1/12
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ
(İPKB)
İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ
(ISMEP)
Kredi No: 24383
KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME
PAKETİ
AF-WB5-GUCL-ONAR-02
ZEYİLNAME NO.2
Bu zeyilname; İdare tarafından ilave bilgilerin temin edilmesi için veya koşullarda oluşan değişikliklerin bir
sonucu olarak ya da müstakbel teklif sahipleri tarafından yazılı olarak sorulan sorulara yanıt teşkil etmek
üzere; İhale Dokümanlarındaki bazı hükümlerin yerine geçmek veya değiştirmek amacıyla
yayınlanmaktadır.
Bu zeyilname ile İhale Dokümanları aşağıdaki gösterildiği şekilde değiştirilmektedir:
Zeyil
name
No.
2
2
2
İhale Dok.
Sayfa No.
İhale
Dokümanı
İlgili Madde
ve/veya
doküman
CİLT-1
CİLT-2
CİLT-3
CİLT-4
PROJELER
PROJELER
PROJELER
İhale
Dokümanın
daki
Değişik Hali
İlk Hali
(Madde)
İSTANBUL İSTANBUL
İL ÖZEL
VALİLİĞİ
İDARESİ İSTANBUL
İSTANBUL
PROJE
PROJE
KOORDİN
KOORDİN
ASYON
ASYON
BİRİMİ
BİRİMİ
Açıklama
İlgili dökümanlarda geçen”
İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ
İSTANBUL PROJE
KOORDİNASYON BİRİMİ”
ibaresi “İSTANBUL VALİLİĞİ
İSTANBUL PROJE
KOORDİNASYON BİRİMİ”
olarak değişmiştir.
İhale paketi kapsamında bulunan
emniyet binalarında dış cephe
yalıtımı olarak yalıtım sıvası
kullanılmıştır. Bir kısım mimari
Y.M.(Y.19.0 Y.27.562/01 paftalarda sehven yazılı olan
55/003)
4(3cm)
“Y.M.(19.055/003)” XPS ile
mantolama ibaresi
“Y.27.562/014(3cm)” yalıtım
sıvası olarak değişmiştir.
Mevcut zeminde kırım, söküm
yapılıp üzerine yeni seramik vb.
kaplama yapılması durumunda
kaplamanın altına yeni tesviye
betonu yapılacaktır.
2/12
“Mevcut duvarların bozuk ve
kabaran yerlerinde boya
katmanları zımparalanarak
pürüzlendirilerek perlitli sıva
alçısı ile saten alçı karışımı harçla
düzeltilme yapılarak sıva
yapımına hazır hale
getirilecektir.” İbaresi projelerde
belirtilen “ALÇI PERDAH”
uygulamasını tariflemektedir.
CİLT-3
2
BÖLÜM VIII
Madde 9.6.3
2
PROJELER
EK-3
İhale paketi kapasamında yer
alan emniyet binalarında
kullanılan özel pozlar EK-3’de
verilmştir.
GÜÇLENDİRME VE ONARIM
İNŞAATI POZ NUMARALARI
aşağıda listelenen binalar için
revize edilmiş olup, EK-4’deki
tabloda yer alan pozlar
kullanılacaktır.
CİLT-4
PROJELER
2
YAPI SIRA NO: 1 Çatalca İlçe
Emniyet Müdürlüğü
EK-4
YAPI SIRA NO: 3 Kadıköy
Göztepe Polis Merkezi
YAPI SIRA NO: 4 Tuzla İlçe
Emniyet Müdürlüğü
YAPI SIRA NO: 5 Zeytinburnu
İlçe Emniyet Müdürlüğü
2
2
Fatih
Hükümet
Konağı
Fatih
Hükümet
Konağı
AF-WB5GUCL-ONAR02
Fatih Hükümet
Konağı Mimari
Uygulama
Projesi
AF-WB5GUCL-ONAR
02
Fatih
Hükümet
Konağı Mimari
Uygulama
Projesi
EK-1
EK-2
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki Fatih Hükümet
Konağı mimari uygulama
projelerinde kullanılan bazı poz
numaraları 2014 ÇSB birim
fiyatlarına göre revize edilmiştir.
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki mimari uygulama
projelerinde kullanılan bazı poz
numaralarının 2014 ÇSB birim
fiyatlarında karşılığı
bulunamadığı için özel poz
verilmiştir. Bu özel pozların
açıklamaları ektedir
3/12
2
2
2
2
2
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
AF-WB5GUCL-ONAR
02
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Mekanik
Uygulama
Projesi
AF-WB5GUCL-ONAR
02
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Mekanik
Uygulama
Projesi
AF-WB5GUCL-ONAR
02
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Mekanik
Uygulama
Projesi
AF-WB5GUCL-ONAR
02
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Mekanik
Uygulama
Projesi
AF-WB5GUCL-ONAR
02
Zeytinburnu
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
Mekanik
Uygulama
Projesi
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki Zeytinburnu İlçe
Emniyet Müdürlüğü mekanik
uygulama projelerindeki
“Özellikle değişmeyecektir,
olduğu gibi korunacaktır”
yazılmayan tüm borulama
imalatları yenilenecektir.
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki Zeytinburnu İlçe
Emniyet Müdürlüğü mekanik
uygulama projelerinde bina
geometrisi nedeniyle 1.bodrum
katta mahal ortasına taşınan
kolonlar 2. Bodrum katta duvar
kenarından çıkartılacaktır.
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki Zeytinburnu İlçe
Emniyet Müdürlüğü mekanik
uygulama projelerinde
kollektörler üzerindeki pompalar
arasında kompansatörler
kullanılacaktır.
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki Zeytinburnu İlçe
Emniyet Müdürlüğü mekanik
uygulama projelerinde 270-E4800-MTT-023_00 nolu paftada
verilen yangın dolabı detayı
yenilenecek tüm yangın dolapları
için geçerlidir.
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki Zeytinburnu İlçe
270-E48-00- 270-E48-00- Emniyet Müdürlüğü mekanik
uygulama projelerinde 270-E48MTTMTT000_01
00-MTT-000_01.dwg
000_00
dosyasındaki paftalar dikkate
alınacaktır.
4/12
2
AF-WB5GUCL-ONAR
Zeytinburnu
02
İlçe Emniyet
Zeytinburnu
Müdürlüğü
İlçe Emniyet
Müdürlüğü
2
AF-WB5GUCL-ONAR
02
Fatih
Hükümet
Konağı
Mekanik
Uygulama
Projesi
Fatih
Hükümet
Konağı
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki Zeytinburnu İlçe
Emniyet Müdürlüğü mekanik
uygulama projelerinde
yenilenecek tüm ıslak hacim
mahallerindeki aksesuar ve
detaylar yenilenecektir.
Fatih
Hükümet
BinasıMekanik
Uygulama
Planları.dwg
Fatih
Hükümet
BinasıMekanik
Uygulama
PlanlarıR1.dwg
AF-WB5-GUCL-ONAR -02
kapsamındaki Fatih Hükümet
Konağı mekanik uygulama
projelerinde FATIH
HUKUMET BİNASIMEKANİK UYGULAMA
PLANLARI - R1.dwg
dosyasındaki paftalar dikkate
alınacaktır.
EK-1
PROJEDEKİ POZ
26.008/046A
18.460/2
25.048/1A
26.008/046C
25.043/1A
25.015/1
22.009/3C
25.016/1
25.003/1
27.560/8
YERİNE KULLANILACAK POZ
Y.26.008/305A
ÖZEL 20
Y.25.003/22
Y.26.008/303B
Y.25.003/05
Y.25.002/02
Y.22.009/03
Y.25.002/02
Y.25.001/02
ÖZEL 21
EK-2
ÖZEL 20
Tanım: Ø 200 mm çapında spiral sarımlı pvc esaslı borularının temini ve yerine döşenmesi (drenaj,
yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4
Tarif: Ø200 mm dış çapındaki spiral sarımlı delikli ve deliksiz borularının temin edilmesi, proje
ve şartnamesine uygun olarak mevcut hendek tabanına döşenmesi için uygun boyda ve boru
eksenine dik olarak kesilmesi boru cidarındaki çapakların temizlenmesi hendeğe indirilmesi, proje
ve şartname gereğince yerine yerleştirilmesi, boru başları ve manşonlarının temizlenmesi, borunun
bir ucuna monte edilmiş manşonu, diğer borunun içine sokarak ve sıvı kıvamda PVC yapıştırıcısı
uygulayarak, boşluk olmayacak, sızdırmaz biçimde yapıştırmak suretiyle bağlanması, gerektiğinde
boru hattının baca ve bacalara bağlanması, döşendikten sonra yağmur suyu ve kanalizasyon
5/12
borularında sızdırmazlık deneyinin yapılması, Hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey
taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil
ÖZEL 21:
Tanım: Dış ve iç yüzeyler (çıplak beton ve ince sıva vb) üzerine çimento,mermer tozu ve kimyasal
katkılı hazır sıva malzemesi ile her renk, elastik, dekoratif kaplama yapılması
Tarif: İç ve dış yüzeylerin iyice temizlenmesi ve ıslatılması, her renk, elastik, dekoratif, yanmaz,
su emmez, hazır dış ve iç cephe kaplaması malzemesinin (çimento-mermer tozu ve kimyasal
katkılı kuru karışım) su ile karıştırılarak sıva harcının hazırlanması, hazırlanan harçla m2 ye 3,5 kg
gidecek şekilde özel püskürtme tabancası ile atılmak veya rulo ile sürülmek suretiyle kaplama
yapılması. Hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel
giderler dahil
EK-3
ÖZEL POZLAR
ÖZELİNŞ-1
ÖZELİNŞ-2
ÖZELİNŞ-3
ÖZELİNŞ-4
ÖZELİNŞ-5
ÖZELİNŞ-6
ÖZELİNŞ-7
M24 GALVANİZLİ DİŞLİ ROT İLE EPOKSİLİ DELGEÇ ANKRAJ YAPILMASI
M20 GALVANİZLİ DİŞLİ ROT İLE EPOKSİ ANKRAJ YAPILMASI
M22 GALVANİZLİ DİŞLİ ROT İLE EPOKSİ ANKRAJ YAPILMASI
200kN 70mm DEPLASMAN KAPASİTELİ SÜRTÜNME TİPİ SÖNÜMLEYİCİ
300kN 70mm DEPLASMAN KAPASİTELİ SÜRTÜNME TİPİ SÖNÜMLEYİCİ
M24 GALVANİZLİ DİŞLİ ROT İLE EPOKSİLİ DELGEÇ ANKRAJ YAPILMASI (15cm)
400kN 70mm DEPLASMAN KAPASİTELİ SÜRTÜNME TİPİ SÖNÜMLEYİCİ
21.017/1Ö PLYWOOD İLE YAPILAN DÜX YÜZEYLİ ÇIPLAK BETON VE BETONARME KALIBI
23.014/Ö
D8-D12 NERVÜRLÜ DEMİR İMALATI
23.015/Ö
D14-D32 NERVÜRLÜ DEMİR İMALATI
YFZ/1
BETONARME YÜZEYLERİN ÖRSELENMESİ
YFZ07
EL İLE KUM ÇAKIL DOLGU YAPILMASI
YFZ08
YFZ/1625
YFZ/2030
YFZ/2660
ESKİ BOYALI YÜZEYLERİN ÖRSELENMESİ
D16/25 NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ FİLİZ EKİMİ
D20/30 NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ FİLİZ EKİMİ
D26/60 NERVÜRLÜ DEMİRLE EPOKSİ FİLİZ EKİMİ
ÖZEL-1
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KARGIR YAPININ YIKILMASI
ÖZEL-2
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI
ÖZEL-3
AHŞAP KALIP İSKELESİ (TAKVİYE PROJELERİ İÇİN)
ÖZEL-4
HER TÜRLÜ İÇ SIVA SÖKÜLMESİ
ÖZEL-5
AHŞAP VE PVC VB. SÜPÜRGELİK SÖKÜLMESİ
HER TÜRLÜ AHŞAPTAN YAPILMIŞ KAPI KASALARI, KAPI KANATLARI, PENCERELERİN VE
CAMEKANLARIN SÖKÜLMESİ
ÖZEL-6
6/12
ÖZEL-7
MERMER, TRAVERTEN VE ANDEZİT PLAKTAN DENİZLİK, PARAPET VE HARPUŞTA SÖKÜLMESİ
ÖZEL-8
ÖZEL-9
SERAMİK,FAYANS VB. KAPLAMALARIN SÖKÜLMESİ
ALÜMİNYUM VE PVC'DEN YAPILMIŞ HER TÜRLÜ KAPI VE PENCERE DOĞRAMALARININ
SÖKÜLMESİ
ÖZEL-10
AHŞAP PARKE VE AHŞAP DÖŞEME KAPLAMASI SÖKÜLMESİ
ÖZEL-11
4 mm KALINLIĞINDA BUZLU (SAPLE,MAT) CAM TAKILMASI
ÖZEL-12
MAKİNE İLE ÇİMENTO HARÇLI KARGIR YAPININ YIKILMASI
ÖZEL-13
ÖZEL-14
MAKİNE İLE DEMİRLİ DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI
2mm KALINLIKTA CAMTÜLÜ TAŞIYICILI POLİMER BİTÜMLÜ ÖRTÜ İLE BUHAR KESİCİ KATMAN
YAPILMASI
ÖZEL-15
HER TÜRLÜ KİREMİT ÖRTÜLÜ ÇATILARDA KİREMİT AKTARILMASI
ÖZEL-16
YAĞMUR OLUĞU SÖKÜLMESİ
ÖZEL-17
HER TÜRLÜ DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ
ÖZEL-18
HER TÜRLÜ YAĞMUR BORUSU SÖKÜLMESİ
ÖZEL-19
0-12.50 m İŞ İSKELESİ KURULMASI
ÖZEL-21
ÖZEL-22
PASLANMAZ ÇELİK İMALAT YAPILMASI
ÇİNKO VE SAC SIVA ETEĞİ, BACA KENARI, ÇATI MUAYENE PENCERELERİ VE ÇATI FENERİ
DİPLERİ SÖKÜLMESİ
ÖZEL-23
ÇİNKO VE SAC LEVHADAN EĞİMLİ ÇATI DERESİ SÖKÜLMESİ
ÖZEL-24
PVC VB. DÖŞEME KAPLAMASININ SÖKÜLMESİ
ÖZEL‐İNŞ‐1 TARİFİ: Delik açılması içerisinin komprasör ile Temizlenmesi epoksinin delik ile dişli rot arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde doldurularak dişli rotun yerine konması imalatının M24 lük 8.8 kalite galvaniz kaplı dişli rot, epoksi malzemesi ve hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil ÖZEL‐İNŞ‐2 TARİFİ: Delik açılması içerisinin komprasör ile Temizlenmesi epoksinin delik ile dişli rot arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde doldurularak dişli rotun yerine konması imalatının M20 lik 8.8 kalite galvaniz kaplı dişli rot, epoksi malzemesi ve hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil ÖZEL‐İNŞ‐3 TARİFİ: Delik açılması içerisinin komprasör ile Temizlenmesi epoksinin delik ile dişli rot arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde doldurularak dişli rotun yerine konması imalatının M22 lik 8.8 kalite galvaniz kaplı dişli rot, epoksi malzemesi ve hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil ÖZEL‐İNŞ‐4 TARİFİ: 200 kN yük ve +‐ 70 mm deplasman kapasiteli sürtünme türü sönümleyici temini, yurtdışından nakliyesi, gümrükleme işlemlerinin yapılması, şantiyede her türlü yatay ve düşey taşıma, yerine montajı dahil gerekli her türlü malzeme işçilik müt karı ve genel giderler dahil,1 ad sönümleyici ve montajı bedelidir ÖZEL‐İNŞ‐5 TARİFİ: 300 kN yük ve +‐ 70 mm deplasman kapasiteli sürtünme türü sönümleyici temini, yurtdışından nakliyesi, gümrükleme işlemlerinin yapılması, şantiyede her türlü yatay ve düşey taşıma, yerine montajı dahil gerekli her türlü malzeme işçilik müt karı ve genel giderler dahil,1 ad sönümleyici ve montajı bedelidir. 7/12
ÖZEL‐İNŞ‐6 TARİFİ: Delik açılması içerisinin komprasör ile Temizlenmesi epoksinin delik ile dişli rot arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde doldurularak dişli rotun yerine konması imalatının M24 lük 8.8 kalite galvaniz kaplı dişli rot, epoksi malzemesi ve hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil ÖZEL‐İNŞ‐7 TARİFİ: 400 kN yük ve +‐ 70 mm deplasman kapasiteli sürtünme türü sönümleyici temini, yurtdışından nakliyesi, gümrükleme işlemlerinin yapılması, şantiyede her türlü yatay ve düşey taşıma, yerine montajı dahil gerekli her türlü malzeme işçilik müt karı ve genel giderler dahil,1 ad sönümleyici ve montajı bedelidir 21.017/1Ö
TARİFİ: Düzgün yüzeyli film kaplı plywood kalıp malzemesi ve destek ahşap kirişleri kullanılarak kalıp yapılması, çivi, tel, köpük vb. ,hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil
23.014/Ö
TARİFİ: Nervürlü beton çelik çubukları projesine göre kesilmesi, şekillenmesi ve yerine montajı, zayiat, tel, vb. ,hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil 23.015/Ö
TARİFİ: Nervürlü beton çelik çubukları projesine göre kesilmesi, şekillenmesi ve yerine montajı, zayiat, tel, vb. ,hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil YFZ/1
TARİFİ: Takviye yapılacak beton yüzeylerin örselenmesi için her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil YFZ07
TARİFİ: Elenmesi gerekmeyen kum çakıl karışımı sıkıştırılabilir malzemenin dolgu ve el ile sıkıştırma, sulama vb. ,hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil YFZ08
TARİFİ: Eski boyalı yüzeylerin örselenmesi için her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahil YFZ/16‐25
TARİFİ: 25cm derinliğinde delik açılması içerisinin komprasör ile Temizlenmesi epoksinin delik ile demir arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde yerine konması Demirin projesinde belirtildiği şekilde yapılan epoksi imalatının ø16 lık nervürlü demir,hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil YFZ20/30
TARİFİ: 30cm derinliğinde delik açılması içerisinin komprasör ile Temizlenmesi epoksinin delik ile demir arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde yerine konması Demirin projesinde 8/12
belirtildiği şekilde yapılan epoksi imalatının ø20 lik nervürlü demir,hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil YFZ26/60
TARİFİ: 60cm derinliğinde delik açılması içerisinin komprasör ile Temizlenmesi epoksinin delik ile demir arasındaki boşluğu tamamen kapatacak şekilde yerine konması Demirin projesinde belirtildiği şekilde yapılan epoksi imalatının ø26 lık nervürlü demir,hertürlü malzeme işçilik nakliye yatay ve düşey taşıma Müteahhitlik karı ve genel giderler dahil ÖZEL‐ 1 TARİFİ: Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan El ile yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının ÖZEL‐ 2 TARİFİ: Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın el ile yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılmasının ÖZEL‐ 3 TARİFİ: Yapım Koşulları 21.054'teki gibi olup sadece takviye projelerinde uygulanmak üzere ahşap kalıp iskelesinin her türlü malzeme, işiçilik,nakliye, yatay ve düşey taşıma, müteahhitlik karı ve genel giderler dahi ÖZEL‐ 4 TARİFİ: Her türlü iç sıvanın sökülmesi, molozların bir yere toplanması, atılması inşaat yerindeki yükleme, ya‐tay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü iç sıva sökülmesinin ÖZEL‐ 5 TARİFİ: Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, Ahşap ve PVC vb. süpürgelik sökülmesinin 1Mt fiyatı ÖZEL‐ 6 TARİFİ: İdarece sökülmesine karar verilen her türlü ahşaptan yapılmış, kapı kasaları, kapı kanatları, pencerelerin ve camekânların itinalı bir şekilde sökülüp, idarece gösterilen yere istiflenmesi ve idareye teslim edilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ÖZEL‐ 7 TARİFİ: Mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, mermer, traverten ve andezit plaktan denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesinin 1 m² fiyatı 9/12
ÖZEL‐ 8 TARİFİ: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, seramik, fayans vb. kaplama sökülmesinin ÖZEL‐ 9 TARİFİ: PVC ve alüminyum pencere doğramasını yeniden kullanılabilecek şekilde itinalı olarak sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, alüminyum ve PVC den yapılan her türlü kapı ve pencere doğraması sökülmesinin ÖZEL‐ 10 TARİFİ: Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesinin ÖZEL‐ 11 TARİFİ: 4 mm kalınlığında düz kumlanmış camın takılacağı yere göre kesilmesi, cam yuvasına ince bir altlık macunu çekilmesi ve camın yerleştirilmesi, ahşap çıtaların yerleştirilmesi, ahşap çıtaların yerlerine cam çivisi ile tuttu‐rulması, cam, macun, çivi ve zayiatları, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ÖZEL‐ 12
TARİFİ: Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının ÖZEL‐ 13 TARİFİ: Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz inşaatın her türlü makina kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz inşaatın yıkılmasının ÖZEL‐ 14 TARİFİ: Onaylanmış detay projesine uygun, ahşap mala perdahlı olarak hazırlanmış beton yüzeyin iyice temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m2 ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde TS 113'e uygun soğuk uygulamalı asfalt emülsiyonunun sürülmesi astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden TS 11758‐1'e uygun polimer bitümlü cam tülü taşıyıcılı örtünün ek yerlerinin en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması için inşaat yerindeki yatay düşey taşıma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit karı ve genel giderler dahil ÖZEL‐ 15 TARİFİ: Mevcut her türlü kiremidin (mahya dahil) çatı yüzeyinden sökülmesi, kırk ve çatlak olanların ayrılması, sağlamların temizlenerek çatı yüzeyinde belli yerlerde istiflenmesi, ait olduğu birim fiyat tariflerindeki belirtilen şartlarda tekrar yerlerine tesbiti kırık ve çatlak olanların yenileri ile değiştirilmesi için her türlü montaj malzemesi ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 10/12
ÖZEL‐ 16 TARİFİ: Yağmur oluklarının sökülmesi için her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ÖZEL‐ 17 TARİFİ: Demir kapı, pencere, camekan, korkuluk, parmaklık, sac kapı kasası vb. imalatların sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil ÖZEL‐ 18 TARİFİ: Yağmur borularının sökülmesi için; her türlü işçilik, alet ve edevat giderleri, sökülen malzemenin istifi, iş yerindeki yükleme yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil ÖZEL‐ 19 TARİFİ: Yapılarda dış kaplama, derz, dış sıva ve benzeri işleri için yapılan sabit ya da gezgin, ayaklı iskeleler, ya da asma iş iskelesi gibi geçici tesisler ve servis için, ya da tavan inşaatı, sıvası ve benzeri işlerde kullanılmak üzere iş iskelesinin yapılması, sökülmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dahil ÖZEL‐ 21 TARİFİ: 53 mm eninde, 14 mm yüksekliğinde, 1 mm kalınlığında, 0,345 kg/m ağırlığındaki iki yollu alüminyum kornişin projesindeki ebatlarda kesilerek, dübel ve vida ile tavana tespit edilmesi için; işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik yerinde yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderleri, müteahhit ve genel giderler dahil ÖZEL‐ 22 TARİFİ: Çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri vb. sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çinko ve sacdan her türlü sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı feneri dipleri ÖZEL‐ 23 TARİFİ: Çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çinko ve sac levhadan eğimli çatı deresi sökülmesinin ÖZEL‐ 24 TARİFİ: PVC vb. döşeme kaplaması sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 11/12
EK-4
PROJEDEKİ POZ
22.009/3N
25.003/1
25.004/1
25.015/1
25.020/1Ö
25.034/2
25.043/1A
25.048/3
25.060/1
26.006/103A
26.008/045A
YERİNE KULLANILACAK POZ
Y.22.009/04
Y.25.001/02
Y.25.001/02
Y.25.002/02
Y.25.003/29
Y.25.004/05
Y.25.003/05
Y.25.003/22
Y.25.001/04
Y.26.006/405
Y.26.008/305A
01 02 ihale Dök. Sayfa No. No. SORU VE CEVAPLAR
İhale Dokümanı İlgili Madde ve/veya doküman Teklif Sahibi Tarafından Yöneltilen Soru veya Açıklama Talebi İdare’nin Yanıtı Değişiklik Gerektiriyor
EVET ya da HAYIR Sürtünme tipi (Sürtünme
yüzeyleri içerir.)
Kaç tip sismik
sönümleyici (damper) Viskoz tipi (Akışkan içerir)
Metal tipi ( Metalin akması
vardır? prensibini kullanır.) HAYIR Zeytinburnu İlçe
Emniyet Müdürlüğü
binasının
güçlendirmesinde
neden sönümleyici
(damper)
kullanılmıştır? HAYIR Binanın deprem esnasında
deplasman yapmasını
sınırlandırmak için
sönümleyiciler (damper)
kullanılmaktadır. 12/12
03 04 05 Sönümleyiciler (damper)
üreticilerine göre farklı
özelliklerde olabilir. Bu nedenle
Zeytinburnu İlçe
seçilecek sönümleyici tipine
Emniyet
göre projeler yeniden
Müdürlüğü’nde
oluşturulacaktır. Bu tarz hassas
kullanılacak olan
ürünlerin montajından önce
sönümleyici (damper)
mutlaka yerinde ölçümler
projeleri uygulama
yapılacak ve alınan bu ölçülere
projeleri midir? uygun olarak üretilen
sönümleyiciler (damper) yerinde
monte edilecektir.
Türkiye’deki teknik
üniveristelerdeki
Sönümleyici testleri
nerelerde yapılabilir? laboratuvarlarda statik itme
çekme testi yapılabilmektedir. İhale kapsamında
alımı yapılacak olan
Cilt III Teknik Şartnameler
Zırhlı nöbetçi
Bölüm VII Genel Teknik
kulübelerinin
Şartnamenin 2.5.4 Güvenlik
özellikleri
Kabini Temini ve Yerleştirilmesi
şartnamenin hangi
kısmında anlatılmaktadır. (3) üç
bölümünde
adet alınacaktır.
anlatılmaktadır? Kaç
adet alınacaktır.
HAYIR HAYIR HAYIR 
Download

Zeyilname 2