

Matematik Doğru, Işın ve Doğru Parçası Etkinliği
Doğruların durumuna göre, uygun olanı aşağıdaki boşluklara yazınız.
 a doğrusu, b doğrusuna …………….tir.
 y ile, k doğruları……………………………….doğrulardır.
 m doğrusu, n doğrusuna……………………………dir.
 d doğrusu ile f doğrusu……………………………doğrulardır.
 y ve z doğruları……………………………….doğrulardır.
 h doğrusu ile k doğrusu………………………..doğrulardır.
Acaba, bir noktadan kaç tane doğru geçer?
Yanıt: ……………………………………………………………………………..
Acaba, iki noktadan kaç tane doğru geçer?
Yanıt: ……………………………………………………………………………..


Yandaki düzlemdeki doğrular için aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) m ile k paralel doğrulardır.
B) m ile k kesişen doğrulardır.
C) k ile f dik kesişen doğrulardır.


Yandaki doğru modellerinden hangisi eğik
doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3


Yanda verilen doğrulardan hangileri paralel doğrulardır?
A) c ve b doğruları
B) a ve b doğruları
C) e ve d doğruları

 Yandaki şekilde doğruların birbirine göre durumlarını
nasıl ifade edebiliriz?
A) Paralel doğrular B) Kesişen doğrular
.
C) Dik kesişen doğrular


Aşağıda numaralanmış olarak verilen doğrular için ne söylenebilir?
A)
B)
C)
1
2
3
Dik kesişen
Paralel
doğrular
doğrular
doğrular
Paralel
K es i ş en
Dik kesişen
doğrular
doğrular
doğrular
Dik kesişen
Paralel
K es i ş en
doğrular
doğrular
doğrular
K es i ş en

Yandaki doğrulardan hangisi birbirine paralel
durumdadır?
A) s ve ç doğrusu paraleldir.
B) a ve ç doğrusu paraleldir.
C) a ve s doğrusu paraleldir.




" T " harfi yazılırken hangi doğru çeşidi kullanılmaz?
A) yatay doğru
B) dik doğru
C) eğik doğru
Aşağıdaki harflerden hangisi yatay ve dikey doğrulardan oluşmuştur?
A)


C)
Aşağıdaki doğrulardan hangisi hiçbir zaman kesişmez?
A)


B)
B)
C)
Yukarıdaki lambalar birbirine göre hangi durumdadır?
A) Paralel
B) Dik
C) Kesişen


Yandaki şekle göre hangisi yanlıştır?
A) a ve b kesişen doğrulardır.
B) a ve d yatay doğrulardır.
C) b ve e paralel doğrulardır.

Aşağıdakilerden hangisi ışına örnek olarak verilemez?
A) toplu iğne
B) bir ucu açık kalem
C) iki ucu açık kalem
Mustafa ÇALIŞKAN
Download

3.sınıf Matematik (doğru-ışın-doğru parçası)