Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
”Fiber 3’lük Yeniden Kampanyası” TAAHHÜTNAMESİ
İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “TURKCELL SUPERONLINE” olarak
anılacaktır) Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve eki mahiyetinde olup, işbu taahhütnamede
yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir. TURKCELL SUPERONLINE’ın 09/10
2014/- 31/0 3 /2015 tarihleri arasında düzenlenmekte olan Fiber 3’lük Yeniden KAMPANYASI’ndan
(bundan sonra “Kampanya” olarak anılacaktır) “Bireysel Abone” olarak yararlanmak istemem nedeniyle,
24 (yirmi dört) ay abonelik taahhüdü vermek suretiyle,
1. İşbu Kampanya’dan yararlanabilmek için Turkcell Superonline’dan fiber internet
hizmeti almam gerektiğini,
2. İşbu Kampanya kapsamında aşağıda yer alan tablodan seçmiş olduğum hizmet karşılığında
belirlenen kampanya tutarının işbu Kampanya taahhüdüm süresince her ay tarafıma
faturalandırılacağını,
3. İlk faturamda, bir defaya mahsus olmak üzere işbu Kampanya taahhütnamesinin imzasından
doğacak olan tutarın binde 9,48’i oranında Damga Vergisi tutarının yansıtılacağını,
4. Turkcell Superonline ALO hizmetinden yararlanabilmek için Turkcell Superonline’a ev numaramı
taşımam ya da Turkcell Superonline’dan numara tahsis etmem gerektiğini,
5. TURKCELL SUPERONLINE’dan numara tahsisi suretiyle telefon hizmeti almayı seçmem halinde
aksi TURKCELL SUPERONLINE tarafından duyurulmadıkça her ay tüm vergiler dahil (%18
KDV, %15 ÖİV) 4,99 TL minimum kullanım ücretinin faturalandırılacağını,
6. İşbu Kampanya taahhüdüm sebebiyle, ses almadan bu kampanyadan yararlandıysam; 24 ay
süresince Turkcell Superonline Fiber Internet Hizmeti’nden ilk 12 ay 49 TL’ye, ikinci 12 ay 59
TL’ye yararlanacağımı ilk faturamda seçmiş olduğum kampanya seçeneği karşılığı tutarının
tarafıma yansıtılacağını bildiğimi,
7. İşbu Kampanya taahhüdüm sebebiyle Turkcell TV+Net Large Paketinden 24 aylık abonelik
taahhüdüm süresince ücretsiz şekilde yararlanabileceğimi, Turkcell TV+ Net Large Paketimi
www.turkcelltvplus.com.tr adresine Turkcell Superonline’a kayıtlı cep telefonu numaram ve
Turkcell Süper şifrem ile girerek kullanabileceğimi bildiğimi,
8. İşbu Kampanya taahhüt süresinin bitiminden sonra farklı bir kampanyadan yararlanmayı
seçmediysem ilgili hizmetin www.superonline.net adresinde duyurulan güncel TURKCELL
SUPERONLINE Fiber İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirileceğimi,
9. Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım
Koşulları’na tabi Hız Alanlı tarife seçmem halinde, ay içerisinde seçmiş olduğum paketimin tabloda
belirtilen veri indirme (download) veya veri yükleme (upload) Hız Alanı sınırlarını aşmamı
takiben içinde bulunulan ay sonuna kadar indirme (download) hızımın 3 Mbps, yükleme (upload)
hızımın ise 1 Mbps olacağını, takip edilen aya girildiğinde internet hızımın tekrar seçmiş olduğum
paketimin tabloda belirtilen erişim hızı ile devam edeceğini, bulunan ay içinde belirtilen hız
alanının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacağını bildiğimi,
10. ALO hizmeti kapsamında yapacağım konuşmaların www.superonline.net adresinde yer alan
güncel tarife ücretlerinden faturalanacağını bildiğimi,
11. Kullanacağım katma değerli servislerin, Turkcell TV+ platformu içerisinden alacağım film ve ek
paketlerin yararlanacağım kampanya veya tarife kapsamında ayrıca faturalandırılacağını,
12. İşbu Taahhütname’nin taahhüt süresi bitiminden önce; Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
abonelik sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu
Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Superonline İletişim
Hizmetleri A.Ş. tarafından feshedilmesi, hizmetimin iptal edilmesi ve/veya kısıtlanması halinde
işbu abonelik taahhüdü süresince kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servislerin (tüm
vergiler dahil (%18 KDV) 150 TL fiber internet kurulum ücreti, tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5
ÖİV) 29 TL fiber internet aktivasyon ücreti, ses hizmeti kullanılıyorsa 24 ay her yöne 100
dakika ücretsiz paketi fiyatı aylık 6,99 TL’nin kullandığım ay sayısı kadar bedeli, işbu
kampanya kapsamında yararlandığım aşağıdaki tabloda belirtilen seçmiş olduğum hız paketine
istinaden alacağım indirim miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) toplam bedeli ile
işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda seçmiş olduğum hız
seçeneğinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile
çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin
tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi,
13. İnternet hizmetimi iptal etmem halinde ALO hizmetimin de iptal olacağını, ancak yalnızca ALO
hizmetimi iptal etmem halinde internet hizmetimi iptal olmayacağını ve bu durumda işbu
kampanyanın “24 ay Taahhütlü” fiyatından yararlanacağımı bildiğimi,
14. Turkcell TV+ Net Large Paketi hizmetinden ücretsiz olarak yararlanacağım 24 aylık sürenin
sonundaTurkcell TV+ Net Large Paketi hizmetimi www.turkcelltv.com.tr yada 08502220222 nolu
Turkcell Superonline Call Center üzerinden iptal ettirmediğim takdirde işbu hizmete ilişkin olarak
Turkcell Superonline internet sitesinde yer alan güncel tarife bedeli üzerinde ücretlendirileceğimi,
15. İşbu Taahhütname’nin taahhüt sürem boyunca aşağıdaki listede belirtilen seçmiş olduğum hız
/kota paketinin tarifesinden daha düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda
kurulum ücreti hariç o ana kadar kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli servislerin (tüm
vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 29 TL fiber internet aktivasyon ücreti, ses hizmeti kullanılıyorsa
24 ay her yöne 100 dakika ücretsiz paketi fiyatı aylık 6,99 TL’nin kullandığım ay sayısı kadar
bedeli, işbu kampanya kapsamında yararlandığım aşağıdaki tabloda belirtilen seçmiş olduğum
hız paketine istinaden alacağım indirim miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) toplam
bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda seçmiş
olduğum hız seçeneğinin kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay
sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan
bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi,
16. İşbu Kampanya kapsamında yararlanacağım hizmete ilişkin sonlandırma talebimi TURKCELL
SUPERONLINE’a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak
bildirmek kaydıyla veya TURKCELL SUPERONLINE’ın 0850 222 0 225 numarasına teyit edilmiş
olmak kaydıyla faks göndererek işbu kampanya taahhütnamesi kapsamındaki hizmetimi
ve/veya TURKCELL SUPERONLINE aboneliğimi her zaman sona erdirebileceğimi,
17. İş bu kampanya kapsamında Turkcell Superonline’dan ses hizmeti alan abonelere 24 ay
boyunca her yöne 100 dakika paketi hediye edilecektir. Kampanya kapsamında hediye verilen
Her yöne 100 dakika ücretsiz paketi Şehir içi, Şehirler arası, Yurtiçi GSM, Uluslararası I.
Kademe PSTN, 444, Diğer Alternatif Telekom Operatörleri, Üç Haneli Ücretli Özel Servis
Numaraları (1XY) yönleri dahildir.Ücretlendirme periyodu Yurtiçi GSM için 30 saniye diğer
yönler için 60 saniyedir.
18. Aboneliğimin sonlanması halinde işbu Kampanya kapsamında tarafıma tedarik edilen tüm
vergiler dahil (%18 KDV)150 TL bedelindeki modemi www.superonline.net adresinde belirtilen
TURKCELL SUPERONLINE bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak 10 (on) gün
içerisinde teslim edeceğimi, teslim etmemem veya eksik teslim etmem halinde tüm vergiler
dahil (%18 KDV)150 TL modem bedelinin tarafıma faturalandırılacağını,
Bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan TURKCELL SUPERONLINE
ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas
olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi için, TURKCELL VE
TURKCELL SUPERONLINE’ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve beyan
ederim.
EVET
HAYIR
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve
lokasyon verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline
tarafından işlenerek bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü
kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. Bu iznin ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri
alınması halinde bu durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan
ederim.
EVET
HAYIR
Hız
25 Mbps
Hız
25 Mbps
Kota
Hız Alanı
Dowload*
Limitsiz 75 GB
Kota
Hız Alanı
Dowload*
Limitsiz 75 GB
Hız Alanı
Upload*
50 GB
Hız Alanı
Upload*
50 GB
Tarife
Fiyatı
74 TL
Tarife
Fiyatı
74 TL
24 ay
Taahhütlü
Sesli
Fiyat **
24 ay Taahhütlü Sesli
Fiyat Aylık İndirim
Tutarı
49 TL
25 TL
24 ay
Taahhütlü
Sesli Fiyat
**
49
TL(ilk
12
ay)
24 ay Taahhütlü
Sesli Fiyat Aylık
İndirim Tutarı
59
25 TL
TL
(son (ilk 12
ay)
12
ay)
15 TL
(son 12
ay)
Yukarıda belirtilen ücretlere tüm vergiler (%18 KDV ve %5 ÖİV) dahildir.
*Hız Alanı, Adil Kullanım Koşulları’nı ifade etmektedir. Aylık indirme ve yükleme hız alanı miktarlarıdır.
** Ses kapsamında Turkcell Superonline’a sabit telefon numarasının taşınması ya da Turkcell
Superonline’dan numara tahsis edilmesi gerekmektedir
İnternet hızı (download ve upload) sonuçları sunucunun, ev / işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve
yönlendiricilerin performansı ve sayısı; ev / işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım
yoğunluğu, bilgisayar performansı, vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca
sunucuların internet çıkışlarındaki yoğunluk ve getirilen hız kısıtlamaları nedeniyle internet siteleri yavaş
açılabilir. Tam performans almak için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.
İşbu 5 (beş) sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm
Kampanya koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha TURKCELL
SUPERONLINE’da kalmak üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi beyan
ederim.
ABONE’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki ”Fiber