T.C.
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ)
ÇORUM MERKEZ KUNDUZHAN MAHALLESİ
TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Çorum Merkez Kunduzhan Mahallesi Toplu Konut
Uygulaması çerçevesinde, toplam 37 adet konut satışa sunulacaktır.
1) Kura yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutlar için başvurular, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm
şubeleri tarafından 25 Ağustos – 05 Eylül 2014 tarihleri arasında kabul edilecektir.
2) Söz konusu müracaatlar “Konut Alıcı Adayları” olmak üzere tek kategoride kabul edilecektir.
Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre
gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.
3) Detaylı satış fiyat ve koşulları T.C. Ziraat Bankası şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek
fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.
KONUT
FİYATI
(YTL)
KONUT TİPİ
EN DÜŞÜKEN
YÜKSEK
CS
119,76 m2
115.996
(4 Adet)
CKS TİPİ
144 m2
(3+1)
144.700
(1 Adet)
B1S
97,31 m2
93.165
144 m2
(3+1)
(32 Adet)
109.190
SATIŞ TARİHİNDE
ÖDENECEK PEŞİNAT
(TL)
VADE
(AY)
BAŞLANGIÇ
TAKSİDİ (TL.)
10%
11.600
96
1.087,46
15%
17.399
108
912,94
25%
28.999
120
724,98
10%
14.470
96
1.356,56
15%
21.705
108
1.138,84
25%
36.175
120
904,38
10%
9.317
96
873,42
15%
13.975
108
733,24
25%
23.291
120
582,28
10%
10.919
96
1.023,66
15%
16.379
108
859,36
25%
27.298
120
682,43
*Sözleşme bedeli üzerinden (%0,948) binde dokuz, kırk sekiz damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden binde beş
banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde beş BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr
4) Proje kapsamında satışa sunulmakta olan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde,
başvuruların tamamlanmasından sonra, başvuruda bulunanların, noter huzurunda “Konut Alma
Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” 12 Eylül 2014 tarihinde çekilecektir. Konut sayısından daha az
başvuru olduğu takdirde “Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin
belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri
yapılacaktır.
5) Kuranın çekileceği yer, İdarenin web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacaktır.
6) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları
üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, bu kişilerin
daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları şartları
aranacaktır. Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına,
yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma şartı
aranacaktır.
7) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, T.C. Ziraat Bankası’nın ilgili Şubelerine başvurarak, 2 Bin TL
(İkibinTürkLirası) tutarındaki başvuru bedelini 25 Ağustos – 05 Eylül 2014 tarihleri arasında
yatıracak ve “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni imzalayacaklardır.
8) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az
başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre konut seçimi yapan asil hak sahipleri, peşinat
bedelinden (%10, %15 veya %25) başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı 18 – 19 Eylül
2014 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Çorum Bahabey Şubesine yatırarak Gayrimenkul
Satış Sözleşmesini imzalayacaktır. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini
tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak sahipleri kura sıralamasına göre 24 – 25
Eylül 2014 tarihleri arasında sözleşme imzalayacaktır. Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat
miktarına göre 96, 108 veya 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve
aylık taksitler, sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında
olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak
artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi, Sözleşme imzalama tarihini takip eden Ekim 2014 ayı olup,
ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
9) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında
becayiş(konut değişikliği) yapabileceklerdir.
10) Konut sayısının az olması nedeniyle Şehit Aileleri, Maluller ile bunların Dul ve Yetimlerine
kontenjan ayrılmamış olup, bu vatandaşlarda Konut Alıcı Adayı olarak başvuru yapabilir. Kurada
konut çıkması halinde Faizsiz Konut Kredisinden veya kredi hakkından yararlanmaksızın bir
defaya mahsus olmak üzere %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli satış alternatifinden
yararlanacaktır.
11)
A-) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri)
ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi
Durumunda,
Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka
aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden
faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç
kalması durumunda 120 ay vade ile madde 9 da belirlenmiş olan artış esaslarına göre
ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda;
satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu
miktar kredi tutarını geçemez.
Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr
B-) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri)
ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu
Yapılması Durumunda,
Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğü’nden, “TOPLU KONUT FONU’NDAN MALÜL VE ŞEHİT AİLELERİNE
AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE BU KREDİYİ DAHA
ÖNCE KULLANMIŞ VE
EMEKLİ SANDIĞINDAN (DEVREDİLEN) AYLIK
ALANLARIN KONUT BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDECEKLERİ BELGE”yi veya “HAK
SAHİPLİĞİ BELGESİ”nin alınarak anılan belgelerin ekinde, konut başvurusu yapılan İl
sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair İl/ilçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı
vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre alınacak olan belgeyi veya
başvuru yapılan İl nüfusuna son 3 yıldır kayıtlı olduklarına ait belgeler (Nüfus kayıt örneği)
istenecektir Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir
defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
12) Kura sonucunda konut satın alma ve belirleme hakkı kazanamayanların başvuru bedelleri, başvuru
sahiplerine 17 Eylül 2014 tarihinden itibaren iade edilecektir.
13) Konutlar hemen teslim edilecek olup teslim aşamasında KDV Kanunu uyarınca konut
bedelinin %1’i oranında KDV’si ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
14) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve
sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
15) Başvuru işlemleri T.C. Ziraat Bankasının yetkili tüm şubeleri aracılığıyla yapılacaktır.
Sözleşme imzalama işlemleri T.C. Ziraat Bankası Çorum Bahabey Şubesinde yapılacaktır.
16) Gayrimenkul satış işlemleri, Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr
Download

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı