BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
 İncirin
botanik ismi Ficus carica’dır. Adını Ege
Bölgesindeki antik yerleşim alanı Caria’dan alan incir
Anadolu ve Ege’de binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.
Eski Yunan ve Mısır uygarlıklarında verimlilik sembolü
olarak kabul edilen incirin Anadolu’daki kültürünün
insanlık kültürü kadar eski olduğunu, Herodotos M.Ö.
484 yılında yazdığı yazılarda belirtilmiştir.
 Ülkemizde Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlayarak
Artvin ilinin Hopa ilçesine kadar bütün Akdeniz, Ege,
Marmara ve Karadeniz kıyılarında incir yetiştirilir.
Kurutmalık incir üretimi ise yetiştirilmesi ve kurutulması
sırasında belirli ekolojik (sıcaklık, nem, rüzgar ve toprak)
isteklerinin olmasından dolayı, Ege Bölgesi’nin Büyük ve
Küçük Menderes nehirleri arasında kalan vadi ve dağlık
alanlarda yapılmaktadır.
 Ülkemiz kurutmalık incir üretiminde dünyada birinci
sırada bulunmakta olup, toplam kuru incir üretimin %
80‘i Aydın ili’nde yapılmaktadır. Dünyada incir denince
akla Türkiye, Türkiye’de ise Aydın ili ve Sarılop çeşidi
gelmektedir.
 İlimiz 361.562 dekar alanı kaplayan yaklaşık
50.000 tonluk kuru incir üretimiyle önemli bir yer
teşkil etmektedir. Görüldüğü gibi Aydın ve İncir
kelimeleri özdeşleşmiştir. Zaten coğrafi işaretle de
tescil edilmiştir.
 İlimizde
29-30.000 aile incir tarımı ile
uğraşmakta, geçimlerini tamamen bu üründen
elde ettikleri gelirle karşılamaktadır. İncirin
işlenmesi esnasında yoğun işgücü gerektiğinden,
incir işletmelerinde çalışan işçilerle birlikte büyük
bir insan kitlesi geçimini incir ürününden
sağlamaktadır.
 Kuru incir Aydın ekonomisi için oldukça önemli bir
ürün olup, ülkemiz dünya kuru incir üretiminde %
55-60’lık payla birinci sırada yer almaktadır.
Kurutulan incirlerin tamamına yakın bir kısmının
ihraç edilmesi ile yılda yaklaşık 170-180 milyon dolar
ve taze incir ihracatından da 35 milyon dolar ile
yaklaşık 210 milyon dolarlık döviz girdisi
sağlanmaktadır. Bununla beraber iç tüketimdeki
miktarı ve yüksek katma değeriyle, kuru incirin
ülkemize getirisi bu rakamdan çok daha fazla
olmaktadır.
ÜLKELER
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
Türkiye
210.152
205.067
244.351
254.838
260.508
275.002
296.746
Mısır
170.000
304.110
286.682
184.972
*
*
*
İran
88.000
57.057
76.414
76.414
*
*
*
Fas
77.000
69.723
70.000
74.300
*
*
*
Cezayir
70.000
78.735
83.801
99.100
*
*
*
Suriye
51.000
40.262
53.724
41.000
*
*
*
A.B.D.
38.500
39.281
39.740
36.290
*
*
*
İspanya
38.000
25.906
24.400
26.800
*
*
*
Tunus
22.000
25.000
28.000
28.700
*
*
*
İtalya
20.000
15.900
12.106
12.022
*
*
*
Brezilya
21.500
22.565
24.146
25,727
*
*
*
Diğerleri
195.643
220.586
218.126
216.273
*
*
*
TOPLAM
1.001.795
1.112.570
1.149.384
1.064.414
*
*
*
Kaynak: FAO
(2013 YILI KURU İNCİR RAPORU)
*Bu ülkelere ait veri alınamamıştır.
Ülkeler
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Türkiye
48.012
50.604
56.590
58.662
55.653
56.935
İran
25.000
22.000
23.000
22.500
23.000
22.000
ABD
13.100
11.000
12.000
10.000
11.000
9.250
Yunanistan
10.000
8.000
9.000
7.500
8.000
7.600
İspanya
5.000
4.500
5.000
5.000
5.000
6.000
İtalya
4.000
4.000
4.000
3.500
4.500
3.900
Toplam
105.112
100.104
109.590
107.162
107.153
105.685
Kaynak: FAO
(2013 YILI KURU İNCİR RAPORU)
Türkiye ve Aydın’da İncir Ağacı
Sayısı ve Taze İncir Üretimi
AYDIN
TÜRKİYE
Yıllar
Meyve Veren Ağaç
Sayısı
(Bin Adet)
Üretim
(Bin Ton)
Meyve Veren Ağaç Sayısı
(Bin Adet)
Üretim
(Bin Ton)
Aydın'ın Payı
(%)
2005
6.247
186
9.450
285
67,0
2006
6.804
205
9.958
290
70,6
2007
6.500
118
9.855
210
56,6
2008
5.925
106
9.271
205
51,7
2009
5.946
153
9.337
244
62,7
2010
5.929
162
9.301
254
63,7
2011
5.983
168
9.391
260
64,6
2012
5.953
171
9.455
275
62,2
2013
6.104
186
9.647
299
62,2
*TUİK, 2013
Yıllar
İncir alanı
(da)
Toplu
Meyvelikler
(da)
Sebze
(da)
Tahıllar ve ekilen
alan
İncir alanının
payı (%)
(da)
Toplam
Alan
(da)
2010
353.762
2.107.783
115.893
1.505.834
3.755.028
09,42
2011
358.047
2.125.952
114.539
1.258.272
3.526.244
10,15
2012
361.415
2.155.207
111.290
1.329.819
3.631.819
09,95
2013
361.552
2.166.574
115.955
1.361.458
3.683.380
09,81
*TUİK, 2013
Aydın ilinde 2012 yılında 41.100 adet, 2013 yılında ise 56.550 adet
standart sertifikalı incir (Sarılop ve Bursa Siyahı) fidanı üretilmiştir (Gıda
Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2013).
Aydın İline Has Sarılop Çeşidi
İlçe Adı
Toplu
meyveliklerin
Alanı
(dekar)
Üretim
(ton)
Ağaç başına
ortalama
Verim (kg)
Meyve veren
yaşta
ağaç sayısı
Meyve
vermeyen
yaşta ağaç
sayısı
Toplam ağaç
sayısı
Merkez
Bozdoğan
Buharkent
Çine
Didim
Germencik
23.056
15.479
13.294
110
138
89.297
14.119
7.700
6.241
170
99
49.678
41
21
24
19
39
39
347.405
361.700
258.000
8.800
2.550
1.283.500
25.780
67.900
2.000
940
690
158.725
373.185
429.600
260.000
9.740
3.240
1.442.225
İncirliova
Karacasu
Karpuzlu
Koçarlı
Köşk
Kuşadası
Kuyucak
Nazilli
37.669
5.060
332
5.216
24.697
1.260
17.530
95.327
19.580
4.451
103
2.730
5.675
1.010
4.718
51.473
29
48
12
30
15
39
15
29
674.500
92.000
8.900
91.000
391.000
26.103
325.072
1.773.150
5.000
12.500
1.560
12.420
49.000
147
24.433
43.240
679.500
104.500
10.460
103.420
440.000
26.250
349.505
1.816.390
Söke
Sultanhisar
2.200
20.504
762
17.403
22
53
34.240
327.000
0
2.200
34.240
329.200
Yenipazar
10.383
958
10
99.000
97.000
196.000
*TUİK, 2013
İncirin Pazarlanması ve Yetiştirilmesini
Sınırlandıran Faktörler
•Üretim sorunları
1.Bahçe Bakım İşlemleri
2.Gübreleme
3.İlek ve İlekleme
4.İncirde aflatoksin oluşumu ve önlenmesi
5.Zirai Mücadele
•İç Tüketim Sorunu
•Stoklama Sorunu
•İlk Yükleme Tarihi
•Gümrüklerdeki Bekleme Süreleri ve Kontroller
•Kuru İncirin İhracat İadesi Kapsamına Alınması
Bahçe Bakım İşlemleri
• Yeni bahçe kurulmasında kuzeye bakan ve az güneş gören
yerler tercih edilmemeli
• Kumlu-tınlı, derin motifli ve kireç yönünden zengin
topraklar tercih edilmeli
Genel Üretim Sorunları
•Kuru
İncir üretiminde kalitenin sağlanması için üretimin her
aşamasında
üreticilerin
bilinçlendirilmesi
ve
eğitim
çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
•İlimizdeki incir bahçeleri genellikle dağlık yamaç arazilerde
bulunduğundan topraklarımızın en büyük düşmanı olan
erozyonla mücadele konusunda toprak ve su muhafaza
önlemleri alınmalıdır.
•İncir üretiminde izlenebilirlik ve sürdürebilirlik ile gıda
güvenliğinin sağlanması amacıyla ‘’İyi Tarım Uygulamaları’’ nın
üretimin tüm aşamalarında hayata geçirilmesi teşvik
edilmelidir.
Gübreleme
•Toprak
ve bitkinin besin yönünden incelenmesi için mutlaka
toprak ve yaprak analizleri yaptırılmalıdır.
•Bilinçsiz ve yanlış yapılan gübreleme toprağın fiziksel ve
kimyasal yapısını bozmaktadır.
•Kaliteli kuru incir elde etmek için uzman önerilerine göre gübre
kullanılmalı ve uygulanmalıdır.
•Üreticilere doğru gübre kullanımı konusunda gerekli eğitim ve
yayım faaliyetleri yapılmalıdır.
•Ekolojik tarımda kullanılan gübre üretimi artırılmalıdır.
 Yöreye ve amaca uygun kurutmalık Sarılop çeşidi, taze
tüketimde ise Bursa Siyahı çeşidi yaygın olarak tercih
edilmekte ve standart fidanlarının bulunmasında sıkıntı
yaşanmamaktadır.
 İlekleme
incirin ürün vermesi için MUTLAKA
GEREKLİDİR. İncirlerin ileklenme zamanı ve
kullanılacak ilek miktarı çok önemlidir. Bu nedenle
ilekleme genellikle arıcık çıkışının yoğun olduğu haziran
ayında, incir meyveleri iri fındık büyüklüğünde ve parlak
bir görünüm kazandığında 5-7 gün arayla iki kez
yapılır.
 İlek incirleri file torbalara konularak incir ağaçlarının dallarına
asılmalıdır. Bölgemizde ilekleme sona erdikten sonra kısmen
ilek file torbaları toplanmamaktadır. İncirde aflatoksin
oluşumunun önlenmesi için ilek file torbaları mutlaka
toplanmalı ve içerisindeki ilek artıkları imha edilmelidir.
 İleklemede kullanılan ilekler;
-Temiz
-Yarasız
-Beresiz
- Sağlıklı görünümlü
-Hastalık ve zararlılarla bulaşık olmamalıdır.
-Vakti geçmiş ilekler kullanılmamalıdır.
-Sinek çıkışının aktif olduğu ilekler kullanılmalıdır.
Olgunlaşmış İlek Meyvesi
Sağlıklı İlek
İncirde Aflatoksin Oluşumu ve Önlenmesi
•Aflatoksin hakkında üreticiler bilinçlendirilmeli, bu amaçla
gerekli eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.
•İncirlerde aflatoksin oluşumunun engellenmesi için;
1. Zamanında ve tekniğine uygun şekilde budama yapılmalı,
2. Ağacın gelişmesinde hastalık oluşumundaki olumsuz etkileri
nedeniyle uygun olmayan gübrelemeden kaçınılmalıdır.
3. Temiz ilek kullanılmalı
4. Hasat döneminde yere düşen meyveler sık sık toplanmalı,
5. Kurutma plastik kerevetler üzerinde yapılmalı,
6. Küf oluşumunun önlenmesi için tam kurutma sağlanmalı,
7. incirler sergiden alınırken hurda incirler ayrılmalıdır.
•Kuru incirlerin pazarlanıncaya kadar bekletildikleri
depo ortamı temiz olmalı,
•Depolarda kireç badanası yapılmalı,
•Pencere ve kapılar incir kurdu kelebeğinin girişini
engelleyecek tül gibi materyalle kapatılmalı,
•İncirler kuru ortamda depolanmalı, terlemesine
engel olunmalı ve gece rutubetine dikkat
edilmelidir.
•Kuru incirler üretici elinde fazla bekletilmeden en
kısa sürede pazarlanmalıdır.
Zirai Mücadele
•İncir, üretimin her döneminde zirai faktörlerin
(hastalık, zararlılar) etkisi altında kalmaktadır. Bu
nedenle incir hastalık ve zararlıları ile mücadele de
kültürel ve kimyasal programlar titizlikle zamanında
yerine getirilmelidir.
•Üreticiler en fazla kök uyuzu, çelik marazı ve meyve
iç çürüklüğü hastalıkları ile kanlı balsıra, kırmızı
örümcek, ekşilik böcekleri, sirke sinekleri ve incir
kurdu gibi zararlıların etkilerinden zarar görmektedir.
•Zirai mücadele ilaçları ile bu ilaçları üreten ve satan
firmalar denetlenmeli, ilaçlar etiketlerinde yazılan
özellikleri taşımalıdır.
•İncir yetiştiriciliğinde mümkün olduğu kadar ilaç
kullanmaktan kaçınılmalıdır.
•Mecbur kalındığında sadece ruhsatlı ilaçlar, önerilen
dozlarda kullanılmalıdır.
•Zararlılara karşı çekici tuzaklar Nisan ayından itibaren
8-10 ağaca bir adet olacak şekilde asılmalıdır.
•Bu tuzakların çekici maddeleri (6-7 adet hurda incir, 1
çay kaşığı kuru maya ve 0.5 lt su) 10 günde bir
değiştirilmelidir.
•Tuzaklar sadece ilekleme işlemi süresince ağaçlardan
alınmalıdır.
Ekşilik Böceği
2013 YILINDA EKŞİLİK BÖCEĞİ’NE KARŞI İL ÖZEL İDARE PROJE İLE
DAĞITIMI YAPILAN İLAÇ MİKTARLARI VE İLÇELER
İLÇE ADI
VERİLECEK İLAÇ (LT)
İLÇE ADI
VERİLECEK İLAÇ (LT)
GERMENCİK
400
KUYUCAK
600
İNCİRLİOVA
300
BUHARKENT
400
KÖŞK
200
YENİPAZAR
320
SULTANHİSAR
250
BOZDOĞAN
200
NAZİLLİ
400
MERKEZ
580
Kaynağı İl Özel
İdaresi tarafından
karşılanan bir proje
yapılmış ve besi
tuzağı şeklinde
kullanılan ilaç
alınarak üreticilere
ücretsiz olarak
dağıtılarak
kullanmaları
sağlanmıştır.
İLİMİZDE İNCİR’DE YÜRÜTÜLEN ENTEGRE KONTROLLÜ
ÜRÜN YÖNETİMİ PROJESİ
(EKÜY) KAPSAMINDAKİ İLÇE VE MAHALLELERİ
YIL
İLÇE SAYISI
KÖY SAYISI
ÜRETİCİ
SAYISI
BAHÇE SAYISI ÜRETİM
ALANI
(Da)
2010
1 (Kuyucak)
1 (Gencelli)
33
111
631
2011
1 (Kuyucak)
1 (Gencelli)
37
129
758
2012
1 (Kuyucak)
2 (Gencelli,
Kurtuluş)
47
154
968
2013
2 ( Kuyucak,
Buharkent)
3 (Gencelli,
Kurtuluş,
Kızıldere)
61
179
1.270
2014
2 ( Kuyucak,
Buharkent)
3 (Gencelli,
Kurtuluş,
Kızıldere)
64
184
1350
Download

AYDIN VE *NC*R - Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü