir. Program verilerinde makinenin çalışması için gerekli olan tüm
önceden tanımlanmış ayarlar mevcuttur.
Dozaj, fiyat, seçme düğmeleri sınıflandırması, ürün yazıları, istatistiki veriler vb. gibi değiştirilebilen veriler RAM'a kaydedilir. Bu, verilerin makinenin kapatılmasından ve yeniden açılmasından sonra da aynen
kalabilmeleri için batarya yedeklidir. Buna ilaveten çakar bölümde yedek kopyalama olarak ayarlanmış bu
değerlerin bir çakar yedeklemesi yapılır.
Çakar yedekleme manüel olarak [SERVIS CALISMASI] menüsünden [ M ] - [ 8 ] - [ E ] - [ 99 ] - [ M ] - [
89 ] - [ M ] servis numarası ile veya otomatik olarak her 100. satışta tetiklenir. [ M ] - [ 8 ] - [ E ] - [ 99 ] [ M ] - [ 90 ] - [ M ] servis numarası girilerek çakar bellek tekrar okutulur.
8.2
Ara bellek bataryası
Kumanda sisteminde bir lityum ara bellek bataryası bulunmaktadır. Bu, makinenin naklinde veya elektrik
kesintilerinde mevcut verilerin korunmasına hizmet eder. Kusursuz bir çalışma, ancak bu bataryanın programlamanın ve istatistiki verilerin kaydedilmesi için yeterli kapasiteye sahip olması halinde mümkündür.
Uzun süreli bir voltaj kesilmesinden sonra bir veri hatası meydana gelmesi halinde, batarya voltajını kontrol edin. Bu eğer 2,8 V altındaysa, yeni bir CR 2032 lityum batarya (sip. no. 985 26 436 02) takın.
+
CR 2032
3V
M32
AÇIKLAMA
Piller, aşınır parçalardır. Reklamasyon yapılamaz! Bozuk piller, usulünce imha
edilmelidir.
İmha mevzuatını dikkate alınız!
34/87
406 67 100 10 _ 001
8.3
Menü - Özet liste
AÇIKLAMA
[Kurulum] menüsünde A ve B bloke kodları kurulmuş ise, belirtilen menüler blokelidir ve ancak
ilgili kod girilmek suretiyle erişim sağlanır.
Tuşlar
Ekran göstergesi
KONTROL
L SEL. M
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[M6]
[M7]
[M8]
Fonksiyon
:E
[M0]
[M1]
Kod
-
Hata göstergesi, hata mesajlarının silinmesi
FIYAT/SIRALAMA
L SEL. M
:E
B
Satış fiyatlarının sınıflandırılması
Ürün raflarının promo butonlarına sınıflandırılması (varsa)
Her seçme düğmesi için ürün isminin girilmesi
Ürün formüllerinin konfigürasyonu
üRüN AYARI
L SEL. M
:E
A
Elektronik soğutma ayarı
Soğutma ısısı ve zamanları
DENEME SATISI
L SEL. M
:E
A
Sınıflandırmanın kontrolü
Satış işleyişinin kontrolü
ISTATISTIK
L SEL. M
:E
A
Satış istatistiği göstergesi
Kısa dönem istatistiğinin silinmesi
B
Satış istatistiği göstergesi
Toplu istatistik sadece üretici tarafından silinebilir.
B
Saat,
tarih, bloke saat ayarı
B
Ülke, para birimi, makine tipi, makine numarası, bloke kodları, önceden ayarlanmış zamanlar, kredi sistemi, satış
modu, para bozma parametreleri, cihaz opsiyonları, servis
telefon numarası ayarı
B
Makine bileşenleri testi
Makine parametrelerinin okunması
-
Burada kendi şirketinizde tek tip uygulama amaçlı olarak
bir formül numarası kaydedilebilir.
TOPLAM ISTATISTIK
L SEL. M
:E
SAAT/KILITLE
L SEL. M
:E
KURULUM
L SEL. M
:E
SERVIS CALISMASI
L SEL. M
:E
TARIF-ID
L SEL. M
406 67 100 10 _ 001
:E
35/87
8.4
Menü KONTROL [M0]
[Kontrol] menüsünde aktüel cihaz arızaları düz metin olarak gösterilir. Her arıza için aktüel bir sayaç durumu ekranda gösterilir.
Hataların gösterilmesi ve silinmesi
START
Tür öffnen;
Serivekey stecken;
Servicetastatur:
kalkÕú
M
KONTROL
L SEL. M
:E
Hata sayacı
E
L
ARIZA C#001
Kredi sistemi ?
Hata metni
E
ARIZA C#000
Sicakl. cok düsük
Tüm hata mesajlarının silinmesi
%LUGHQID]ODC+E
KONTROL
OTOMAT OK !!!
0DNLQHWHNUDUoDOÕúPD\DKD]ÕUGÕU
R
KULLANIMA HAZIR
▪
[E] tuşu hata geçmişini devreye sokar.
▪
[C] tuşu hata mesajlarını siler.
▪
Birden fazla hata aynı anda meydana gelirse, onaylandıktan sonra bir sonraki mesaj görünür.
▪
[R] tuşu satış moduna döndürür.
▪
Bir süre hiç bir tuşa basılmazsa, kumanda sistemi otomatikman satış moduna döndürür.
▪
Hata geçmişi [SERVIS CALISMASI] menüsünden [99M85M] servis numarası ile silinebilir.
36/87
406 67 100 10 _ 001
Hata mesajları
Hata mesajları üç gruba ayrılmıştır. Bir gruba ait olması, mesajın ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini
belirler.
Grup
Ekran göstergesi yok
Anlam
Bu grubun mesajları ekranda gösterilmez. Bunlara [Kontrol] menüsünden
bakılabilir.
Ekranda hata numarası Bu grubun mesajları ekranda bir hata numarası gösterirler. Hata numaralagöstergesi
rının anlamı için aşağıdaki listeye bakılabilir.
Ekranda düz metin göster- Bu grubun mesajları ekranda bir bildirim gösterirler. Bu mesaj sayesinde
gesi
hemen gereken önlemler alınabilir.
AÇIKLAMA
Bir grup içindeki hatalar toplanabilir! Bu sayede tabloda olmayan bir hata numarasının gösterilmesi mümkün olur.
Örnek: 9.5 nolu bir hata gösteriliyor. Bu, 9.4 ve 9.1 nolu hataların meydana geldiğini ifade eder.
Hata
grubu
Hata numarası Olay/ Hata (Tanım)
1
1
1
1
1
2
3
81
82
83
85
11
64
8
4
5
7
7
7
8
32
1
2
32
10
32
10
64
10
11
128
64
12
32
13
15
16
16
17
19
22
32
32
32
64
1
32
1
406 67 100 10 _ 001
Veri hatası 81
Veri hatası 82
Veri hatası 83
Uzaktan bakım
İşleyiş hatası, Division by zero
Kredi sistemi İletişim
Satış esnasında kapandı
(Timing error)
Düğme takıldı
Isı çok düşük
Kaynatıcı referans hareketi tetiklemesi
Kaynatıcı pozisyonlandırılamıyor
Kaynatıcı hatası nedeniyle geçici olarak
devredışı
Sistemde nem (Su kaybı). Bu hata
bildirimi, bir sirkülasyondan sonra 3s’den
daha fazla su doldurulması gerekiyorsa
verilir.
Sistemde nem (Su kaybı). Bu hata
bildirimi, bekleme konumunda kısa süre
içerisinde instant kısmındaki suyun birden
fazla kez doldurulması gerekiyorsa verilir.
Nem sensörü hatası (Damla kovası)
Nem sensörleri bozuk. Dördüncü nem
sensörü kablo demetinde kısa devre
yapmış olmalı. Bu, nem sensörlerinin
fonksiyon kontrolü olarak kullanılmaktadır.
Isı sensörü bozuk (Kısa devre, kesinti, çok
düşük ısı)
Devredışı, gece azaltması
Temizleme işlemi kesildi
Sensör sürekli ayarda
Mikroşalter Çıkış kafası
Su uzun sürede doluyor
Para iade yeri bozuk
Kaynatıcı motor hatları açık
Dışarıya
Hata
Gösterge
Devredışı
Düz metin
numarası yok
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
37/87
Hata
grubu
Hata numarası Olay/ Hata (Tanım)
23
32
24
24
25
27
27
28
29
30
30
31
31
63
1
32
32
1
32
1
32
1
2
1
2
0
65
66
67
69
0
0
0
0
38/87
Kapak açık. Gösterge ikinci 24 V ~
gerilimin olmamasından kaynaklanıyor.
Bileşenlere (valflar, motorlar...) kumanda
edilemiyor.
Isıtıcı kontrol sistemi hata tespit etti
Isıtıcı onaylanmadı
Yanlış yazılım/ Klavye
Uyarı: Telve kovası dolu
Hata: Telve kovası dolu
Uyarı: Çekirdek kabı boş
Mutlaka temizleme yapılması zorunludur
Uyarı: Filtre değiştirin
Uyarı: Servis gerekli
Günlük maksimum hata sayısı aşıldı
Ykl. 24 saat satış yok
Motor hatası: Kaynatıcı motoru zaman
aşımı
Hata: MDB coinmech
Hata: MDB cardreader
Hata: MDB bill validator
Hata: MDB slave machine
Dışarıya
Hata
Gösterge
Devredışı
Düz metin
numarası yok
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
406 67 100 10 _ 001
8.5
Menü FİYAT/SIRALAMA [M1]
[Fiyat/ Siralama] menüsünden seçme düğmelerine çeşitli fonksiyonlar verilir.
Makinenin seçme düğmeleri tamamen istendiği gibi doldurulabilir ve programlanabilir.
Her seçme düğmesine istenen içecek sınıflandırılabilir. Ayrıca her içeceğe bir isim verilebilir.
A ve B fiyatları [Saat/ Kilitle] menüsünde belirtilen geçerlilik süresine dayanmaktadır.
İçecek programlaması için 1 (ileri) veya 2 (geri) tuşuna istenen içecek kısaltması ekranda görünene kadar
basın.
▪
Yanıp sönen imleç o anda aktüel olan yazı alanında bulunur.
▪
C tuşu imlecin o anda bulunduğu yazı alanını siler.
▪
0-9 tuşları gereken değerin girilmesi içindir.
▪
E tuşu ekranda gösterilen değeri kaydeder ve bir sonraki yazı alanına atlar.
▪
M tuşu bir sonraki seçme düğmesine geçirir.
▪
L tuşu kademeli olarak bir önceki yazı alanına dönmeyi sağlar.
2xM
FIYAT/SIRALAMA
L SEL. M
:E
Seçme düğmesi
E
1:TL
Para birimi
0.00/0.00
Fiyat A
Fiyat B
ESP
üRüN ISMI 1
->Espresso
E
1:TL
L
5:TL
0.00/0.00
ESP
üRüN ISMI 1
->Espresso
E
1:TL
ST=Start komutu
CAF1=Sade kahve
0.50/0.50
ST+COF
üRüN ISMI 5
->Kaffee
Formül
Ürün adı
L
0.00/0.00
ESP
üRüN ISMI 1
->Espresso
E
1:TL
L
0.00/0.00
ESP
üRüN ISMI 1
->Espresso
E
2:TL
L
0.50/0.50
COF
üRüN ISMI 2
->Kaffee
E
2:TL
L
0.50/0.50
COF
üRüN ISMI 2
->Kaffee
E
v.b
406 67 100 10 _ 001
39/87
Yanıp sönen imleç o anda aktüel olan yazı alanında bulunur.
E tuşu = Kaydeder ve ileri atlatır.
Düzenleme: - Fiyat: Tuş 0, 1 - 9
- Formül: Tuş 1 Ek seçim, ileri
Tuş 2 Ek seçim, geri
Tuş 3 Ana ürün
Göstergenin düzenlenmesi: - Açıklamasız Yanlışlıkla 2 ana ürünün programlanması halinde, sadece ilk ana ürün hazırlanır, ikinci ürün dikkate alınmaz.
Örnek: Aşağıda 5 nolu seçme düğmesine ESP içeceği programlanmaktadır
▪
[ M ] - [ 1 ] - [E]'ye basın, [Fiyat/ Siralama] menüsü açılır.
1 nolu tuş aktiftir.
1:TL
0.00/0.00
ST+ESP
üRüN ISMI 1
->Espresso
5:TL
▪
0.50/0.50
ST+COF
[M] tuşuna 5 nolu tuşa gelebilmek için bir kaç kez basın; imleç (resimde gri
üRüN
ISMI
5
olarak gösterilmiştir.) Fiyat A üzerinde yanıp sönmektedir.
->Kaffee
5:TL
▪
[E] tuşuna 2 kez basın, imleç ikinci satıra formüllere atlar.
▪
Formülü silmek için [C] tuşuna bir kaç kez basın.
▪
Formül satırı boş ise, aşağıdaki şekilde yeni bir formül programlanabilir:
Tuş 1 - Ek seçim, ileri
Tuş 2 - Ek seçim, geri
Tuş 3 - Ana ürünleri seç
Tuş E - Kaydet (!)
▪
İlgili tuşa ekranda istenen kısaltma görünene kadar basın. Her bir bileşeni
kaydetmek için E tuşuna basın.
Her bir ayar sırayla açılacaktır.
Örnek ST + ESP
0.50/0.50
ST+COF
üRüN ISMI 5
->Kaffee
5:TL
Açıklama: Fiyat ayarı
Mesela 10 Cent programlamak için aşağıdaki tuş kombinasyonu seçilmelidir: [
0]-[.]-[1]
Buna göre aşağıda klavyedeki ondalık noktasını kullanın.
0.50/0.50
üRün ISMI 5
->Kaffee
5:TL
0.50/0.50
ST+ ESP1
üRüN ISMI 5
->Espresso
Satır boş
5:TL
0.50/0.50
üRüN ISMI 5
Seçme düğmesinin devredışı bırakılması
->
Bir seçme düğmesinin devredışı bırakılması isteniyorsa, düğmenin tüm komutları C + E tuş kombinasyonu üzerinden silinmelidir (bir kaç kez basın).
Bir seçme düğmesinin devredışı bırakılmasının ikinci yolu da [Saat/ Kilitle] menüsü üzerindendir. Buradan her bir tuş komple veya sadece çeşitli saatler için
bloke edilebilir.
40/87
406 67 100 10 _ 001
Moka ek seçimi (MOZW)
Moka ek seçimi <MOZW> mümkün olan bir ek seçimdir, içecek değildir. Moka ek seçimi ile içeceğin
programlanmış olan su miktarı belirtilen yüzde oranı* kadar azaltılır. Toz miktarı ise aynı kalır. Bu sayede
içecek daha koyu ve makineden çıkan miktar daha az olur.
Şekeri kaldırma (NOZU)
<NOZU> fonksiyonu bir içeceğin sabit programlanmış şekerle şekersiz olarak verilmesini sağlayan bir
önseçimdir.
Şeker ek seçimi ile şekeri kaldırmayı tek bir tuşa programlarsanız, önce şeker miktarı tuşa her basışta
artar. Dördüncü basışta artık şeker verilmez.
Bardak yok (KBE)
Yandaki örnek programlamada 5 tuşu ile bir porsiyon kahve satılır. Buna ilaveten Direk start <ST> ve Bardak yok <KBE> fonksiyonları programlanır.
5 tuşuna basıldığında sensör, içecek çıkış yerinde bardak olup olmadığını kontrol eder.
Bardak yoksa, içecek verilmez ve ekranda „Fincan/ Bardak?“ yazısı görünür.
Bardak varsa, kahve indirimli fiyat olan 40 Cent'e hemen satılır. (bkz. aşağıda: programlanmış bardak fiyatı
10 Cent).
<KBE> fonksiyonu sabit olarak Seçim 30'a programlanmıştır. Sadece bardak fiyatı değiştirilebilir.
<KBE> fonksiyonu bir alacak kaydıdır.
Buraya programlanan miktar, içecek fiyatından düşülür. <KBE> fonksiyonu ancak makinenize bardak gözü
ve sensör monte edilmişse işler.
Kupa
Kupa porsiyonu bir fincanın âzami X katına denk düşer. X faktörü kurulum menüsünde programlanır. Kupa
düğmesine tıklayarak istenen porsiyon adedi seçilebilir. Ardından içecek seçilir.
„Sürahi“ önseçim tuşuna fiyat sınıflandırılamaz.
Ürün isminin girilmesi
Her ürün kısaltmasına satış esnasında ekranda görünecek bir ürün ismi sınıflandırılabilir.
Ürün ismi rakam klavyesi üzerinden girilir.
▪
İlgili rakam tuşuna basın ve M tuşuna istenen karaktere kadar tıklayın.
▪
Ekranda istenen yazı çıkana kadar bu işlemi tekrarlayın.
▪
Yazı tamamlanınca E tuşu ile onaylayın.
▪
L tuşu imlecin o anda bulunduğu yerin önündeki karakteri siler.
▪
C tuşu tüm karakterleri siler.
AÇIKLAMA: Ürün ismini girmek için „Sielector” yazılımı önerilir.
406 67 100 10 _ 001
41/87
Kısaltmalar
CAF1
CA1g
Kahve
Kahve Büyük
MACg
CAP1
Latte Macchiato Büyük
Cappuccino
ESP
ESPg
CAL
CALg
MAC
Espresso
Espresso Büyük
Cafe au lait
Cafe au lait Büyük
Latte Macchiato
CAPg
CHOC
CHOg
COM
COMg
Cappuccino Büyük
Çikolata
Çikolata Büyük
Chocomilk
Chocomilk Büyük
ESCO Espressochoc
ESCg Espressochoc
Büyük
AMI
Americano
AMIg Americano Büyük
HW
Sıcak su
Tuş düzeni
Espresso
1
S
Kahve
2
L
3
S
Latte Macchiato
7
S
8
L
Espresso Choco
Café au lait
4
L
Cappuccino
9
S
5
S
6
L
Choco-Creme
10
L
11
S
BARISTA UNO
Gönülden hoşgeldiniz
12
L
Chocolate
ÇALIŞMAYA HAZIR
13
S
15
S
14
L
16
L
İçecek akma yeri
42/87
406 67 100 10 _ 001
8.6
Menü ÜRÜN AYARI [M2]
AÇIKLAMA
Dozajlama, cihaz kapağı açık durumda iken yapılmalıdır.
Servis anahtarı kapak şalterinde sokulu durumda ve makine, çalışmaya hazır vaziyette olmalıdır.
[ÜRÜN AYARI] menüsünden içecek hazırlanmasına yönelik tüm parametreler ayarlanabilmektedir. Bu
[Ayar] ve [Dozaj] kategorilerine ayrılmıştır.
Ayar menüsünden her bir instant kabının ve pompanın çıkış miktarları ayarlanır. Bunun her bir instant kabı
için sadece bir kez yapılması gerekir.
Dozajlama ise, içeceklerin tadının ayarlanmasına hizmet eder. Basit bir kısa menü ve kapsamlı bir uzman
menüsü vardır. İstenen toz ve su miktarları gram cinsinden girilebilir. Su miktarları santimetre küp (ccm)
cinsinden girilir.
AÇIKLAMA: 1 ccm ykl. 1 g'a denk düşer.
Dozaj ayarları içecek örneklerinde gösterilmektedir.
İçecek ayarı için gereken aksesuar:
0,1 g hassasiyetinde ürün terazisi (Dara fonksiyonu)
ml skalalı ölçüm kabı
Uygun bir biriktirme kabı
İçecek ayarlarına [ M ] - [ 2 ] - [ E ] üzerinden girilir ve aşağıdaki gibi dallanır.
M
KONTROL
L SEL. M
:E
2
üRüN AYARI
L SEL. M
:E
E
DOZAJ
L SEL. M
:E
E
KISA MENü
L SEL. M
:E
E
.ÕVDPHQ\OHGHYDP
M
UZMAN MENü
L SEL. M
:E
E
8]PDQPHQV\OHGHYDP
M
Kalibrasyon
L SEL. M
406 67 100 10 _ 001
+D]QHVHFLPL
:E
E
43/87
8.6.1
Dozaj
[Kısa menü]
[Kısa menü]de sadece seçilen içeceğin kısmi ürünlerinin toz miktarları açılabilmektedir. Bunlar ayarlanabilir ve kontrol edilebilir. Buna ait su miktarları [Uzman menü] üzerinden ayarlanır.
Bu sayede içeceğin kıvamı ve böylelikle de tadı kolayca değiştirilebilir:
Çok ürün
Az ürün
Çok su
Az su
→
→
→
→
Yoğun tat
Az tat
Az tat
Yoğun tat
AÇIKLAMA
[Kısa menü]de toz miktarlarını girebilmenizden önce her bir kabı
ayar menüsünden ayarlamanız gerekmektedir.
Herhangi bir kap henüz ayarlanmamış ise yandaki yazı çıkar.
DOS CAP1
Kahve
45
xxx
xxx = Ayarlanmamış
İşlem tarzı
1. Makineyi açın ve [ M ] - [ 2 ] - [ E ] - [ E ] tuş kombinasyonu ile kısa menüyü açın.
2. Ayarlanacak olan içeceğin seçme düğmesine basın.
3. Menüden [ M ] ve [ L ] tuşları ile bir ürün bileşeni seçin.
4. Rakam tuşları ile gösterilen değeri değiştirin
5. [E] tuşu ile bu girişi onaylayın.
Ön yıkama
Ön yıkama istenirse her kaynatılan üründe devreye sokulabilir. „Ön yıkama 1“ ayarlanırsa, ayarlanmış
olan bekleme konumu süresine ulaşıldığında sistemi ısıtmak için kaynatıcıdan 3 sn. su verilir.
Bekleme konumu süresini [Saat/Kilitle] menüsünden girebilirsiniz.
[Uzman menü]
[Uzman menü]nde tüm su, ürün ve karıştırıcı parametreleri ayarlanabilir. Bu parametreler bekleme süresi,
çalışma süresi ve devir sayısı parametreleridir. Menüde her kısmi ürün ve gereken her karıştırıcı belirtilmiştir.
Prensipte işleyiş [Kısa menü]deki gibidir ama kapsamı çok daha geniştir.
Kısaltmalar listesi
Ekranın sınırlı olması nedeniyle parametrelerin kısaltmalar şeklinde gösterilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki
tablo bunda kullanılan kısaltmaları göstermektedir. Bazı parametrelerde bunların değiştirilmesinden sonra
deneme ürün çıkışı yapılır. Hangi parametrelerde bunun söz konusu olduğu yine tabloda gösterilmiştir.
AÇIKLAMA
Su değerleri değiştirilirken tüm parçaların komple monte edilmiş olması gereklidir, çünkü komple içecek verilmektedir.
Sadece ürün değerleri değiştirilecek ise, önce karıştırıcı kaplarının sökülmesi ve uygun bir kabın alta konması gerekmektedir, çünkü bunda sadece ürün verilir.
44/87
406 67 100 10 _ 001
Kısaltma
Tanım
… mixWZ
… mixLZ
… mixDZ
… wasWZ
… wasLZ
… WZ
… LZ
… DZ
SIKISTIRDZ
NachpressDZ
VorbrühLZ
VorbrühWZ
… Karıştırıcı motoru bekleme süresi
… Karıştırıcı motoru çalışma süresi
… Karıştırıcı motoru devir sayısı
… Su pompası bekleme süresi
… Su pompası çalışma süresi
… Ürün motoru bekleme süresi
… Ürün motoru çalışma süresi
… Ürün motoru devir sayısı
Pres basıncı (Sadece kaynatılan ürünlerde)
Ek pres basıncı (Sadece kaynatılan ürünlerde)
Ön katkıda su miktarı (Sadece kaynatılan ürünlerde)
Ön katkıda bekleme süresi (Sadece kaynatılan ürünlerde)
Deneme ürün
çıkışı
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
İşlem tarzı
AÇIKLAMA
Toz miktarının kontrolünden önce kontrol edilecek tozun karıştırıcı kabının sökülmesi ve kabın
ürün akış yerinin altına uygun bir biriktirme kabının konulması gerekmektedir.
Deneme satışından önce tüm karıştırıcı kaplarının yeniden takılması gereklidir.
1. Makineyi açın, [ M ] - [ 2 ] - [ E ] - [ E ] - [ M ] tuş kombinasyonu ile [Uzman menü]nü açın ve E tuşu ile
onaylayın.
2. Kontrol edilecek olan içeceğin seçme düğmesine basın.
3. Menüden M ve L tuşları ile bir bileşen seçerek, E tuşu ile seçimi onaylayın.
4. Bekleme süresi kontrolü (WZ)
5. Çalışma süresi kontrolü (LZ)
6. Devir sayısı kontrolü (DZ). Toz verilir. Karıştırıcı kabını çıkarın ve biriktirme kabını alta koyun. Veri giriş
alanına 1 rakamı girildiğinde seçilen ürün bileşeni ürün kabından konulan kaba akar. Bir başka rakam
girildiğinde ise bu çarpan rolünü üstlenir. Ürün çarpılan miktar kadar verilir. Bu sayede çok küçük ürün
çıkış miktarlarında kesinlik arttırılabilir.
7. Bu işlem kontrol amaçlı olarak tekrarlanabilir.
AÇIKLAMA
Gösterilen miktar çıkan miktara uymuyorsa, o kabı yeniden ayarlamanız gerekmektedir. Kontrol
edilen kısmı su miktarından bağımsız olarak her zaman içeceğin komple su miktarı verilir.
406 67 100 10 _ 001
45/87
8.6.2
Ayar
AÇIKLAMA
Ürün değiştirildikten sonra ilgili kabın yeniden ayarlanması gerekmektedir.
AÇIKLAMA
Kakao kabının/Topping kabının ayarlanmasından önce, kaptaki helezon taşıyıcının komple kakao tozu/topping tozu ile dolması için servis menüsünden ürün motorlarını bir kaç saniye çalıştırmanız gerekmektedir. Aksi takdirde ayar yanlış değerler verir.
Kontrolden önce karıştırıcı kaplarının sökülmesi ve kakao kabı/topping kabı ürün akış yerinin
altına uygun bir biriktirme kabının konulması gerekmektedir.
1. Makineyi açın ve [ M ] - [ 2 ] - [ E ] - [ L ] tuş kombinasyonu ile [Kalibrasyon]nü açın.
2. İstenen kabı rakam klavyesi üzerinden aşağıdaki tabloya göre seçin ve seçimi E ile onaylayın.
3. Veri giriş alanına 1 rakamı girildiğinde seçilen ürün bileşeni ürün kabından konulan kaba akar. Bir başka rakam girildiğinde ürün çarpılan miktar kadar verilir. Bu sayede çok küçük ürün çıkış miktarlarında
kesinlik arttırılabilir. Süt miktarı çarpılmaz.
4. Çıkan miktarı tartın, okunan değeri girin ve E ile onaylayın.
Kapların listesi:
Kaplar:
Numara:
Değirmen
1
9
Değirmen
2
0
Kakao
Topping
1
2
Tüm kaplar ayarlandıktan sonra, kısa menüde her bir içecek için miktarları da girmeniz gerekir.
Ayar
▪
▪
Makineyi açın, servis anahtarını sokun. Servis klavyesini açın.
[ M ] - [ 2 ] - [ E ] - [ 2 x M ] - [ E ] tuş kombinasyonu ile [Kalibrasyon] menüsünü açın.
Kalibrasyon
L SEL. M
▪
M tuşuna bir kaç kez basamak suretiyle ürünleri sırayla ekrana çağırın (makine çeşidine göre):
Örn. In.Cap - Çay - Şeker - Kakao - Kahve .... Kayn.(1) - Kayn.(2) - Kayn.(3)
Kalibrasyon
In.Cap
▪
:E
xxx
İşlemi başlatmak için E tuşuna basın. Aşağıdaki resim görünür.
Kontrol? (1-9)
In.Capcalibr.
46/87
1-9'dan adımlar kastedilmektedir.
Tavsiye: 3 adım seçin.
406 67 100 10 _ 001
▪
Adım sayısını seçin; bu amaçla bir rakam tuşuna basın, örn. Tuş 3 Hemen ardından ürün kaba akmaya başlar.
Bu örnekte 3 ürün çıkışı verilmiştir.
Kontrol? (1-9)
LüTFEN BEKLEYIN
▪
Ürün çıkışı bittiğinde makine, bulunan değerin girilmesini bekler (gram veya mililitre cinsinden). Giriş
yapmak için rakam tuşlarını ve ondalık noktasını kullanın. Kaydetmek için E tuşunu kullanın.
Bunun ardından ayarlanmak üzere otomatikman bir sonraki ürün önerilecektir.
Kontrol? (1-9)
MIKTAR ART xxx
Kontrol? (1-9)
MIKTAR ART 32.8
406 67 100 10 _ 001
Ayarlanacak bir sonraki ürün
Kalibrasyon
Kaffee
v.b.
xxx
47/87
8.7
Menü DENEME SATIŞI [M3]
[Deneme satışı] menüsünden içeceğin hazırlanması kontrol edilebilir.
Seçilen içecek ücretsiz olarak makineden çıkar ve istatistiğe deneme satışı olarak kaydedilir.
M
KONTROL
L SEL. M
:E
3
DENEME SATISI
L SEL. M
:E
E
SECIM YAPIN
Seçme düğmesine basın
Kredi:
0.00
Kahve:
0.00
HazÕrlanÕ\RU
48/87
MUTLAK DİKKAT! Ürün hemen makineden çıkar.
Haşlanma tehlikesi! Akma yerinin altına uygun bir kap koyun!
406 67 100 10 _ 001
8.8
Menü İSTATİSTİK [M4]
[İstatistik] menüsünde satış istatistikleri gösterilir. Satış istatistiği sayesinde kesin bir ürün stoğu sağlanabilir.
Bloke kodları girildiğinde istatistik, A kodu ile işletmeci tarafından silinebilir.
4 x M
ISTATISTIK
L SEL. M
:E
E
L
ISTATISTIK
OTOMAT NUMARASI
0
E
L
ISTATISTIK
SAT. BEYAZ
ILE
0
E
L
ISTATISTIK
SAT. SEKER
ILE
0
E
L
ISTATISTIK
PARA BOZUCU
KASA TL
0.00
ISTATISTIK
BILANCO
TL
0.00
E
E
L
ISTATISTIK
SATISLAR
0
ISTATISTIK
PARA BOZUCU
TüPLER TL
0.00
E
L
E
L
ISTATISTIK
KARTLI SAT.
0:TL
0.00
ISTATISTIK
SAT. ANAHTARI
0
E
L
ISTATISTIK
ücretsiz SATIS
0
E
E
L
ISTATISTIK
ISTAT. SILME
evet=1, hayir=0
L
ISTATISTIK
DENEME SATISI
0
E
L
AÇIKLAMA
İşaretli alanlar seçme düğmesi başına satış türlerini göstermektedir.
Sıfırdan farklı tüm değerler gösterilir. Bu nedenle içecek makinesinde söz konusu gösterge yukarıdakinden sapma gösterebilir.
İstatistiğin gerçekten silinmesi, ancak bir sonraki içeceğin verilmesiyle gerçekleşir. Aradan geçen zamanda istatistiki veriler bir kez daha görülebilir.
406 67 100 10 _ 001
49/87
8.9
Menü TOPLAM İSTATİSTİK [M5]
[Toplam istatistik] menüsünde makinenin ilk çalıştırılmasından bu yana veya son silme işleminden bu
yana olan satış değerleri gösterilir.
AÇIKLAMA: Toplu istatistik sadece fabrikada silinebilir.
5 x M
TOPLAM ISTATISTIK
L SEL. M
:E
E
L
TOPLAM ISTATISTIK
OTOMAT NUMARASI
0
E
L
TOPLAM ISTATISTIK
TOPLAM BILANCO
TL
0.00
E
E
L
TOPLAM ISTATISTIK
PARA BOZUCU
TüPLER TL
0.00
E
L
TOPLAM ISTATISTIK
KARTLI SAT.
0:TL
0.00
E
TOPLAM ISTATISTIK
TOPLAM SATISLAR
0
E
TOPLAM ISTATISTIK
PARA BOZUCU
KASA TL
0.00
L
TOPLAM ISTATISTIK
TOP.ISTAT:SILME
evet=1, hayir=0
L
TOPLAM ISTATISTIK
TOP.SAT. ANAH.
0
E
L
TOPLAM ISTATISTIK
ücretsiz SATIS
0
E
L
TOPLAM ISTATISTIK
TOP.SAT. DENEME
0
E
L
AÇIKLAMA
İşaretli alanlar seçme düğmesi başına satış türlerini göstermektedir.
Sıfırdan farklı tüm değerler gösterilir. Bu nedenle içecek makinesinde söz konusu gösterge
yukarıdakinden sapma gösterebilir.
İstatistiğin gerçekten silinmesi, ancak bir sonraki içeceğin verilmesiyle gerçekleşir. Aradan geçen zamanda istatistiki veriler bir kez daha görülebilir.
50/87
406 67 100 10 _ 001
8.10 Menü SAAT/KILITLE [M6]
[Saat/Kilitle] menüsünden sistem saati yerel saate ayarlanır.
Kaynatıcı ısısı ve işletim saatleri (ısınma süreleri ve ısınma günleri) işletmecinin isteğine uyarlanabilir.
S T A R T
6 x M
SAAT/KILITLE
L SEL. M
E
SAAT/KILITLE
ISINMA SüRESI
06:00 ILE
:E
L
SAAT/KILITLE
SAAT
11:55:59
E
L
TH
E
E
L
L
TH
SAAT/KILITLE
evet=1, hayir=0
kapatma süreleri ?
E
L
Barista UNO ışıklandırması sürekli işletim halindedir. Ayar
yapılamaz.
SAAT/KILITLE
ISINMA SüRESI
06:00 ARASI
TH
SAAT/KILITLE
BOYLER SICAKLIGI
(E) 95°C
SAAT/KILITLE
BOYLER (E)
ASIRI ISINMA.
L
SAAT/KILITLE
ISITMA GüNü PSCPCCP
1111111
L
SAAT/KILITLE
TARIH
17. 6.13
E
E
E
L
SAAT/KILITLE
TARIH
17. 6.13
E
SAAT/KILITLE
ISINMA SüRESI
06:00 ILE
E
E
SAAT/KILITLE
TARIH
17. 6.13
L
SAAT/KILITLE
ISINMA SüRESI
06:00 ARASI
SAAT/KILITLE
SAAT
11:55:59
E
E
E
L
L
SAAT/KILITLE
Aydinlatma acik
1 ile degistir
L
4C
L
SAAT/KILITLE
BOYLER (E)
STANDBY SüRESI 10min
E
406 67 100 10 _ 001
L
51/87
8.10.1 Saat/ Tarih
Sistem saatini makinenin kurulduğu yerin saatine ve günün tarihine ayarlayın. Rakam klavyesi üzerinden
ilgili yazı alanına giriş yapılır.
8.10.2 Kaynatıcı ısısı
Buradan kaynatıcının su ısısını ayarlayabilirsiniz. Barista UNO ürününde instant kaynatıcının değeri 95°C
ve espresso kaynatıcısının değeri ise 110°C ile sınırlandırılmıştır.
°C'nin yanındaki işaret kaynatıcı ısıtıcısının durumunu gösterir:
Kaynatıcı ısısının değiştirilmesi
E tuşu ile onaylanmayan girişler de kaydedilir!
SAAT/KILITLE
BOYLER SICAKLIGI
(E) 95°C
SAAT/KILITLE
BOYLER SICAKLIGI
(E) 95°C
= Kaynatıcı ısıtıcısı
KAPALI
= Kaynatıcı ısıtıcısı
AÇIK
8.10.3 Aşırı ısı
Makineden son içeceğin alınmasından sonra bekleme konumu süresine
ulaşıldığında, kaynatıcı ısısı programlanmış olan derece kadar artar. Bu ısı
yükselmesi ile içeceğin soğuyan hortumlardan kaynaklanan sıcaklık kaybı
dengelenir. En fazla 4°C girilebilir.
Kaynatıcı ısısı makineden bir sonraki içeceğin alınmasından sonra tekrar
ayarlanmış olan kaynatıcı ısısına düşer.
SAAT/KILITLE
BOYLER (E)
ARISI ISINMA.
4C
8.10.4 Isınma günü
Isınma günleri, kaynatıcının ısındığı günlerdir.
Bu sayede mesela kaynatıcının hafta sonunda kapatılması mümkün olmaktadır.
Her zaman tüm haftanın (7 rakam) girilmesi gereklidir:
1 = Isınma
günü
0 = Isınma
günü değil
(Verilen örnekte sadece pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri ısıtma
yapılmaktadır).
8.10.5 Isınma saatleri
SAAT/KILITLE
ISITMA GüNü PSCPCCP
1111111
Kredi:
TL 0.00
kapatÕldÕ
sa: 06:00 kadar
Isınma saatleri, kaynatıcının ısınma günlerinde ısındığı zaman aralığıdır.
Rakam klavyesi üzerinden ilgili yazı alanına giriş yapılır.
Makinenin çalışmaya hazır durumda olması (satış yapılan zaman), bu ayar
sayesinde sınırlandırılır. Isınma saatleri dışında ekranda yandaki mesaj
görünür.
52/87
406 67 100 10 _ 001
8.10.6 Bloke saatler
Komple makinenin veya sadece seçme düğmelerinin çalışmaya hazır durumda olması, bloke saatler üzerinden son derece esnek biçimde ayarlanabilmektedir.
Toplam olarak 4 bloke saat ayarlanabilmektedir.
SAAT/KILITLE
evet=1; hayir=0
kapatma süreleri ?
Bloke saatlerin açılması/kapatılması
0 → Bloke saatler etkin değil, makine her zaman çalışmaya hazır
1 → Bloke saatler etkin, makine ayarlanan saatlerde bloke olur
Temel değerlerin açılması/kapatılması
0 → Bloke saatler tek tek ayarlanabilir
1 → Temel değerler
4 bloke saat ayarının geçerliliğinin haftanın her günü için tek tek sınıflandırılması
Burada her zaman dört hâneli bir rakam girmeniz gerekir. Bloke saat numarasının altındaki rakam, bu bloke saatte haftanın o gününde neyin geçerli
olduğunu belirtir.
0 → Geçerli değil
1 → Geçerli, bloke saat etkin
Tuş E → Haftanın günlerinin (Pzt. – Pzr.) seçilmesi
Burada seçme tuşlarının fonksiyonunu bloke saatlerle kombine edebilirsiniz.
Bunun için 0 ve 1 tuşlarıyla her zaman dört hâneli bir rakam girmeniz gerekir.
Her bir hânenin anlamı şudur:
F = Ücretsiz satış
B = Fiyat B
S = Bloke
Burada sadece şu rakamları girebilirsiniz:
0000 Bloke yok
0001 Bloke saat içerisinde bloke durumda
1000 Bloke saat içerisinde ücretsiz satış
0010 Bloke saat içerisinde fiyat B
406 67 100 10 _ 001
SAAT/KILITLE
KAPATMA ZAMANI
MO AKTIF:
4321
1111
SAAT/KILITLE
KAPATMA
F-BS
SECME 1 AKTIF 0000
53/87
8.11 Menü KURULUM [M7]
[Kurulum] menüsünden makine parametreleri ülke, para birimi, makine tipi, makine numarası (bkz. cihazın
model levhası), bloke kodları, kredi sistemi, satış modu, para bozma parametreleri, cihaz opsiyonları, servis telefon numarası ayarlanır.
Seçim alanlarında [1 ile degistir] 1 rakamına basılmasıyla her seferinde bir sonraki alternatif seçilir.
k a l k Õ ú
M + 7
E
KURULUM
L SEL. M
:E
E
L
KURULUM
üLKE
L
KURULUM
JETON 1 DEGERI
TL
:
0.00
E
L
KURULUM
JETON 2 DEGERI
TL
:
0.00
TR
E
KURULUM
ServisCNT:
Reset:C-Tusu
E
L
25000
L
KURULUM
özel ayarl. A
032
(1 ile degistir)
E
KURULUM
PARA BIRIM
E
L
L
KURULUM
JETON 3 DEGERI
TL
:
0.00
TL
L
E
KURULUM
type: BARISTA IN
KURULUM
MAKS.PORSIYON
L
3
(1 ile degistir)
E
L
(1 ile degistir)
(1 ile degistir)
E
E
KURULUM
yok Taze süt
E
L
KURULUM
yok Tem.zorunlu
(1 ile degistir)
E
L
KURULUM
OTOMAT NUMARASI
#
0
L
E
L
KURULUM
Tel.No. RZ
KURULUM
yok Bardaklik
(1 ile degistir)
E
E
L
KURULUM
KILIT KODU
CODE A SÖYLE:
L
KURULUM
yok Isik bar.
E
L
KURULUM
ARIZA DURUMUNDA
TEL.
0
(1 ile degistir)
E
E
L
L
KURULUM
yok Bidonlu
KURULUM
KILIT KODU
CODE B SÖYLE:
0
(1 ile degistir)
E
L
E
L
KURULUM
Isitici kapali
KURULUM
SECME SüRESI
saniede
0 s
(1 ile degistir)
E
L
KURULUM
KREDI SISTEMI
MDB
(1 ile degistir)
E
L
KURULUM
KREDI KONF.
OTOM.AYARLAMA
(1 ile degistir)
E
L
KURULUM
SAT.AD. + S.-VEND
E
L
KURULUM
Maks. Kahvesatis
150
E
L
KURULUM
ile Filtre ihbar
(1 ile degistir)
E
L
KURULUM
FiltreCNT:12000 l
Reset:C-Tusu
(1 ile degistir)
E
54/87
L
E
L
406 67 100 10 _ 001
8.11.1 [Ülke], [Para birim]
Dil değiştirildiğinde aşağıdaki değerler program verilerinden alınır:
▪ Mesajlar (hata, açıklama, menü ...) değiştirmeden itibaren o dilde ekranda gösterilir.
Sıralama: D - GB - F - I .... D
Seçim Tuş 1 ile.
C tuşu ile standart dil D ayarlanır.
Kaydetmek için M tuşuna basın.
▪
İstenen para birimi buradan ayarlanabilir: €, EUR, CHF, PLN ...
8.11.2 [Type]
Çeşit değiştirme
Ayarlanan tip, makine çeşidinize uygun olmalıdır (bkz. cihazın iç tarafındaki
etiket).
Doğru çeşidin ayarlanmış olmasına dikkat edin! Burada [Barista IN]
ayarlanmış olmalıdır!
KURULUM
type: Barista IN
(1 ile degistir)
Çeşit değiştirmede yeni seçilen çeşit için geçerli olan veriler fabrika ayarlarından yüklenir. Bunlar başlıca şu verilerdir:
▪
▪
▪
▪
▪
Kap, karıştırıcı, ventil düzeni tanımlamaları
Isı değerleri,
Bu çeşitte mevcut ürünler (dozajlar)
Seçim sınıflandırmaları
Önceden tanımlanmış ürün fiyatları
8.11.3 [Otomat numarası]
Şirketinizde bir düzen kriteri yaratmak için fabrika çıkış numarası kendinizin vereceği bir numarayla da
değiştirilebilir.
8.11.4 [Code A] und [Code B]
Yetkisiz kişiler tarafından istenmeyen bir programlamayı önlemek için menülere bloke kodları verilebilir.
Kumanda sistemi, hiyerarşik olarak yapılandırılmış bloke kodlarına sahiptir.
▪
▪
Code A en düşük erişim kademesine sahiptir.
Code B tüm menülere erişim hakkı tanır, kod A ile güvenlik altına alınmış olanlara da.
Bloke kodları 0 ile 9999 arasında istendiği gibi seçilebilir.
Kod A verilecek ise, mutlaka bir de Kod B verilmesi gerekir. Ama bu her iki kod aynı da olabilir.
Kod A veya B ile bloke edilmiş bir menü için ekranda bu kodun girilmesi talebi görünür. Bu kodun ezbere
(ekranda görünmez) yazılması ve E tuşu ile onaylanması gerekir.
[CODE A SÖYLE: X] menüsünde dört hâneli bir rakam dizisi girin ve E tuşu ile işlemi bitirin.
Kod verildikten sonra ekranda çıkacak yazıya örnek:
KURULUM
KODU B GIRIN!
406 67 100 10 _ 001
55/87
Yanıp sönen imleç kod rakamı girilirken ilerlemez; ekranda rakam gösterilmez. Onaylamak için E tuşunu
kullanın!
8.11.5 [Secme süresi saniede]
Önceden ayarlanmış süre, para atıldıktan sonra içeceğin makineden otomatik olarak çıkmasına kadar
olan saniye cinsinden maksimum bekleme süresini tanımlar (seçme düğmeleri yanar).
8.11.6 [Kredi.Konf.]
Kullanılan kredi sisteminin seçilmesi.
[Kredi. Konf].
Bozuk para devreleme cihazının otomatik veya manüel olarak ayarlanması
(daha ayrıntılı bilgi için bkz. bozuk para devreleme cihazının kendi kullanma
tâlimatı).
KURULUM
KREDI SISTEMI
MDB
(1 ile degistir)
E
L
KURULUM
KREDI KONF.
OTOM.AYARLAMA
(1 ile degistir)
E
L
KURULUM
Satış modu
SAT.AD. + S.-VEND
İstenen satış modunun ayarlanması
IADE.
Satın alma mecburiyeti: Makineye para atıldıktan sonra en az bir
(1 ile degistir)
içecek çekilmesi mecburi olup,
E
L
ancak bundan sonra para üstü verilir.
KURULUM
SAT.AD.. Para iadesi:
Bir içecek çekilmesi mecburi değildir, işlemin iptal
JETON 1* DEGERI
TL
:
0.00
edilmesi halinde,
geri ödeme yapılır (böyle bir ayar yapıldığında,
E
L
makine para bozma aracı olarak suistimal edilebilir).
KURULUM
M.-VEND Çoklu satış:
Gerektiğinden fazla para atıldığında, makine
BOZUK PARA 1 Kap.:GA
bir içecek daha seçilmesini bekler. İşlemin iptali ve
0.05*
0T: 00
geri ödeme mümkündür.
S.-VEND Tek satış:
Gerektiğinden fazla para atıldığında, içecek seçildik
E
L
KURULUM
ten sonra otomatik olarak para üstü verilir.
Maks. kabul
Maksimum para miktarı kabulünün ayarlanması.
Bu alan [OTOM. AYARLAMA]da görünmez.
Maks. para üstü
Maksimum para iadesinin ayarlanması.
Bu alan [OTOM. AYARLAMA] da görünmez.
KAGIT PARA 1 Kap.:GA
10.00*
0: 00
8.11.7 [Maks. porsiyon]
„Kupa“ tuş fonksiyonu için maksimum porsiyonların ayarlanması. Burada en fazla 9'a ayarlayabilirsiniz.
8.11.8 [Bardaklik]
Burada [yok Bardaklik] ayarlanmış olmalıdır.
8.11.9 [Sensör]
Sensör monte edilmiş ise, buradan açılabilir. Ancak sensör bir bardak algılarsa makineden içecek akar.
8.11.10 [Bidon işletimi]
Makine bidondan su yoluyla çalıştırılıyorsa, buradan [ile Bidonlu] ayarlanmalıdır.
56/87
406 67 100 10 _ 001
8.11.11 [Isıtıcı kapali]
Bu nokta kaynatıcı ısıtıcısını açar.
Ancak kaynatıcı ısıtıcısının Kurulum menüsünden açılmasından sonra Saat/Kilitle menüsünde ayarlanan
saatlerde su ısıtılabilir.
Isıtıcı şu durumlarda otomatik olarak kapanır:
▪ Yazılım güncellemesinde
▪
Veri hatasından sonra
▪
Kaynatıcının boşalmasında
8.11.12 [Filtre ihbar]
KURULUM
ile Filtre ihbar
Bağlı filtre mesajının etkinleştirilmesi/devredışı bırakılması.
FilterCNT = Counter; bu sayaç, bağlı filtrenin daha kaç litre filtreleyebileceğini
gösterir.
(1 ile degistir)
E
L
KURULUM
FiltreCNT:12000 l
Reset:C-Tusu
8.11.13 ServisCNT
Servis sayacı, makinenin servise sokulmasının gerekip gerekmediği hakkında bilgi verir. Bunda ürün
çıkış adedi sayılır. Ekranda buna dikkat çekilir; ama satış devam eder.
8.11.14 Özel ayarl.
Buradan aşağıdaki özel ayarların bir ya da birkaçını etkinleştirmek için bir değer girilebilir. Birden fazla özel
ayarı etkinleştirmek için, ilgili numaraların toplamının girilmesi gereklidir. Mesela A002 ve A016 etkinleştirilmek isteniyorsa, 018 (2+16=18) girilmesi gereklidir.
Yeni bir değer girildiğinde eski değer silinir, o nedenle programlama yapmadan önce hangi özel ayarların
etkinleştirileceğinin belirlenmesi gereklidir.
A
B
C
D
Değer
Fonksiyon
002
Kaynatıcının espresso ön yıkamasından sonra tamamen geri çekilmesi
016
Nem sensörü öz sınaması yok (atlatıcı)
001
Kaynatıcı referans hareketinde su sıçraması yok
016
„Happy Hour“(default 0)/ Cashless 1) için Fiyat B'nin kullanılması
002
IR okuması/konfigürasyonu sadece menü düzlemine gelindiğinde etkin (menü seçilmemiş)
004
Tüm hata mesajlarının ekranda düz metin olarak gösterilmesi
016
Ölçüm türbini üzerinden su azlığı algılaması devredışı
064
MDB tarama oranının 100 ms'ye kısaltılması
128
MDB tarama oranının 50 ms'ye kısaltılması, 64'e oranla kazanç
008
Multivend'te kart sistemi, kredi olduğu yerde kaldığında oturum iptali yok
406 67 100 10 _ 001
57/87
E
F
G
M
58/87
001
Kart + Bozuk para karışık ödemesinin kabul edilmemesi
002
Jetonun karta alacak kaydedilmemesi
004
Anahtarlı şalter ile „ücretsiz satış“ pozisyonunda yapılan satışların anahtarlı satış olarak
değil, ücretsiz satış olarak sayılması
064
Gönder Liste 1'i etkinleştir (her 5. satışta OLM'ye günce ve liste 1)
004
Geri ödenemeyen kalan kredinin 200 s. sonra silinmemesi
064
Valeo motoru kullanılacak
128
Valeo motoru öz algılamasının kilitlenmesi
002
Sayaç Koyuluğun seçim ile satış jetonu için seçim ile kullanılması
004
İki değirmen varsa: Bir değirmenin boşaldığının algılanmasında ürün çıkışında diğerinin
kullanılması için izin
128
Instant ürünlerinin iki noktadan kalibrasyonu
001
Alternatif ödeme
002
Tubecount by Coinmech
004
En iyi uygulama
406 67 100 10 _ 001
8.12 Menü SERVİS CALISMASI [M8]
[Servis calismasi] menüsünde önemli tüm makine parametreleri gösterilir. Tüm makine bileşenlerine doğrudan kumanda edilebilir. Servis işletimi hata aramada ve makine bakımında size destek verir.
▪
Servis çalışmaları, cihaz kapağı açık durumda iken yapılmalıdır.
▪
Servis anahtarı kapak şalterinde sokulu durumda olmalıdır.
Servis numaraları M, çift M ve L fonksiyonlarına ayrılmıştır.
M fonksiyonları bir motoru veya benzeri tetikleyicileri harekete geçirmesi gereken kumanda çıkışlarının
test edilmesine uygundur. L fonksiyonları bir değeri gösterir.
Numara
3
6
10
11
12
15
19
21
23
26
29
31
33
34
47
50
57
58
86
87
88
150
105-109
115-119
6
7
9
14
17
18
21
25
Tuş
Gösterge
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Kakao karıştırıcısı
Topping karıştırıcısı/ CSP 1
CVS: Kahve değirmeni 1
CVS: Kahve değirmeni 2
Dozaj motoru Kakao
Dozaj motoru Topping
Giriş valfı 1
Ventil Kahve 1
Ventil Kakao
Ventil Topping
Ventil Sıcak su
Basınç testi
Fan
Isıtıcı
Aydınlatma
Para iade yeri
Kaynatıcıyı kapat
Kaynatıcıyı aç
M
M
M
M
M
M
L
L
L
L
L
L
L
L
Pompa basınç testi (Dinamik basınç)
Kaynatıcıyı boşalt
Kaynatıcıyı doldur
Kaynatıcı yolunu yeniden okut
Borudan bozuk para ver
Borudaki tüm bozuk paraları ver
Son kontrol süresi
Kaynatıcı ısısı
Basınç şalteri girişi
Sensör çıkış değeri
Kontak noktalarının pozisyonu ve sensörler
Klavye durumunu göster
Yazılım sürümünü göster
Temizleme ve yıkamaların sayısı
406 67 100 10 _ 001
59/87
28
85
91
99 M 78 M
99 M 89 M
99 M 90 M
99 M 55M
99 M 121M
99 M 123M
99 M 180M
L
L
L
Son 5 kapak açılışının ve son 5 temizlemenin zamanları
Makineyi FlashLoad durumuna getirir
MDB cihazlarının durumu
Hata geçmişinin silinmesi
Çakar bellek
Çakar bellek yedeklemesi
Yama menüsü
Saklı zamanları göster
Isıtıcıyı aç
Tüm ürünler için standart dozlar yükle
8.13 Menü TARIF-ID [ML]
Buradan programlanmış formüllere bir tespit numarası ID verilebilir. Bu çeşitli makine konfigürasyonlarının
kolayca anlaşılabilmesine hizmet eder.
60/87
406 67 100 10 _ 001
9
Bakım
Tüm tamir ve bakım işlemlerinde büyük bir özen ve dikkatle çalışılmalıdır.
Güvenlik açıklamalarına riayet edilmesi gereklidir.
Sadece SIELAFF şirketinin orijinal yedek parçaları kullanılabilir ve monte edilebilir.
TEHLİKE! Gerilim yüklü elektrikli bileşenler
Hayati tehlike!
Bakım ve tamir çalışmalarından önce cihazı kapatın ve fişini çekin!
MUTLAK DİKKAT! Kızgın yüzeyler!
Yanma tehlikesi vardır!
Bakım ve tamir çalışmalarından önce cihazı soğumaya bırakın!
MUTLAK DİKKAT!
Hortumlar ve su hatları bükülemez
ESD (Elektrostatik Deşarj) hassasiyetli parçalar
Usulüne uygun olmayan kullanımda parçalar tahrip olur!
Sadece ESD (Elektrostatik Deşarj) bilgisine sahip uzman personel bunlara müdahale etme
yetkisine sahiptir!
AÇIKLAMA
Bakım ve tamir çalışmaları sadece bu alanda eğitim görmüş uzman personel tarafından yapılabilir!
Cihazın elektrikli tertibatlarındaki bakım ve tamir çalışmaları sadece yetkili bir elektrik teknisyeni
tarafından yapılabilir!
9.1
Bakım listesi
1 Kaynatıcı ünite
Önlem
1= Değiştir 2= Temizle 3= Ayarla 4=Kontrol
Parça
Örn. Bakım 6 ayda bir veya her 20000’de bir ve yılda bir veya her 40000’de bir
Yardımcı
gereçler Yedek
OK
06 Ay
12 Ay
18 Ay
24 Ay
30 Ay
36 Ay
42 Ay
48 Ay
parça
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
numarası
20.000
40.000
60.000 80.000
100.000 120.000 140.000 160.000
180.000
200.000
220.000 240.000
260.000
280.000 300.000 320.000
340.000
1
360.000
1
380.000 400.000
1
1
1
1
1
1
O halkası
952.40.031.35
Kılavuz şandeli
2
2
2
2
2
2
2
2
Süzgeçler
Vazelin
407.02.031.00
403.00.634.00
1
1
1
1
1
1
1
1
Akışölçer
402.40.404.00
4
4
4
4
4
4
4
4
Silikon hortum
Kaynatıcı → Y Parçası
985.13.420.16
1
1
1
1
1
1
1
1
Silikon hortum
Americano ventili → Y
Parçası
985.13.420.16
1
1
1
1
1
1
1
1
406 67 100 10 _ 001
61/87
Y Parçası
404.00.970.11
1
1
1
1
1
1
1
1
Silikon hortum
Y Parçası → Çıkış
985.13.420.16
1
1
1
1
1
1
1
1
Sol değirmen, sağ
değirmen
406.01.346.00 / 2, 3
406.01.347.00
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
2, 3
Sol ve sağ değirmen
Silikon kanat EK21
2*
406.00.348.01
1
1
1
1
1
1
1
1
Espresso kaynatıcısı
aşırı basınç valfı
Teflon hortumlar
404.00.633.00
4
4
4
4
4
4
4
4
985.13.430.10
4
4
4
4
4
4
4
4
Kaynama ısısı
Termometre
3
3
3
3
3
3
3
3
T-Vidalanan hortum
bağlantı parçası
402.00.944.13
1
1
1
1
1
1
1
1
Hortum esnek vana
hava tahliyesi
985.13.430.03
1
1
1
1
1
1
1
1
Americano ventili
406.02.426.00
4
1
4
1
4
1
4
1
Kaynatıcı ventili, önc.
monte
407.02.029.00
4
4
4
1
4
4
4
1
2 Instant kısmı
Önlem
1= Değiştir 2= Temizle 3= Ayarla 4=Kontrol
Parça
OK
Örn. Bakım 6 ayda bir veya her 20000’de bir ve yılda bir veya her 40000’de bir
Yardımcı
gereçler Yedek
06 Ay
12 Ay
18 Ay
24 Ay
30 Ay
36 Ay
42 Ay
48 Ay
parça
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
numarası
20.000
40.000
60.000 80.000
100.000 120.000 140.000 160.000
180.000
200.000
220.000 240.000
260.000
280.000 300.000 320.000
340.000
2, 4
360.000
2, 4
380.000 400.000
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
Fan
Servis
numarası 33M
407.00.406.00
Karıştırıcı kanadı
404.00.309.00
1
1
1
1
1
1
1
1
Flanş: V halkası
404.00.331.01
1
1
1
1
1
1
1
1
Flanş: O halkası
952.40.040.25
1
1
1
1
1
1
1
1
Karıştırıcı su kaplini
402.00.326.00
4
1
4
1
4
1
4
1
Silikon hortum
Karıştırıcı kasası →
Çıkış
985.13.420.17
1
1
1
1
1
1
1
1
Karıştırıcı kasası
405.00.038.00
4
4
4
4
4
4
4
4
Karıştırıcı motoru
Servis
numarası 3M
404.00.330.00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Ürün kabı
Instant kısmı: Azaltım
402.00.943.17
4
1
4
1
4
1
4
1
Kakao ventili
407.01.303.00
4
1
4
1
4
1
4
1
Metal örgülü hortum
3/8” 200mm
402.40.905.00
4
4
4
1
4
4
4
1
62/87
406 67 100 10 _ 001
Kanal kapağı
404.00.337.00
4
1
4
1
4
1
4
1
2m
985.13.420.34
4
4
4
1
4
4
4
1
Hortum bağlantı parçası
T Parçası
404.00.970.02
4
4
4
1
4
4
4
1
Atık su:
Silikon hortum
Temiz su:
Teflon şeffaf hortum
4m
985.13.430.10
4
4
4
1
4
4
4
1
Soket bağlantı
2*
403.00.164.02
4
4
4
1
4
4
4
1
3 Kasa
Önlem
1= Değiştir 2= Temizle 3= Ayarla 4=Kontrol
OK
Örn. Bakım 6 ayda bir veya her 20000’de bir ve yılda bir veya her 40000’de bir
Parça
Yardımcı
gereçler Yedek
06 Ay
parça
veya
numarası
20.000
12 Ay
veya
40.000
18 Ay
veya
60.000
180.000
200.000
340.000
(998.90.041.00) 2
676.70.645.00
Çıkış kafası:
6x O halkası
952.40.006.15
Su filtresi Brita Purity
C300
Klavye/Etiket
Çekmece yatağı
30 Ay
veya
100.000
36 Ay
42 Ay
48 Ay
veya
veya
veya
120.000 140.000 160.000
220.000 240.000
260.000
280.000 300.000 320.000
360.000
2
380.000 400.000
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
404.70.271.00
1,3, 4
1,3, 4
1,3, 4
1,3, 4
1,3, 4
1,3, 4
1,3, 4
1,3, 4
406.00.900.00/
406.00.901.00
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4, 1
4
4
4
1
4
4
4
1
4
4
4
1
4
4
4
1
Bardaklık fonksiyonu
(Yay)
Kilitler
Silikon derz Ön/ Damla
kabı
Metal örgülü hortum
3/8” 1000mm
403.00.384.00
Metal örgülü hortum
3/8” 2000mm
2*
403.00.086.00
24 Ay
veya
80.000
4 Elektronik
Önlem
1= Değiştir 2= Temizle 3= Ayarla 4=Kontrol
Parça
Örn. Bakım 6 ayda bir veya her 20000’de bir ve yılda bir veya her 40000’de bir
Yardımcı
gereçler Yedek
06 Ay
12 Ay
18 Ay
24 Ay
30 Ay
36 Ay
42 Ay
48 Ay
parça
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
numarası
20.000
40.000
60.000 80.000
100.000 120.000 140.000 160.000
Çıkış kafası: Mikroşalter 985.14.060.20
406 67 100 10 _ 001
OK
180.000
200.000
220.000 240.000
260.000
280.000 300.000 320.000
340.000
4
360.000
4
380.000 400.000
4
4
4
4
4
4
63/87
Kapı kontak şalteri
985.14.065.27
4
4
4
4
4
4
4
4
Su giriş valfları
4
4
4
4
4
4
4
4
Nem sensörü
19M ve 20M
402.00.951.00
Servis
numarası 17L
404.00.542.00
4
4
4
4
4
4
4
4
3x Baskılı röle
985.25.319.07
4
200.000’
de
değiştir
4
400.000’
de
değiştir
4
4
4
4
Bardak sensörü
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
Yazılım sürümü
4
4
4
4
4
4
4
4
Değirmen kondensatörü 2*
407.00.011.03
4
4
4
1
4
4
4
1
Pompa kondensatörü
4
4
4
1
4
4
4
1
985.53.300.24
5 Kredi sistemi
Önlem
1= Değiştir 2= Temizle 3= Ayarla 4=Kontrol
Parça
OK
Örn. Bakım 6 ayda bir veya her 20000’de bir ve yılda bir veya her 40000’de bir
Yardımcı
gereçler Yedek
06 Ay
12 Ay
18 Ay
24 Ay
30 Ay
36 Ay
42 Ay
48 Ay
parça
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
numarası
20.000
40.000
60.000 80.000
100.000 120.000 140.000 160.000
Bozuk para devreleme
cihazı
180.000
200.000
220.000 240.000 260.000
280.000 300.000
320.000
340.000
2, 4
360.000
2, 4
380.000 400.000
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
6 Ayarlar
Önlem
1= Değiştir 2= Temizle 3= Ayarla 4=Kontrol
Parça
Örn. Bakım 6 ayda bir veya her 20000’de bir ve yılda bir veya her 40000’de bir
Yardımcı
gereçler Yedek
06 Ay
12 Ay
18 Ay
24 Ay
30 Ay
36 Ay
42 Ay
48 Ay
parça
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
veya
numarası
20.000
40.000 60.000
80.000 100.000 120.000 140.000 160.000
Su miktarları
Ölçüm kabı
Dozaj, ayar, öğütme
derecesi
Ölçüm kabı,
0,1 g
hassasiyetli
terazi
Aydınlatma: floresan
lâmbalar
Aydınlatma: halojen
lâmbalar
Bardaklık aydınlatması
64/87
OK
985.22.400.98
180.000
200.000 220.000
240.000 260.000
280.000 300.000 320.000
340.000
3
360.000 380.000
3
3
400.000
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
2, 4
406 67 100 10 _ 001
7 Temizleme programı uygula
9.2
Arka duvarın/Yan duvarın sökülmesi
1. Makine kapağını açın
2. Çekirdek kabının sürgüsünü kapatın (siyah
başlı sürgüyü arkaya bastırın).
3. Çekirdek kabını yukarı doğru kaldırın.
4. Sabitleme vidalarını açın (5 adet).
5. Kapağı kaldırın.
Şimdi arka duvar ve yan duvarlar yukarıya doğru
kaldırılarak çıkarılabilir.
406 67 100 10 _ 001
65/87
9.3
Flanştaki contaların değiştirilmesi
1. Flanşı saat yönünün tersine tahdit noktasına kadar çevirin. Böylece karıştırıcı
kasası sabitlemesinden çıkacaktır.
2. Karıştırıcı kasasını hava vakumuyla
beraber öne doğru çekin.
3. Karıştırıcı kanadını çıkarın.
4. Flanşı sola çevirin ve çıkarın.
5. Flanştaki her iki contayı değiştirin. V
halkasını takarken flanştaki ve contadaki işaretli yerlerin birbiri üzerine gelmesine dikkat edin (büyütülmüş resim).
6
6. Tüm parçaları tersine sırayla tekrar yerine takın.
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
9.4
Karıştırıcı
kasası
Karıştırıcı
kanadı
O halkası
V halkası
Flanş
İşaret
Kaynatıcının sökülmesi
1. Makine kapağını açın ve servis anahtarını sokun.
2. Kurulum menüsünden kaynatıcı ısıtıcısını kapatın.
3. Servis menüsünden kaynatıcıyı doldurun (servis numarası 88M). Kaynatıcının soğuması için bu işlemin muhtemelen iki defa yapılması gerekecektir.
4. Makineyi kapatın.
5. Geçmeli birimin arka duvarını çıkarın.
6. Kaynatıcıdaki tüm elektrik bağlantılarını ayırın.
7. Kaynatıcı kapağındaki tüm hortumları çıkarın.
8. Kaynatıcının sabitleme vidasını açın.
9. Kaynatıcıyı çıkarın.
ÖNEMLİ: Kaynatıcının değiştirilmesinden sonra manüel olarak yeniden doldurulması (88M) ve ısıtıcının
açılması gereklidir.
66/87
406 67 100 10 _ 001
9.5
Kaynatıcıdaki contaların değiştirilmesi
Mutlak Dikkat! Sıkışma tehlikesi!
Kapak şalteri köprülenmiş durumdayken kaynatıcı ünitede sıkışma tehlikesi mevcuttur!
O halkalarını çıkarmadan önce servis anahtarını çıkarın!
1. Makine kapağını açın ve servis anahtarını sokun.
2. Kaynatıcı kapağını çıkarın.
3. Ara parçasını çıkarın.
4. Servis menüsünde 58 M servis numarasını girin ve böylelikle kaynatıcı bölmesini açın. Kaynatıcı bölmesini komple açmak için M tuşuna bir kaç kez basılması gerekir.
5. Servis anahtarını çıkarın.
6. Her iki kaynatıcı pistonundaki O halkalarını çıkarın (ve hemen imha edin).
7. Yaklaşık 20 cm uzunluğunda bir sicimi O halkasından geçirin.
8. O halkasını yive girecek şekilde kaynatıcı pistonuna geçirin.
9. Sicimi her iki ucundan tutun ve O halkasının üzerine iki kez dolayın. Bu sayede O halkasının içe dönmesi engellenir.
10. Sicimi dikkatlice çekip çıkarın.
11. O halkasına bastırarak tamamen yive oturtun.
12. Servis anahtarını sokun.
13. Servis menüsünde 57 M servis numarasını girin ve böylelikle kaynatıcı bölmesini kapatın.
14. Ara parçasını ve kaynatıcı kapağını takın.
15. Servis anahtarını çıkarın.
Ara parçası
2x
AÇIKLAMA
Çıkarılan O halkaları imha edilmelidir!
406 67 100 10 _ 001
67/87
9.6
Kaynatma süzgeçlerinin değiştirilmesi
Mutlak Dikkat! Sıkışma tehlikesi!
Kapak şalteri köprülenmiş durumdayken kaynatıcı ünitede sıkışma tehlikesi mevcuttur!
O halkalarını çıkarmadan önce servis anahtarını çıkarın!
Ara parçası
O halkası
Kaynatma
süzgeci
Altıgen başlı vida
1. Makine kapağını açın ve servis anahtarını sokun.
2. Kaynatıcı kapağını çıkarın.
3. Ara parçasını çıkarın.
4. Servis menüsünde 58 M servis numarasını girin ve böylelikle kaynatıcı bölmesini açın. Kaynatıcı bölmesini komple açmak için M tuşuna bir kaç kez basılması gerekir.
5. Servis anahtarını çıkarın.
6. Her iki kaynatıcı pistonundaki kaynatma süzgeçlerini çıkarın. Bunun için süzgecin ortasındaki altıgen
başlı vidanın çıkarılması gereklidir.
7. Yeni kaynatma süzgeçlerini takın ve altıgen başlı vidayla sabitleyin.
8. Servis anahtarını sokun.
9. Servis menüsünde 57 M servis numarasını girin ve böylelikle kaynatıcı bölmesini kapatın.
10. Ara parçasını ve kaynatıcı kapağını takın.
11. Servis anahtarını çıkarın.
AÇIKLAMA
Sökülen süzgeçler temizlendikten sonra yeniden kullanılabilir.
68/87
406 67 100 10 _ 001
9.7
Değirmenin sökülmesi
1. Çekirdek kabının kilit sürgüsünü kapatın ve bunu çıkarın.
2. Kahve makinesinin kapağını çıkarın (vidalama için bkz.
Bölüm 9.2)
3. Kahve kanalını çıkarın.
4. Değirmenlerin her biri iki somun ile sabitlenmiştir.
9.8
Karıştırıcı motorunun sökülmesi
TEHLİKE! Gerilim yüklü elektrikli bileşenler!
Hayati tehlike!
Karıştırıcı motorunun sökülmesinden önce cihazı kapatın ve fişini çekin!
1. Instant kanalını kapatın ve instant kabını çıkarın.
2. Karıştırıcı kanadını öne doğru çekip çıkarın.
3. Bayonet kilidin halkasını saat yönünün tersine tahdit noktasına kadar çevirin ve öne doğru çekip çıkarın.
4. Üstte ortada duran vidayı çıkarın.
5. Sabitleme dilini aşağı bastırın ve plastik dille beraber motoru karıştırıcı plakasından çıkarın.
6. Motor soket bağlantısını açın.
Tersine sırayla tekrar monte edin.
AÇIKLAMA
Karıştırıcı kanadı takılırken işaretli yer aks yüzeyine bakmalıdır.
406 67 100 10 _ 001
69/87
9.9
Dozaj motorunun sökülmesi
TEHLİKE! Gerilim yüklü elektrikli bileşenler
Hayati tehlike!
Dozaj motorunun sökülmesinden önce cihazı kapatın ve fişini çekin!
1. Instant kanalını kapatın ve instant kabını çıkarın.
2. Instant motorlarının kapağını çıkarın ve yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
3. Motor soket bağlantısını açın.
Tersine sırayla tekrar monte edin.
9.10 Pompanın dinamik basıncının ayarlanması
Pompa basıncı besleme hattının su basıncına bağlıdır. O nedenle pompa basıncının makinenin her yer
değiştirmesinde kontrol edilmesi ve gerekiyorsa yeniden ayarlanması gerekmektedir. Bu amaçla servis
menüsünde 86M servis fonksiyonu ile pompa basınç testi yapabilirsiniz. Dinamik basınç test esnasında
karıştırıcının altında manometrede gösterilir. Hedef değer 9,5 bar'dır.
Basıncı kontrol etmek için aşağıdaki gibi işlem yapmanız gerekmektedir:
1. M 8 E tuş kombinasyonu ile servis menüsünü açın. 86 servis numarasını girin ve M tuşu ile basınç
testini açın.
2. M tuşuna tekrar basılana kadar basınç testi açık kalır. Aktüel dinamik basınç sol manometrede gösterilir.
3. Menüden çıkmak için R tuşuna basın.
70/87
406 67 100 10 _ 001
M
KONTROL
L SEL. M
:E
8
SERVIS CALISMASI
L SEL. M
:E
E
SERVIS NUMARASI
0
86 + M
SERVIS NUMARASI
Basinc testi
STOP: M-Tusu
SERVIS NUMARASI
86
M
86
Basınç testi M tuşu ile kapatılmalıdır.
Dinamik basıncın 9,5 bara ayarlanmış olmaması halinde, bunu ayar vidasından ayarlamanız gereklidir.
Bunu bir tornavida ile yapabilirsiniz. Ayar vidası telve çıkış kanalının arkasındadır.
Sağa döndürme→ Dinamik basınç artar
Sola döndürme→ Dinamik basınç düşer
Ardından yukarıda anlatılan şekilde dinamik basıncı kontrol edin. Hedef değere ulaşılmamış ise bu işlemi
tekrarlamanız gerekir.
9.11 Fanın sökülmesi
Fanı sökebilmek için bardaklığı ve kahve makinesinin arka duvarını çıkarmanız gereklidir. Böylece fana
erişim sağlanabilir.
406 67 100 10 _ 001
71/87
9.12 Filtre kartuşlarının değiştirilmesi
PURITY C Filtre kartuşu, hangisinin önce olmasına bağlı olarak, ya belirtilen kapasiteye ulaştıktan ya da
işletime alındıktan en fazla 12 ay sonra değiştirilmelidir.
Dikkat: Değiştirirken kalan tüm parçaları özenle kontrol edin! Bozuk parçaların değiştirilmesi, kirli parçaların temizlenmesi gereklidir!
Açıklama: Kilit kolu açık durumdayken kartuşa su girişi kesilir ve 4 nolu su girişinden 3 nolu su çıkışına
doğrudan su akışı ile kısa devre işletimi mümkün olur. Gerekirse su girişini ve takılı cihazın gerilim beslemesini kapatın.
8
11
3
10
4
2
1
5
7
9
6
1. 2 nolu kilit kolunu açın.
2. 8 nolu yıkama vanasını devreye sokun ve sistemi basınçsız duruma getirin.
3. Eskiyen 6 nolu filtre kartuşunu 1 nolu filtre kafasından çıkarın. Bunu yaparken kartuşun ağırlığını
dikkate alın.
4. Yeni kartuşu takın.
5. Kilit kolunu kapatın (pozisyonu için bkz. yukarıdaki resim).
6. Filtreye 8 nolu yıkama vanası üzerinden akıtma yaptırın.
72/87
406 67 100 10 _ 001
9.13 Rölenin değiştirilmesi
1. Makine kapağını açın.
2. Bardaklığı sökün.
3. Arka duvarı sökün.
4. Güç kaynağı ünitesini sökün ve güç kaynağı ünitesi kapağını çıkarın.
5. Röleyi (gri) çıkarın ve değiştirin.
406 67 100 10 _ 001
73/87
9.14 Bardaklığın sökülmesi
1. Makine kapağını açın.
2. Bardaklığın sabitleme vidalarını açın (4 adet, bkz.
işaret).
3. Bardaklığı biraz öne çekerek yukarı doğru çekip çıkarın.
Basitleştirilmiş görünüm
9.15 Geçmeli birimin klapesinin açılması
Kilidi parmağınızla sağa doğru itin. Klape açılır.
74/87
406 67 100 10 _ 001
9.16 Değirmenlerdeki kanatçıkların değiştirilmesi
Başsız vida
Çıkış borusu
Kanatçık
1. Başsız vidayı çıkarın.
2. Çıkış borusunu dışa çekin.
3. Eski kanatçığı çıkarın ve imha edin.
4. Yeni kanatçık takın.
5. Çıkış borusunu yerine takın ve hafifçe
bastırın.
6. Başsız vidayı tekrar takın.
9.17 Karıştırıcı: O halkasının ve V halkasının değiştirilmesi
1. Karıştırıcı flanşını sökün.
O halkası
V halkası
2. O halkasını çıkarın.
3. V halkasını çıkarın.
4. O halkasını ve V halkasını yenileriyle
değiştirin.
5. Karıştırıcı flanşını monte edin.
406 67 100 10 _ 001
75/87
9.18 Su filtresinin takılması
Bağlantı taşıyıcı parçası
Geçmeli birime su
çıkış bağlantısı
Su girişi bağlantısı
1. Sabitleme vidalarını açmak, bağlantı taşıyıcı parçasını önce yukarı ardından öne doğru bastırmak
suretiyle monteli bağlantılarla birlikte bağlantı taşıyıcı parçasını çıkarın.
2. Bağlantı taşıyıcı parçasındaki su giriş ve su çıkış bağlantısını ayırın. Bağlantı taşıyıcı parçasına artık
gerek kalmaz.
3. Filtre kafası: Su filtresinin filtre kafasını sabitleme vidalarına takın ve bunları sıkıştırın.
4. Şimdi su giriş hortumunu filtre kafasının girişine ve de su çıkış hortumunu filtre kafasının çıkışına takın.
5. Filtre kartuşunu monte edin.
6. Su musluğunu açın.
Su çıkış hortumu
7. Filtre kafası kilidini açın.
8. Filtre kafasının üst tarafındaki giriş düğmesine
basmak suretiyle su filtresini ykl. 10 litre suyla
çalkalayın. Su filtre kafasının giriş hortumundan akar.
Su giriş
hortumu
Sabitleme cıvataları
76/87
406 67 100 10 _ 001
10
Sorun çıkarsa ne yapılması gerekir?
Aşağıda arızalara ilişkin açıklamaları bulacaksınız.
▪
Su girişi sağlanmış mı?
► En az 2 bar olmalıdır.
▪
İlgili ürün kabı doldurulmuş mu?
► Kahve çekirdeği, instant tozu bulunmalıdır.
▪
Telve kabı / Atık su kabı doğru boşaltılmış mı?
► Dahili sayaç sıfırlanır.
▪
Ürünler „Mevcut değil” şeklinde işaretlenmiş mi?
► Bir katkı maddesi eksiktir, örn. süt, kahve çekirdeği.
▪
Çekirdek kabının sürgüsü açık mı?
► Çekirdekler ancak sürgünün ön pozisyonda olması halinde düşebilir.
▪
Makine kapağı kapalı mı?
► Kahve makinesi güvenlik nedeniyle sadece kapağı kapalı durumda iken çalışır.
▪
Makinenin kaçak akım rölesi (FI Şalteri) sürekli devreye giriyor
► Aynı elektrik devresine başka bir cihaz da mı takılı? Barista UNO kendine ait bir sigorta korumasına ihtiyaç duyar.
▪
Servis klavyesinin fonksiyonu yok
► Cihazı kapatıp tekrar açın, soket bağlantıyı kontrol edin.
▪
Bardaklar bardaklıktan düşüyor.
► Bardaklık yeniden ayarlanmalıdır: Makine kapağını açın, bardaklar tutana kadar gümüş rengi
borulardaki vidaları sıkıştırın.
10.1 Kahvenin / Espressonun hiç tadı yok mu?
▪
Yeni bir çekirdek cinsi mi kullanıldı? Çekirdekler bayat mı? Başka/Taze bir çekirdek cinsi kullanın.
▪
Veri kümesindeki ayarları kontrol edin!
Standart kahve
8,0 g çekirdek miktarı
180 ml su miktarı
Öğütme derecesini çalışma süresi 15 ile 25 saniye arasında olacak şekilde ayarlayın.
DİKKAT: Ayarı unutmayın!
▪
Standart espresso
8,5 g çekirdek miktarı
50 ml su miktarı
10 ml ön katkı ve 1 saniye nüfuz süresi
Öğütme derecesini çalışma süresi 12 ile 20 saniye arasında olacak şekilde ayarlayın.
DİKKAT: Ayarı unutmayın!
10.2 Kahve veya espresso çok mu soğuk?
▪
Kaynatıcı ısısını kontrol edin.
10.3 Kahve / Espresso çok yavaş veya çok hızlı mı akıyor?
▪
Çekirdek miktarını kontrol edin.
▪
Tekrar kalibrasyon yapın.
▪
Süzgeçleri kontrol edin veya temizleyin.
406 67 100 10 _ 001
77/87
▪
Krema ventilindeki küreleri temizleyin ve bunları standart (önceden tanımlanmış) değere ayarlayın.
▪
Ön katkıyı etkinleştirin.
▪
Öğütme derecesini değiştirin (daha iri veya ince taneli).
▪
Pres basıncını değiştirin.
10.4 Fincan sadece yarıya kadar mı doluyor?
▪
Kaynatıcı contası mı hasarlı, yani kaynatıcının O halkaları mı bozuk?
▪
Aşırı basınç valfı zamanından önce açılıyor.
10.5 Kahve veya espresso kaynatıldığında sadece su mu geliyor?
▪
Çekirdek kabı mı boş? Lütfen doldurun.
▪
Çekirdek kabının sürgüsünün açık olup olmadığını kontrol edin.
▪
Kaynatıcı dolum pozisyonunda mı?
▪
10M ve 11M servis fonksiyonları ile değirmenleri test edin.
10.6 Kaynatmada artık su gelmiyor mu?
▪
Kaynatma süzgeçleri mi kirli? Gerekliyse temizleme tableti ile kaynatıcıyı temizleyin.
▪
Kaynatıcıyı doldurmak ve su çıkış yerinden su akıp akmadığını kontrol etmek için servis fonksiyonu
88M'i seçin. Su pompasının bâriz biçimde duyulması gerekir (çalışma sesi).
▪
Kaynatıcı ventilinin bâriz biçimde duyulur şekilde (tık sesiyle) açılıp açılmadığını kontrol etmek için
servis fonksiyonu 21M'i seçin.
10.7 Süt ile bağlantılı olarak hangi parametrelerin ayarlanması gereklidir?
▪
Sütün önceden soğutulmuş biçimde 4 ve 8 °C arasında gereklidir.
▪
Buhar basıncı 1,2 bara ayarlanmış olmalıdır. Bkz. telve kabının arkasındaki sağ manometre.
▪
Süt pompası devir sayısını 1,2 bar buhar basıncında sütün 63-68°C'lik bir çıkış sıcaklığına sahip
olacağı şekilde ayarlayın.
▪
Kısma valfını köpük ince gözenekli ve katı olacak şekilde ayarlayın.
10.8 Tüm makineye kahve veya instant tozu mu saçılmış?
▪
Değirmen borusunda kanatçıklar var mı veya düzgün çalışıyorlar mı?
▪
Kahve hunisi doğru takılı mı?
▪
Kahve hunisi tıkalı mı?
10.9
▪
Kahvenin üzerindeki krema (köpük) yetersiz mi; hemen dağılıyor mu?
Lütfen kaynatıcıdaki krema ventilini kontrol edin.
Standart ayar:
Vidayı tam takın ve sonra ykl. 2 - 2 1/2 devir döndürün.
78/87
406 67 100 10 _ 001
Açıklama:
Küre veya yay akımda (hacimsel akım) titreşirler ve böylelikle istenen kıvamda krema sağlarlar.
10.10
Kakao çok mu sulu?
▪
Toz kanallarının yanlışlıkla kapatılmış olup olmadığını kontrol edin.
▪
Ürün kapları mı boş?
▪
Karıştırıcı kasası tıkalı veya kirli mi?
▪
Toz kanallarının tam olarak karıştırıcı kasasına hizalanmış olmasına dikkat edin.
▪
Kaptaki toz topaklanmış veya katılaşmış mı?
▪
Ürün motoru dönüyor mu?
10.11
Kakao karıştırıcısı tıkalı mı?
▪
Kaptaki toz topaklanmış veya katılaşmış mı?
▪
Karıştırıcının akış hortumu yabancı bir cisimden dolayı (örn. kahve çekirdeği) tıkanmış
mı?
▪
Çıkış borusu yapışmış olabilir mi?
▪
Karıştırıcıya yeterli miktarda su geliyor mu?
Yanlış yere girmiş kahve çekirdeği çıkış
hortumunu tıkar.
406 67 100 10 _ 001
79/87
Devre şemaları
1
OLQHILOWHU
1¶
OHDG
/
3(
EOXH
/¶
EURZQ
EURZQ
EOXH
PDLQV
9a+]
JUH\
EODFN
(
(
/
\HOORZJUHHQ
EOXH
$9ROWDJHVXSSO\
\HOORZJUHHQ
\HOORZJUHHQ
JUH\
EODFN
EURZQ
$(/&%
(/&%OXPLQRXVPRXQWHG
6LJQDOODPS
(ZKLWH;
(EURZQ;
1
EOXH
EU
JQ\H
EO
;
6FKXNRSOXJVRFNHW
EU
JQ\H
EO
;
EURZQ
EOXH
\HOORZJUHHQ
EURZQ
EOXH
\HOORZJUHHQ
EURZQ
EOXH
\HOORZJUHHQ
EURZQ
EOXH
\HOORZJUHHQ
EURZQ
EOXH
\HOORZJUHHQ
;
;
;
;
;
3DJHSRZHUVXSSO\
(
6RFNHW
(
,OOXPLQDWHGKHDGHUV
(
(
$;EURZQ$/
$;EOXH$1
$;\HOORZJUHHQ$3(
$;EURZQ$/
$;EOXH$1
$;\HOORZJUHHQ$3(
$;EURZQ$/
$;EOXH$1
$;\HOORZJUHHQ$3(
$;EURZQ$/
$;EOXH$1
6RFNHW
(
(
$;\HOORZJUHHQ$3(
(
6RFNHW
(
3DJH$;;
7UDQVSDUHQW
7UDQVSDUHQW
;UHG$;
;EODFN$;
$&RROER[
EURZQ
,OOXPLQDWLRQGUDZHUKDORJHQOLJKW
WRS
ZKLWH
$;\HOORZJUHHQ(3(
SHUPDQHQW
ODPSUHG
EURZQ
ZKLWH
1
1
$
7UDQVIRUPHU
/
EURZQ
/
(
6RFNHW
(
/
$;EURZQ$/
$;EOXH$1
1
/ 1
$;\HOORZJUHHQ$3(
$
HOHF
EDOODVW
3
(
$
/
1
EOXH
/ 1
EURZQ
$
HOHF
EDOODVW
\HOORZJUHHQ
$
,OOXPLQDWLRQGUDZHU
WRS
/
1
,OOXPLQDWLRQ
UHDU
3
(
$
HOHF
EDOODVW
,VVXHG
$SSURYHG
&HUWLILHG
'DWH
1DPH
%HFNB0L
*DHGB&K
/XGZB5R
6LHODII*PEK&R
$XWRPDWHQEDX
+HUULHGHQ
0QFKHQHU6WUD‰H
' +HUULHGHQ
'UDZLQJ
,QGH[ b$1U
'DWH
/
$
HOHF
EDOODVW
$
HOHF
EDOODVW
/
/
$
HOHF
EDOODVW
1
1
1
,OOXPLQDWLRQGUDZHU
ULJKW
,OOXPLQDWLRQGUDZHU
OHIW
3DJH
0RGLILHG
*DHGB&K
,OOXPLQDWLRQGUDZHU
ERWWRP
'HVFULSWLRQ
,QVHUWHGWH[WVLQ(QJOLVK
&LUFXLWGLDJUDP%DULVWD8QR,1
'HVFULSWLRQ
406 67 100 10 _ 001
80/87
.
3(
11
11.1 Devre planları
$;EOXH(1
$;EURZQ(/
UHG
EODFN
UHG
UHG
EODFN
UHG
UHG
UHG
UHG
UHG
UHG
UHG
UHG
;
0'%
;
50RWRU
;
90&
;
0'%
0'%9HUVWlUNHU
2QOLQH0RGXO0&6
(&
$;EODFN$
$;EODFN$
$QWHQQD2PQLSODQDU
*60'XDO
$
(
0
/
&
/L $
J K WE
DU
$,QVWDQWYHQWLO
0
$3URGXFWPRWRU
&DFDR
0HPEUDQHNH\SDGNH\V
5
2XWOHWFRQWURO
3DJH
$;
$UHGZKLWH$;
$$IIOX[YDOYH
0
$3URGXFWPRWRU
:KLWHQHU
$%UHZHUYDOYH
$$LUYDOYH
0
$+RWZDWHU
YDOYH
$0L[HUPRWRU
0
$)DQ
0
JHDUHGPRWRU
'&9
0RWRUGULYHQFRLQUHWXUQ
'UDZLQJ
$SSURYHG
'DWH
1DPH
/XGZB5R
%HFNB0L
*DHGB&K
6LHODII*PEK&R
$XWRPDWHQEDX
+HUULHGHQ
0QFKHQHU6WUD‰H
' +HUULHGHQ
$UHG$;
&HUWLILHG
,VVXHG
$$PHULFDQR
YDOYH
$SLQNEOXH$;
%RDUG0'%
'RZQFRQYHUWHU9± 9
$2QOLQH0RGXOH
;
;
;
.H\VZLWFK
;
5EXWWRQ
$UHG$
$EURZQUHG$;
06*
;
NH\SDG
;
6HOHFWLRQNH\
/('V
;
FRXQWHU
$;EURZQ$;
$;ZKLWH$;
$;JUH\$;
$;JUHHQ$;
$UHG_UHG$_$;
$EURZQZKLWH$;
EODFN
$EURZQ$0'%
$ZKLWH$0'%
$\HOORZ$0'%
$SLQN$0'%
$JUH\$0'%
$JUHHQ$0'%
UHG
;
$GG/('V
;
56
$
/&'',63/$<.3/0217
6HUYLFHNH\SDG
$
$EURZQ$;
%1/
UHG
UHG
EODFN
EODFN
6HOHFWLRQEXWWRQV
$UHG$;
$\HOORZ$;
$UHG$;
$3D\PHQWV\VWHPHV
EODFN
$/(',OOXPLQDWLRFXSGLVSHQVHU UHG
EODFN
EODFN
$/(',OOXPLQDWLRFXSGLVSHQVHU
EODFN
$VHOHFWLRQNH\SDG
$VHOHFWLRQNH\SDG
+RWZDWHUEXWWRQ
$3XVKEXWWRQ
EODFN
$;±$;;
EODFN
$JUHHQZKLWH$;
EODFN
ZKLWH
$VHOHFWLRQNH\SDG
EODFN
406 67 100 10 _ 001
EODFN
$;UHG$0RWRU
$;EOXH$0RWRU
$;EURZQ$0LFURVZLWFK
$;ZKLWH$0LFURVZLWFK
$;EURZQ$0'%
$;ZKLWH$0'%
$;\HOORZ$0'%
$;SLQN$0'%
$;JUH\$0'%
$;JUHHQ$0'%
EURZQ
$
'ULSSLQJ:DWHUVHQVRU
'DWH
'HVFULSWLRQ
,QVHUWHGWH[WVLQ(QJOLVK
3DJH
0RGLILHG
*DHGB&K
3DJH$
;;;
;;
;;;
&LUFXLWGLDJUDP%DULVWD8QR,1
'HVFULSWLRQ
,QGH[ b$1U
$
&RLQUHWXUQEXWWRQ
$;EOXH$;
$;EURZQ$;
$UHG$;
$RUDQJH$;
$UHG$
$SXUSOH$
$UHG$_$
$SXUSOH$;_$
$UHG_UHG$_$
$JUHHQ$;
$UHG_UHG$_$;
$EODFN$;
81/87
EODFN
1&
$QGGRRUFRQWDFW
VZLWFK
&20
$1&ZKLWH$;
0
$%UHZHU
$
)ORZPHWHU*
;
$\HOORZEODFN$;
$EODFNZKLWH$;
$EODFNEOXH$;
;
0
a
$UHG$;
$EOXH$;
$JUH\$;
$ZKLWH$;
$SLQN$;
$*ULQGHU(.
OHIW
;
$*ULQGHU(.
ULJKW
0
a
;
3(
$%RLOHUN:
1
$7HPSHUDWXUHVHQVRU
$SLQNZKLWH$;
$SLQNZKLWH$;
$7HPS
VDIWH\VZLWFK
$
6DIWH\FXWRIIVZLWFK
$EOXH$;
EO
%
.
)
$
UHG
EODFN
EOXH
ZKLWH
99
$
.
$
..
$
'DWH
3XPS
$
.
.
.
8
$&20EURZQ$;
;
%RLOHU
6WHDP
;
%RLOHU
(VSUHVVR
$;EURZQ$/
$;EOXH$1
$;JUHHQ\HOORZ$3(
;
*ULQGOHU
$;EURZQ$
$;EOXH$
$;JUHHQ\HOORZ$
'DWH
'HVFULSWLRQ
,QVHUWHGWH[WVLQ(QJOLVK
&LUFXLWGLDJUDP%DULVWD8QR
'HVFULSWLRQ
,QGH[ b$1U
. .
$
/XGZB5R
%HFNB0L
*DHGB&K
1DPH
$
*ULQGOHU *ULQGOHU
,VVXHG
$SSURYHG
&HUWLILHG .
8
8
$
3RZHUVXSSO\
.
3DJH
0RGLILHG
*DHGB&K
;
3XPS
.
'UDZLQJ
6LHODII*PEK&R
$XWRPDWHQEDX
+HUULHGHQ
0QFKHQHU6WUD‰H
' +HUULHGHQ
$
+HDWHU
$
%
EU
1
/
JQJH
+HDWHU
3(
$ZKLWH$;
;
;
0DLQ
9a+]
$EURZQ$;
$;EURZQ$;
$;UHG$;
$;SLQN$;
$;\HOORZ$;
$;JUHHQ$;
$;EOXH$;
$;JUH\$;
$;ZKLWH$;
$;UHG$;
$;EODFN$;
$EURZQ$;
$JUH\$;
3DJH
$; 170DLQ
$JUH\$;
$;EURZQ$
$;EODFN$
$;EOXH$
$;ZKLWH$;
$;UHG$;
$;EODFN$;
$;SXUSOH$;
$;EOXH$;
$;SLQN$;
$;JUH\$;
$;\HOORZ$;
$;JUHHQ$;
$;EURZQ$;
/
;
;
; ;
;
;
;
;
;
;
;
$3(JUHHQ\HOORZ$;
;
0
a
;
$1EOXH$1
;
$
90&
+*0
;
$9DQHSXPS
;
$/EURZQ$/
;
;
$JUHHQ\HOORZ$;
$EOXH$;
$EURZQ$;
$ZKLWH$;
;
;
;
;
;
;
;
$JUHHQ\HOORZ$;
$EOXH$;
$EURZQ$;
$;UHG$;
$;EODFN$;
$EOXH$;
+RXVLQJ*URXQG
$;EURZQ$;
$;UHG$;
$;SLQN$;
$;\HOORZ$;
$;JUHHQ$;
$;EOXH$;
$;JUH\$;
$;ZKLWH$;
$UHG$;
$SLQNEOXH$;
(;EODFN$;
3DJH
(;
3DJH
$$$
$$$
$$$
$$$
$
406 67 100 10 _ 001
82/87
$;UHG$
$;SXUSOH$
$;EODFN$
$;RUDQJH$
$;JUHHQ$
$;UHG$
$JUHHQ\HOORZ$;
$EOXH$;
$EURZQ$;
$;EOXH$
$;UHG$
$;EURZQUHG$
$;EURZQZKLWH$
$;EURZQ$&20
$;ZKLWH$1&
$;UHG$
$;UHG(;
$;UHG$
$;UHG$
$;\HOORZ$
$;EURZQ$
$;JUHHQZKLWH$
$;UHGZKLWH$
$;SLQNZKLWH$
$;SLQNZKLWH$
$;EOXH$;
$;EOXH_EOXH$;_$;
$;EURZQ$;
$;ZKLWH$
$;JUH\$
$;SLQN$
$;\HOORZEODFN$
$;EODFNZKLWH$
$;EODFNEOXH$
$/EURZQ$/
$/EURZQ$;
$1EOXH$1
$1EOXH$;
;
*ULQGOHU
$;EURZQ$
$;EOXH$
$;JUHHQ\HOORZ$
11.2 Su akış planı
406 67 100 10 _ 001
83/87
12
Devredışı bırakma ve imha
MUTLAK DİKKAT! Sıcak kaynatıcı / Sıcak su!
Yanma tehlikesi!
▪ Önce kaynatıcıyı soğumaya bırakın.
▪
Suya el sürmeyin.
▪
Suyu dökmeyin.
Makine günün birinde artık vâdesini doldurduğunda şu şekilde kullanımdan çıkarılır:
1. Su girişini kapatın ve makineden ayırın.
2. Fişi prizden çekin.
3. Elektrik kablosunu çıkarın.
Makinenin usulüne uygun imhası için lütfen şu numaradan müşteri hizmetleri ile bağlantıya geçin:
+49 (0) 98 25 - 18 - 451
Masrafı kendinize ait olmak üzere makineyi üreticisine (Merkez: Herrieden, Almanya) gönderebilirsiniz. Bu
takdirde üretici, makinenin usulüne uygun imhasını sağlayacaktır.
İmhayı kendinizin yapması amacıyla üreticiden buna uygun imha şirketleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
84/87
406 67 100 10 _ 001
13
Nakliye
AÇIKLAMA
▪ Ani bir hareketle indirilmesi halinde makine hasar görebilir!
▪
Sadece yeterli taşıma kapasitesine sahip uygun nakil araçları kullanın!
▪
Mekanik sarsıntılardan kaçının!
▪
Makineyi ancak ayaklık siperlikleri çıkarılmış durumda iken kaldırın!
▪
Taşıyıcıya yanlamasına koyarak taşıyın (bkz. resim)!
▪
Makineyi devrik konuma getirmeyin! Sadece dikey vaziyette taşıyın!
DEVRİLME TEHLİKESİ!
Yüksek ağırlık noktası yüzünden devrilme tehlikesi vardır! Dikkatli sürün!
406 67 100 10 _ 001
85/87
14
Dizin
A
Ağırlık 9
Akışölçer 17
Amacına uygun kullanım 10
Anahtarlı şalter 18
Ana su valfı 17
Ara bellek bataryası 34
Arkadan görünüm 15
Arka duvar 65
Arka taraf 17
Aşırı ısı 52
Atık su kabı 14
Ayaklık 13
Ayak siperliği 22
Ayar 46
B
Bakım 61
Bakım listesi 61
Bardak gözü 56
Bardaklık 9, 25, 74
Bardak yok 41
Bellek 34
Bidon işletimi 56
Bloke saatler 53
Bozuk para atma yeri 13
C
Çalıştırma 20
Çekirdek kabı 23
Cisim algılama 27
Çıkış miktarlarının arttırılması/
azaltılması 26
Conta 67
Contalar 65, 66
Dozaj motoru 70
E
Ebatlar 9
Elektrik bağlantısı 9, 15
Elektronik bağlantı 9
Espresso kaynatıcısı 32
E Tuşu 33
F
Fan 71
Filtre mesajı 57
Fiş 17, 21
Fiyat A 39
Fiyat ayarı 40
Fiyat B 39
Flanş 31
Formül 39
FORMÜL-ID 60
G
Geçmeli birim 16, 74
Geri ödeme boruları 25
Güç kaynağı ünitesi 17
Güvenlik açıklamaları 10
H
Hata mesajları 37
Hata numarası 37
Hijyen 28
I
D
Değirmen 69
Değirmenler 16
DENEME SATIŞI 48
Deneme satışları 26
Devredışı bırakma 84
Devre planları 80
Devre şemaları 80
Dinamik basınç 70
Dıştan görünüm 13
Dozaj 9, 44
86/87
İade motoru 14
İçecek akma yeri 13
İÇECEK AYARLARI 43
İçecek miktarı 9
İkaz lâmbası 13
İmha 84
Instant kabı 23
İri taneli toz 24
İşaretler 11
Isınma günü 52
Isınma saatleri 52
Isıtıcı 57
Isıtıcının açılması 23
İSTATİSTİK 49
K
Kakao kabı 31
Kanatçık 75, 76
Kapların ayarlanması 24
Kapların listesi 24, 46
Karıştırıcı 16, 75
Karıştırıcı devir sayısı 9
Karıştırıcı kanadı 30, 31
Karıştırıcı kasası 31
Karıştırıcı motoru 69
Karıştırıcı tahrik tertibatı 31
Karıştırıcı ünite 30
Kaynama süresi 24
Kaynatıcı 16
Kaynatıcı ısısı 9, 52
Kaynatıcı ısıtıcısı 9
Kaynatıcının doldurulması
22
Kaynatıcının sökülmesi 66
Kaynatma süzgeçleri 68
Kilit 13
Kısaltmalar 42
Kısa menü 44
Klape 74
Kod A 33, 35, 55
Kod B 33, 35, 55
KONTROL 36
Kontrol ünitesi 17
Kredi sistemi 56
Kupa 41
KURULUM 54
L
L Tuşu 33
M
Makine kumandası 33
Makine numarası 55
Maks. porsiyonlar 56
Menü FİYATLAR/SINIFLANDIRMA 39
Menü - Özet liste 35
406 67 100 10 _ 001
Moka ek seçimi 41
M Tuşu 33
N
Nakliye 85
O
Öğütme derecesi 24
O halkası 75
O halkasının değiştirilmesi 75
Önceden ayarlanmış süre 56
Ortam ısısı 9
Özel ayarlar 57
P
Para birimi 39, 55
R
Röle 73, 74
S
Saat 52
SAAT/BLOKE 51
Seçme düğmesinin devredışı bırakılması 40
Şekeri kaldırma 41
Sensör 27, 56
ServiceCNT 57
SERVİS İŞLETİMİ 59, 60
Servis klavyesi 14, 18
Servis şalteri 16
Ses düzeyi 9
Sigorta koruması 9
Su akış planı 83
Su bağlantısı 9, 15
Su basıncı 9
Su borusu 20
Su miktarları 26
Su sertliği 9
Teknik veriler 9
Telif hakkı 2
Telve çıkış kanalı 16, 30
Telve kabı 14, 30
Temizleme 28
Temizleme listesi 29
Temizleme programı 32
Temizlik 28
Tip 55
TOPLU İSTATİSTİK 50
Topping kabı 31
Toz miktarları 26
Tuş C 33
Tuş düzeni 42
Tuş E 33
Tuş L 33
Tuş M 33
Tuş R 33
U
Ufak taneli toz 24
Ülke 55
Ürün doldurma 23
Ürün ismi 39
Ürün isminin girilmesi 41
Uzman menüsü 44
V
Vana pompası 17
V halkası 75
V halkasının değiştirilmesi 75
Y
Yan duvar 65
Yardım hattı 3
Yıkama programı 32
Z
Zemin sabitlemesi 21
T
Tarih 52
Tat 44
406 67 100 10 _ 001
87/87
Download

Teknik kılavuz