İ
L
A
N
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
BİLECİK
7
14
BİLECİK MERKEZ
Bilecik Şub. Müd. Y.Otomatik av tüfeği
Franchi
8
9
15
16
BİLECİK MERKEZ
BİLECİK MERKEZ
Bilecik Şub. Müd. Y.Otomatik av tüfeği
Bilecik Şub. Müd. Y.Otomatik av tüfeği
Brunelli
Oskar
10
17
BİLECİK MERKEZ
Bilecik Şub. Müd. Y.Otomatik av tüfeği
Franchi
11
12
18
23
BİLECİK MERKEZ
BİLECİK MERKEZ
Bilecik Şub. Müd. Y.Otomatik av tüfeği
Bilecik Şub. Müd. Y.Otomatik av tüfeği
Menzil 2002
Vursan
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
YÖRESİ
Bilecik Şub. Müd.
Bilecik Şub. Müd.
Bilecik Şub. Müd.
Bilecik Şub. Müd.
Bilecik Şub. Müd.
Bilecik Şub. Müd.
Y.Otomatik av tüfeği
Y.Otomatik av tüfeği
Y.Otomatik av tüfeği
Y.Otomatik av tüfeği
Y.Otomatik av tüfeği
Y.Otomatik av tüfeği
Franchi
Üzümlü Oskar
Vursan
Fabarm
Kardelen
Leopar-Twister
SA:56777
27055
1562
31361
877
20817
T110205DK04473
68513
36065
T110205DK01253
11177
954872
GEÇİCİ
TEMİNAT
1
7
8
9
11
12
İLÇESİ
MARKASI
TAHMİNİ
BEDELİ(TL)
1
2
3
4
5
6
CİNSİ
ÇAPI
(KALİBRE)
SİLAH NO
İLİ
BULUNDUĞU YER
SERİ NO
SIRA NO
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI / II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TARİHİ
SAATİ
100,00 TL
16,00 TL
26,00 TL
70,00 TL
16,00 TL
16,00 TL
04.07.2014
04.07.2014
04.07.2014
04.07.2014
04.07.2014
04.07.2014
09:00:00
09:10:00
09:20:00
09:30:00
09:40:00
09:50:00
İ
H
A
L
E
GÜNÜ
12
12
12
12
12
12
500 TL
80
130
350
80
80
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
Cuma
12
310
62,00 TL 04.07.2014 10:00:00 Cuma
12
12
100
100
20,00 TL 04.07.2014 10:10:00 Cuma
20,00 TL 04.07.2014 10:20:00 Cuma
12
310
62,00 TL 04.07.2014 10:30:00 Cuma
12
12
80
110
16,00 TL 04.07.2014 10:40:00 Cuma
22,00 TL 04.07.2014 10:50:00 Cuma
1- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen yivsiz av tüfekleri ve havalı av tüfekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.
maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile 04.07.2014 tarihinde tüfeklerin karşılarında belirtilen saatte Orman ve Su İşleri Bakanlığı /II. Bölge Müdürlüğü / Bilecik
Şube Müdürlüğünde (Ertuğrulgazi Mah. No:4 Merkez/Bilecik) teşekkül edecek komisyon huzurunda Şube Müdürlüğümüz binasında satışları yapılacaktır.
Tüfekler ihale gününden bir gün önce 03.04.2014 tarihinde mesai saatleri içerisinde Şube Müdürlüğümüz binasında teşhir edilecektir.
2- Şube Müdürlüğümüzce el konulan ve yukarıda nitelikleri belirtilen Yivsiz Av Tüfeklerinin ihalesine katılmak isteyen kişiler "yivsiz tüfek satın alma
belgesi", satıcı (bayiler) ise ''satıcılık belgesini'' vermek zorundadır. Havalı tüfek ihalesine katılmak isteyenlerde yivsiz tüfek satın alma belgesi ve satıcılık
belgesi aranmaz. Katılımcılar ayrıca ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi, satın almak istediği taşınır mala ait geçici teminat makbuzu veya banka
teminat mektuplarını (geçici teminat makbuzunun, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısını da) ve ihaleye girilecek tüfek ile ilgili ihale şartnamesini imzalayarak
vermek zorundadır.
3- İhaleye girilecek tüfek ile ilgili ihale belgeleri 04/07/2014 Cuma günü saat 09:00 'a kadar ihale komisyonuna teslim edilecektir.
4- İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı / II. Bölge Müdürlüğü /Bilecik Şube Müdürlüğümüzden 5,00 TL ödenerek
alınabilir.
5- İhale bedeli üzerinden yasal oranda KDV, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
6- Tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı yasa uyarınca %20 oranında geçici teminat alınacak olup; Nakit geçici teminatların Orman ve Su İşleri
Bilecik Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi T.C Zıraat Bankası Bilecik Şubesi Nezdindeki TR43 0001 0001 1857 3543 4850 01 nolu yatırılması
gerekmektedir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Download

İ L A N - II.Bölge Müdürlüğü