PATENT SİSTEMİ VE PATENT
ÖN ARAŞTIRMASI
«TEZ KONUNUZUN PATENTLENEBİLİRLİĞİ»
Esra YARDIMOĞLU, MSc.
Patent Ofisi Koordinatörü, Patent Vekili
[email protected]
İçerik
1. Bölüm:
2. Bölüm:
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
1.1. Patent Sistemine İlişkin Temel Kavramlar
1.2. Üniversitemizde Patent Süreci ve Teşvikler
1.3. HT-TTM Patent Ofisi
Patent Ön Araştırması
1.1. Patent Ön Araştırmasının Önemi
1.2. Literatür Taraması ile Birlikte Patent Taraması
Biz Kimiz?
Hacettepe Üniversitesi’nin Patent Ofisiyiz !
«Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi» Patent Ofisiyiz.
2014 yılında Avrupa Patent Ofisi’nin (EPO) «Patent Bilgi Merkezi» yiz.
Türk Patent Enstitüsü’nün «Bilgi Dokümantasyon Birimi» yiz
Biz Kimiz?
Hacettepe Üniversitesi’nin Patent Ofisiyiz !
«Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi» Bünyesinde kurulduk
Faaliyet Konularımız: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Temel Amacımız:
Üniversitemizdeki akademisyenlerimizin bilimsel çalışmaları
sırasında ortaya çıkan buluşlarını PATENT hakkı ile koruma altına
alınmasını sağlamak
Üniversite Sanayi İşbirliği çerçevesindeki çalışmalar sırasında ortaya
çıkan buluşların PATENT hakkı ile koruma altına alınmasını
sağlamak
1. BÖLÜM
FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları
(Intellectual Property Rights)
Fikir ve Sanat Eserleri
(Copyrights)
5846 Sayılı Kanun
- İlim ve edebiyat eserleri
(Roman, şiir, harita, proje, vb.)
- Bilgisayar programları
- Güzel sanat eserleri
- Musiki Eserleri
Sınai Mülkiyet Hakları
(Industrial Property Rights)
551 Sayılı KHK
- Patent ve Faydalı Model
- Marka
- Endüstriyel Tasarım
- Coğrafi İşaret
 Patent ve Faydalı Model ile
Neyi koruyoruz?
BULUŞ
 Buluş Nedir?
Teknik bir probleme getirilen teknik çözüm veya
Teknik bir problemi çözmek için icat edilen/geliştirilen yeni
bir yöntem
Buluş
Teknik bir probleme getirilen teknik bir çözüm
(ÜRÜN veya YÖNTEM)
Teknik Problem:
Fincan kulplarının
kaygan oluşu
ÇÖZÜM: PLASTİK KULP.
PLASTİK KULP İLE EL ARASINDAKİ
SÜRTÜNMEYİ ARTIRMAK
 Buluşların patent ile tescil edilerek
korunmasının amacı:
Buluş yapma faaliyetini özendirmek,
Sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sosyal
ilerleme sağlanması
Elektrik Ampulu
1880
 Tescil Türleri
İncelemeli Patent
TESCİL TÜRLERİ
PATENT
FAYDALI MODEL
İncelemesiz Patent
 Başvuru Yolları
1. Ulusal Başvuru
2. Uluslararası Başvuru (PCT, EP)
3. Bireysel Ülke Başvuruları
 Patent Nedir?
Buluş konusu ürün ya da yöntemi belli bir süre
boyunca kullanma, üretme, satma hakkıdır.
Patent sahibi bu hakkını bir başkasına devredebilir,
ya da lisans yoluyla kiralayabilir.
Patentlenebilirlik Kriterleri:
551 Sayılı KHK- 5. Madde
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik (Novelty)
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması (Inventive Step)
3) Sanayiye Uygulanabilirlik (Industrial Applicability)
Patentlenebilirlik Kriterleri:
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İLK OLMALI!
Patentlenebilirlik Kriterleri:
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
İLGİLİ ALANDAKİ TEKNİK UZMAN TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNDAN YARARLANARAK BULUŞU
AŞİKAR BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKARAMAMALI!
 Tekniğin Bilinen Durumu
• Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce, buluş
konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir
• yazılı veya sözlü tanıtım,
• kullanım veya
• bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
Patent başvurusundan önce;
- buluşunuzu paylaşmayın !
- makalenizi yayınlamayın !
Patentlenebilirlik Kriterleri
Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken
nitelikler:
1) Yenilik
2) Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması
3) Sanayiye Uygulanabilirlik
BULUŞ, TARIM DAHİL SANAYİNİN HERHANGİ BİR DALINDA
ÜRETİLEBİLİR VEYA KULLANILABİLİR NİTELİKTE OLMALI!
 Neler Patentlenebilir?
• Ürünler
• Ürünü üretmek için aletler
• Ürün üretim metodları
• Ürünün kullanımı
 Neler Patentlenemez? KHK 551, Madde 6
 Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları
 Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar
 Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar
 Bilgisayar yazılımları
 Bilginin düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü olmayan usuller
 İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi tedavi usulleri ile teşhis usulleri
 Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar
 Bitki veya hayvan türleri, veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya
hayvan yetiştirilmesi usulleri
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
PATENT BAŞVURU ÖRNEKLERİ
Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü
Uluslararası Patent: PCT/IB13/054963
Ulusal Patent: TR 2013/00272
Dezenfektan Olarak Kullanılan Bir Efervesan Tablet ve Üretim
Yöntemi
Patent Sahipleri: Prof. Dr. Bekir SALİH, Prof. Dr. Süleyman PATIR
Hacettepe Üniversitesi, Makine Mühendisliği
TR 2013/00366
*Ürün ve Yöntem Patenti
Kırık Kemik Tedavisinde Kullanılan Bir İmplant ve Üretim Yöntemi
Patent Sahibi: Doç. Dr. Benat KOÇKAR
Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
Bir Hap (Hidroksiapatit) ve Bor Katkılı HAp Üretimi
ve Kompozit Doku İskeleleri Geliştirilmesine İlişkin
Bir Yöntem
Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU, Tuğrul
Tolga DEMİRTAŞ, Gökçe KAYNAK, Özge Ekin
TUNÇAY
PCT/IB13/058524
TR 2012/10548
*Ürün ve Yöntem
Patenti
Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği
Akrilamid Ve Hidroksimetil Furfural İçeriği
Azaltılmış, Suda Çözünür Kahve Veya Kahve
İkamesi Ve Üretim Yöntemi
Prof. Dr. Vural GÖKMEN
PCT/IB13/056755
TR 2012/10156
*Ürün ve Yöntem
Patenti
 Faydalı Model Nedir? (Small Patent)
Bir ürün üzerinde yapılan ufak değişiklikler, yenilikler
faydalı model ile korunabilir.
1) Yenilik
2) Sanayiye Uygulanabilirlik
 Kimyasal Maddeler, usuller faydalı modelle korunamaz.
Çok Amaçlı Kullanılabilen
Bir Gıda Ambalajı
Buluş, ambalajlanmış gıdaların hem depolanması
hem de taşınması sırasında dış ambalaj olarak
kullanabilen ve bu işlevi gösterirken eş zamanlı
ürün teşhiri amacıyla teşhir platformu olarak
kullanılabilen bir gıda ambalajı ile ilgilidir.
TR 2011/12771
*Faydalı Model
 Üniversitelerde Neden Patent?
 Akademik çalışmaların makale düzeyinde kalmaması
 Bilimsel çalışmalardan ortaya çıkan buluşların sanayiye
uygulanması, teknolojiye katkısı
 Lisans yoluyla kiralanması
 Devir yoluyla satışı ile ticari kazanç elde edilmesi
 Sanayicinin ihtiyacının akademisyen buluşları ile
karşılanması
Üniversitemizde Patent Süreci
Buluş Bildirimi
PATENT
OFİSİ
Patentlenebilirlik ?
Ticarileşebilirlik ?
PATENT BAŞVURUSU
Patent Teşvikleri:
1. HT-TTM Patent Desteği
2. BAB Patent Teşviki-6087
3. TÜBİTAK Patent Teşviki-1602
Patent Ofisi - Hizmetler
•
•
•
•
Patent Ön Araştırması
Ulusal ve Uluslararası Patent Başvurusu
Patent Eğitim Hizmetleri
Lisans/Devir İşlemleri
Patent Ofisi - Hizmetler
•
•
•
•
•
•
Patentlenebilirlik Değerlendirmesi
Tarifname ve İstem Takımının Hazırlanması
Patent Başvurusunun Yapılması
Patent Başvurusundan Tescile Süreç Takibi
Patent Teşvik Başvurusunun Yapılması
Patent Sürecinde Teknik Çeviri Hizmeti
Patent Ofisi- Mevcut Durum Tablosu
8
7
Toplam 27 Başvuru
6
5
4
3
2
1
0
TR Patent Başvuruları
Yurtdışı Patent
Başvuruları
Faydalı Model
Endüstriyel Tasarım
2. BÖLÜM
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI NEDEN ÖNEMLİ?
• Mevcut teknolojileri, yeni kullanım alanlarını takip olanağı
• Çalışma alanınızdaki yeni teknolojilere sahip şahıs, firma veya üniversiteleri takip
olanağı
• Çalışmalar sırasında karşılaşılan teknik problemlere çözüm olanağı
• Türkiye’de ve Dünyada buluş konusuna ilişkin alınmış diğer patentler hakkında bilgi
• Bir başkasının patentini ihlal edip etmediğinizi öğrenme imkanı
• Tez konusunun yeni olup olmadığını, önceki patent durumunu öğrenme
• Teknolojilerin ilerleme yönünü ve hızını takip olanağı
• Mevcut ve gelecekte yapılacak olan araştırmalara yön verme olanağı
• Bilimsel araştırmalara, akademik çalışmalara başlamadan önce literatür taraması
sürecinde iken yapılan patent ön araştırması, bu alanda dünyada daha önceden
yapılmış patent başvuruları olup olmadığı konusunda bilgi olanağı,
• Tez çalışmasına başlamadan önce konu değişikliğine gidilebilmesi olanağı
• Önceden çalışılmış, patenti alınmış bir konuda tekrar bilimsel çalışma yapılmasının
önüne geçme olanağı
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?
PATENT ÖN ARAŞTIRMA
KAYNAKLAR
TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA
TPE (TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ)
DÜNYADA ARAŞTIRMA
WORLDWIDE:
EPO (EUROPEAN PATENT OFFICE)
WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION)
YEREL:
USPTO (ABD)
PAJ (JAPON)
SIPO (ÇİN)
Türkiye’deki Patentler Arasında Tarama:
www.tpe.gov.tr
Dünyadaki Patentler Arasında Tarama:
www.epo.org
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?
Amerika’daki Patentler Arasında Tarama:
The United States Patent and Trademark Office
http://www.uspto.gov
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
PATENT ARAŞTIRMANIN YOLLARI !
1. Yol: Keyword
2. Yol: Classification
PATENT CLASSIFICATION
TPE’de ARAŞTIRMA
ARAMA KRİTERLERİ:
ANAHTAR KELİME (BULUŞ BAŞLIĞI/ ÖZET)
BAŞVURU SAHİBİ
BULUŞ SAHİBİ
BAŞVURU TARİHİ
PATENT SINIFLARI
• Patent Dokümanının Tam Metnine
Ulaşma Şansı
TPE’de ARAŞTIRMA
Uygulama 1:
«Samsung» firmasına ait Türkiye’de
kaç adet patent başvurusu yapılmıştır?
TPE’de ARAŞTIRMA
Uygulama 2:
«Arçelik» firmasının soğutucu cihazlar
konusunda yayınlanan PCT başvurularını
Bulunuz.
EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)
PATENT ÖN ARAŞTIRMASI- Worldwide
www.epo.org
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
Araştırma öncesi database seçimi:
• Worldwide
• EP
• US
Araştırma seçenekleri:
1) Smart Search
2) Advanced Search
3) Classification Search
BOOLEAN OPERATÖRÜ:
1.
2.
3.
AND (Plastic and bicycle, «plastic bicycle»)
OR (Car or automobile or vehicle)
NOT (Nail not finger)
TRUNCATION:
1. *
2. ?
3. #
light*
car?
car#
lightbox, lightening
car, care
care, cars
DATE FORMATS:
• yyyymmdd
• yyyy-mm-dd
• dd/mm/yyyy
• dd.mm.yyyy
DATE RANGES:
• 2005:2007
• 2005,2007
• "2005 2007"
Patent Numaraları:
• Ülke Kodu - TR 20120006112T
• Seri Numara - WO1995US15925
• Doküman Kodu – EP0287578 B1
Uygulama 3: Apple Inc. ‘ın 2008-2013 yılları arasında yayınlanan PCT başvurularını
bulunuz.
PATENT TERMİNOLOJİSİ
Pen
Battery
LED
Bicycle
Writing instrument
Electric power source
Photo transmitting device
Two wheeled
• http://patentscope.wipo.int/search/en/clir/clir.jsf
Kelime Oyunları
Eş anlamlar, harf farklılıkları, yazım yanlışları
- color/colour
- organise/ organize
- pipe/channel/tweet/pipeline
- container/vessel/holder
- spade/shovel/ agricultural implement
Uygulama 4: Manolya bitkisinin yağının cilt üzerindeki kırışıklık giderici etkisi
konusunda yapılan patent başvurularını araştırınız.
Programın Diğer Özellikleri:
In my patent list
Machine translation
Document download
Title, description, claims, drawings
İlginç Patent Örnekleri:
Teşekkürler...
Patent Ofisi Tel : (312) 227 03 22
Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi Tel : (312) 297 62 78
www.hacettepettm.com
Hacettepe Üniversitesi Teknokent 1. Ar-Ge Binası, No: 8 Beytepe/Ankara
Download

patent_on_arastırması_semıner_1 - Hacettepe Teknoloji Transfer