ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMLARI
EGB 502
EGB 504
EPÖ Bilimsel Hazırlık Sınav Programı
Bütünleme Sınavı
Dersin Adı
Tarih
Saat
Ölçme ve Değerlendirme
16.06.2014 10.00
Kaynak Tarama ve Rap. Yazma
17.06.2014 10.00
EGB 506
EGB 508
EGB 532
Sınıf Yönetimi
Öğrenme Psikolojisi
Eğitim Felsefesi
Kodu
18.06.2014
19.06.2014
20.06.2014
10.00
10.00
10.00
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
Doç. Dr.
M. DURMUŞÇELEBİ
Yrd. Doç. Dr. M. Güçlü
Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Yrd. Doç. Dr. M. Güçlü
EGB 512
EPÖ Tezli Yüksek Lisans Sınıfı Sınav Programı
Bütünleme Sınavı
Dersin Adı
Tarih
Saat
Eğitimde Program Geliştirme ve
16.06.2014 11.00
Değerlendirme –II
Eğitimde İstatistiksel Teknikler
17.06.2014 11.00
Doç. Dr.
Mustafa DURMUŞÇELEBİ
Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ
EGB 514
Anabilim Dalı Semineri
18.06.2014
11.00
Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
EGB 518
19.06.2014
11.00
Doç. Dr.
Mustafa DURMUŞÇELEBİ
20.06.2014
11.00
EGB 530
EGB 526
Avrupa Ülkelerinde Eğitimde
Yenilikler S
İlköğretim Programlarının
Değerlendirilmesi S
Öğrenme- Öğretme Stilleri S
16.06.2014
17.06.2014
13.00
13.00
EGB 528
Yabancı Dil Eğitimi Programları S
Kodu
EGB 510
Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Semra DEMİR
Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Doç. Dr.
Mustafa DURMUŞÇELEBİ
EGB 530
EGB 532
EYTPE Tezli Bilimsel Hazırlık Sınav Programı
Bütünleme Sınavı
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Tarih
Saat
Eğitim ve Okul Yönetim
16.06.2014 10.00 Doç. Dr. Abdullah IŞIKLAR
Eğitim Yön. Teori ve Uygulama
17.06.2014 10.00 Yrd. Doç. Dr. Semra DEMİR
EGB 534
Eğitim Denetimi
18.06.2014
10.00
EGB 536
Yönetimde Güncel Problemler
19.06.2014
10.00
Yrd. Doç. Dr.
Habib HAMURCU
Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
EGB 538
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
20.06.2014
10.00
Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
Kodu
EGB 524
EGB 540
EYTPE Tezli Yüksek Lisans Sınav Programı
Bütünleme Sınavı
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Tarih
Saat
Anabilim Dalı Semineri
16.06.2014 13.00 Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
Eğitim Politikaları-II
17.06.2014 13.00 Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
EGB 542
Öğretim Liderliği
18.06.2014
13.00
Doç. Dr. Abdullah IŞIKLAR
EGB 546
Okul Çevre İlişkileri-S
19.06.2014
13.00
Yrd. Doç. Dr. Semra DEMİR
20.06.2014
13.00
EGB 548
EGB 550
Sistem Yaklaşımı -S
Eğitimde Güncel Problemler -S
16.06.2014
17.06.2014
14.00
14.00
EGB 554
Karşılaştırmalı Eğitim -S
Yrd. Doç. Dr.
Habib HAMURCU
Doç. Dr. Abdullah IŞIKLAR
Yrd. Doç. Dr.
Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ
Kodu
EGB 502
EGB 506
EYTPE Tezsiz Bilimsel Hazırlık Sınav Programı
Bütünleme Sınavı
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Tarih
Saat
Modern Türk Eğitim Politikası
16.06.2014 14.00 Doç. Dr. Mustafa ŞANAL
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
17.06.2014 14.00 Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
EGB 508
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
18.06.2014
14.00
Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
EGB 510
Eğitim Felsefesi
19.06.2014
14.00
EGB 556
Örgütsel Davranış
20.06.2014
14.00
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa GÜÇLÜ
Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ
Kodu
EGB 514
EYTPE Tezsiz Yüksek Lisans Sınav Programı
Bütünleme Sınavı
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Tarih
Saat
Cumhuriyet Dönemi Türk Kültür
16.06.2014 15.00 Yrd. Doç. Dr.
Politikası
Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ
Avrupa Okul Reformları
17.06.2014 15.00 Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
EGB 516
Öğretim Liderliği
18.06.2014
15.00
Doç. Dr. Abdullah IŞIKLAR
EGB 518
Eğitimde İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Anabilim Dalı Semineri
19.06.2014
15.00
20.06.2014
15.00
Eğitim Denetimi
Okul Yönetiminde Kuram ve
Uygulama
16.06.2014
17.06.2014
14.00
16.00
Doç. Dr.
Mustafa DURMUŞÇELEBİ
Yrd. Doç. Dr.
Habib HAMURCU
Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
Kodu
EGB 512
EGB 524
EGB 530
EGB 532
Doç. Dr. Hasan BOZGEYİKLİ
EGB 540
EYTPE II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Sınav Programı
Bütünleme Sınavı
Dersin Adı
Öğretim Üyesi
Tarih
Saat
Sosyal Psikoloji
16.06.2014 16.00
Yrd. Doç. Dr.
Habib HAMURCU
Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 17.06.2014 16.00
Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
EGB 542
Okulda Liderlik
18.06.2014
16.00
Prof. Dr. Remzi KILIÇ
EGB 544
Eğitim İstatistiği
19.06.2014
16.00
EGB 546
20.06.2014
16.00
EGB 548
Eğitimde Stres Kaynakları ve Baş
Etme Yolları
Eğitim Denetimi
Doç. Dr.
Mustafa DURMUŞÇELEBİ
Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
16.06.2014
10.00
EGB 561
Dönem Projesi
17.06.2014
10.00
Kodu
EGB 538
Doç. Dr.
Mustafa DURMUŞÇELEBİ
Yrd. Doç. Dr. Cenk AKBIYIK
EPÖ ve EYTPE Programlarının tek ders sınavları 02.07.2014 tarihinde saat 14.00’da yapılacaktır.
Prof. Dr. Remzi KILIÇ
Anabilim Dalı Başkanı
Download

Dosya İndirmek İçin TIKLAYINIZ. - Erciyes Üniversitesi Eğitim