NES Değişim
Nes Değişim Hizmetleri Yazılımı
Nes Değişim Kullanım Kılavuzu
© 2014 TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Her hakkı saklıdır.
NES Degisim
İçindekiler
1
Duyuru ............................................................................................................................................. 2
2
Giriş.................................................................................................................................................. 3
2.1
3
E-posta / Cep Telefon Bilgisi Güncelleme........................................................................................ 4
3.1
4
Adım adım sertifika görüntüleme işlemi: ................................................................................ 6
Sertifika Değiştirme ......................................................................................................................... 7
5.1
6
Adım adım bilgi güncelleme işlemi: ......................................................................................... 5
Sertifika Görüntüleme ..................................................................................................................... 6
4.1
5
Adım adım giriş işlemi: ............................................................................................................ 3
Adım adım sertifika değiştirme işlemi: .................................................................................... 7
Aktivasyon ....................................................................................................................................... 8
6.1
Adım adım aktivasyon işlemi: .................................................................................................. 8
7
Sonuç ............................................................................................................................................... 9
8
Aktivasyon Kontrol Kodlu Giriş ...................................................................................................... 10
8.1
Adım adım aktivasyon kontrol kodlu giriş işlemi: .................................................................. 11
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 1
NES Degisim
1 Duyuru
TÜRKTRUST A.Ş. web sitesi ana sayfasında yer alan “Güncel” başlığı altında sol kısımda bulunan
“Mevzuat Nedeniyle Zorunlu Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Değişimi İşlemleri Hakkında Duyuru”
aracılığıyla ilgili duyuruya erişilebilir.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 2
NES Degisim
2 Giriş
İlgili duyuru metninde belirtilen https://www.turktrust.com.tr/NES_Degisim adresine erişilerek Giriş
ekranından NES Değişim kapsamında bulunan nitelikli elektronik sertifika ile sertifika sahibi sisteme
giriş yapar. Kapsam dışında kalan nitelikli elektronik sertifikalar ile sisteme giriş mümkün değildir.
Giriş ekranlarında daha önce sisteme giriş yaptıkları halde “XXXX isimli sertifika için OCSP cevabı:
Sertifika geçerli değil.” uyarısı ile karşılaşan sertifika sahipleri Aktivasyon Kontrol Kodlu Giriş
ekranlarından sisteme giriş yapabilirler.
2.1 Adım adım giriş işlemi:
1234-
Nes Değişim kapsamında olan nitelikli elektronik sertifika bilgisayara takılır.
https://www.turktrust.com.tr/NES_Degisim sayfasına gidilir.
Ekranda bulunan, rakamlardan oluşan güvenlik kodu ilgili kısma yazılır.
Ekranda bulunan anahtar tuşuna basılarak kapsam dâhilinde olan nitelikli elektronik sertifika
ile sisteme giriş işlemi gerçekleştirilir. Kapsam dışında kalan nitelikli elektronik sertifikalar ile
sisteme giriş mümkün değildir.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 3
NES Degisim
3 E-posta / Cep Telefon Bilgisi Güncelleme
Sisteme giriş işlemi gerçekleştirildikten sonra gelen ekranda bulunan sisteme kayıtlı cep telefonu ve
e-posta bilgileri kontrol edilir. İlgili e-posta ve cep telefon numaraları ilerleyen işlem adımlarında
kullanılacağından bilgilerin doğruluğu ve güncel olması önem arz etmektedir.
Eğer güncel e-posta ve cep telefonu bilgileri ekranda bulunanlardan farklı ise güncellenecek alan
üzerine tıklanarak ilgili alan değiştirilebilir hale getirilir ve güncel bilgi girilerek yan tarafta bulunan
onay kutucuğu aracılığıyla güncellenebilir.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 4
NES Degisim
3.1 Adım adım bilgi güncelleme işlemi:
1- Nes Değişim kapsamında olan nitelikli elektronik sertifika ile sisteme giriş yapılır.
2- Güncellenecek bilgi alanı üzerine tıklanır.
3- İlgili alan bilgisi düzeltilir.
4- Yan tarafta bulunan
tuşuna basılarak güncelleme onaylanır ya da
basılarak güncelleme iptal edilir.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
tuşuna
Sayfa 5
NES Degisim
4 Sertifika Görüntüleme
Sertifika üretim bilgilendirmesini e-posta ve sms aracılığıyla alan sertifika sahipleri, giriş işlemini
yaptıktan sonra gelen ekranda yeşil renk ile belirginleştirilmiş “Yeni sertifikanızı buradan
görüntüleyebilirsiniz” yazısı içindeki “buradan” kelimesinin üzerine tıklayarak sertifika detaylarını
görüntüleyebilirler.
4.1 Adım adım sertifika görüntüleme işlemi:
1- Nes Değişim kapsamında olan nitelikli elektronik sertifika ile sisteme giriş yapılır.
2- “Yeni sertifikanızı buradan görüntüleyebilirsiniz” yazısı içindeki buradan kelimesi üzerine
tıklanır.
3- Ekranda beliren pencereden “Görüntüle” tuşu tıklanarak sertifika detaylarına erişilir.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 6
NES Degisim
5 Sertifika Değiştirme
Sertifika üretim bilgilendirmesi e-posta ve sms aracılığıyla gerçekleştirilen sertifika sahipleri sisteme
giriş yaptıktan sonra yeni sertifikaları ile eski sertifikalarını değiştirme işlemini ekranda bulunan
anahtar tuşuna basarak başlatabilirler. Sertifika değiştirme işlemi sırasında sertifika sahibi sertifika
değiştirme yazısını imzalar. İşlem adımı gerçekleştirildiğinde sertifika sahiplerinin sistem üzerinde
kayıtlı olan cep telefonu numaralarına Aktivasyon işleminde kullanılmak üzere “aktivasyon onay
kodu” iletilir. Bu adım gerçekleştirildikten sonra sertifika sahipleri aktivasyon ekranına
yönlendirileceklerinden dolayı sertifika sahiplerinin sistemde kayıtlı olan cep telefonlarını yanlarında
ve erişilebilir durumda bulundurmaları önemlidir.
5.1 Adım adım sertifika değiştirme işlemi:
1234-
Sertifika sahibi sistemde kayıtlı olan cep telefonunun erişilebilir olduğundan emin olur.
Nes Değişim kapsamında olan nitelikli elektronik sertifika ile sisteme giriş yapılır.
Ekranda bulunan anahtar tuşuna basılır.
Giriş işlemlerinde gerçekleştirilen imzalama işleminin bir benzeri şeklinde sertifika sahibi
değişim işlemi için yönlendirilir.
Önemli Not: İşbu işlem hassas olmasından dolayı, işlem gerçekleştirilirken kullanılan ağ bağlantısına
müdahale, elektronik sertifikanın bilgisayardan çıkarılması ya da tarayıcı programın kapatılması gibi
işlemler kesinlikle yapılmamalıdır.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 7
NES Degisim
6 Aktivasyon
Sertifika değiştirme adımını tamamlayan sertifika sahipleri aktivasyon ekranına yönlendirilirler.
Sertifika sahipleri sistemde kayıtlı olan cep telefon numarasına SMS ile iletilen aktivasyon onay
kodunu ekranda ilgili kısma girerek “Devam” tuşuna basar ve yüklenmiş sertifikanın aktivasyonunu
gerçekleştirir. İşlem başarı ile tamamlandığında sertifika sahipleri sonuç ekranına
yönlendirileceklerdir.
6.1 Adım adım aktivasyon işlemi:
1- Sertifika sahibi sistemde kayıtlı olan cep telefonuna gelen aktivasyon onay kodunun
erişilebilir olduğundan emin olur.
2- Sertifika değiştirme işleminin devamı olarak yönlendirildikleri ekranda ilgili alana cep
telefonuna bildirilen aktivasyon onay kodunu girer.
3- “Devam” tuşuna basar.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 8
NES Degisim
7 Sonuç
Sertifika değiştirme ve Aktivasyon işlemleri başarı ile gerçekleştirildiğinde sertifika sahibi sonuç
ekranına yönlendirilir. Bu ekranda “Yeni nitelikli elektronik sertifikanız (NES) aktive edilmiştir.”
yazısını görür. Sertifika sahibi sağ üstte bulunan “Güvenli Çıkış” bağlantısına basarak sistemden
çıkışını gerçekleştirir.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 9
NES Degisim
8 Aktivasyon Kontrol Kodlu Giriş
Giriş ekranlarında daha önce sisteme giriş yaptıkları halde “XXXX isimli sertifika için OCSP cevabı:
Sertifika geçerli değil.” uyarısı ile karşılaşan sertifika sahipleri Aktivasyon Kontrol Kodlu Giriş
ekranlarından sisteme giriş yapabilirler.
Sertifika sahibi, sistemde güncel olan mail adresine bildirilen “aktivasyon kontrol kodu” ile bu
ekrandan sisteme giriş yaparak, sertifika aktivasyon işlemi gerçekleştirilebilir.
Sertifika sahibinin sertifika değişim işlemi gerçekleştirirken bir şekilde işleminin yarım kalması sonucu
aktivasyonunu gerçekleştirememesi halinde kendisine mail yolu ile iletilen aktivasyon kontrol kodu ve
aynı mailde bulunan bağlantı adresi aracılığıyla aktivasyonunu yapmak üzere sisteme girişi sağlanır.
Sistem otomatik olarak 15 dakika aralıklarla bu durumla karşılaşan sertifika sahiplerini tarar ve daha
önce gönderilmemiş ise aktivasyon kontrol kodu içeren maili sertifika sahiplerine iletir.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 10
NES Degisim
8.1 Adım adım aktivasyon kontrol kodlu giriş işlemi:
1- Sertifika sahibi sistemde kayıtlı mail adresine gelen aktivasyon kontrol kodunun ve daha önce
cep telefonuna SMS ile iletilen aktivasyon kodunun erişilebilir olduğundan emin olur.
2- Sertifika sahibi sistemde kayıtlı mail adresine gelen aktivasyon kontrol kodu maili içinde yer
alan bağlantı sayfasına gider.
3- Sayfada ilgili alana (üste bulunan metin kutusuna) aktivasyon kontrol kodunu girer.
4- Sayfada ilgili alana (altta bulunan metin kutusuna) resimde görülen güvenlik kodunu girer.
5- Sayfada bulunan anahtar resmine tıklayarak giriş işlemini başlatır.
6- Diğer adımlar için aktivasyon başlığına bakınız.
NES_Degisim Kullanım Kılavuzu
Sayfa 11
Download

NES Değişim