T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
2015 YILI İLÇE BRİFİNGİ
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SİNANPAŞA
Sincanlı’da
01.01.1948
tarihinde
Belediye
teşkilatı
kurulmuş olup, 1953
yılında çıkarılan “6068
sayılı kanun” ile de İlçe
olmuştur.
5 Haziran 2004
tarih ve “25483 Sayılı
Resmi
Gazetede
yayımlanan “5180 Nolu
Kanun” ile Sincanlı olan
ismi
“SİNANPAŞA”
olarak değiştirilmiştir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
TARİHİ DURUMU
İlçemizin 10 Belediyesi, 26 köyü mevcut
olup, günümüzde izleri görülen antik yolların
kavşağında, Cidyessuz adıyla kurulmuş, Hitit
dönemine kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahiptir.
İlçemizin
M.Ö.
4000
yıllarından
günümüze kadar çeşitli medeniyetlere sahne olan
yerleşim yeri olduğu ve M.Ö. 3000 yıllarında
buralarda insanların yerleşik olarak yaşadıkları
bilinmektedir.
Sinanpaşa ilçe merkezine adını veren Sinan Pasa, Akkoyunlu Devleti'nin ileri gelen
beylerinden Mehmet Bey'in küçük oğlu olup, 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet ile, Akkoyunlu
Hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Savaşından sonra, babasıyla Fatih Sultan
Mehmet'e sığınmış, sarayda ve Enderun'da eğitim görmüştür. Pek çok sefere katılan ve sancaklarda
görev yapan Sinan Pasa ihtiyarlığı yüzünden emekli olmuş, Rumeli'deki arpalık zeameti köylerine
karşılık, Sincanlı ovasında Çathöyük ve Küçükhüyük köyleri kendisine arpalık olarak verilmiştir.
Çathöyük köyü, yani şimdiki Sinanpaşa, Kırka ve Ahmetpaşa köyleri arasında olduğundan, bu köy
arazisi içinde kurduğu çiftliğinde ve Sarayiçi mevkiinde cami, imaret, okul ve hamam yaptırmıştır.
Çiftliğine 10 kadar hizmetkarını yerleştirmiştir. Çathöyük halkı, sonradan cami etrafında birer ikişer
yerleşerek köyü terk etmiş ve çiftlik Sinanpaşa adını almış, Sincanlı'nın kadılık merkezi olmuştur.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
COĞRAFİ DURUMU
Afyonkarahisar’
ın
33
km
batısında düz arazi üzerinde
kurulmuş, kuzeyinde; Altıntaş ve
Dumlupınar,
doğu
ve
kuzeydoğusunda; Afyonkarahisar,
batısında Banaz ve Hocalar,
güneybatısında Sandıklı, güney
ve güneydoğusunda Şuhut ile
sınırları olup, Yüzölçümü : 859
km² ’ dir
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
NÜFUS DURUMU
Belde/Köy
Merkez
(B) Ahmetpaşa
Akçaşar
Akdeğirmen
(B) Akören
Ayvalı
Balmahmut
Başkimse
Boyalı
Bulca
Çatkuyu
Çayhisar
Çobanözü
(B) Düzağaç
Elvanpaşa
Eyice
Garipce
Gezler
Toplam
3.808
2.764
247
130
3.060
206
504
117
788
956
251
53
273
761
2.198
327
218
1.230
Erkek
1.858
1.360
114
70
1.529
102
249
54
391
464
122
28
136
385
1.099
163
111
585
Kadın
1.950
1.404
133
60
1.531
104
255
63
397
492
129
25
137
376
1.099
164
107
645
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
NÜFUS DURUMU
Belde/Köy
Güney
İğdeli
Karaca Ören
Kayadibi
(B) Kılıçarslan
Kınık
(B) Kırka
(B) Küçükhüyük
Nuh
Saraycık
(B) Serban
(B) Taşoluk
Tazlar
(B) Tınaztepe
Tokuşlar
Yıldırım Kemal
Yörük Mezarı
İlçe toplamı
Toplam
1.524
108
391
812
2.599
1.220
2.075
1.988
930
253
1.945
3.893
404
3.107
1.266
249
153
41.004
Erkek
773
54
185
417
1.315
606
1.029
978
466
123
943
1.921
199
1.513
613
119
77
20.240
Kadın
751
54
206
395
1.284
614
1.046
1.010
464
130
1.002
1.972
205
1.594
653
130
76
20.764
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
YILLARA GÖRE İLÇE TOPLAM NÜFUSU
NÜFUS
42000
41500
41000
2014
2013
2012
40500
40000
2011
2012
2011
2013
2014
YILLAR
2011
2011 YILI NÜFUSU: 41.712
2012 YILI NÜFUSU: 41.231
2013 YILI NÜFUSU: 41.914
2014 YILI NÜFUSU: 41.004
2012
2013
2014
İlçe
3.808
Köy ve
Kasaba
37.196
1. Çeyrek
2. Çeyrek
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI
Sincanlı Ovası’ nın verimi yüksek, sulanabilir
olması halkımızı daha ziyade
tarım ve
hayvancılığa sevk etmiş olup, Halkın büyük
bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.
İlçemizde çok sayıda işçi çalıştıran büyük
sanayi tesisi bulunmamakla birlikte, özel sektöre
ait faal 1 geri dönüşüm fabrikası, 1 kömür ocağı
10 un fabrikası ve 3 yem fabrikası ve kum
ocakları bulunmaktadır.
İlçemiz merkezinde 2, belde ve köylerimiz de
23 adet olmak üzere toplam da 25 adet akaryakıt
istasyonu, 4 adet mermer işleme atölyesi, 12
adet dinlenme tesisi ve bir çok meslek
grubundan 16 adet de diğer işletmeler
bulunmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ELEKTRİK-SU-KANALİZASYON
Tüm yerleşim yerlerimizde elektrik ve içme suyu şebekesi mevcut olup, içme
suları düzenli olarak klorlanmaktadır. Köylerimizin tamamında kanalizasyon şebekesi
vardır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
MADENCİLİK
Karacaören köyünde kömür, Serban, Tınaztepe Kasabaları arasındaki
sahada da dolamitit madeni olup, Özel Sektör tarafından işletilmektedir.
İlçemiz İğdeli ve Çatkuyu’ da Karayolları, DSİ, Gen-Han, Metiş ve Bergiz
İnşaata ait mucur ve kum ocakları bulunmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ULAŞIM
KARAYOLLARI
Afyonkarahisar-İzmir Karayolunun 33 Km.’si, Afyonkarahisar-Antalya Karayolunun da 24 Km.’si
İlçemiz sınırları içersinden geçmektedir. İlçe Merkezi; Karayolları ağı içerisindeki 5 Km. lik bir yol , köy
yolları ağı içerisinde bulunan 8 Km.lik bir başka yol ile Afyonkarahisar-İzmir Karayoluna, 10 Km.
uzunluğunda bir asfalt yol ile de Afyonkarahisar -Antalya karayoluna bağlanır.
Belde belediyeleri ve köylerin Afyonkarahisar ve İlçe Merkezi ile asfalt yol bağlantıları
bulunmaktadır.
DEMİRYOLU
Afyonkarahisar-İzmir Demiryolu Yıldırımkemal, Eyice, Başkimse ve Balmahmut köylerinden,
Afyonkarahisar-Denizli Demiryolu da Tınaztepe Kasabasından geçmekte olup, yapılması planlanan
Ankara-İzmir hızlı tren hattı da ilçemizden geçecektir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kaymakamlık işlemleri; Hükümet Konağı 3. katında toplam 8 personelle yürütülmektedir.
Unvanı
Dolu
Boş
Toplam
İlçe Yazı İşleri Müdürü
1
-
1
Şef
-
1
1
Bilgisayar İşletmeni
-
1
1
V.H.K.İ.
2
-
2
Geçici Görevli
1
Tekniker
1
-
1
Şoför
2
-
1
Hizmetli
-
1
1
Sözleşmeli Personel
1
TOPLAM
8
1
1
3
11
Toplam
2
6
8
1
Soruşturma İzni
Verilmemesine
Soruşturma İzni
Verilmesine /
Verilmemesine
Toplam
6
Soruşturma İzni
Verilmesine
2012
Yılı
Toplam
Soruşturma İzni
Verilmesine
Soruşturma İzni
Verilmemesine
Soruşturma İzni
Verilmemesine
4483 Sayılı
Kanun
Soruşturma İzni
Verilmesine
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
4483 SAYILI KANUN İŞLEM BİLGİSİ
2013
Yılı
2014
Yılı
7
3
8
1
12
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
3091 SAYILI KANUN İŞLEM BİLGİSİ
Toplam
Men’ i Müdahale
Talebin Reddi
Toplam
Men’ i Müdahale
Talebin Reddi
Toplam
2014
Yılı
Talebin Reddi
3091 Sayılı
Kanun
2013
Yılı
Men’ i Müdahale
2012
Yılı
6
4
10
7
7
14
16
3
19
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İŞLEM BİLGİSİ
Talebin Kabulü
Talebin Reddi
Toplam
Talebin Kabulü
Talebin Reddi
Toplam
2014
Yılı
Toplam
90
2013
Yılı
Talebin Reddi
Tüketici Hakem
Heyeti Kararları
Talebin Kabulü
2012
Yılı
10
100
105
16
121
165
17
182
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
DERNEKLER İŞLEM BİLGİSİ
BİLGİ NEVİ
MİKTAR
Faaliyette Bulunan Dernek Sayısı
72 Adet
Faaliyette Bulunan Dernek Lokali
Sayısı
1 Adet
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ
Sinanpaşa Malmüdürlüğü Hükümet Konağı Birinci Katında bir Müdür, bir
muhasebe, bir muhakemat, bir vezne, bir milli emlak ve bir vergi dairesi servisi ile
hizmet vermektedir.
Unvanı
Sayısı
Malmüdürü V.
1
Muhasebe Şefi
1
Veznedar
1
Gelir Uzmanı
2
V.H.K.İ
7
İşçi
1
Hizmetli
2
TOPLAM PERSONEL
15
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ
YILI
TAHAKKUK MİKTARI
TAHSİLAT MİKTARI
ORANI
31/12/2014
26.038.013,51
14.691.703,47
% 56,50
MÜKELLEF SAYILARI
GERÇEK
BASİT
KURUMLAR
TOPLAM
731
385
146
1262
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
MALMÜDÜRLÜĞÜ İŞ VE İŞLEMLERİ
31.12.2014
Tarihi İtibari
İle
TAHSİSLİ TAŞINMAZ
MAL ADEDİ YÜZÖLÇÜMÜ
DEVLETİN HÜKÜM VE
TASARRUFU ALTINDAKİ
TAŞINMAZ MAL ADEDİ YÜZÖLÇÜMÜ
3661 Adet
325 Adet
214 Adet
169.841.261,45 m2
122.229.890,15 m2
15.378.650,06 m2
HAZİNE ADINA KAYITLI
(TESCİLLİ)
TAŞINMAZ MAL SAYISI YÜZÖLÇÜMÜ
MİLLİ EMLAK GELİRLERİ
SATIŞ GELİRLERİ
ECRİMİSİL GELİRLERİ
KİRA GELİRLERİ
(Tahakkuk – Tahsilat)
(Tahakkuk – Tahsilat)
(Tahakkuk – Tahsilat)
2.393.586,87
59.408,00
113.073,44
1262
1.390.234,22
27.420,54
113.073,44
1262
2014 Yılında Satış İçin İhaleye Çıkartılan Taşınmaz Mal Sayısı : 30 Adet
TOPLAM
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez, Akören, Güney, Düzağaç,
Küçükhöyük, Taşoluk, Tınaztepe, Tokuşlar da
olmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı 12
Aile hekimliği birimi vardır.
Sinanpaşa
Toplum
Sağlığı
Merkezimizde 1 Çevre Sağlığı Teknisyeni
görevli olup, 2014 yılı içerisinde İlçemizde
bulunan 10 kasaba ve 26 köyden İnsani tüketim
amaçlı sular hakkındaki yönetmelik gereği 108
Kontrol izleme su numunesi ve 35 adette
Denetim izleme su numunesi alınması
planlanmış olup, 12 aylık dönemde toplam 108
kontrol izleme numunesi alınmıştır.
Kontrol izleme numunelerinin 27’ ü
uygunsuz ve 81 tanesi uygun gelmiştir.
Uygunsuz çıkan numune noktaları ile ilgili
Belediye Başkanlıkları ve Köy Muhtarlıklarına
gerekli bildirim yapılmıştır.
Alınan tekrar numuneleri sonucunda kirlilik bulunan içme sularının klorlama ve gerekli
tamir, bakım ve depo temizlik çalışmalarıyla içme suları büyük oranda ıslah edilmiştir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sinanpaşa Toplum Sağlığı Merkezinde 3 ebe görevli olup, 2014 ilk 6 ay içerisinde Halk
Eğitim çalışmaları olarak 442 öğrenci olmak üzere 4750 kişiye Obezite ve Dengeli Beslenme,
Fiziksel Aktivite, Genel Hijyen Kuralları, Sigara ve sağlığı zararları, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi,
Astım Hastalığı, Toplum Beslenmesi, Kadın Kanserleri ve Tarama, Hipertansiyon, Guatr, KOAH,
Yaşlı Sağlığı, Özürlüler, Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Hastalıklar konulu eğitimler verilmiştir.
Sinanpaşa Toplum Sağlığı Merkezimizde görevli 1 Tıbbi Sekreter olup, Aile Sağlığı
Merkezleri, Sağlık Evleri personel özlük işlerini, evrak zincir dağıtımını, İl Halk Sağlığı, İl Sağlık
Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki gelen evrakların gönderimi ve iletimi konusunda
çalışmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL DURUMU
BRANŞ
A.S.M DOKTOR
TSM DOKTOR
DİŞ HEKİMİ
HEMŞİRE
SÖZ. HEM.
EBE
Söz.EBE
112 SAĞ.MEMURU
A.S.M SAĞ. MEMURU
TSM SAĞ. MEMURU
TIBBİ SEKRETER
ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENİ
A.T.T.
ŞOFÖR
HİZMETLİ
PARAMEDİK
TOPLAM
SAYISI
12
1
0
5
0
14
0
5
0
2
1
1
14
4
5
3
51
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
İlçemiz 1 Nolu 112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu Akören lojmanında
olup, 9 Acil Tıp Teknisyeni, 5 Paramedik, 1
Hizmetli ve
3 şoförle İlçemiz sınırları
içerisindeki Acil Vakalara Afyonkarahisar
112 Komuta Kontrol Merkezinin telsiz
bildirimiyle
ilk
müdahalede
bulunmaktadırlar.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sinanpaşa Devlet
Hastanesinde 7/24 acil sağlık
hizmeti, yataklı servis bakım
hizmeti, dahiliye poliklinik
hizmeti ve diş poliklinik
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
Sinanpaşa devlet hastanesi personel sayısı
unvanı
Uzman hekim
Pratisyen hekim
Diş tabibi
hemşire
ebe
Sağlık memuru
att
Röntgen teknisyeni
Labaratuar teknisyeni
memur
şoför
hizmetli
SAYISI
1
4
3
19
3
5
2
5
6
2
3
4
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Sinanpaşa Hükümet Konağı B Blok 2. katta
hizmet vermekte olup,
1 Müdür, 2 Şube Müdürü,1 şef, 2 Memur, 4 Hizmetli ( 2’si memur, 1’i şoför
olarak görev yapmakta),1 4/C personel,1 Sürekli İşçi ile hizmet vermektedir. İş
yükümüzün yoğun olması sebebiyle personel ihtiyacımız vardır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL VE KURUM SAYILARIMIZ
BAĞIMSIZ ANA OKULU SAYISI
1
İLKOKUL SAYISI
24
ORTAOKUL SAYISI
21
TOPLAM TEMEL EĞİTİM OKUL SAYISI
45
ORTAÖĞRETİM KURUM (ÇPL) SAYISI
3
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
ÖZEL MTSK MÜDÜRLÜĞÜ
2
ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU
4
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL ÖNCESİ
Anasınıfı açılması için öğrenci sayısı yeterliğine sahip tüm
yerleşim birimlerinde anasınıfı açılmıştır. Yerleşim merkezlerinin
nüfusunun az olması ve yapılaşmaya uygun alanda arsa olmaması
nedeniyle yeterli sayıda bağımsız anaokulumuz bulunmamaktadır. Çağ
nüfusunu 36–66 aylık çocukların oluşturması, anasınıflarına gelen öğrenci
yaş grubunun farklı olması, taşıma kapsamında olmaması nedenleriyle
çağ nüfusunun tamamı okullaştırılamamıştır..
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN DURUMU
OKUL
SAYISI
ŞUBE
SAYISI
26
33
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
KIZ
ERKEK
TOPLAM
KADROLU
ÜCRETLİ
TOPLAM
236
235
471
24
9
33
OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA
YAŞ GRUBU
ÇAĞ NUFÜSU
OKULA KAYITLI
ORANI %
36 - 48
521
3
0,58
48 - 60
536
67
18,82
60 - 72
519
401
79,19
TOPLAM
1576
471
29,89
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKULLAR
İlçemiz İlköğretim okulları 6287 Sayılı Kanun doğrultusunda ilkokul
ve ortaokul a dönüştürülmüştür. Fiziki olarak bazı okullarımızın ek
derslikleri yatırım programına alınmış, bazılarının da geçici kabulleri
yapılarak eğitim öğretime açılma seviyesine getirilmiştir. Öğretmen
eksiğimiz, ücretli öğretmen ile giderilmiş, memur ve hizmetli eksiğimiz
devam etmektedir.
Norm kadro yönetmeliği doğrultusunda okul
idarecilerin normunun düşmesi müdür yetkili öğretmen sayısını artırmış
olup, derse girmesi gereken idareci sayısını çoğaltmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKULLAR OKULLAŞMA ORANI
YAŞ GRUBU
ÇAĞ NUFÜSU
OKULA GİDEN
ORANI %
1 - SINIF
640
640
100
2 - SINIF
791
791
100
3 - SINIF
571
571
100
4 - SINIF
543
543
100
TOPLAM
2545
2545
100
Çağ nüfusunda görülen ancak ilçemizde ikamet etmediği için okullaşamayan
çocuklarımız bu çizelgeye alınmamıştır. Yurtdışında yaşayan öğrencilerimiz hariç
sürekli devamsızımız bulunmamaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLKOKULLAR ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN DURUMU
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
OKUL
SAYISI
24
KIZ
ERKEK
TOPLAM
KADROLU
ÜCRETLİ
TOPLAM
1263
1282
2545
144
14
158
ÖĞRETMEN YETERLİLİĞİ
KADROSU
NORMU
MEVCUT
İHTİYAÇ
FAZLALIK
ÖĞRETMEN
168
144
24
0
İDARECİ
11
8
3
0
TOPLAM
179
152
27
0
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAOKULLAR ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN DURUMU
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
OKUL
SAYISI
21
KIZ
ERKEK
TOPLAM
KADROLU
ÜCRETLİ
TOPLAM
1239
1281
2520
149
20
169
ÖĞRETMEN YETERLİLİĞİ
KADROSU
NORMU
MEVCUT
İHTİYAÇ
FAZLALIK
ÖĞRETMEN
249
149
100
0
İDARECİ
20
10
10
0
TOPLAM
259
159
110
0
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAOKULLAR
İlçemiz ortaokullarının, 6287 sayılı kanun kapsamında dönüşümleri
tamamlanmıştır. Problemli okulumuz bulunmamaktadır. Kanun kapsamında, birisi ilçe
merkezinde diğeri Tınaztepe beldemizde olmak üzere iki İmam – Hatip Ortaokulu
açılmıştır.
Eksik öğretmenlerimiz ücretli öğretmen ile tamamlanmış, memur ve hizmetli
ihtiyacımız bulunmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAOKULLARDA OKULLAŞMA ORANI
YAŞ GRUBU
ÇAĞ NUFÜSU
OKULA GİDEN
ORANI %
5 - SINIF
576
576
100
6 - SINIF
585
585
100
7 - SINIF
658
658
100
8 - SINIF
701
701
100
TOPLAM
2520
2520
100
Çağ nüfusunda bulunan çocuklarımızın tamamı okullaştırılmıştır. Yurtdışında
yaşayanlar hariç sürekli devamsız öğrencimiz bulunmamaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAOKULLAR ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN DURUMU
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
OKUL
SAYISI
21
KIZ
ERKEK
TOPLAM
KADROLU
ÜCRETLİ
TOPLAM
1239
1281
2520
149
20
169
ÖĞRETMEN YETERLİLİĞİ
KADROSU
NORMU
MEVCUT
İHTİYAÇ
FAZLALIK
ÖĞRETMEN
249
149
100
0
İDARECİ
20
10
10
0
TOPLAM
259
159
110
0
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAÖĞRETİM
İlçemizde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 3 Çok
Programlı Anadolu Lisemiz mevcuttur.
İlçe merkezi nüfusunun az olması
sebebiyle okul çeşitliliği yoktur. Ortaöğretim kurumlarımızda da ilköğretim
kurumlarımızda olduğu gibi memur ihtiyacı vardır. Ortaöğrenimin zorunlu hale
gelmesiyle öğrenci mevcutlarımız artmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN DURUMU
ÖĞRENCİ SAYISI
ÖĞRETMEN SAYISI
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL
SAYISI
Mesleki ve
Teknik Eğ. Gn
Md.
3
237
292
529
35
4
39
TOPLAM
3
237
292
529
35
4
39
KIZ
ERKEK TOPLAM KADROLU ÜCRETLİ TOPLAM
İLKÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
İLKÖĞRETİMDE
N MEZUN OLAN
ÖĞRENCİ
SAYISI
SINAV SONUCU
OKULLARA
YERLEŞTİRİLEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
SINAVSIZ
ÖĞRENCİ ALAN
OKULLARA
YERLEŞTİRİLEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(İLÇE)
621
334
210
SINAVSIZ
ÖĞRENCİ ALAN
OKULLARA
YERŞEŞTİRİLEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(İL)
TOPLAM
YERLEŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
AÇIK LİSEYE
GİDEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
13
557
64
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖĞRETMEN YETERLİLİĞİ
KADROSU
NORMU
MEVCUT
İHTİYAÇ
FAZLALIK
ÖĞRETMEN
51
35
16
0
İDARECİ
9
6
3
0
TOPLAM
60
41
19
0
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKULLAŞMA ORANI
YAŞ GRUBU
ÇAĞ NUFÜSU
İLÇEDE
MERKEZİNDE
OKULA GİDEN
İLÇE DIŞINDA
OKULA GİDEN
ORANI %
9 - SINIF
621
210
411
33,82
100
10 - SINIF
710
113
596
15.92
99.86
11 - SINIF
675
119
17.67
12 - SINIF
658
87
13.22
TOPLAM
2664
529
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJELER
1-Hobim Okulda Projesi
2-Ritmin ve Dansın Aydınlığında Kınık Köyü
3-Sinanpaşa Okuyor
4-Sinanpaşa
O’nu Okuyor
5- Koçluk Projesi
6-Mesleğimi Tanıyorum Projesi
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞIMALI EĞİTİM
İlçemizin çok geniş bir coğrafyaya sahip olması, iklim karakterinin
kara-step özelliği göstermesi, kışların soğuk ve karlı olması, yıllık yağış
ortalamasının 530 m3/Kg. ve yılın ortalama 33 gününün karla kaplı, 50
gününün sıfırın altında derecelerde geçmesinin taşımalı ilköğretim
uygulamasında uygun araç sıkıntısı yaratması sebebiyle ilçe merkezine
pansiyonlu okul açılması gerekli görülmektedir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLKÖĞRETİM
9 taşıma merkezli okula 17 yerleşim biriminden 278 ilkokul ve
ortaokul öğrencisi taşınmaktadır. Taşıma iş ve işlemleri problemsiz olarak
tamamlanmış, ihaleleri yapılmış, taşınan tüm öğrencilerimize sıcak öğle
yemeği verilmektedir. Yıllık bir öğrenci, 1.081,21 TL taşıma, 442,15 TL
yemek olmak üzere toplam 1.523,36 TL maliyet oluşturmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İMAM HATİP VE ORTAÖĞRETİM
4 taşıma merkezli okula 24 yerleşim biriminden 293 öğrenci taşıma
iş ve işlemleri problemsiz olarak tamamlanmıştır. 291 öğrencilerimize sıcak
öğle yemeği verilmektedir. Yıllık bir öğrenci, 1.109,92 TL, taşıma, 479,19 TL
yemek olmak üzere toplam 1.589,11 TL maliyet oluşturmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MTSK
SÜRÜCÜ KURSU
AÇILAN
DEVRE
SAYISI
(2014)
KAYITLI
KURSİYER
SAYISI
(2014)
BELGE ALAN
KURSİYER
SAYISI
Özel Sinanpaşa MTSK.
2
64
34
Özel Yeni Kocatepe MTSK
4
176
124
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM
ÖĞRETİM
YILLARI
2013 - 2014
2014 - 2015
OKUMA YAZMA
HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
SOSYAL
KURSLAR
MESLEK
EDİNDİRME
KURSLARI
7
56
22
1825
86
519
1
5
61
1100
67
701
KURSA
GOREV
SERTİFİKA
KATILAN
ALAN
ALAN
KURSİYER PERSONEL KURSİYER
SAYISI
SAYISI
SAYISI.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI YATIRIMLARI
1- İlçe merkezine 8 derslikli imam-hatip ortaokulu yapımı.
ihalesi yapılmış olup yer teslimi yapılacaktır.
2- Küçük onarımlar belirlenmiş, yaklaşık maliyetleri hazırlanarak 10 okulun bakım
onarımı yapılmıştır.(99.000,00 TL ödenek ayrılmış olup toplam 114.460,00 TL lik
bakım onarım yapılmış olup,15.460,00 TL köylere hizmet götürme birliğince
karşılanmıştır.)
3-Ayrıca MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 32.366,00 TL Okul Bakım
Onarımları için gönderilmiş olup, bu ödenekle Serban Kazım Özer İlköğretim
Kurumunun İlkokul ve Ortaokul kısımlarının ayrıştırılması için ve okullarımızda
bulunan küçük bakım onarımları için inşaat malzemeleri alımlarında
kullanılmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİ
1- 12 Derslikli Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi,
2- Sinanpaşa 16 Derslik İmam Hatip Lisesi, 200 öğrenci kapasiteli yurt ve uygulama camisi,
3- 12 Derslikli Tınaztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi (İhalesi yaklaşık maliyet aşamasında)
4- 8 Derslikli Küçükhüyük Ortaokulu
5- 8 Derslikli Kınık Ortaokulu
6- Sinanpaşa İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde 75 kız, 75 erkek olmak üzere toplam 150 kişilik
pansiyon yapımı.
7- 2015 Yılı küçük bakım onarımlar için yaklaşık olarak 181.000,00 TL ödenek ayrılmış olup
öncelik sırasına göre 19 okulumuzun küçük onarımları belirlenerek yaklaşık maliyetleri
hazırlattırılarak eğitim öğretim sonunda bakım onarımları yapılacaktır.
8-2015 yılı büyük onarımlar için Elvanpaşa köyü ilkokulu ve lojmanı için 140.925,00 TL ve
Sincanlı Çiğiltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin onarımları içinde 110.620,00 TL onarım
teklifleri yapılmıştır.
9-Düzağaç beldesi 8 derslik çok programlı Anadolu Lisesi yapımı Milli Eğitim Bakanlığı 2015 yılı
yatırım teklifine alınmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 1995 yılında hizmet binasına
taşınmış, halen bu binada hizmet vermekte olup, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından
yaptırılan bir adet süt toplama merkezi binası bulunmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİ
•
•
•
•Eğitim Faaliyetleri
Denetleme Faaliyetleri
•Bitkisel ve Hayvansal üretim ve pazarlama
•
Gıda üretim ve tüketim yerlerinin denetlenmesi
konularındaki faaliyetler
•
Bitki Koruma Ürün Bayi Denetimleri
•Targel personelince yürütülen faaliyetler
•
Yem Satış yeri denetimleri
•
Biçerdöver denetimleri
•Hayvan Hastalıkları İle Müc.ve Bitki Koruma Faaliyetleri
•
Patates üretim yerleri denetimi
•Büyükbaş ve küçükbaş aşı faaliyetleri
Müdürlüğümüzün yönetimindeki çalışmalar ve kayıt sistemleri
•Köpek aşı faaliyetleri
•
Türk-vet takip sistemi
•Hayvan sağlık taraması faaliyetleri
•
ÇKS takip sistemi
•Bitki hastalık ve zararlıları teşhis ve koruma
•
ÇMK işlemleri
danışmanlığı faaliyetleri
•
Tarımsal Kooperatiflerin takibi
Destekleme Faaliyetleri
•
Mazot Gübre Desteği
•
Yem bitkileri Desteği
•
Sertifikalı fidan ve tohumluk desteği
•
Fark Ödemesi desteği
•
Organik Tarım desteği
•
Anaç Sığır Desteği
•
Buzağı desteği
•
Koyun-Keçi desteği
•
Arı desteği
•
Balık Desteği
•
Makina-ekipman desteği
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
ARAZİ DURUMU
Tarlalar genelde buğday,
pancar, patates, haşhaş tarımına
yönelik kullanılmaktadır. Meyvecilikte
vişne, kiraz, ceviz, elma ön sıraları
almaktadır. Son yıllarda ceviz
bahçesinde artış görülmektedir.
Sebzecilik daha çok ev
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aile
sebzeciliği şeklinde yapılmaktadır.
Başta taze bezelye, taze fasulye,
domates yetiştirilmektedir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAYVAN SAYISI
CİNSİ
SIĞIR
ADET
1-Kültür Irkı
23.869
2-Melez Irklar
5.967
3-Yerli Irklar
3.315
TOPLAM
33.152
MANDA
246
KOYUN
42.745
42.745
KEÇİ
1.752
1.752
KANATLILAR
1-Tavuk-Horoz
ARILI KOVAN
225.000
2-Hindi
2.372
3-Ördek
993
4-Kaz
246
231.170
2.805
9.132
9.132
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL ÜRETİM VERİM DURUMU
ÜRÜNLER
EKİLEN ALANLAR (DA)
BUĞDAY
115.500
ARPA
60.000
Ş.PANCARI
5.142
AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK)
2.940
KAPSÜL
HAŞHAŞ
TOHUM
14.890
YONCA(KURU OT)
5.500
MISIR (SİLAJ)
10.000
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI DESTEKLEME FAALİYETLERİ VE BİTKİSEL ÜRETİM
DESTEKLEME CİNSİ
ÇİFTÇİ SAYISI
DESTEKLEME MİKTARI
(TL)
2.763
İcmal aşamasında
323
İcmal aşamasında
HUBUBAT PRİM
430
Başvurular devam ediyor.
SERTİFİKALI
TOHUM KULLANIM DESTEĞİ
136
31.517,27
BİTKİ PASAPORTU (PATATES)
26
YAĞLIK AYÇİÇEĞİ PRİM DESTEĞİ
5
MAZOT-GÜBRE
YEM BİTKİLERİ
MAKİNE EKİPMAN DESTEKLEMESİ
GEÇİCİ 3. MADDE
(FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ)
200 Başvuru
2007 yılı - 167 kişi
498,25
21 Hak kazanan
184.125,31
2009 yılı - 1 kişi
2.332,19
2010 yılı – 13 kişi
10.975,47
2015 yılı ÇKS’ye başvuran üretici sayısı 2334 kişi olup, başvurular devam etmektedir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
2014 YILI DESTEKLEME FAALİYETLERİ VE HAYVANSAL ÜRETİM
DESTEKLEME CİNSİ
ET DESTEĞİ
SAYI
DESTEKLEME MİKTARI
(TL)
4162 Hayvan
832.400,00
40 Arıcı
91.320,00
ANAÇ SIĞIR DESTEĞİ
629 Kişi
3473 Hayvan
892.845,00
BUZAĞI DESTEĞİ
600 Kişi
1993 Hayvan
149.720,00
MANDA DESTEĞİ
20 Kişi
69 Hayvan
24.150,00
1106 Kişi
711.754,72
2 Kişi
1.822.120 adet balık
296.094,50
ARICILIK DESTEĞİ
SÜT DESTEĞİ
BALIK DESTEĞİ
*** 2014 yılında yapılan destekleme başvuruları alınmış olup, 2015 yılında ödenecektir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇEDE TARIMSAL ÜRETİM VERİM DURUMU
MEYVE ÜRETİMİ
İlçemizde Meyvecilikte vişne, kiraz, ceviz ve elma ön planda olup, son yıllarda
ceviz ve elma bahçesi oluşumunda bariz artış görülmektedir. Ceviz, Tazlar ve Güney
Köy’ de ağırlıklı yapılmakta olup, son 10 yıl içerisinde İlçe Müdürlüğümüz ve TEMA
Vakfı'nın katkılarıyla Tazlar Köyü ve civarında ceviz yetiştiriciliği hızla yayılmış ve 2.655
dekar alana ulaşmıştır. Verim çağına giren toplam 2520 ağaçtan 141 ton ürün alınması
beklenmektedir.
SEBZE ÜRETİMİ
Sebzecilik daha çok ev ihtiyacını karşılamak amacıyla aile sebzeciliği şeklinde
yapılmakta olup, başta taze bezelye, taze fasulye, domates ve patates yetiştirilmektedir.
İlçemizde bezelye üretimi yaklaşık 9.750 dekar alanda yapılmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN TARIM AMAÇLI KOOPERATİFLER
1
MERKEZ
SULAMA
2
AHMETPAŞA
SULAMA
3
AKÇAŞAR
SULAMA
4
BALMAHMUT
SULAMA
5
BOYALI
SULAMA
6
DÜZAĞAÇ
SULAMA
7
KILIÇARSLAN
SULAMA
8
KINIK
SULAMA
9
KÜÇÜKHÜYÜK
SULAMA
10
NUH
SULAMA
11
TINAZTEPE
SULAMA
12
TOKUŞLAR
SULAMA
13
BULCA
SULAMA
14
AKÖREN
SULAMA
15
GARİPÇE
SULAMA
16
TAŞOLUK
SULAMA
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN TARIM AMAÇLI KOOPERATİFLER
17
AKÖREN
KALKINMA
18
ÇAYHİSAR
KALKINMA
19
ÇOBANÖZÜ
KALKINMA
20
GARİPÇE
KALKINMA
21
GÜNEY
KALKINMA
22
KIRKA
KALKINMA
23
TAŞOLUK
KALKINMA
24
TAZLAR
KALKINMA
25
TOKUŞLAR
KALKINMA
26
YÖRÜKMEZARI
KALKINMA
27
TINAZTEPE
KALKINMA
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇEDE KOOPERATİF VE BİRLİK DURUMU
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
Orman varlığı açısından ilçemiz,
Türkiye ortalamasının üzerindedir. Mevcut
15,000 hektar ormana ek olarak damlalı
boğazı, Akören Gecekgediği, Merkez
Çiğiltepe, Taşoluk Kasabası ile Nuh, Güney
ve Yıldırımkemal Köyünde ağaçlandırma
çalışmaları yapılıp, karayolu ağaçlandırma
çalışmaları yapılmış olup tamamından
sonuç alınmıştır.
Orman İşletme Şefliği tarafından,
mevcut
alanlarda
yol
çalışmaları
tamamlanmıştır.
İlçe Orman İşletme Şefliğinin kapsadığı toplam alan 91.260 Ha.dır. Sinanpaşa
Orman İşletme Şefliği, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Orman
İşletme Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanı içerisinde bir birim olarak faaliyet
göstermektedir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
ŞEFLİĞİN YETKİ ALANI VE DAHİLİNDE KALAN SAHALARIN DURUMU
VERİM DURUMUNA GÖRE ORMANLAR
KORU
BALTALIK
TOPLAM
VERİMLİ
5975,5
490,5
6466
BOZUK
4303,5
297
4600,5
TOPLAM
10576
490,5
11066,5
İŞLETME VE AĞAÇ TÜRÜNE GÖRE ORMANLAR
AĞAÇ TÜRÜ
İŞLETME SINIFI
ODUN ÜRETİMİ
KARAÇAM
MEŞE ARDIÇ
KARIŞIK
TOPLAM
% ORAN
32612
%98
350,5
350,5
%2
350,5
%2
32962,5
%100
%100
32612
KORUYA TAHVİL
MUHAFAZA
TOPLAM
% ORAN
32612
%98
%
%
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
KÜLTÜR BAKIMI ÇALIŞMALARI
2014 yılı iş programında bulunan Sinanpaşa Serisinde 500 Ha.lık sahada ot alma-çapa işi yapılmış ve
tamamlama dikimi gerçekleştirilmiştir. Kültür Bakımı adı altında yapılan bu çalışmalarla dikilen fidanlara daha
fazla su ve besin maddesi sağlanarak kurumalara engel olunabilmektedir.
GENÇLİK BAKIMI İŞİ
2014 yılı iş programında yer alan gençlik bakımı 96-62-66 nolu bölmelerde toplam 60 Ha sahada
yapılmıştır. Bu iş kapsamında zarar görmüş gençliklerin temizlenmesi ve gençlikler üzerindeki kesim artıklarının
alınması uygulamaları yapılmıştır.
REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI
Atıl vaziyette bulunan bu sahalarda en az emek ve masrafla lokal yetişme muhidinin verim gücü de dikkate
alınarak kombineli silvikültürel çalışmalar yapılmış ve verimli orman alanlarımız artırılmaya çalışılmıştır.
Rehabilitasyona konu olan özellikle yerleşim yerlerine çok yakın olan sahalarımız Cumhuriyetin ilk
yıllarından itibaren orman emvali ve otlatmacılık ihtiyaçları için yoğun baskı altında bırakılmıştır. Son senelerde
halkın ve küçükbaş hayvan (özellikle keçi vb.) baskısının da azalmasıyla ormana tahribatlar azalmış ve
ormanlar kendilerini yenileme aşamasına gelmiştir. Bu sahalarda yapılan çalışmalara yöre halkının katılımı
sağlanmış olup gelir getiren, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve ayrıca orman-halk ilişkilerinde olumlu
gelişmeler elde edilmesini sağlayan bir çalışma olmuştur.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ
ÜRETİM DURUMU
İşletme şefliğinin 2014 yılı programında yer alan bakım, rehabilitasyon, Tensil(Doğal
Gençleştirme), sıklık bakımı, olağanüstü kesim(kabuk böceği kurumaları için) ve 4770–
8(meşcere alt bakımı) çalışmaları neticesinde yapılan kesimlerle üretimi yapılıp elde
edilen sterli Orman Emvaller rampaya, M3’lü orman emvalleri Tokuşlar Orman Dışı
Deposuna taşınmıştır.
Üretilen bu emvalin dökümü aşağıya çıkarılmıştır.
Tomruk
1297
m3
Tel
direk
Maden
Direk
Sanayi
Odunu
Soyulmuş
Kâğıtlık
Odun
Kabuklu
Kâğıtlık
Odun
12
688 m3
327 m3
352 m3
1246 Ster
Lif Yonga
Odunu
26758
Ster
Yakacak
Odun
4608
Ster
Ypr.İnce
Sanayi
Ypr.Lif
Yonga
Ypr.
Yakacak
Odun
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
VAKFIN KURULUŞU
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı; Sincanlı Asliye Hukuk
Mahkemesinin 25.07.1986 gün, E: 1986/338, K: 1986/322 sayılı kararı ile kurulmuş olup,
13.08.1986 gün ve 19194 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
VAKFA MÜRACAAT VE DOSYA SAYISI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında aktif olan dosyalar 2011 Aralık
ayı içerisinde Bütünleşik Otomasyon sistemine girilmiş olup; 31/12/2014 tarihi itibariyle
4.530 başvuru dosyası düzenlenmiştir.
Bu müracaatlardan yaklaşık 340 aile devamlı gıda, 470 aile yakacak ve nakdi
yardımlardan faydalanmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
VAKFIN MAL VARLIĞI
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfına ait Emniyet Amirliği
Yanında
1402
metrekare
arsa
bulunmaktadır
Vakfımıza DMO’ dan bir adet
2012 model Ford Connect araç satın
alınmış ve kullanılmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI YARDIM FAALİYETLERİ
KİŞİ SAYISI
YARDIM TÜRÜ
YARDIM TUTARI
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMLARI
NAKDİ
613
180.798,49
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMLARI
NAKDİ
167
44.860,00
ŞARTLI GEBELİK YARDIMLARI
NAKDİ
2
285,00
DİĞER EĞİTİM YARDIMLARI
NAKDİ
46
24.450,00
DİĞER AİLE YARDIMLARI
NAKDİ
347
54.750,00
GIDA YARDIMLARI
NAKDİ
856
236.400,00
GIDA YARDIMLARI
AYNİ
158
12.169,78
T.K.İ. KÖMÜR YARDIMLARI
AYNİ
1085
211.955,99
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
NAKDİ
55
73.500,00
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIMLAR
NAKDİ
287
767.500,00
ENGELLİ AYLIĞI
NAKDİ
337
1.286.423,16
YAŞLI AYLIĞI
NAKDİ
498
800.307,80
EV ONARIM BARINMA YARDIMLARI
NAKDİ
6
3.750,00
EV ONARIM BARINMA YARDIMI
AYNİ
1
10.804,76
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI YARDIM FAALİYETLERİ
YANGIN EV ONARIM YARDIMI
AYNİ
1
5.930,68
YANGIN EV YAPIM YARDIMI
AYNİ
19
15.198,40
EV EŞYASI YARDIMI
NAKDİ
4
1.650,00
EV EŞYASI YARDIMI
AYNİ
128
7.297,68
EV YAPIM BARINMA YARDIMI
NAKDİ
1
960,00
EV YAPIM BARINMA YARDIMI
AYNİ
19
41.894,16
DİĞER BARINMA YARDIMI
AYNİ
2
10.430,02
DİĞER YANGIN YARDIMI
NAKDİ
3
3.800,00
DİĞER YANGIN YARDIMI
AYNİ
1
3.711,84
TEK SEFERLİK YARDIM
NAKDİ
1
300
DİĞER SAĞLIK YARDIMLARI
NAKDİ
1
750,00
TIBBİ MALZEME-CİHAZ YARDIMI
NAKDİ
1
750,00
VAKIF ÖZKAYNAKLARINDAN YAPILAN YARDIMLAR
NAKDİ
1058
327.860,00
VAKIF ÖZKAYNAKLARINDAN YAPILAN YARDIMLAR
AYNİ
1.148
319.818,08
MERKEZİ OLARAK YAPILAN YARDIMLAR TOPLAMI
NAKDİ
1941
3.226.507,41
GENEL TOPLAM
2.562
3.874.185,49
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
01.01.2012 tarihinde başlayan Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi
Uygulaması kapsamında Vakfımıza 31/12/2014 tarihine kadar toplam 3.578
müracaat alınarak sonuçlandırılmış ve SGK’ya iletilmiştir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK NAKDİ YARDIM PROGRAMI
Eşi vefat etmiş kadınlara
yönelik nakdi yardım programı
kapsamında Vakfımıza yapılan
müracaatlar sonucu 280 Kadın
yardım programına dahil edilerek iki
ayda bir 500 TL nakdi yardım
.
almaktadır
2022 YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI
-2022 sayılı kanuna göre ilçemizde
-442 kişi Yaşlı maaşından,
-316 kişi Engelli maaşından,
-17 kişi Engelli Yakını maaşından
faydalanmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI
Eşi veya çocuğu askere gittiğinde ihtiyaç sahibi olan evli
askerin eşine, bekar askerin annesine, annesi yoksa
babasına aylık 250 TL. yardım yapılmaktadır. Bu
kapsamda ilçemizde 25 aile yardım almaktadır.
ŞARTLI EĞİTİM VE ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI
Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık
Yardımları projesi kapsamında 1.672
Aile yardımdan faydalanmak üzere
başvuru yapmış olup; bu ailelerden
624’ü hak sahibi olmuştur.
Hak sahibi ailelerin; 485 çocuğu
Eğitim yardımından, 135 çocuğu sağlık
yardımından ve 2 ailede gebelik
yardımından faydalanmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
BARINMA YARDIMLARI
Barınma yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli
vatandaşlarımızın evleri tamir edilerek gerekli görülenlere ev eşyaları da alınarak teslim
edilmektedir.
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşama
imkanı sağlanmaktadır.
SIHHI TESİSATÇILIK PROJESİ
İlçe merkezinden Kudret TEKİN
için hazırlanan 14.754. TL tutarındaki Sıhhi
Tesisat işyeri projesi, Sosyal Yardımlar
Genel Müdürlüğünce onaylanarak hayata
geçirilmiştir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
DAMIZLIK SÜT İNEKÇİLİĞİ PROJESİ
İlçemiz de fakir ve muhtaç durumda
bulunan ailelerin geçimlerini sağlamaları için Kınık
Köyünden 9 hak sahibi, Çobanözü Köyünden 7,
Çalışlar Köyünden 2 hak sahibi olmak üzere toplam
17 hak sahibine 34 Baş Damızlık Süt İneği Projesi
hazırlanmış ve 2011 yılında hayvanlar hak
sahiplerine dağıtılmıştır. Proje iki yılı geri ödemesiz,
6 yıl geri ödemeli olmak üzere 8 yıl sürelidir. Proje
2019 yılında tamamlanacaktır. 17 Hak sahibinin
proje tutarı 286.020,00 TL.dir.
Damızlık
süt
inekçiliği
kapsamında 4 hak sahibine 2 şer adet
toplam 8 adet Montofon cinsi Kültür
ırkı inek ve bir yıllık yemleri teslim
edilmiştir. Proje 2014 Haziran ayı
içerisinde hayata geçirilmiştir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ
İlçemiz
Küçükhüyük
Kasabasında
Dudu BALCI’ya yapılan proje SYGM
tarafından onaylanarak 2013 Ağustos
ayında hayata geçirilmiştir. Proje iki yıl
ödemesiz
6
yıl
vadeli
olarak
gerçekleştirilmektedir.
Proje tutarı 14.098,40 TL.dir.
SEYYAR KOKOREÇ PROJESİ
İlçe merkezinde; Ercan KARADAĞ’a proje
kapsamında ihale ile 2x2 ebadında seyyar
kokoreç satış aracı yaptırılmış ve diğer ihtiyaç
malzemeleri alımı gerçekleştirilerek düzenli bir
gelire kavuşturulmuştur.
Proje iki yıl geri ödemesiz, altı yıl taksit
ödemeli toplam 8 yıl vadelidir.
Proje tutarı 3.579,52 TL. dir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
ULU ÇINARLARIMIZ HUZURLU EVİNDE PROJESİ
Ulu Çınarlarımız Huzurlu
Evinde Projesi kapsamında 8 işsiz
yaşlı ve hasta bakım kursu almış
bayanımıza istihdam sağlanmıştır.
Proje
ile
40
yaşlı
engelli
vatandaşımızın haftada bir gün her
türlü temizlik, kişisel bakım, yemek
yapımı gibi işleri yapılarak Huzur Evine
gönderilmek
yerine
toplumdan
kopmadan daha temiz bir ortamda
yaşamlarını
sürdürmeleri
sağlanmaktadır.
Proje 05/05/2014 tarihinde
başlamıştır. Proje 12 ay süreli olup,
proje tutarı 231.036 TL.dir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
MOTORLU ÇAPA MAKİNESİ PROJESİ
Proje kapsamında
2 Çobanözü Köyünden, 1
Düzağaç Kasabasından ve 1
Haksahibi
de
Çalışlar
Köyünden olmak üzere 4 hak
sahibine birer adet römorklu
çapa makinesi alınarak 18
Nisan 2014 tarihinde teslim
edilmiştir.
Proje 2 yıl
ödemesiz 6 yıl taksitli toplam
8 yılda tamamlanacaktır.
Proje tutarı toplam 13.240
TL. dir.
İlçemiz Kılıçarslan Kasabasından Alim ŞİMŞEK ‘ e yapılan Motorlu Çapa
Makinesi Projesi kapsamında bir adet römorklu çapa makinesi alınarak 11.10.2014
tarihinde teslim edilmiştir. Projenin geri ödemeleri 2017 Ekim ayında başlayacaktır.
Proje iki yılı geri ödemesiz, 6 yıl geri ödemeli olmak üzere 8 yıl sürelidir. Proje tutarı
3.660,00 TL.dir
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN ENGEL YOK PROJESİ
İlçemiz Merkez, Belde ve
Köylerinde
yaşayan
50
engelli
vatandaşımız tespit edilmiş. engellilerin
topluma
kazandırılması
ve
insan
haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması
amacıyla 3 Aralık 2014 tarihinde ilçe
merkezinde yapılan organizasyonla bir
araya getirilmiştir. Proje ile İlçemiz Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hedef
kitlesinde yer alan engellilerimize gerekli
yardımlar yapılacaktır. Hedef kitlemizde yer alan ve projeye katılan engellilerimize
günün anısına hediyeleri verilmiştir. Proje tutarı toplam 6.900,00 TL. dir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
SOS.YRD. VE DAY. VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ
HAYAT HEP GÜLSÜN PROJESİ
“Hayat Hep GÜL’ sün”
Projesi ile evlilik çağına gelmiş ve aile
kurmak amacıyla bir araya gelen
çiftlerin,
evlilik
hayatına
hazırlanmalarını, evli çiftlerin birbirleri
ile iletişimi, dini boyutu ve sağlık
sorunlarının çözümü amaçlanmaktadır.
“Hayat Hep GÜL’sün” Projesi, evlilik
öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri, evlilikte ve öncesinde etkili
iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri evliliğe “iyi bir
başlangıç yapabilme” fırsatı verecektir
Proje süresi: 25/12/2014-25/12/2015
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
MAHALLİ İDARELER
BELEDİYELER
1- Sinanpaşa Belediyesi: İlçemizin Merkez Belediyesidir. 1948 yılın da
kurulmuş olup, 2014 yılı Adrese Dayanalı Nüfus Kayıt sistemine göre nüfusu
3.808’dir. 31 personeli bulunmaktadır. Yeni imar palanı 01.09.1984 tarihinde
uygulamaya konulmuş, Ağustos 1987 tarihinde bu plan revizyona tabi tutulmuştur.
İmar sahası içerisinde 8500 m asfalt, 2500 m’ de stabilize yol bulunmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
MAHALLİ İDARELER
BELEDİYELER
2- Ahmetpaşa Belediyesi: Belediye 1968 yılında kurulmuştur. 2014 yılı nüfusu
2.764’dür. İmar planı revizyonu yapılmış ve uygulamaya konulmuştur. Kanalizasyon
sorunu olmayan Kasaba içerisinde 5000 m2 asfalt, 25000 m2 parke yol bulunmaktadır.
İçme suyu terfi sistemi ile temin edilmektedir. 13 personeli bulunmaktadır.
3- Akören Belediyesi: Belediye 1989 yılında kurulmuş olup, 2014 yılı nüfusu 3.060 olup,
17 personeli bulunmaktadır., Kanalizasyon sorunu bulunmamaktadır. İçme suyu 1993
yılında yapılıp hizmete giren terfi sistemi ile yapılmaktadır. Toplu taşıma hizmetleri 1
otobüs ile yapılmaktadır.
4- Düzağaç Belediyesi: Belediye 1972 yılında kurulmuştur. 2014 yılı nüfusu 2.198 olup,
belediye hizmetleri 13 personel tarafından yürütülmektedir. İmar planı mevcut,
kanalizasyon çalışmaları %98 oranında bitirilmiştir. İçme suyu yeterlidir. 1991 yılında
bitirilen yeni hizmet binasında hizmet vermektedir.
5- Kılınçarslan Belediyesi: Belediye 1989 yılında kurulmuş olup, 2014 yılı nüfusu 2.599
olup, mevcut 12 personeli bulunmaktadır. Belediyeye ait binada hizmet vermektedir.
Kanalizasyonu % 70 oranında bitirilmiştir. Toplu taşıma hizmetleri 2 adet otobüs ile
yapılmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
MAHALLİ İDARELER
BELEDİYELER
6- Küçükhüyük Belediyesi: Belediye 1992 yılında kurulmuş olup, 2014 yılı nüfusu
1.988 olup, Toprak-Su Kooperatifine ait binada hizmet vermektedir. İmar Planı, İçme
suyu, Kanalizasyonu mevcut olup, 1 adet hizmet aracı bulunmaktadır.
7- Serban Belediyesi: Belediye 1958 yılında kurulmuş olup, 2014 yılı nüfusu 1.945
olup, toplam 22 personeli bulunmaktadır. İmar Planı mevcut olup, Kanalizasyon sorunu
% 100 tamamlanmış olup, içme suyu yeterli olup, şebeke yenilenmiştir. Toplu taşıma
hizmetleri 2 minibüs ile yapılmaktadır.
8- Taşoluk Belediyesi: Belediye 1968 yılında kurulmuş olup, 2014 yılı nüfusu 3.893
olup, 22 personeli bulunmaktadır. İmar planı mevcut olup, Kanalizasyon sorununun %
95 tamamlanmış olup, içme suyu yeterlidir. Kasaba içerisindeki yolların % 80’i
tamamlanmış olup, parke ile döşenmiştir. 8 adet sosyal konut yapılmış olup, Park ve
Lokanta hizmete açılmıştır. Toplu taşıma hizmetleri 4 otobüs ile yapılmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
MAHALLİ İDARELER
BELEDİYELER
9- Kırka Belediyesi: Belediye 1990 yılında kurulmuş olup, 2014 yılı nüfusu 2.075 olup,
1992 yılında tamamlanan hizmet binasını 1996 yılında İlköğretim okuluna vererek eski
okul binasında hizmet vermektedir. Mevcut 11 personeli bulunmaktadır. İmar planı
mevcut olup, içme suyu yeterli değildir. Kanalizasyonu tamamlanmış olup, Toplu taşıma
hizmetlerini 2 minibüs ile vermektedir.
10- Tınaztepe Belediyesi: Belediye 1964 yılında kurulmuştur. 2014 yılı nüfusu 3.107
olup, kanalizasyonu %80 tamamlanmıştır. Kasaba içerisindeki yolların büyük bir bölümü
parke taşı ile döşenmiş bulunmaktadır. 17 personeli bulunmaktadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
Sinanpaşa Köylerine Hizmet Götürme
Birliği öz kaynaklarıyla ve il özel İdaresi
tarafından gönderilen tahsisli yardımlarla köylerin,
fosseptik, kanalizasyon, çevre düzenlemesi,
ilköğretim okullarının öncelikli ihtiyacı olan
kalorifer tesisat döşeme işi, inşaat yapım işleri,
bakım, onarım, tadilat ve boya badana İşleri gibi
işlerin yapılmasında birliğimiz tarafından önemli
katkı sağlanmaktadır.
Ayrıca, 2013 ve 2014 yıllarında KÖYDES projeleri kapsamında
köy
yollarının asfaltlama çalışması, asfalt yol yapımı için temel malzeme alımı, köprü,
menfez yapımı, içme suyu ek şebeke ve isale hattı yapımı, depo tamirat bakım ve
onarımı, beton kilitli parke ve bordür yapımı gibi yer üstü çalışmasıyla da yeni bir ivme
kazanmıştır. Ayrıca bu yıl içerisinde sulama kooperatiflerinden yağmurlama sulama
sistemi projesi hazır olan yerlere, yağmurlama sulama sistemleri yapılmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
FAALİYETLERİ
Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait halı saha tesisi 2005 yılında UEFA
standartlarında inşa edilmiş olup, ilçedeki tek halı sahadır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
FAALİYETLERİ
2014 YILINDA BİRLİK ÖZ KAYNAKLARIYLA YAPILAN YATIRIMLAR
Birlik Hizmetleri ve Halı Saha
Onarım, Tüketim Malları Malzeme ve
Demirbaş Alımları
Birlik Başkanlığı
Tüketim Malları ve Malzeme Alımları
Çiğiltepe Ç.P.L
Boya ve Kütüphane Malzeme Alımları
Akören Ortaokulu
Basketbol Sahası Hazır Beton Alımı
Düzağaç İlk Okulu
Yemekhane İnşaat malzeme Alımı
Akçaşar Köyü
Cami Onarımı İnşaat Malzemesi ve
İçme Suyu İlave Hat Yapımı Alımı
Ayvalı Köyü
Mezarlık Duvar Yapımı için 120 Adet
Çimento Alımı
Balmahmut Köyü
Mesire Alanına WC Yapımı İnşaat
Malzemesi Alımı
Başkimse Köyü
Yol Malzemesi ve Su Deposu Zaman
Röle Alımı
Boyalı Köyü
Okul Duvarları İnşaat Malzemesi Alımı
ve Kalorifer Onarımı
Çatkuyu Köyü
Köy Fırını Yapımı İnşaat Malzemesi
Alımı
.589,00
6.715,00
17.275,00
5.000,00
5.017,00
6.939,00
1.200,00
780,00
1.570,00
5.359,00
6.302,00
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
FAALİYETLERİ
Çayhisar Köyü
Çobanözü Köyü
Elvanpaşa Köyü
İğdeli Köyü
Kayadibi Köyü
Sarayıçık Köyü
Yörükmezarı Köyü
Köylere İçme Suyu Klor Alımı
Köy Fırını Yapımı İnşaat Malzemesi ve Dere Geçidi
Büz Alımı
Mezarlık Etrafına Örgülü Tel Alımı
Dere Geçidi Büz ve Yol Malzemeleri Alımı
Cami Duvar İnşaatı Çimento Alımı
Parke Üzeri Kum ve İçme Suyu Malzemeleri Alımı
Pancar Sevkiyat Duvar Yapımı Çimento Alımı
Köy Fırını Yapımı İnşaat Malzemeleri Alımı
14.736,00
4.000,00
5.748,00
683,00
2.772,00
651,00
5.500,00
Akdeğirmen, Başkimse, Gezler, İğdeli ve Yıldırımkemal Köylerine Kum Malzemeleri Alımı
6.261,00
Çayhisar, Başkimse, İğdeli, Garipçe, Kayadibi ve Yıldırımkemal Köy Konaklarının Pvc
Pencere Yapımları
TOPLAM
9.935,00
117.412,00
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
FAALİYETLERİ
2014 KÖYDES YATIRIM PROĞRAMINDA YAPILAN İNŞAATLAR
7 Köy Beton Parke yapım işi.
Akdeğirmen Köyü içme suyu yeni biriktirme inşaat yapım İşi
Akçaşar, Çatkuyu Yıldırımkemal Köyleri İçme Suyu Gömme
Depo onarım inşaat işleri.
Yıldırımkemal Köyü Köy çeşmeleri isale hattı yapım işi
Kınık Köyü İçme Suyu Yeni İsale Hattı yapım işi.
Akçaşar Köyü İçme Suyu Yeni İsale Hattı Yapım işi.
(İnşaat devam ediyor)
Çalışlar Köyü İçme Suyu Sondaj yapımı
(İnşaat devam ediyor)
126.020,00
21.830,00
45.430,00
TOPLAM
343.934,00
24.662,00
44.572,00
28.320,00
53.100,00
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
2014 ÖZEL İDARE YATIRIM PROĞRAMINDA YAPILAN İNŞAATLAR
13 Köy Beton Parke yapım işi.
17 Köy Beton Parke yapım işi.
Güney, Nuh ve Tokuşlar Köylerine beton parke yapım işi.
Garipçe Köyü 6 Derslik Ek Bina yapım işi
Akören, Çobanözü, Kılıçarslan ve Taşoluk İlk ve
Ortaöğretim Kurumları onarım işleri.
Sinanpaşa 27 Ağustos, Balmahmut, Garipçe, Kırka ve
Tınaztepe İlk ve Orta Öğretim Kurumlarıonarım işleri.
Düzağaç İstiklal İlköğretim Kurumu onarım işleri
Çiğiltepe Ç.P.L. Onarım işi
Taşoluk Ç.P.L Onarım işi
Çöp Konteyneri Alımı (480Adet)
Boyalı – Tınaztepe Köy Ulaşım yolu temel mlz. Alımı
Çatkuyu – Ayvalı Yolu Temel mlz nakliyesi Kepçe Kira
Tarımsal Kalkınma Korunga Tohumu alımı
Gezler Köyü Köy Girişi Kutu Menfez Yapım işi
Köylerde Çöp Toplama Hizmeti ödemesi
Kapanan Beldelere Hizmetlerin yürütülmesi için motorin
Nuh Köyü Beton Parke Yapımı
TOPLAM
24.544,00
50.740,00
21.476,00
138.768,00
84.606,00
15.340,00
24.105,00
49.560,00
42.480,00
16.724,00
18.859,00
1.948.839,00
GENEL TOPLAM
2.410.185,00
253.539,00
341.031,00
206.621,00
570.530,00
47.200,00
42.716,00
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
BİTİRİLEN VE YATIRIMI DEVAM EDEN
KAMU YATIRIMLARI
Ana okulu ve Bulca Köyü üç derslikli ilköğretim okulunun yatırım programı
kapsamında inşaatı bitirilmiş olup, Tınaztepe ÇPL güçlendirmesi,
Taşoluk Kasabası ve Nuh Köyü’ ne ait 5.470 dekar arazinin sulanması ve içme
suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan Taşoluk-Nuh göleti ve sulama inşaatı,
Taşoluk taşkın koruma ve dere ıslah çalışması, mesire alanı yapımı, lise yapımı,
Şuhut yolu yapımı ve ağaçlandırma çalışmaları,
Akören arsenik arıtma tesisi, YAS sulama sistemi, Akören-Balmahmut köyü
asfaltı yol yapımı,
Serban taşkın koruma ve dere ıslahı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çöp
toplama aracı tahsisi,
Çayhisar 27 Ağustos Göleti ve Sulaması, İlçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisi ve
Garipçe Köyü 2. Kısım Taşkın Koruma Tesisi tamamlanmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
AFYONKARAHİSAR MERKEZ II OSB
Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi 12.07.2008 tarihinde
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanarak tüzel kişilik kazanmış olup, 24.07.2008
tarihinde yetkilendirilerek yer tespiti ve istimlak çalışmalarına başlanılmıştır. İlçemiz
Afyonkarahisar – İzmir Karayolu üzerine kurulacak Afyonkarahisar 2. OSB de yer
değişiklik çalışmaları sürdürülmektedir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
GENEL DURUM
İlçe halkının geleneksel yapı özelliğiyle uyanık, Milli Duyguları güçlü ve
canlı, yasalara saygılı, güvenlik kuvvetlerine yardımcı olan tutumu nedeniyle,
İdeolojik amaçlı terörist faaliyetlerin cereyanına ortam bulunmamaktadır.
Başlıca suçlar; 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve trafik suçlarıdır.
Bunlarda ideolojik suç değildir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
GÜVENLİK DURUMUNA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
41004
37196
3808
TOPLAM
POLİS
JANDARMA
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
POLİS TEŞKİLATI
İlçe Emniyet Amirliğimiz (B) tipi Emniyet
Amirliği standardında olup 29.11.1996 tarihli
Bakanlık Makamının oluru ile 12.02.1997
tarihinde İlçe Emniyet Amirliği ve Merkez
Karakol Amirliği olarak faaliyete başlamıştır.
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİNİN YERLEŞİM DURUMU
Emniyet Amirliği hizmet binası, 2003 yılında Çiğiltepe Lisesi yanında 629,72
m2 alan üzerine kurulmuş 4 katlı, birinci katı Emniyet Amirliği ve Merkez Karakol
Amirliği üst katları ise lojman olup, 13 daireden ibarettir. Lojmanlarda Polis aileleri
oturmaktadır
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
PERSONEL DURUMU
2013
2014
60
19
0
20
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
ARAÇ DURUMU VE TOPLAM ARAÇ SAYISI
2013
2014
60
2
0
2
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI GENEL DEĞERLENDİRME
2013
2014
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
176
159
87
84
0
9
TOPLAM GÖZALTI
SUÇ SAYISI
3
4
TUTUKLU FAİLİ BELLİ
3 17
FAİLİ
MEÇHUL
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI GENEL DEĞERLENDİRME
2013
2014
FARK %
KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
(İNSAN TİCARETİ, KASTEN ÖLDÜRME, TAKSİRLE
ÖLDÜRME, KASTEN YARALAMA VB.)
49
98
+%100
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
(HIRSIZLIK, YAĞMA, MALA ZARAR VERME,
DOLANDIRICILIK VB.)
8
34
+%325
MİLLETE-DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
(ZİMMET, İRTİKAP, RÜŞVET, GÖREVİ KÖTÜYE
KULLANMA, MEMURA MUKAVEMET VB.)
3
2
-%33
29
-%45
7
13
+%86
87
176
+%102
TAKİBİ GEREKEN SUÇLAR
(İŞ KAZASI, ZEHİRLENME, ŞÜPHELİ ÖLÜM, İNTİHAR,
İNTİHARA TEŞEBBÜS VB.)
TOPLUMA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
(YANGIN ÇIKARMAK, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE
SOKMAK, ÇEVREYİ KİRLETME, HAYASIZ HAREKETLER,
MÜSTEHCENLİK, FUHŞA ARACILIK, DİLENDİRMEK VB.)
TOPLAM
20
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
2013
2014
FARK %
0
0
%0
TRAFİK KAZASI SONUCU
0
0
%0
DİĞER TAKSİRLE
ÖLDÜRME
0
0
%0
15
26
+%73
TRAFİK KAZASI SONUCU
2
7
+%250
DİĞER TAKSİRLE
YARALAMA
3
11
+%267
CİNSEL SUÇLAR
0
3
%300
TEHDİT
8
15
%88
HAKARET
8
16
+%100
KİŞİLERE KARŞI DİĞER SUÇLAR
17
30
+%76
TOPLAM
48
87
+%81
KASTEN ÖLDÜRME
TAKSİRLE
ÖLDÜRME
KASTEN YARALAMA
TAKSİRLE
YARALAMA
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
2013
2014
FARK %
EVDEN HIRSIZLIK
1
3
+%200
İŞYERİNDEN HIRSIZLIK
1
2
+%100
RESMİ KURUMDAN HIRSIZLIK
0
1
+%100
DİĞER HIRSIZLIKLAR
4
14
+%250
YAĞMA (GASP)
0
0
%0
MALA ZARAR VERME
3
10
+%233
MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR
2
5
+%150
TOPLAM
8
34
+%325
Otodan Hırsızlık, Kapkaç, Yankesicilik, Enerji Hırsızlığı, Açıktan Hırsızlık, Teşebbüsler,
Hakkı Olmayan Yere tecavüz Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Karşılıksız Yararlanma,
Zorla Çek Senet İmzalatma ve Tasnif dışı Suçlar MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN DİĞER
SUÇLAR başlığı altında yer almıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
KAMU
İDARESİNİN
GÜVENİRLİĞİNE
VE İŞLEYİŞİNE
KARŞI SUÇLAR
ADLİYEYE
KARŞI SUÇLAR
2013
2014
FARK %
ZİMMET-İRTİKAP
0
0
%0
RÜŞVET
0
0
%0
KOL.KUV. DİRENME
2
1
-%100
DİĞER MEMURLARA DİRENME
0
0
%0
DİĞER SUÇLAR
0
0
%0
İFTİRA
0
0
%0
SUÇ UYDURMA-ÜSTLENME
0
0
%0
YALAN TANIKLIK
0
0
%0
SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME-YOK ETME
0
0
%0
ADLİYEYE KARŞI DİĞER SUÇLAR
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI DİĞER
SUÇLAR
0
0
%0
1
1
%0
TOPLAM
3
2
-%33
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI TAKİBİ GEREKEN SUÇLAR
2013
2014
FARK%
İŞ KAZASI
6
10
+%67
ZEHİRLENME
1
5
%400
ŞÜPHELİ ÖLÜM
0
1
%100
İNTİHAR
0
1
+%0
İNTİHARA TEŞEBBÜS
4
1
-%75
KAYBOLANLAR
1
0
-%100
BULUNANLAR
0
1
+%100
HALEN ARANANLAR
0
0
%0
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET
4
4
%0
TAKİBİ GEREKEN DİĞER SUÇLAR
0
1
+%100
20
29
+%45
KAYIP ŞAHISLAR
TOPLAM
Suda boğulma, Diğer kazalar, Kayıp silah, Kara avcılığı kanununa muh., Buluntu ceset,
Buluntu şahıs, Orman Kanununa Muh. TAKİBİ GEREKEN DİĞER SUÇLAR başlığı altında yer
almıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
2013
2014
FARK%
1
1
%0
2
2
%0
0
2
+%200
0
0
%0
6
12
+%100
7
13
+%86
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
(YANGIN ÇIKARMAK, SİLAHLA ATEŞ ETMEK,
TEHLİKELİ MAD.İZ.BUL.VB.)
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
(HAYASIZ HAREKETLER, MÜSTEHCENLİK, FUHŞA
TEŞVİK VB.)
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
(AİLE İÇİ KADINA ŞİDDET, HİLELİ EVLENME VB.)
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
(ÇEVREYİ KİRLETME, GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA,
İMAR KİR. NEDEN OLMA VB.)
TOPLUMA KARŞI DİĞER SUÇLAR
(MÜHÜR BOZMA, SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME,
USULSÜZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ VB.)
TOPLAM
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
GENEL DEĞERLENDİRME (SUÇ ANALİZİ)
SUÇLARIN ARTMASININ MUHTEMEL NEDENLERİ
Kişilere Karşı İşlenen suçların geneli hakaret, küfür, tehdit, bıçakla yaralama
olaylarıdır. Malvarlığına karşı suçlarda suç sayısının artmasının nedeni, iş yerlerinin ve
evlerin yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması ve iş yerlerinin ise güvenlik kameralı ve
kepenkli olmamasıdır.
Millete Devlete Karşı İşlenen suçların geneli Resmi Belgede Sahtecilik (sahte
muayene bandrolü) olması ve kişilerin bu konuda sahte belge düzenleyen kişileri ihbar
etmemesidir. Topluma Karşı İşlenen suçların çoğunluğu Trafik Güvenliğini Tehlikeye
Düşürme olayıdır, suç sayısının artmasının nedeni trafik kurallarına uymayarak araç
kullanmaları ve hoşgörüsüz olmalarından kaynaklanmaktadır.
SUÇLARIN AZALMASININ MUHTEMEL NEDENLERİ
Takibi Gereken suçların geneli İntihar ve intihara Teşebbüs olayları olup, suç
sayısının azalmasının nedeni ise ailelerin bilinçlenmesidir.
ALINAN TEDBİRLER
Devriye hizmetlerimiz gece gündüz olarak planlanmış özellikle şehrimizin
kalabalık semtleri ve suç olasılığı fazla olan bölgelerin kontrol edilerek görev yapılması
ve halkla ilişkiler, suçun ve suçlunun ihbar edilmesi konusunda ki çalışmalarımız ve iş
yerlerine güvenlik kamerası takılmasının tebliğ edilmesidir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI KABAHATLAR GÖRE YAPILAN İŞLEMLER
2013
2014
FARK%
EMRE AYKIRI DAVRANIŞ
21
15
-%29
DİLENCİLİK
0
0
%0
KUMAR OYNAMAK
0
0
%0
SARHOŞLUK
13
28
%115
GÜRÜLTÜ
9
31
+%244
RAHATSIZ ETME
2
4
+%100
TÜTÜN MAM. TÜK.
2
3
%50
KİMLİĞİ BİLDİRMEME
3
2
-%50
AFİŞ ASMA
0
0
%0
SİLAH TAŞIMA
0
2
+%200
TOPLAM
50
86
+%72
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI UMUMA AÇIK İŞYERLERİ DENETİMİ
2013
2014
İŞ YERİ SAYISI
YAPILAN
DENETL
EME
SAYISI
YAPILAN
İŞLEM
SAYISI
İŞ YERİ
SAYISI
YAPILAN
DENETLE
ME
SAYISI
YAPILAN
İŞLEM
SAYISI
İNTERNET CAFE
2
39
0
2
17
0
KAHVEHANE
11
132
0
11
67
0
OYUN SALONU
0
0
0
0
0
0
İÇKİLİ LOKANTA
0
0
0
0
0
0
DİĞER
1
16
0
1
9
0
TOPLAM
14
187
0
14
93
0
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI ARAMA KARARI UYGULAMALAR
2013
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
6 19
Talep edilen
önleme araması
sayısı
0
0
Reddedilen
önleme araması
sayısı
2014
6 19
Verilen önleme
araması sayısı
2 14
Yapılan genel
uygulama sayısı
0
0
Uygulama
sonucu
yakalanan kişi
sayısı
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI GBT VE KİŞİ SORGULAMA
Chart Title
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1087
803
438
41
Sorgulanan kişi sayısı
5
Sorgulanan araç sayısı
2013
8
Yakalanan kişi
sayısı(Sorgulama
sonucu)
2014
4
4
Yakalanan araç sayısı
(Sorgulama sonucu)
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI EKİP FAALİYETLERİ
1194
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2013
1272
57 71
KONTROL
EDİLEN ARAÇ
CEZA
YAZILAN
ARAÇ
15
45
TRAFİKTEN
MEN EDİLEN
ARAÇ
2014
0 0
MAHKEMEYE
SEVK
1 4
ALKOLLÜ
SÜRÜCÜ
0 0
5. KEZ HIZ
İHLALİ
0 0
100 CEZA
PUANI
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI TRAFİK KAZALARI
2013
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
11
2014
17
9
13
0 0
TOPLAM KAZA
SAYISI
ÖLÜMLÜ
KAZA
YARALAMALI
KAZA
2 4
MADDİ
HASARLI
KAZA
11 9
0 0
ÖLÜ SAYISI
YARALI
SAYISI
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
2013-2014 YILI MOTOSİKLET DENETİMLERİ
2013
2014
262
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
169
39
18
DENETLENEN MOTOSİKLET
SAYISI
YAPILAN İŞLEM SAYISI
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
JANDARMA TEŞKİLATI
T.C.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
SİNANPAŞA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
PERSONEL DURUMU VE PERSONEL SAYISI
2013
2014
51
60
0
60
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
ARAÇ DURUMU VE TOPLAM ARAÇ SAYISI
2013
2014
60
6
0
6
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI GENEL DEĞERLENDİRME
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
730
605
12 27
TOPLAM
SUÇ SAYISI
GÖZALTI
5
7
TUTUKLU
1 9
FAİLİ BELLİ
16 9
FAİLİ
MEÇHUL
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI GENEL DEĞERLENDİRME
2013
2014
FARK %
KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
(İNSAN TİCARETİ, KASTEN ÖLDÜRME, TAKSİRLE
ÖLDÜRME, KASTEN YARALAMA VB.)
236
276
+%17
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
(HIRSIZLIK, YAĞMA, MALA ZARAR VERME,
DOLANDIRICILIK VB.)
70
68
-%4
7
3
-%145
TAKİBİ GEREKEN SUÇLAR
(İŞ KAZASI, ZEHİRLENME, ŞÜPHELİ ÖLÜM, İNTİHAR,
İNTİHARA TEŞEBBÜS VB.)
181
248
+%36
TOPLUMA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
(YANGIN ÇIKARMAK, TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE
SOKMAK, ÇEVREYİ KİRLETME, HAYASIZ HAREKETLER,
MÜSTEHCENLİK, FUHŞA ARACILIK, DİLENDİRMEK VB.)
35
36
%00,1
TOPLAM
529
631
+%20,5
MİLLETE-DEVLETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR
(ZİMMET, İRTİKAP, RÜŞVET, GÖREVİ KÖTÜYE
KULLANMA, MEMURA MUKAVEMET VB.)
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
2013
2014
FARK %
2
3
%0
TRAFİK KAZASI SONUCU
10
12
+%10
DİĞER TAKSİRLE ÖLDÜRME
1
1
%
75
86
+%14
TRAFİK KAZASI SONUCU
72
86
+%20
DİĞER TAKSİRLE YARALAMA
5
5
%
CİNSEL SUÇLAR
7
4
-%75
TEHDİT
41
44
+%7
HAKARET
12
23
+%100
KİŞİLERE KARŞI DİĞER SUÇLAR
3
0
-%300
228
264
+%16
KASTEN ÖLDÜRME
TAKSİRLE ÖLDÜRME
KASTEN YARALAMA
TAKSİRLE YARALAMA
TOPLAM
İnsan Ticareti, İntihara Yönlendirme, İnsan Üzerinde Deney, İşkence, Eziyet, Koruma Yardım Gözetim
yükümlülüğünü Yerine Getirmeme, Şantaj, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına
Karşı Suçlar KİŞİLERE KARŞI DİĞER SUÇLAR kapsamında yer almıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
2013
2014
FARK %
EVDEN HIRSIZLIK
8
7
-%00,1
İŞYERİNDEN HIRSIZLIK
7
2
-%250
ELEKTRİK ENERJİ HIRSIZLIĞI
5
1
-%400
MOTOSİKLET VE BİSİKLET HIRSIZLIĞI
0
2
+%200
OTODAN HIRSIZLIK
6
3
-%300
DİĞER HIRSIZLIKLAR
2
5
+%300
DİĞER HAYVAN HIRSIZLIKLARI
2
0
-%200
HABERLEŞME VE ENERJİ NAKİL KABLOSU HIRSIZLIĞI
3
0
-%300
MALA ZARAR VERME
22
32
+%46
MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR
12
10
-%20
TOPLAM
67
62
-%8
Otodan Hırsızlık, Kapkaç, Yankesicilik, Enerji Hırsızlığı, Açıktan Hırsızlık, Teşebbüsler, Hakkı Olmayan
Yere tecavüz Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık, Karşılıksız Yararlanma, Zorla Çek Senet İmzalatma ve Tasnif
dışı Suçlar MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN DİĞER SUÇLAR başlığı altında yer almıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
KAMU
İDARESİNİN
GÜVENİRLİĞİNE
VE İŞLEYİŞİNE
KARŞI SUÇLAR
ADLİYEYE
KARŞI SUÇLAR
2013
2014
FARK %
ZİMMET-İRTİKAP
0
0
%0
RÜŞVET
0
0
%0
KOL.KUV. DİRENME
1
0
-%100
DİĞER MEMURLARA DİRENME
0
0
%0
DİĞER SUÇLAR
0
0
%0
İFTİRA
0
0
%0
SUÇ UYDURMA-ÜSTLENME
0
0
%0
YALAN TANIKLIK
SUÇ DELİLLERİNİ GİZLEME-YOK
ETME
ADLİYEYE KARŞI DİĞER SUÇLAR
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI DİĞER
SUÇLAR
0
0
%0
0
0
%0
0
0
%0
0
0
%0
TOPLAM
1
0
-%100
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI TAKİBİ GEREKEN SUÇLAR
2013
2014
FARK%
İŞ KAZASI
17
20
+%20
ZEHİRLENME
26
31
+%19
ŞÜPHELİ ÖLÜM
9
3
-%200
İNTİHAR
1
3
+%200
İNTİHARA TEŞEBBÜS
23
32
+%39
KAYBOLANLAR
10
10
%
BULUNANLAR
10
8
-%19
HALEN ARANANLAR
0
2
%200
6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET
1
1
%
TAKİBİ GEREKEN DİĞER SUÇLAR
73
95
+%30
TOPLAM
93
87
-%7
KAYIP
ŞAHISLAR
Suda boğulma, Diğer kazalar, Kayıp silah, Kara avcılığı kanununa muh., Buluntu ceset, Buluntu
şahıs, Orman Kanununa Muh. TAKİBİ GEREKEN DİĞER SUÇLAR başlığı altında yer almıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
2013
2014
FARK%
20
16
-%42
0
1
%0
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
(AİLE İÇİ KADINA ŞİDDET, HİLELİ EVLENME VB.)
5
15
+%350
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
(ÇEVREYİ KİRLETME, GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA,
İMAR KİR. NEDEN OLMA VB.)
7
3
-%50
TOPLUMA KARŞI DİĞER SUÇLAR
(MÜHÜR BOZMA, SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME,
USULSÜZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ VB.)
1
1
+%100
TOPLAM
33
36
%0
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
(YANGIN ÇIKARMAK, SİLAHLA ATEŞ ETMEK,
TEHLİKELİ MAD.İZ.BUL.VB.)
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
(HAYASIZ HAREKETLER, MÜSTEHCENLİK, FUHŞA
TEŞVİK VB.)
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
GENEL DEĞERLENDİRME (SUÇ ANALİZİ)
SUÇLARIN ARTMASININ MUHTEMEL NEDENLERİ
Kişilere Karşı İşlenen suçların geneli hakaret, küfür, tehdit, bıçakla yaralama olaylarıdır, suç
sayısının artmasının nedeni ise ekonomik nedenler, eğitim ve kültür seviyesinin düşük olması,
hoşgörü eksikliğidir.
Malvarlığına karşı suçlarda suç sayısının artmasının nedeni, iş yerlerinin ve evlerin yeterli
güvenlik tedbirlerinin alınmaması ve iş yerlerinin ise güvenlik kameralı ve kepenkli olmamasıdır.
Millete Devlete Karşı İşlenen suçların geneli Resmi Belgede Sahtecilik (sahte muayene
bandrolü) olması ve kişilerin bu konuda sahte belge düzenleyen kişileri ihbar etmemesidir.
Topluma Karşı İşlenen suçların çoğunluğu Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme olayıdır, suç
sayısının artmasının nedeni trafik kurallarına uymayarak araç kullanmaları ve hoşgörüsüz
olmalarından kaynaklanmaktadır.
SUÇLARIN AZALMASININ MUHTEMEL NEDENLERİ
Takibi Gereken suçların geneli İntihar ve intihara Teşebbüs olaylarıdır., suç sayısının
azalmasının nedeni ise ailelerin bilinçlenmesidir.
ALINAN TEDBİRLER
Devriye hizmetlerimiz gece gündüz olarak planlanmış özellikle köy ve beldeler ile suç olasılığı
fazla olan bölgelerin kontrol edilerek görev yapılması ve halkla ilişkiler, suçun ve suçlunun ihbar
edilmesi konusunda ki çalışmalarımız ve iş yerlerine güvenlik kamerası takılmasının tebliğ
edilmesidir.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI KABAHATLER GÖRE YAPILAN İŞLEMLER
2013
2014
FARK%
EMRE AYKIRI DAVRANIŞ
16
16
%
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR
HAKKINDAKİ KABAHATLAR
1
0
-%100
AVDA SPORDA KUL.TFK.NİŞAN TBN.VE AV BIÇAK
YAPIMI,ALIMI VE ULUNDURMA
0
1
+%100
KUMAR OYNAMAK
1
1
%
SARHOŞLUK
3
1
-%200
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI
HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTEKİ KABAHATLER
5
9
+%80
YER ALTI SULARI HAKKINDAKİ KABAHATLER
0
1
+%100
TÜTÜN MAM. TÜK.
3
4
-%33
KİMLİĞİ BİLDİRMEME
11
11
%
KARA AVCILIĞI KABAHATLER
1
1
%
DİĞER KABAHATLER
7
10
+%44
TOPLAM
48
55
+%15
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI UMUMA AÇIK İŞYERİ DENETİMLERİ
2013
2014
İŞ
YERİ
SAYISI
YAPILAN
DENETLEM
E SAYISI
YAPILAN
İŞLEM
SAYISI
İŞ YERİ
SAYISI
YAPILAN
DENETLE
ME SAYISI
YAPILAN
İŞLEM
SAYISI
İNTERNET CAFE
15
41
7
11
25
11
KAHVEHANE
38
53
8
32
56
5
OYUN SALONU
0
0
1
0
0
0
İÇKİLİ LOKANTA
2
9
0
1
3
0
DİĞER
5
17
0
5
13
4
TOPLAM
59
120
15
49
97
20
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI ARAMA KARARI/UYGULAMALAR
2013
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
74 48
Talep edilen
önleme araması
sayısı
0 11
Reddedilen
önleme araması
sayısı
2014
51 37
Verilen önleme
araması sayısı
33 17
Yapılan genel
uygulama sayısı
23 16
Uygulama
sonucu
yakalanan kişi
sayısı
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI GBT VE KİŞİ SORGULAMALARI
19204
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2013
2014
13050
1194
713
89
Sorgulanan kişi
sayısı
Sorgulanan araç
sayısı
92
Yakalanan kişi
sayısı(Sorgulama
sonucu)
2
3
Yakalanan araç
sayısı (Sorgulama
sonucu)
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI EKİP FAALİYETLERİ
2013
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
0
KONTROL EDİLEN
ARAÇ
0 0
0 0
TRAFİKTEN MEN
EDİLEN ARAÇ
2014
0 0
0 0
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ
0 0
0 0
100 CEZA PUANI
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
2013-2014 YILI TRAFİK KAZALARI
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
177
163
49
43
103
92
11 6
TOPLAM
KAZA SAYISI
ÖLÜMLÜ
KAZA
0 0
YARALAMALI
KAZA
MADDİ
HASARLI
KAZA
16 12
ÖLÜ SAYISI
YARALI
SAYISI
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
YENİ HÜKÜMET KONAĞI
2011 yılı yatırım programına alınan yeni hükümet konağı binamızın inşaatı
KDV hariç 4.608.000,00-TL bedelle ihale edilmiş ve inşaatı tamamlanarak 08/09/2014
tarihinde hizmet binasına taşınılmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
YILDIRIMKEMAL ŞEHİTLİĞİ
Yıldırım KEMAL 27 Ağustos 1922 tarihinde Küçükköy Tren İstasyonundaki
Yunan birliklerini ortadan kaldırmak için görevlendirilmiş, yapılan çarpışmalar
sonucunda Küçükköy düşmandan temizlenmiş, ancak Üsteğmen Yıldırım Kemal ile
dört subay ve 30 er bu arada şehit olmuştur. Topluca gömülen şehitlerin mezar ve
anıtları 1966 yılında bugünkü biçimde inşa edilmiştir. Kaymakamlığımızca 2010 Yılı
Ağustos ayında şehitlik zemini andazit taşı ile kaplanarak bakım ve onarımı
yapılmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ÇİĞİLTEPE ŞEHİTLİĞİ
Büyük Taarruz'un ikinci günü Çiğiltepe'yi komutanlarına söz verdiği saatte
alamadığı için intihar eden 57.Tümen Komutanı Albay Reşat Çiğiltepe ve silâh
arkadaşlarının aziz hâtıralarını yaşatmak amacıyla Çiğiltepe'de yaptırılmıştır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
BÜYÜK TAARRUZ ŞEHİTLİĞİ
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 26 Ağustos 1922 günü
Kocatepe'de Büyük Taarruz emrini vermesiyle birlikte, 26-27-28 ve 29 Ağustos 1922'de
şehit düşen 275 subay ve 2150 Mehmetçik (toplam 2425 şehit) anısına yapılan, sembolik
bir şehitliktir. 500 şehidin mezar taşı vardır.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
TARİHİ ESERLERİMİZ
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
YÖRÜKMEZARI-ÇATALOLUK PİKNİK ALANI
Yörükmezarı Köyü Çataloluk Piknik alanı yıllardır vatandaşlarımız tarafından
kullanılmakta olup, 2009 ve 2010 yıllarında 20 adet barbekü, çeşme, kamelya, balık
havuzu ve 2 adet tuvalet yapılarak kullanıma sunulmuştur.
T.C
SİNANPAŞA KAYMAKAMLIĞI
ÖNEMLİ SORUN VE ÖNERİLER
1-İlçemizde,Yüksek Okul faaliyete geçmiş olup, öğrenci yurdu binası
yapımının programa alınarak acilen yaptırılmasının, İlçe ekonomisine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
2-Yüksekokulda yeni bölümlerin açılması ve buna bağlı olarak öğrenci
sayısının artması, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır.
3-İlçemize bir adet Anadolu Lisesi veya Fen Lisesi açılmasında fayda
bulunmaktadır.
4-Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşu Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
onayı ile gerçekleşmiş olup, Bakanlıkça uygun görülen 1. etap alanın yer seçimi
değişikliğinin acilen tamamlanması gerekmektedir.
Download

PowerPoint Sunusu