16.11.2014
Prof. Dr. Özcan Kalenderli
SAYISAL YÖNTEMLER
2. Ödev
1. Aşağıdaki lineer olmayan denklem takımının x1 = 1,5 ve x2 = 2,5 civarındaki bir
çift kökünü sayısal bir yöntemle bulunuz.
x12 + x1 x 2 = 10
x 2 + 3 x1 x 2
2 = 57
2. Kesin sonucu I = 4 olarak verilen I = ∫0π 2 + 2 cos x dx integralini
a) Yamuk yöntemi ve
b) 1/3 Simpson yöntemi
ile hesaplayınız, mutlak hatalarını bulunuz.
Ödevinizi 12 Aralık 2014’e kadar teslim ediniz
Download

Ödev 2