Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0617-T
Adresi : Özgürlük Mh. Mertoç Sitesi E Blok
No:100/131
33000
MERSİN / TÜRKİYE
Tel
: 0324 235 99 10
Faks
: 0324 235 99 20
E-Posta :
Website :
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tahıl ve Tahıl Ürünleri
Nem (rutubet) Tayini
TS EN ISO 712
Öğütülmüş Kakao
Nem (rutubet) Tayini
TS 3076-1
Baharat, Gevrek Çerez,
Şekillendirilmiş Cipsler,
Patates Cipsi ve Mısır
Cipsi, Kabak Çekirdeği
Nem (rutubet) Tayini (Toluen Distilasyon Metodu)
TS 2134,
TS 2110,
TS 11999,
TS 11998,
TS 3628,
TS 5086.
Çiğ Çekirdek Kahve
Nem (rutubet) Tayini
TS 2314
Yağlı Tohumlar (Ayçiçeği
Çekirdeği, Susam, Kendir
vb.)
Nem (rutubet) Tayini
TS 1632 EN ISO 665,
TS 12714,
TS 311,
TS 314.
Nişasta, Toz Puding,
Hazır Kuru Çorbalık
Nem (rutubet) Tayini
TS 1252 EN ISO 1666,
TS 7998,
TS 3190.
Hayvansal ve Bitkisel
Yağlar
Rutubet ve Uçucu Madde Tayini
TS 1607 EN ISO 662
İşlenmiş İç Fındıkta,
Yerfıstığında (Kabuklu ve
Kabuksuz), Fındık
Krokanında, Yağlı
Tohumlar ve Fındık
Ezmesinde
Nem ve Uçucu Madde Tayini
TS ISO 771,
TS 310,
TS 1917,
TS 8371,
TS 10939.
Fındık Ezmesi, Yaz
Helvası, Zeytin Ezmesi,
Baharatlar
Ham Kül Tayini
TS 8371, TS 10913,
TS 2131 ISO 928,
TS 7630.
Yem ve Yem
Hammaddeleri
Ham Kül Tayini
TS ISO 5984
Öğütülmüş Kakao
Toplam Kül Tayini
TS 3076-1
Çay
Suda Çözünen Külde Alkalilik Tayini
TS 1567
Gıdalar
Kükürtdioksit Tayini
AOAC Official Method 962.16,
AOAC Official Method 990.28
Şeker Kompozisyonu ve Sakkaroz Tayini
AOAC Official Method 977.20
Benzoik Asit - Sorbik Asit ve Bunların Tuzları
(Na-Benzoat, K-Sorbat) Tayini
NMKL 124
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0617-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yaş Sebze ve Meyveler
Nitrat Tayini
NMKL 165
Gazlı Alkolsüz
İçececekler, Alkolsüz
İçecekler, Kakao ve
Ürünleri, Çay, Kahve,
Sodalı Ürünler
Kafein Tayini
AOAC 980.14,
J.AOAC Vol 76 No:2,
TS ISO 10727,
TS ISO 10095.
Kırmızı Mercimek
Gamma- Glutamyl-Beta-Cyanoalanine Aranması
İşletme İçi Metot
KKL.MT26-P504
(D. Enneking, Ph.D. TLC, WA6907)
Distile Alkollü İçecekler
Distile Alkollü İçkilerde Alkol (Etanol) Miktar Tayini
AOAC Official Method 984.14
Distile Alkollü İçecekler
Distile Alkollü İçkilerde Yüksek Alkol Uçucu Madde ve
Metanol Miktar Tayini
AOAC Official Method 968.09,
AOAC Official Method 972.11
Katı ve Sıvı Yağlar ve
Deniz Mahsulleri
Benzo(a) Pyrene Analizi
Journal of Seperation Science
2002,25, 96-100, AOAC Official
Method 2007.01
Yaş Meyve ve Sebzeler
Nitrit-Nitrat Analizi
İşletme İçi Metot
KKL.MT167-P504
(NMKL No:165, 2000 Nitrite and/or
nitrate in foodstuffs by ion
chromatography,
Dionex Aplication Note 112)
Yüksek Su İçeriğine
Sahip Sebze ve Meyveler
QuEChERS metoduyla GC-MS ve UPLC-MS/MS
kullanılarak bazı pestisit kalıntılarının tayini:
AOAC Official Method 2007.01
Yüksek Su ve Yüksek Asit
İçeriğine Sahip Sebze ve
Meyveler
2,4'-DDT, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,
4,4'-DDD, Acetamiprid, Acetochlor, Acrinathrin,
Alachlor, Aldicarb-sulfone, Aldicarb-sulfoxide,
Aldrin, Amitraz, Atrazine, Azinphos-ethyl,
Azoxystrobin, Benalaxyl, Bifenthrin, Bromophos-ethyl,
Bromopropylate, Bromophos-methyl, Bupirimate,
Buprofezin, Butylate, Carbaryl, Carbendazim,
Carbofuran, Carbosulfan, Carboxin, Chlorbenside,
Chlorobenzilate, Clofentezine, Chlorfenvinphos,
Chlorfluazuron, Chloridazon, Chlorpropham,
Chlorpyrifos, Chlorpyrifos - methyl, cis-Chlordane
(alpha), trans -Chlordane (gamma), Cycloate,
Cyfluthrin, Cyhalofop-butyl, Cymoxanil, Cyanophos,
Cypermethrin, Cyproconazole, Deltamethrin,
Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl-sulfone,
Demeton-S-methyl -sulfoxide, Desmedipham,
Diazinon, Dichlorvos, Diclofop-methyl, Dicofol,
Dieldrin, Difenoconazole, Dimethenamid, Dimethoate,
Dimethomorph, Diniconazole, Diphenamid, Diuron,
Dodine, alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan,
Endosulfan -sulfate, Endosulfan, Endrin,
Epoxiconazole, Esfenvalerate,
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
AB-0617-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Yüksek Su İçeriğine
Sahip Sebze ve Meyveler
Yüksek Su ve Yüksek Asit
İçeriğine Sahip Sebze ve
Meyveler Devam)
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ethalfluralin, Ethiofencarb, Etofenprox, Etrimfos,
Fenamidone, Fenamiphos, Fenazaquin, Fenchlorphos,
Fenhexamid, Fenitrothion, Fenoxycarb,
Fenpyroximate, Fenvalerate, Fluazifop-P-butyl,
Flucythrinate, Flucythrinate 1, Flucythrinate 2,
Flurochloridone, Flutriafol,
tau-Fluvalinate, Formothion, Formetanate
hydrochloride, Furathiocarb, Haloxyfop-2
-ethoxyethyl, alpha-HCH, beta -HCH, delta -HCH,
gamma -HCH, Heptachlor,
Heptachlor-endo-epoxide(trans-, isomer A),
Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Imazalil, Isazofos,
Imidacloprid, Ioxynil, Iprodione, Kresoxim-methyl,
lambda-Cyhalothrin , Lenacil, Malaoxon, Malathion,
Metalaxyl, Metalaxyl-M, Metazachlor,
Methamidophos, Metamitron, Methidathion,
Methiocarb, Metolachlor, Methoxychlor, Methomyl,
Metribuzin, Mevinphos, Molinate, Monolinuron,
Myclobutanil, Omethoate, Oxadixyl, Oxamyl,
Oxyfluorfen, Parathion-methyl, Pendimethalin,
Permethrin, Phenthoate, Phosalone, Phosmet,
Phosphamidon, Phosphamidon E, Phosphamidon Z,
Pirimicarb, Pirimiphos-methyl, Prochloraz,
Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propamocarb,
Propaquizafop, Propargite,
Trifloxystrobin, Trifluralin,
AOAC Official Method 2007.01
Propazine, Propiconazole, Propoxur, Propyzamide,
Prothiophos, Pyridaben, Pyridaphenthion, Pyridate,
Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos,
Chinomethiomat (Quinomethionate), Quinoxyfen,
Quintozene, Simazine, Spinosad, Spinosad A,
Spinosad D, Spiroxamine, Tebuconazole, Tecnazene,
Tepraloxydim, Terbutryn, Terbuthylazine, Tetradifon,
Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam,
Triadimefon, Triadimenol, Tri-allate, Triazophos,
Trichlorfon, Vamidothion, Vinclozolin, 2,4 D, Captan,
Chlorothalonil, beta- Cyfluthrin, alpha-Cypermethrin,
Cyprodinil, Dichlofluanid, Dinobuton, Dinocap,
Dithianon, Ethofumesate, Famoxadone, Fenarimol,
Fenpropathrin, Fenthion, Fludioxonil, Folpet,
Hexythiazox, Lufenuron, Penconazole, Pyrazophos,
Thiophanate-methyl, Tolylfluanid, Triflumizole.
AOAC Official Method 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
AB-0617-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Yem ve Yem Katkı
Maddeleri
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
QuEChERS metoduyla GC-MS kullanılarak bazı pestisit
kalıntılarının tayini:
AOAC Official Method 2007.01
2,4'-DDT, 2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,
4,4'-DDD, Aldrin, alpha-HCH, beta -HCH,
gamma -HCH, delta-HCH, cis-Chlordane (alpha), trans
-Chlordane (gamma), Dieldrin, Endrin,
alpha-Endosulfan, beta-Endosulfan,
Endosulfan-sulfate, Heptachlor,
Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A),
Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B),
Hexachlorobenzene.
Yüksek Nisasta ve/veya
Protein İceren ve Düşük
Su ve Yağ İceren
Matriksler (Tahıllar ve
Bunların Ürünleri)
QuEChERS metoduyla GC-MS ve UPLC-MS/MS
kullanılarak bazı pestisit kalıntılarının tayini:
2,4'-DDD, 2,4'-DDE, 2,4'-DDT, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE,
4,4'-DDT, Acetamiprid, Acrinathrin, Alachlor,
Aldicarb-sulfone, Aldrin, alpha- Endosulfan,
alpha-HCH, Amitraz, Atrazine, Azinphos-ethyl,
Azoxystrobin, Benalaxyl, beta-HCH, Bifenthrin,
Bitertanol, Boscalid, Bromophos-ethyl,
Bromophos-methyl, Bromopropylate, Bromuconazole,
Buprofezin, Butylate, Carbaryl, Carbofuran,
Carbosulfan, Carboxin, Chlorbenside,
Chlorobenzilate, Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron,
Chloridazon, Chlorothalonil, Chlorpropham,
Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, cis -Chlordane
(alpha), Clethodim, Clofentezine Cyfluthrin,
Cyhalofop- butyl, Cymoxanil, Cyanophos,
Cypermethrin, Cyproconazole, delta -HCH,
Deltamethrin, Demeton-S-methyl,
Demeton-S-methyl-sulfone,
Demeton-S-methyl-sulfoxide, Diazinon,
Diclofop-methyl, Dicofol, Dieldrin, Difenoconazole,
Dimethenamid, Dimethoate, Dimethomorph,
Diniconazole, Diphenamid, Diuron,
Endosulfan-sulfate, Endrin, Epoxiconazole,
Esfenvalerate, Ethalfluralin, Ethiofencarb,
Ethofumesate, Ethoprophos, Etofenprox, Etrimfos,
Fenamidone, Fenamiphos, Fenarimol, Trifluralin,
Vamidothion, Vinclozolin.
AOAC Official Method 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0617-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenazaquin, Fenchlorphos, Fenhexamid, Fenitrothion,
Fenpropathrin, Fenthion, Fenvalerate,
Fluazifop-P-butyl, Flucythrinate 1, Flucythrinate 2,
Flucythrinate, Flurochloridone, Flutriafol,
tau-Fluvalinate, Formothion, Furathiocarb,
gamma-HCH, Haloxyfop-2-ethoxyethyl,
Hexachlorobenzene, Heptachlor, Heptachlor- endoepoxide(trans-, isomer A), Hexaconazole, Hexythiazox,
Imazalil, Imidacloprid, Iprodione, Isazofos,
Kresoxim-methyl, lambda-Cyhalothrin, Lenacil,
Malaoxon, Metalaxyl, Metalaxyl-M, Metamitron,
Metazachlor, Methamidophos, Methidathion,
Methiocarb, Methoxychlor, Mevinphos, Molinate,
Monolinuron, Myclobutanil, Omethoate, Oxadixyl,
Oxyfluorfen, Parathion-methyl, Penconazole,
Phosalone, Phosmet, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl,
Prochloraz, Procymidone, Profenofos, Prometryn,
Propamocarb, Propaquizafop, Propargite, Propazine,
Propiconazole, Pyridaben, Pyridaphenthion,
Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos,
Chinomethionat (Quinomethionate), Quinoxyfen,
Quintozene, Simazine, Spinosad A,
Spiroxamine,Tebuconazole, Tecnazene, Tepraloxydim,
Terbuthylazine, Terbutryn, Tetrachlorvinphos,
Tetradifon, Thiabendazole, Thiamethoxam,
Tolclofos-methyl, trans-Chlordane(gamma),
Triadimefon, Triadimenol, Tri-allate, Triazophos,
Trichlorfon, Trifloxystrobin, Triflumizole
AOAC Official Method 2007.01
Baharat, Çeşni Veren
Maddeler ve Tıbbi
Bitkiler
Uçucu Yağ Tayini
TS EN ISO 6571
Bitkisel Kökenli Gıdalar
Dithiocarbamat Kalıntılarının CS₂ cinsinden Tayini
J. Agric. Food Chem.
2001,49,2152-2158
Gıdalar
Ham Yağ Tayini
Foss Tecator Soxtec Application Note
(soxtec 2055 ve soxcap 2047),TS EN
ISO 659 - AOAC 945.16,TS 9777 ,TS
2383,TS 978
Öğütülmüş Kakaoda
Ham Yağ Tayini
TS 3076-1
Bitkisel ve Hayvansal
Yağlar
Eterde Çözünmeyen Madde Tayini
TS EN ISO 663
Baharat ve Çeşni Veren
Bitkiler
Uçucu Olmayan Eter Ekstraksiyonu Tayini
TS 2137 ISO 1108
Öğütülmüş Kakaoda
Ekstrakte Edilmiş Kakao Yağında Asitlik Tayini
TS 3076-1
(Yüksek Nisasta ve/veya
Protein İceren ve Düşük
Su ve Yağ İceren
Matriksler (Tahıllar ve
Bunların Ürünleri)
Devam)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0617-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yem ve Yem
Hammaddeleri, Tahıl,
Tahıl Ürünleri ve Yağlı
Tohumlarda
Ham Protein Tayini
TS EN ISO 5983-2
Gıdalar
Protein Tayini (KjeldalhMetodu)
NMKL No:6 4th edition, 2003,
Gerhardt app notes
Ham Selüloz (Lif) Tayini
TS 6932 , Application note fibertec
2021
Yem ve Yem
Hammaddelerinde
Ham Selüloz Tayini
TS EN ISO 6865
Tahıllar
Hektolitre Analizi
TS EN ISO 7971-3
Buğday Unu
Yaş Kuru Gluten
TS EN ISO 21415-1,
TS EN ISO 21415-3
Sedimantasyon
TS 2974
Buğday, Çavdar ve
Bunların Unları, Durum
Buğdayı ve Durum
Buğdayı İrmiği
Düşme ve Sıvılaşma Sayısı (Hagberg-Perten'e göre)
TS EN ISO 3093
Sıvı Yağ
İyot Sayısı
TS EN ISO 3961
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri, Yemler ve
Alkollü içecekler
Kurşun Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri ve Yemler
Kadmiyum Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Cıva Analizi
NMKL 170, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Demir Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Çinko Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Bakır Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Nikel Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Krom Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri ve Yemler
Sodyum Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri
Alüminyum Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri ve Yemler
Kalsiyum Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0617-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri, Yemler ve
Alkollü içecekler
Kalay Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri
Selenyum Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri ve Yemler
Arsenik Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Tüm Gıdalar, Gıda Katkı
Maddeleri
Antimon Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Yemler
Potasyum Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Magnezyum Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Mangan Analizi
NMKL 161, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Fosfor Analizi
TS ISO 6491, NMKL 186 MarsXpress
Mikrodalga Yakma Yöntemleri
Elma suyu, Elma Püresi
Patulin Analizi
AOAC 2000.02
Mısır ve ürünleri,
maltodekstrin, lesitin,
kakao, yerfıstığı, kaju,
antepfıstığı, badem,
fındık, kayısı çekirdeği,
susam, ceviz, soya, kuru
incir, kuru kayısı, kuru
erik, kuru domates, kuru
üzüm, keçi boynuzu,
hurma, kestane, kendir
tohumu, keten tohumu,
kolza tohumu
Aflatoksin B₁ ve ToplamAflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
R-Biopharm RHONE Spices, AOAC
991.31
AOAC 999.07
Kırmızı biber, beyaz
biber, hardal tohumu,
havlıcan, karabiber,
kimyon, kişniş. köri,
tarçın, yeni bahar,
zencefil, zerdeçal
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
R-Biopharm RHONE Spices, AOAC
999.07
Yem ve yem
hammaddeleri (ayçiçeği
tohumu küspesi, pamuk
tohumu küspesi, soya
tohumu küspesi, balık
yemi, tavuk yemi, sığır
besi yemi )
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
VICAM Aflatest HPLC Instruction
Manual, AOAC 999.07
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0617-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Anason, çay, ıhlamur,
ısırgan, kurutulmuş
maydanoz, fesleğen,
sarımsak, soğan, melisa,
sinameki, rezene, bamya
çiçeği, karanfil
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
R-Biopharm RHONE Spices, AOAC
999.07
Pirinç
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
R-Biopharm RHONE Rice, AOAC
999.07
Ayçekirdeği, kabak
çekirdeği ve karpuz
çekirdeği
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
VICAM Aflatest HPLC Instruction
Manual, AOAC 999.07
Ayçiçek yağı, Zeytin yağı,
Fındık yağı, Mısırözü yağı
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
VICAM Aflatest HPLC Instruction
Manual, AOAC 999.07
Buğday, un,
mercimek,kuru fasulye,
arpa, bulgur
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
VICAM Aflatest HPLC Instruction
Manual, AOAC 999.07
Buğday, un, arpa, mısır,
pirinç, bulgur,
maltodekstrin
Okratoksin A Analizi
Vicam Manual Number: G9546 REV B
s:11, AOAC 2000.03
Kuru kayısı, kuru erik,
kuru üzüm, hurma
Okratoksin A Analizi
AOAC 2000.03, VICAM Ochratest
HPLC Procedure for Raisins Manual
Number: G9546 REV B s:12
Kendir tohumu, beyaz
biber, karabiber,
kimyon, köri, yenibahar,
tarçın, havlıcan, zencefil,
zerdeçal, karanfil, kişniş
Okratoksin A Analizi
R - BIOPHARM RHONE OCHRAPREP
Product Code: P14/ P14B Ref
No:A20-P14.V4,AOAC 2000.03
Karpuz Çekirdeği
Okratoksin A Analizi
R - BIOPHARM RHONE Spices
OCHRAPREP Product Code: P14/
P14B Ref No:A20-P14.V4, AOAC
2000.03
Anason, ısırgan,
fesleğen, sinameki,
bamya çiçeği
Okratoksin A Analizi
R - BIOPHARM RHONE Spices
OCHRAPREP Product Code: P14/
P14B Ref No:A20-P14.V4, AOAC
2000.03
Şarap, bira
Okratoksin A Analizi
R-BIOPHARM RHONE OCHRAPREP Ref
No:A14-P14.V5, AOAC 2000.03
Çiğ kahve, kakao
Okratoksin A Analizi
VICAM Ochratest HPLC Procedure for
Green Coffee Manual Number: G9546
REV B s:9, AOAC 2000.03
Süt, süt tozları, laktoz
Aflatoksin M₁ Analizi
VICAM AFLA M1 HPCL PROCEDURE,
AOAC 2000.08
Buğday, un, arpa, mısır,
pirinç, maltodekstrin,
bulgur
Deoksinivalenol Analizi
R-BIOPHARM RHONE Cereal
DONPREP Ref No: A1-P50.V5
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0617-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Buğday, un, arpa, mısır,
pirinç, maltodekstrin,
bulgur
Zearalenon Analizi
R-BIOPHARM RHONE Cereals
Easi-Extract Zearalenone Ref No:
A1-RP91.V5
Kakao, kakaolu ürünler
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin (B₁+G₁+B₂+G₂)
Analizi
AOAC 999.07 R-Biopharm RHONE
Cocoa
Yem ve yem
hammaddeleri (ayçiçeği
tohumu küspesi, pamuk
tohumu küspesi, soya
tohumu küspesi, balık
yemi, tavuk yemi, sığır
besi yemi )
Zearalenon Analizi
R-Biopharm RHONE Animal Feed
A2-RP91.V7
Deoksinivalenol Analizi
R-Biopharm RHONE A4-P50.V6
Animal Feed
Okratoksin A Analizi
VICAM Ochra Test HPLC Insrtuction
Procedure For Corn, Mila, and Feeds,
AOAC 2000.03
Esherichia coli Sayımı
ISO 16649-2
Koliform grubu bakteri sayımı
ISO 4832
Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
ISO 6888-1
Bacillus cereus Sayımı
ISO 7932
Maya ve Küf Sayımı
AOAC 2002.11
SimPlate Y&M CI
Salmonella spp. Aranması
AOAC 996.08 bioMérieux VIDAS SLM
Listeria monocytogenes Aranması
ISO 11290-1
Listeria monocytogenes Aranması
AOAC 2004. 02 bioMérieux VIDAS
LMO2
Esherichia coli O157:H7 aranması
bioMérieux VIDAS UP ECPT
Aerobik Koloni Sayımı
FDA BAM Chapter 3
Gıdalar ve Yemler
Enterobacteriaceae Sayımı
ISO 21528-2
Gıdalar ve Yemler
Maya ve Küf Sayımı
FDA BAM Chapter 18
Gıdalar ve Yemler
Salmonella spp. Aranması
ISO 6579
Gıdalar ve Yemler
Aerobik Koloni Sayımı
TS 7703 EN ISO 4833
Gıdalar ve Yemler
Real Time PCR ile GDO (35S/NOS/FMV) Taranması
ISO 21569 Foodstuffs Methods of
analysis for the detection of
genetically modified organisms and
derived products- Qualitative
nucleic acid based methods
Gıdalar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
AB-0617-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Yüksek yağ ve düşük su
içeren ürünler
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
QuEChERS metoduyla GC-MS ve UPLC-MS/MS
kullanılarak bazı pestisit kalıntılarının tayini:
AOAC Official Method 2007.01
2,4-DDT, 2,4-DDD, 2,4-DDE, 4,4,-DDE, 4,4,-DDT, 4,4
-DDD, Acetamiprid, Acetochlor, Acrinathrin, Alachlor,
Aldicarb, Aldicarb Sulfone, Aldicarb Sulfoxide, Aldrin,
Amitraz, Atrazine, Azinphos Ethyl, Azoxystrobin,
Benalaxyl, Bifenthrin, Bitertanol, Boscalid,
Bromophos-ethyl, Bromopropylate,
Bromophos-methyl, Bromuconazole, Bupirimate,
Buprofezin, Butylate,
Captan,Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran,
Carbosulfan, Carboxin, Clofentezine,
Chlorbenside,Chlorbenzilate, Chlordane-cis,
Chlordane-trans, Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron,
Chloridazon, Chlorpyrifos-methyl, Chlorothalonil,
Chlorpropham, Chlorpyrifos, Clethodim, Cyanophos,
Cycloate, Cyfluthrin, alpha-Cyfluthrin, betaCyfluthrin, Cyhalofop-butyl, Cymoxanil,
Cypermethrin, alpha-Cypermethrin,
beta-Cypermethrin, Cyproconazole, Cyprodinil,
Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methyl
sulfone, Demeton-S-methyl sulfoxide, Desmedipham,
Diafenthiuron, Diazinon ,Dichlofluanid, Dichlorvos,
Diclofop-methyl, Dicofol, Dieldrin, Difenoconazole,
Dimethenamid,Dimethoate,Dimethomorph ,
Diniconazole, Dinobuton, Dinocap, Diphenamid,
Diuron, Dodine, Endosulfan, alpha-Endosulfan,
beta-Endosulfan, Endosulfan-sulfate, Endrin,
Epoxiconazole, Esfenvalerate,Ethalfluralin
Etofenprox, Ethiofencarb, Ethofumesate, Ethoprophos,
Etrimfos,Famoxadone, Fenamidone, Fenamiphos,
Fenarimol, Fenazaquin, Fenchlorphos, Fenhexamid,
Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenpropathrin, (E)
-Fenpyroximate, Fenthion, Fenvalarate, Fipronil,
Fluazifop-p-Butyl, Flucythrinate, Flucythrinate 1,
Flucythrinate 2,Fludioxonil, Flurochloridone,
AOAC Official Method 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/11)
Akreditasyon Kapsamı
STA KALİTE KONTROL VE GIDA LAB.SAN.TİC.AŞ.
Sta Kalite Kontrol Ve Gıda Lab. San. Tic. A.ş
Akreditasyon No: AB-0617-T
Revizyon No: 02 Tarih: 13-Haziran-2014
AB-0617-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Flutriafol,tau-Fluvalinate,Folpet, Formothion,
Furathiocarb, Haloxyfop-2-ethoxyethyl,
alpha-HCH,beta- HCH, delta -HCH, gamma-HCH,
Heptachlor, Heptachlor-endo-epoxide,
Hexachlorobenzene, Hexaconazole, Hexythiazox,
Imazalil, Iprodione, Isazofos, Imidacloprid, Ioxynil,
Kresoxim-methyl, lambda-Cyhalothrin,
Lenacil,Lufenuron, Malaoxon, Malathion,
Mefenpyr-diethyl, Metalaxyl, Metalaxyl-M,
Metazachlor, Methamidophos, Metamitron,
Methidathion, Methiocarb ,Methoxychlor,
Metolachlor, Metribuzin, Mevinphos, Molinate,
Monolinuron, Myclobutanil, Omethoate, Oxadixyl,
Oxamyl, Oxyfluorfen, Parathion-ethyl,
Parathion-methyl, Penconazole, Pendimenthalin,
Permethrin, Phenthoate, Phosalone, Phosmet,
Phosphamidon, Phosphamidon E, Phosphamidon Z,
Pirimicarb, Pirimiphos-methyl, Prochloraz,
Procymidone, Profenofos, Prometryn, Propamocarb,
Propaquizafop, Propargite, Propazine, Propiconazole,
Propoxur, Propyzamide, Prothiophos,
Pyrazophos,Pyridaben,Pyridaphenthion, Pyridate,
Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Quinalphos,
Quinaomethionate, Quinoxyfen, Quintozene,
Simazine, Spinosad, Spinosad A, Spinosad D,
Spiroxamine,
AOAC Official Method 2007.01
Tebuconazole,Tecnazene, Tepraloxydim, Terbutryn,
Terbuthylazine, Tetrachlorvinphos, Tetradifon,
Thiabendazole, Thiacloprid, Thiamethoxam,
Thiophanate-methyl, Tolclofos-methyl, Tolyfluanid,
Triadimefon, Tri-allate,Triadimenol,
Triazophos,Trichlorfon,Trifloxystrobin, Triflumizole,
Trifluralin, Vamidathion, Vinclozolin
AOAC Official Method 2007.01
Çeltik
Randıman Analizi
TS 3997
Distile Alkollü İçecekler
Patulin Analizi
İşletme İçi Metot (MKL.MT28-P504)
(Yüksek yağ ve düşük su
içeren ürünler Devam)
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı