T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü
Sayı : 79150965-477.01.05.01-5375
Konu : Yardım Toplama
30/05/2014
İlimiz Canik İlçesinde faaliyet gösteren 55­021­149 kütük numarasına kayıtlı "CANİK
MERKEZ CAMİİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ" nin, merkez camii inşaatı için
ihtiyaç duyulan 2.148.290,38 TL'nın toplanabilmesi amacıyla, 2860 sayılı yardım toplama
kanununa göre dernek yönetim kurulu sorumluluğunda, Haydar ÖZKAN, Yakup Cemil
ŞAHİN ve Ömer ERGİN' den oluşturulan sorumlu kurula, makbuz bastırmak, sergi açarak,
kermes düzenlemek ve Ziraat Bankası Canik Şubesinde hesap açmak suretiyle, Türkiye
genelinde 1 (bir) yıl süreyle yardım toplamalarına Valilik Makamının 29.05.2014 tarih
ve 5309 sayılı oluru ile izin verilmiştir.
Bilgilerinize arz ve rica ederim.
Dr.Hakan KUBALI
Vali a.
Vali Yardımcısı
DAĞITIM :
Gereği:
80 İl Valiliğine
İlçe Kaymakamlıklarına
Samsun İl Jandarma Komutanlığına
Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne
Bilgi:
İçişleri Bakanlığına (Dernekler Dairesi Başkanlığı)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (ieR1qF-Njgo9A-1a+dTS-yTL0Ju-GKpTxJXw) kodunu yazınız.
Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı 55019 SAMSUN Ayrıntılı bilgi için irtibat:Ş.ERDEMİR
Telefon: (362)431 25 86 Faks: (362)435 95 16
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Download

İlimiz Canik İlçesinde faaliyet gösteren 55021149 kütük numarasına