HAFTALIK DURUM RAPORU
Afet bölgesi
Soma, Manisa
Tarih
28 Mayıs 2014
Hazırlayan
Hayata Destek Soma Çalışma Ekibi
Kapsadığı dönem
20-27 Mayıs 2014
1. DURUM ÖZETİ
13 Mayıs 2014 Salı günü Manisa’da bulunan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait maden ocağında yaşanan
yangında hayatını kaybeden işçilerin isim listesi, 18 Mayıs Pazar günü AFAD’ın web sitesinden kamuoyu ile
paylaşıldı.
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından 16 Mayıs 2014 tarihinde hazırlanan Olay Yeri
İnceleme, Keşif Tutanağı ve Bilirkişi Ön İnceleme Raporu 22 Mayıs 2014’de basında yayınlandı. Raporda,
yeraltının ilk bin metresinin kömür değil, taş olduğu belirtildi. Bin metrede bulunan trafoda çıkan yangında
taşıma bandının tamamen yandığı, yanma sonucu yer yer göçüklerin meydana geldiği, iki transformatörden
yalnızca birinin incelenebildiği bildirildi. İncelenen transformatör içerisinde patlayıcı, yanıcı yağ ve gaz
bulunmaması nedeniyle kazanın transformatör patlaması olarak adlandırılan bir cihaz arızasından
kaynaklanmış olamayacağı görüşü paylaşıldı. Raporda ölçüm cihazının maksimum 500 PPM’i gösterdiği,
yüksek içerikli karbonmonoksit kömürün kendiliğinden yangının en önemli göstergesi olduğu belirtildi.
Raporun son bölümünde ise, 'Kazanın tahminimize göre, teknik nezaretçi, işletme müdürü, saha sahibi, iş
güvenliği baş mühendisi, söz konusu şirketin başkanı ile vardiye amirlerinin kusurlu olduğunu düşünmekteyiz'
görüşü yer aldı.
Uzunluğu 4,5 km, derinliği yaklaşık 420 m olan madende, yangının çıktığı noktanın yerin altında 150.
metrede ve 2.200 metre uzaklıkta olduğu biliniyor. Faciada hayatını kaybedenler için ilçede “Maden Şehitliği”
oluşturuldu. DNA testlerine istinaden yapılan eşleştirmeler sonucunda kimliklerin belirlendiği ve 17 Mayıs
Cumartesi günü itibariyle olayda hayatını kaybeden tüm işçilerin cenazelerinin ailelerine teslim edildiği
belirtildi.
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından açıklanan facia sonrası sağlanan desteğe ilişkin
veriler aşağıdaki gibidir:
Alanda çalışan uzman ekip personel
AFAD
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Kızılay
Psiko-sosyal Destek
Diyanet İşleri Başkanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı akut dönem
taziye ziyaretleri kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı ‘Okul Odaklı Kriz Planı’
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sosyal Haklar
‘Ölüm Geliri’ bağlanmak üzere dosyası hazır hale
getirilen sigortalı sayısı
Belediyeler
STK’lar ve gönüllüler
156 personel 45 araç
226 personel
405 doktor ve hemşire
100 personel
428 din görevlisi
4 ilde 236 psiko-sosyal meslek elemanı
ile 272 aileye ulaşıldı. 235 aileye
cenazeleri için nakdi yardım yapıldı.
83 psikolojik danışman ile 73 okul
ziyareti yapıldı.
39 kişiden oluşan 13 ekip görevlendirildi.
240
229 personel
210 kişi, 23 farklı STK
HAFTALIK DURUM RAPORU
2. ETKİLENEN NÜFUS
AFAD tarafından yapılan resmi açıklamalara göre faciaya ilişkin ayrıntılı sayısal bilgiler aşağıdaki gibidir:
Olay sırasında madende bulunan işçi sayısı
787
Hayatını kaybeden işçi sayısı
301
Bilgi Kaynağı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD)
AFAD
Sağ olarak çıkan işçi sayısı
486
AFAD
İlk anda kurtarılan işçi sayısı
Arama-kurtarma çalışması sonucu kurtarılan
işçi sayısı
Yetim kalan çocuk sayısı
363
AFAD
123
AFAD
Yetim çocukların yaş ortalaması
10
Ölen evli işçi sayısı
255
Ölen bekâr işçi sayısı
46
Ölenlerden çocuğu olmayan işçi sayısı
84
Ölenlerden çocuğu olan işçi sayısı
217
Adli işlem yapılan kişi sayısı
36
Tutuklanan kişi sayısı
8
Toplam
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’de çalışan sayısı
Soma Holding bünyesindeki toplam çalışan
sayısı
432
2.941
5.800
(yaklaşık)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Basın
Açıklaması
Başbakanlık Kamu Diplomasisi
Koordinatörlüğü
Soma Holding Genel Müdürlüğü
Maden felaketinden etkilenmiş 787 kişinin aileleri de hesaba katıldığında yaklaşık 4.000 kişinin insani
yardım, korunma ve toparlanma süreçlerinde orta ve uzun vadede desteğe ihtiyacı olacak. Maden ocağının
geniş bir bölgeye etki etmiş olması nedeniyle, özellikle psikososyal desteğe ve hukuki danışmanlığa ihtiyaç
duyacak nüfus çok daha yüksek bir rakam olarak karşımıza çıkıyor.
3. HAFTANIN GELİŞMELERİ
Soma'daki maden faciasından sonra Maden İşçileri Sendikası'na büyük tepki gösteren işçiler, kaymakamlık
önünde 20 Mayıs günü oturma eylemi başlattı. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını
kaybettiği maden faciasının ardından madendeki koşulların iyileştirilmesi için Hükümet Konağı önünde
oturma eylemi başlatan işçilerden 10 kişilik heyet, Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
ile görüşme kararı aldı. Hükumet ve siyasi partiler nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya giden
işçi heyeti 23 Mayıs’ta döndü. Maden işçisi Tevrat Çün, bakanlardan somut olarak öncelikle iş güvenliğine
ilişkin talepleri olduğunu, kendilerine bölgedeki hiçbir ocağa gerekli denetimler yapılmadan girilmesine izin
verilmeyeceği ve denetim için geçen süreçte gelir kaybına uğramayacakları sözü verildiğini bildirdi.
Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinden 13 gün geçtikten sonra, 26 Mayıs günü
dayıbaşları işçilere, o günden itibaren iş başı yapmaları çağrısında bulundu. Ancak işçiler, gerekli teknik
incelemeler yapılmadan ocağa girmeyeceklerini dile getirdi. Soma’da, dayıbaşıların “Ekmeğinizden
olursunuz” şeklinde SMS ile tehdit ettiği madenciler sendikaya yürüdü. Tepkiler üzerine sendika yönetimi
2/7
HAFTALIK DURUM RAPORU
görevden ayrılmak zorunda kaldı. Protestoların ardından Türkiye Maden İş Sendikası Ege Şubesi istifa
kararı aldı.
4. İNSANİ YARDIM ve KORUMA HİZMETLERİ
Pek çok sivil toplum kuruluşu yetim kalan çocuklara eğitim bursu ve ailelerine nakit yardımı yapma amaçlı
çalışmalara başladıklarını açıkladı. Açılan kampanyalara ilave olarak ciddi bir gönüllü havuzu da harekete
geçip bireyler tarafından toplanılan ayni ve nakdi yardımlar bölgeye ulaştırılmaya devam ediyor.
4.1. Yardım Kampanyaları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam tarafından maden faciası sonrası mağdur olan ailelere ölüm
aylığı ve geliri bağlanacağı belirtildi. Bununla beraber Soma için ilk günden itibaren tüm Türkiye’de yardım
amaçlı farklı kampanyalar başlatıldı.
T.C. Başbakanlık
AFAD aracılığıyla Başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca, hayatını kaybeden madencilerin ailelerine destek olmak
amacıyla başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.
Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen bağış kampanyası 14 Haziran 2014 tarihine kadar devam
edecek.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
TESK’in Soma ilçesinde yaşanan felakette vefat edenler için 82 Birlik ve 13 Mesleki Federasyon aracılığı ile
başlattığı yardım kampanyası devam ediyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
TOBB 81 il ve 160 ilçedeki Odalar ve Borsalarla birlikte, aileler için ülke çapında bir yardım kampanyası
başlattı. Kampanya çerçevesinde 26 Mayıs 2014 itibariyle 5.899.165,50 TL yardım toplandı. Yardım miktarı
TOBB’un internet sayfasından takip edilebiliyor.
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yollarının kendi personeline yaptığı yardım çağrısı devam ediyor.
Turkish Philanthropy Funds
TPF, 27 Mayıs 2014 itibariyle 81.246 $ bağış topladı, hedef bağış miktarı ise 100.000 $. Toplanan bağışlar
TPF’e üye olan sivil toplum kuruluşlarının seçilen projeleri aracılığıyla dağıtılacak.
4.2. Eğitime Destek Kampanyaları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, madenci yakınları ve bölge okulları ile yapılan görüşmeler sonucunda
felaketten etkilenen çok sayıda çocuk olduğunu açıkladı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen
yazıya göre, Soma'daki maden faciasında birinci derecede yakınını kaybeden öğrencilerin, velilerinin
istemeleri halinde, ortaöğretim kurumlarında puan ve kontenjan şartına, ilköğretim kurumlarında adres
şartına bakılmaksızın yönetmelik hükümlerine göre nakilleri yapılacak.
Türkiye çapında devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, odalar, özel sektör ve bireyler tarafından eğitime
destek amaçlı başlatılan çok sayıda kampanya devam ediyor.
3/7
HAFTALIK DURUM RAPORU
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 22 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamaya gore, kuruluş tarafından
180.194 TL, 50.187 $, 470 € bağış toplandı. Toplanan bağışların burs ve rehabilitasyon desteğinde
kullanılacağı açıklandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
İTO, madencilerin ailelerine yardım amacıyla 2 milyon TL bağış yaptı. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi’ni
tercih eden vefat eden madencilerin çocuklarının eğitim ve barınma giderleri İTO tarafından karşılanacak.
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Soma felaketinden etkilenen öğrencilere sağlayacağı fon ile üniversite ve
lise eğitimlerine devam eden gençlere eğitim hayatları boyunca destek hedefliyor.
Türk Eğitim Derneği Eğitim Bursu Kampanyası
TED, Soma’da etkilenmiş öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak üzere başlattığı kampanyada nakdi
yardımın yanı sıra ailelere psikolojik ve eğitimsel destek de planlıyor.
Milli Eğitim Vakfı
Milli Eğitim Vakfı, madende babasını kaybeden öğrencilerin ülkedeki yatılı ve pansiyonlu okullarda giyecek,
yiyecek ve eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Somalı çocukların eğitim masraflarını karşılamak üzere Fenerium tarafından tasarlanan Soma’ya özel
tişörtler Fenerium internet mağazasından satılıyorken 22 Mayıs Perşembe gününden itibaren tüm Fenerium
mağazalarında da yerini aldı.
4.3. Psikososyal Destek
Sahada gözlem yapan sivil kuruluşlar tarafından belirlenen en acil ihtiyaç psikososyal destek çalışmalar. Bu
çalışmalar AFAD’ın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar tarafından sürdürülüyor.
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ve Türk PDR Derneği) üyeleri
sahada çalışamalarını sürdürüyor.
Bunun yanısıra UNICEF, başlattığı kampanya ve proje ile öncelikli olarak babalarını kaybeden çocuklar ve
aileleri için psikososyal destek hizmetleri vermeyi amaçlıyor. Bu amaçla psikososyal ilkyardım, bireysel
danışma ve grup terapileri düzenleyerek, mobil destek grupları oluşturulması planlanıyor. UNICEF aynı
zamanda çocuk odaklı durum analizi yaparak facianın uzun vadeli etkilerinin araştırılması çalışmalarını
yürüteceğini açıkladı.
4.4. Hukuki Destek
Hayata Destek gönüllü avukatlarının verdiği bilgiye göre, resmi verilerle 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir
iş kazası neticesinde mevcut hukuki imkanlar; (i) cezai açıdan; (ii) idari açıdan ve (iii) özel hukuk açısından
olmak üzere üç ana başlık altında değerlendirilebilir.
Ceza hukuku kapsamında; iş kazasının meydana gelmesinde kusuru/ihmali olan sorumlular hakkında
soruşturma açılması ve muhtemel kamu davası sonucunda hapis ve/veya adli para cezasına çarptırılmaları
söz konusudur. Bu soruşturmaları savcılar re’sen yürütebileceği gibi halihazırda çeşitli STK’lar aracılığıyla da
suç duyurusunda bulunuldu. Yürütülmekte olan soruşturmalar neticesinde kamu davası açılacak olup
ölenlerin yakınları şikayetçi olmasalar dahi davalar cumhuriyet savcısı tarafından takip edilecek. Suç
duyurusunda bulunan/bulunmayan STK’ların ve/veya ölenlerin yakınlarının ve/veya üçüncü kişilerin bu ceza
davalarının “müdahil” sıfatıyla tarafı olmaları mümkün. Önemle belirtmek gerekir ki; ölenlerin yakınlarının
ceza davalarına ilişkin şikayetçi olmamaları veya şikayetlerinden vazgeçmeleri tazminat talep etme haklarını
etkilemeyecek.
4/7
HAFTALIK DURUM RAPORU
İdare hukuku kapsamında; madeni işleten firmanın maden işletme ruhsatının iptali söz konusudur. Gerekli
işlemler yapılan cezai soruşturmanın neticesinde gerekli görülmesi halinde mahkeme tarafından talep
edilebileceği gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın denetimi neticesinde de gerçekleştirilebilir.
Özel hukuk kapsamında; iş kazası sonucu ölüm halinde ölenlerin yakınlarının (eş, çocuk, ana ve babasının)
işverenden ve SGK’dan ayrı ayrı talep edebilecekleri tazminat kalemleri aşağıda aktarılmıştır:
İşverenden Talep Edilebilecek Tazminat Kalemleri:
1. Maddi Tazminat: Ölüm nedeniyle uğranılan maddi kayıpların tazminidir.
2. Manevi Tazminat: Çekilen bedensel ve ruhsal açının tazmini amaçlanır:
3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Ölen kişinin yardımına muhtaç kimselere (genelde eş, çocuk ve
ana-babasına) orantılı olarak paylaştırılarak ödenecek tutardır.
4. Ölüm Tazminatı: İş kazası dışındaki işçi ölümleri için de geçerli olan, bir kereye mahsus, işçinin
ücretiyle bağlantılı olarak ödenen tazminat türüdür.
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Talep Edilebilecek Tazminat Kalemleri:
Bu ödemeler bakımından işçi yakınlarının muhatabı SGK olup, SGK gerektiğinde ödediği tutarları kusuru
oranında ilgili kimselerden (örneğin; işveren, taşeron firma) tazmin edecektir.
1. Ölüm Geliri: Belirlenen tutarın ölen işçinin yakınlarına kimi koşulların sağlanması halinde ömürleri
boyunca aylık olarak ödenmesidir.
2. Cenaze Ödeneği: Cenaze giderlerinin SGK tarafından karşılanmasını ifade eder.
3. Evlenme Ödeneği: Ölenin kız çocuğunun evlenmesi halinde ölüm geliri kesilerek bir defaya mahsus
ödenecek tutardır.
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Türk Tabipler
Birliği (TTB) ve Eğitim-Sen’in Yürütme Kurulunu oluşturduğu Soma için Adalet Komitesi olaydan
etkilenenlere hukuki destek sağlamaya devam ediyor.
5. KOORDİNASYON
Yardımlarla ilgili bilgi paylaşımı ve koordinasyona ilişkin olarak, Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 21
Mayıs 2014 Çarşamba günü İstanbul’da bir toplantı düzenledi. “Soma için Bilgi Paylaşımı” başlıklı toplantı,
23 farklı kuruluştan 40 kişinin katılımıyla TMMOB Mimarlar Odası’nın Karaköy’deki şubesinde gerçekleşti.
Toplantıya katılan sivil toplum ve özel sektör kuruluşu temsilcileri, Soma’daki gözlem ve deneyimlerini
paylaştılar, ön çalışma grupları oluşturarak durum analizi, ihtiyaç tespiti ve nihayetinde ilgili paydaşlarla
paylaşmak üzere 1K2N (kim, nerede, ne yapıyor) matrisi oluşturdular. Toplantı raporuna ve matrise ulaşmak
için lütfen tıklayınız.
Toplantıda, AFAD, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak
üzere ilgili kamu kurumları ile iletişim eksikliği, ortak çalışma ihtiyacı, devlet-sivil toplum-özel sektör arasında
bilgi alışverişinin önemi üzerinde duruldu. Sivil kuruluşların kamu kurumları ile birlikte çalışabilmesinin ve
STK’ların önemli rollerinden biri olan izleme işlevini yerine getirebilmelerinin önünün açılması gerekliliği ortak
görüş olarak benimsendi. Çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi ve kaynak israfının önlenebilmesi
için SİTAP’ın bilgi paylaşımını sağlaması ve 1K2N matrisini genişleterek paylaşması toplantıda öne çıkan
öneriler arasındaydı. Bir sonraki toplantının Haziran’ın ilk haftası yapılması planlanıyor.
Alanda gözlemledikleri koordinasyon eksikliği üzerine SİTAP’ın bilgi paylaşımı ağına destek vermek istediğini
belirten Oy ve Ötesi ekibi, ihtiyaçlarla yardımları buluşturma konusunda SİTAP ekibiyle 30 Mayıs Cuma günü
bir çalışma yürütecek.
5/7
HAFTALIK DURUM RAPORU
6. ÖNERİLER
21 Mayıs SİTAP toplantısındaki en önemli çıktılardan biri ihtiyaç sahipleri ile yardımların buluşturulması oldu.
İhtiyaçların tespit edilmesi gereken alanlar ve ilgili çalışmalar toplantıda belirlendi.
6.1. Eğitim
•
•
•
•
•
•
•
Eğitim alanında ihtiyaç analizi yapılması, öncelikle direk etkilenmiş hedef grubun demografik
bilgilerinin (sayı, yaş, özellik, vb.) çıkarılması gerekiyor.
Çeşitli kurum ve sivil kuruluşlar tarafından toplanmakta olan burs fonlarının miktarı konusunda bilgi
ve koordinasyon eksikliği yaşanıyor. Toplanan bağış ve fonların dağıtımında çakışma yaşanmaması
için bilgi paylaşımına ciddi ihtiyaç var.
Ailelere burslardan faydalanmak için rehberlik hizmetleri ve sosyal haklardan faydalanmaları için
(tazminatlar vb.) bilgilendirme eğitimleri verilmeli.
Çalışan madencilere iş güvenliği eğitimleri, kaza riski azaltma, ilk müdahale gibi konularda uzun
vadeli farkındalık eğitimleri verilmeli.
Sivil kuruluşlar yapacakları eğitim projelerinde yerel kaynakları kullanmalı, yereldeki kişilere eğitici
eğitimleri vererek bu projeleri orta vadede yerele devretmeli.
Kadınların, özellikle genç annelerin, uzun vadede istihdamlarını sağlayacak mesleki eğitimler, sivil
kuruluşlar ve ilgili kamu kurumları ile işbirliği halinde düzenlenmeli.
Yurtdışından deneyim paylaşımı için (mesela Şili’den) çeşitli etkinlikler (konferans, seminer vb.)
düzenlenmesi faydalı olur.
6.2. Nakit ve diğer yardımlar
•
•
•
•
•
•
•
Etkilenen nüfusun gerçekçi durum analizinin yapılması ve sonrasında yardım yapmak isteyenlerin
ihtiyaca göre bilgilendirilmesi en öncelikli konu. Zarar görmüş kişi sayısı hâlihazırda belli olmadığı
için, doğru sayıların en kısa zamanda tespit edilmesi gerekiyor. Mevcut nakit yardımları, burs ve
fonların, belirlenen sayı ve ihtiyaç analiziyle eşleştirilmesi yardımların doğru kişilere ulaşmasını
sağlayacaktır.
Şeffaflık ilkesi gereği, AFAD’a yapılan bağışların sivil kuruluşlar tarafından takip edilmesi ve yapılan
bütün yardımların belgelendirilmesi önemli bir konu.
Bu gibi afet ve acil durumlarda STK’ların bağış toplamak için izin alma zorunluluğunun kaldırılması
ve yapılan yardımların belgelendirilmesi önemli.
Nakdi yardımlar ayrıca daha önce/yakın zamanda ölen madencilerin aileleri ve sağ kurtulan ve tekrar
madende çalışmak istemeyen madenciler için de sağlanmalı.
Kalan bağışlar, yerel sivil kuruluşların desteklenmesi için de kullanılabilir.
Dezavantajlı ve hassas gruplar için özel yardımlar planlanmalı.
Sahada yardımda bulunan birey, kurum ve kuruluşların koordinasyon ve organizasyonunun
sağlanması kaynakların verimli kullanımı açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Buna
da kaynak aktarılması şart.
6.3. Geçim kaynaklarının çeşitlendirilmesi
•
•
•
•
Öncelikle maden dışında alternatif istihdam olasılıklarıyla ilgili saha araştırması gereksinimi
bulunuyor. Pazar araştırmaları sonucunda ortaya çıkarılabilecek ‘potansiyel sürdürülebilir işler
kılavuzu’ ve benzeri çalışmaların desteklenmesi gerekiyor.
İnsan odaklı kalkınma ile ilgili savunuculuk ve eğitim faaliyetleri yapılmalı.
Talebe göre potansiyel işlere yönlendirme için mesleki eğitimler verilebilir. İş-kur bağlantısıyla farklı
istihdam alanlarına yönlendirme yapılabilir. Kadınların uzun vadede, yardıma muhtaç olmadan
ayakta durabilmeleri için zarar gören ailelerdeki kadın istihdamında devletin vergi teşviki
uygulamasına gitmesi istenebilir. Bu konuda mutlaka kamu-özel sektör-STK işbirliğinin oluşturulması
gerekiyor.
Bölgedeki madenlerin kapanmama olasılığı hesaba katılarak, mevcut madenlerle ilgili durum analizi
yapılmalı ve gerekli risk önleme çalışmalarına yer verilmeli.
6/7
HAFTALIK DURUM RAPORU
•
•
Yerel kuruluşlar, istihdam alanında açık AB hibeleri ve Kalkınma Ajanslarının hibeleri konusunda
desteklenmeli ve bilgilendirilmeli.
Kooperatifleşmeyi teşvik edecek faaliyetler yapılabilir ve mikrokredi projeleri oluşturulabilir.
6.4. Psikososyal destek
•
•
•
•
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda uzmanlar sahada çalışmaya devam ediyor. Sivil toplum
kuruluşlarının ve diğer gönüllülerin sahada psiko-sosyal destek verip veremeyeceği konusu
netleşmeli ve yardım etmek isteyen uzman kuruluşların sahada çalışabilmeleri için savunuculuk
faaliyetleri yapılmalı.
Öncelikle kayıp yaşayan ailelere ilk müdahaleyi yapabilmek önem taşıyor. Bu ailelere ulaşabilmek
için AFAD ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon sağlanması önem taşıyor.
Türk Psikologlar Derneği’nin de içinde bulunduğu 6 kuruluştan oluşan ’Afetlerde Psiko-sosyal
Hizmetler Birliği’ sahada iki tane psiko-sosyal merkez ve burada görev yapacak gezici ekipler kurmak
istiyor. Sahada psiko-sosyal destek vermek isteyen STK’lar, bu merkezlerde işbirliği yapabilirler.
Proje ve kurulacak merkezlerin sürdürülebilirliği için belediyeler, bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla iş
birliği yapılması önem taşıyor.
7. İLETİŞİM BİLGİLERİ
İsim
Cep no.
Telefon
E-posta adresi
Program Koordinatörü
Gonca Girit McDaniel
+90-554-602 0269
+90-216-336 2925
[email protected]
Proje Yöneticisi
Didem Özgür Özden
+90-542-745-1975
+90-216-336 2925
[email protected]
7/7
Download

Raporu indirmek için lütfen tıklayın.