Doğal Afetler
- Surface Processes
- Catastrophism vs Uniformitarianism
- The present is key to the past
Önemli Doğal Afetler
Jeolojik doğal afetler
– Heyelan
– Yanardağ patlamaları
– Deprem
– Tsunami
Meteorolojik doğal afetler
– Sel
– Su taşkını
– Çığ
– Fırtına
– Kuraklık
– Orman yangınları
– İklim değişiklikleri
– Hortum
Heyelan
Geçen yüzyılın öenmli heyelanları
Year Location
Type
1916
1920
1945
1949
1954
1962
1963
1970
1985
1987
Landslide
10,000
Earthquake triggered landslide
200,000
Flood triggered landslide
1,200
Earthquake triggered landslide
12,000-20,000
Landslide
200
Landslide
4,000-5,000
Landslide
2,000
Earthquake related debris avalanche 70,000
Mudflow related to volcanic eruption 23,000
Earthquake related landslide
1,000
Italy, Austria
China
Japan
USSR
Austria
Peru
Italy
Peru
Columbia
Ecuador
Fatalities
La Conchita, 1985
1988 Maçka heyelanı
21 Temmuz 1988’de Trabzon’un Maçka İlçesi’ne bağlı Çatak
Köyü’nde meydana gelen heyelanda da 64 kişi can verdi.
El Salvador - 2001
Armero, Kolombiya, 1985
-
Nevado del Ruiz volkanı patladı (13 Kasım 1985)
Volkanik malzeme eriyen karla karıştı
Armero kenti çamurla örtüldü
20.000’den fazla ölü
Avalanche
Pyrenes
SEL
Calgary (21 Haziran2013)
Alberta taşkını
New Orleans (25 Ağustos 2005)
(Hurricane Katrina)
Senirkent, 1995
İlçemizde 13.07.1995 tarihinde saat 20.10'da Kapı Dağına yağan yağmurun önüne kattığı teressübatın
ilçe merkezine akması sonucu büyük bir sel felaketi meydana gelmiştir. 74 vatandaşımızın hayatını
kaybettiği bu olay sonucunda 209 ev oturulamaz hale gelmiştir. Devletimiz tüm imkanları seferber ederek
gerekli yatırımları süratle başlatması neticesinde felaketin açtığı zararlar giderilmiştir (Senirkent
Kaymakamlığı web sayfası)
Aktif Volkanlar
Pompei
Taşlaşmış insanlar kenti
Pompei yorumu
Tarih 23 Ağustos 79… İtalya'da Napoli'nin güneyindeki Pompei’de Roma İmparatorluğu hüküm sürmekte. Şehrin “edepsizliğe”
düşkünlüğü nedeniyle tarihten silindiğine inanç çok büyüktür. Hatta bazılarına göre Pompei de, Sodom ve Gomore gibi Allah
tarafından cezalandırılan şehirlerden biridir. İmparator Caligula zaten kendi kızkardeşine aşık olarak en büyük günahı
işliyordu. Halkın ise ondan geri kalır yanı yoktu. Bir ticaret şehri olan Pompei’nin dört bir yanı genelevlerle çevriliydi. Felaket
günü şehirde normal hayat devam ediyordu. O gün hava her günkünden biraz daha boğucuydu… Üstelik çok hafif de bir
deprem olmuş, ama önemsememişlerdi. Biraz sonra kül yağmuru başladı. İnsanlar önce umursamadı. Belli ki yaşlı Vezüv daha
önce de böyle faaliyetlerde bulunmuştu… Ama bu seferki geçmedi, bitmedi…Paniğe kapılanların bazıları limana doğru
koşmaya başladı, bir kısmı ise kendini evine kapadı… Limana doğru koşanları kötü bir sürpriz bekliyordu… Deniz kabarmıştı,
azgın dalgalar gemileri lavlara doğru atıyordu. Zaten gökten de iri kum taneleri şeklinde kızgın taşlar yağmaya başlamıştı…
Evlerine sığınanlar ise, yoğun kükürt dumanından boğulmamak için kendilerini dışarı atmakta, bu defa da üzerlerine yağan
taşlarla helak olmaktaydılar. Tüm şehrin yok olması birkaç saat sürdü. Korkunç felaketten kimse kurtulamadı. 18 kilometrelik
bir alan içerisindeki Pompei lavlar altında kalmıştı.
Arequipa, Peru
Günümüzde birçok kent tehdit altındadır
Vesuvius
Columbia
Çatalhöyük
Çatalhöyük duvar resmi
Kula Volkanları
"Antik Çağ coğrafyacısı Strabon'un Geographika adlı eserinde
'Katakekaumene-Yanık Ülke' olarak tanımladığı Kula, yaklaşık
300 kilometrekarelik alanıyla 80'den fazla volkan konisi, peri
bacaları, karstik mağaraları, kanyonları, kaya mezarları, taş
köprüleri, tarihi evlerinin yanı sıra pek çok jeolojik,
jeomorfolojik ve doğal mirası bünyesinde barındırıyor.
Göllüdağ
Türkiye volkanları
Depremler
Türkiye Depremselliği
TERMINOLOJI
• Fay: Üzerinde hareketin oluştuğu kırık
• Odak: Hareketin geliştiği nokta
• Merkezüssü: Odağın yeryüzüne projeksiyonu
Fay düzlemi
1999 Izmit-Adapazarı depremi
Download

02 Doğal Afetler