12 3 2014
ZİLE HABER : ZİLE TSO'DA YÖNETİM KURULU VE DİSİPLİN KURULU SEÇİMLERİ YAPILDI.(Video)
Paylaş
Diğer
0
Sonraki Blog»
Blog Oluştur
Giriş Yapın
ZİLE HABER
"Âlimler Konağı - Fazıllar Yurdu ve Şairler Yatağı" Zile Haber-Son Dakika Zile Haberleri-Zile TV-Zile
Pekmezi,Geldim,Gördüm,Yendim-Zile Gündem-Zile İlçesi-Zile Haberleri-Zile Belediyesi-Zile Web Sitesi-Zile KömesiZile,Zileliler,Veni,Vidi,Vici-Zile Kaymakamlığı-Zile Haritası-Zile Meslek Yüksekokulu-Zile Devlet Hastanesi-Son Dakika Zile
Haberleri
ZİLELİ ESNAFLAR
DERLEMELER
ESKİ ZİLE VİDEOLARI
ZİLEYE NASIL GİDİLİR
ZİLE HARİTASI
MAZİDEN YAPRAKLAR
ZİLE BEYAZIDI BESTAMİ
ZİLENİN HAVASI
ZİLE Şeyh NUSRAT TÜRBESİ
ZİLE TELEFONLARI
ZİLE OYUN HAVALARI
RESİMLERİNİZ
ZİLE'NİN OKULLARI
ZİLENİN VİDEOLARI
ZİLE SOKAKLARI
ZİLE RESİMLERİ
NÖB.ECZANELER
6 0 YILLIK AYIP DÜZELTİLİYOR!....
TIKLAYIN OKUYUN
Translate
Dili Seçin ​
▼
21 05 2013
ZİLE TSO'DA YÖNETİM KURULU VE DİSİPLİN KURULU SEÇİMLERİ YAPILDI.
(Video)
ZileHaber Köşe
Yazarları v e Makaleleri
ZİLE'DE 3 D 3 6 0' SANAL
TUR YAP
Kabir Dua Com
ARŞİV
ARŞİV
HAKKIMIZDA
TELİF HAKKI
İLETİŞİM ADRESİ
ZİLE HABERLERİ
DÖKÜMANLAR
DOSYALAR
ZİLE HAKKINDA
ZİLE MAKALELERİ
ZİLE'NİN ÜNLÜLERİ
ZİLE'NİN MUTFAĞI
ZİLE LOKANTALARI
KARTPOSTALLAR
ZİLE KONAKLARI
ZİLE ESNAFLARI
ZİLE KÖYLERİ
ZİLE HARİTASI
KÜLTÜR,EDEBİYAT
ZİLE AHALİSİ
ZİLE VİDEOLARI
VEFAT EDENLER
51 7 4 say ılı Türkiy e Odalar v e Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu gereği y apılan, Odamız
seçimleri 1 8 May ıs 201 3 Cumartesi günü tamamlandı. Y apılan seçimle Say ın Sami
SOLMAZ Zile Ticaret v e Sanay i Odası Meclis Başkanlığı görev ine, Say ın Şükrü ŞARGIN
Zile Ticaret v e Sanay i Odası Y önetim Kurulu Başkanlığı görev ine seçilmişlerdir.
Seçimler sonrası açıklamada bulunan Y önetim Kurulu Başkanımız Say ın Şükrü SARGIN
v e Meclis Başkanımız Sami SOLMAZ tüm üy elere teşekkür ederek; Dört y ıl boy unca
Meclis üy esi arkadaşlarımız ile Zile Ticaret v e Sanay i Odası hizmetlerimizi artırarak
dev am ettirmey e çalışacağız. Teslim aldığımız hizmet Bay rağını daha y ukarılara
taşıy arak, ilçemizde küçük v e orta ölçekli işletmelerin kalitesi, v erimliliği v e y eniliklere
süratle uy umlarını sağlamak, rekabet güçlerinin y ükselmesi ile ekonomiy e katkılarını,
artırmak için y orulmadan y ılmadan bölgemizi daha da güçlü y arınlara taşımak için
çalışmay a dev am edeceğiz, y apılan seçim tüm üy elerimize hay ırlı uğurlu olsun" dediler.
ZİLE TV'Yİ CANLI
SEYRET
“Şem s-i Siv asi”
KİTABI ÇIKTI
Zile Abone Sey ahat
Gülen Turizm
Zile'ce Sözlük
Zile'lilerin Sözlüğü
BİZE ULAŞIN
ÖZ ZİLELİLER
http://zilehabercom.blogspot.com.tr/2013/05/zile-tsoda-yonetim-kurulu-ve-disiplin.html
1/4
12 3 2014
ZİLE HABER : ZİLE TSO'DA YÖNETİM KURULU VE DİSİPLİN KURULU SEÇİMLERİ YAPILDI.(Video)
ZİLESPOR
Sıraçlarda
Toplum culuk Düşüncesi
Egem endir. "Ben" y ok
"Biz" Vardır. İnsanı
Hay v anlaştırm ak
Anlam ına gelen Ay ı,
Eşek diy e küfür
edilm ez. Ay ıp say ılır.
Ay ıy a "Eli büy ük",
Eşeğe "Gü- lük" derler.
KANTER SEMAVER
VE KEBAP
OCAKLARI
KONAKLAMA TESİSİ
ÖZKALELİ GIDA
ATAY LAR KÖME
Osm anlı
İm paratorluğu'nun
Ey alet Yönetim inde
"Ey aleti Suğra" y a bağlı
olan Zile, Siv as
Vilay etinin Tokat
Sancağı'na bağlı bir
kaza m erkezidir.
ZİLE PEKMEZİ COM
Kurtarılm ış Bölge
"Herşey in Mümkün
Olduğu Y er"
za m a n : 5 /2 1 /2 0 1 3
NE DÜŞÜNÜY ORSUN ?
eğlenceli (0)
ilginç (0)
etkileyici (0)
Bunu Google'da önerin
Et ik et ler : h a ber
TOPÇUOĞLU
BAKLİY AT
ZİLE ŞİVESİ
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Bu yayına verilen bağlantılar
Bağlantı Oluştur
Sonraki Kay ıt
Ziledeki Konaklam a
Tesisleri
Ana Say fa
Önceki Kay ıt
DOĞBAK GIDA
Kay dol: Kay ıt Yorum ları (Atom )
http://zilehabercom.blogspot.com.tr/2013/05/zile-tsoda-yonetim-kurulu-ve-disiplin.html
2/4
12 3 2014
ZİLE HABER : ZİLE TSO'DA YÖNETİM KURULU VE DİSİPLİN KURULU SEÇİMLERİ YAPILDI.(Video)
YÖRESEL
ÜRÜNLERİMİZ
ZİLE'Lİ SANATKARLAR
VE ÜRÜNLERİ
Zile Metro Sey ahat
ZİLE TEMA
GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
ZELA TARIM
MEHTAP GÖNÜLBAĞI
TLF-3 1 7 1 53 2
AZİMNURİ KEBAP VE
SEMAVER
İMALATHANESİ
"ARİF KILIÇ"
ZİLE ŞEHİR İÇİ TAKSİ
TLF
Zile Panay ırı
ZİLE ESKİ MÜFTÜSÜ
SOHBETLERİ
Zile Tren Garı
Eşşekci m em leketi
Tokat
Aidiy et Duy gusu
Zile Mutfağı
En Son Zile Haber
EN POPÜLER HABERLER
Zile Sanat Okulu
Zile AK Parti İlçe
Seçim İrtibat
Bürosunun Açılışı
(VİDEO)
Öğrenci Dostu
Okulum uz İMKB
Anadolu Öğretm en
http://zilehabercom.blogspot.com.tr/2013/05/zile-tsoda-yonetim-kurulu-ve-disiplin.html
3/4
12 3 2014
ZİLE HABER : ZİLE TSO'DA YÖNETİM KURULU VE DİSİPLİN KURULU SEÇİMLERİ YAPILDI.(Video)
Lisesi oldu
AİLE'DE HUZUR
PANELİ (VİDEO)
ZİLEDE İMAM HATİP
OKULLARI ARASI
KURANI KERİM
HAFIZLIK VE EZAN
OKUMA YARIŞMASI
Zile Lisesi-1 9 59
Münazara
Yarışm aları
Muhteşem Bir Final
Maçı İle Sona Erdi
Zile Ticaret Meslek
Lisesi
BAHÇELİ EVLER
MAHALLESİNDE
PARKE ÇALIŞMASI (
Video )
"ZİLE BATI" ZİLE'NİN
YÖRESEL ,YEMEĞİ
BAT
TRT KALİTESİNDE
"MUHTEŞEM" BİR
ZİLE BELGESELİ
Zile Haberin Kurulduğu
05-2008 Tarihinden Bu
Yana Ziyaretçi Sayım ız
Ay nı günde, 3
Muhteşem Yarışm a
Başarıy la
Sonuçlandırıldı
367598
Gururum uz
Öğrencilerim izden
Güreşte 6 birincilik,
6 ikincilik, 2
üçüncülük
Taraftar Değil Haberciy iz!...
Son Dakika Zile Haberleri,
Zile'de m ey dana gelen olay lara, anlık haberlere, Zile ile ilgili bütün haberlere; m anşetlere, güncel haberlere, ekonom i haberlerine, spor haberlerine, m agazin
haberlerine, foto galeriy e, v ideolara nasıl ulaşırsınız?
Zile'de hergün farklı olay lar y aşanm aktadır. Güncel gelişm eler, Zile belediy esi ile ilgili haberler, sokaklarda y aşanan olay lar, son dakika olay lar,Bunların hepsini
takip eden bir Zile y erel bir haber portalı v ardır. Bu y erel haber portalı ile Zile ile ilgili bütün haberlere ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bütün sorulara cev ap
alabilirsiniz.
Zile kültürü nasıldır?
Zile 'nin neleri m eşhurdur?
Zile insanı nasıl y aşar?
Zile 'deki tarihi y erler gezilm esi gereken y erler nerelerdir?
Zile 'den çıkan ünlüler, y azarlar, futbolcular, işadam ları, şarkıcılar, siy asetçiler kim lerdir?
Zile ile ilgili aklınıza takılan bütün sorularınızın y anıtlarına, günlük m anşetlere, spor haberlerine, ekonom i haberlerine, politika haberlerine, kültür-sanat
haberlerine, bilim -teknoloji haberlerine, Medy a v e Makalelere Bu Portaldan Ulaşabilirsiniz.
"Haberlerde y ay ınlanan okur y orum ları okuy ucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan y orum lardan Zile Haber hiçbir şekilde sorum lu tutulam az"
Sim ple şablonu. Powered by Blogger.
http://zilehabercom.blogspot.com.tr/2013/05/zile-tsoda-yonetim-kurulu-ve-disiplin.html
4/4
Download

ZİLE HABER - Zile Ticaret ve Sanayi Odası