Buzdolabı
Bu cihazı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
İlk çalıştırma ................................................................ 4
Cihazın açıklaması....................................................... 5
Kurulum ve Bağlantı.................................................... 6
Kapının Açılma Yönünün Değiştirilmesi.................... 7
Kumanda paneli – elektronik kumandalı cihazlar..... 8
Kumanda paneli – mekanik kumandalı cihazlar ..... 10
Buzdolabı aksesuarları ............................................. 10
Yiyeceklerin buzdolabında saklanması ................... 12
ZERO’N’FRESH bölümünde yiyeceklerin
saklanması ................................................................. 13
Cihazın buzunun çözülmesi ..................................... 14
Cihazın temizlenmesi ............................................... 15
Sorun Giderme .......................................................... 16
Sorun Giderme .......................................................... 18
3
292699
Buzdolabı (cihaz) evlerde taze gıdaları 0°C değerinin üzerindeki sıcaklıklarda saklamak için
kullanılır.
İlk çalıştırma
• Bu cihaz, tüm ilgili güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiştir ancak fiziksel, hareketle ilgili veya
zihinsel yetileri bozuk, deneyimi olmayan veya nasıl kullanılacağını bilmeyen kişilerce gerekli gözetim
olmadan kullanılmamalıdır. Cihazı kullanan çocuklar için de aynı tavsiyeler geçerlidir.
• Cihazın bağlantılarını yapmadan önce bu talimatlar dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatlarda cihaz
açıklanır ve güvenli, doğru kullanımına yönelik bilgiler verilir. Talimatlar cihazın farklı tipleri ve modelleri
için hazırlandığından, sizin cihazınızda bulunmayan özelliklerin ve parçaların açıklamaları yer alabilir.
• Nakliye sırasında cihazı koruyan ambalajı çıkarmayın.
• Ambalaj malzemelerinde çevreye herhangi bir tehdit oluşturmaksızın geri dönüştürülebilen, geri
kazanılabilen veya bertaraf edilebilen doğa dostu malzemeler kullanılmıştır.
• Kapı köşelerinde koruyucu aparatlar bulunur. Bu aparatları çıkarıp, ürünle birlikte gelen tapaları deliklere
takın.
• Elektrik kaynağına bağlamadan önce cihazı 2 saat dikey konumda dinlenmeye bırakın. Bu uygulama,
nakliye ve taşıma dolayısıyla soğutma sisteminde oluşabilecek arızaların olasılığını en aza indirecektir.
• Bu cihaz elektrik kaynağına yürürlükteki düzenlemelere ve yerel gerekliliklere uygun olarak
bağlanmalıdır.
• Cihaz açık havada kullanılmamalı veya yağışa maruz bırakılmamalıdır.
• Temizleme ve aydınlatma ampulünü değiştirme işlemleri öncesinde her zaman cihazın elektrik
bağlantısını kesin (elektrik kablosunun fişini prizden çekin).
• Elektrik kablosu hasar görmüşse, olası tehlikelerin önlenmesi için hasar gören kablo Franke yetkili
teknik servisi tarafından değiştirilmelidir.
• Cihazı uzun süre kullanmayacağınız zaman AÇMA/KAPAMA düğmesinden kapatın, ardından elektrik
bağlantısını kesin. Cihazı boşaltın, içini temizleyip, kapısını aralık bırakın.
• Çevrenin korunmasına katkıda bulunmak için kullanılmaz hale gelen cihazları yetkili toplayıcı
kuruluşlara teslim edin.
• Kesinlikle çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
• Kendi kendine kapanan menteşeler kapanmadan hemen önce kapıyı kabine doğru çekerek kapının
aralık kalmasını önler. Aynı şekilde kapının açık kalma açısını da sınırlandırarak komşu eşyalara zarar
vermesine de engel olur.
• Uyarı: Cihazın veya içindeki parçaların üzerinde bulunan havalandırma açıklıkları daima temiz tutulmalı
ve engellenmemelidir.
• Uyarı: Buzdolabının buzunu çözerken, imalatçı tarafından açıkça tavsiye edilen durumlar dışında
mekanik aletler kullanmayın.
• Uyarı: Kirliliği önlemek için cihazın kurulumu, temizlenmesi ve bertarafı sırasında arka duvardaki yalıtım
veya soğutma tüplerine zarar vermemeye özen gösterin.
• Uyarı: Buzdolabının buzunu çözerken, imalatçı tarafından açıkça tavsiye edilen durumlar dışında
elektrikli aletler kullanmayın.
292699
Ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan simge, bu ürünün ev atığı olarak
değerlendirilemeyeceğini gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüştürülmesi için kurulan uygun toplama noktasına teslim
edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün atık
olarak yanlış şekilde değerlendirilmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin önlenmesine yardımcı olacaksınız. Bu
ürünün geri dönüştürülmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen
bulunduğunuz şehirdeki kuruma, ev atıkları bertaraf hizmetine veya ürünü satın
aldığınız mağazaya danışın.
4
Cihazın açıklaması
Cihazın iç aksesuarları modele göre değişiklik gösterebilir.
İç aydınlatma
Kumanda paneli
Ayarlanabilir cam raflar
Çıkarılabilir kahvaltılık tepsisi
Çekilebilir cam raf (yüksekliği ayarlanabilir)
Katlanabilir yumurta rafı (kapalıyken
yumurta, açıkken 12 yumurta)
7a Saklama haznesi
7b ZERO’N’FRESH tepsisi
8 Buzdolabı kapı gözleri (seçenekler: derin,
derin olmayan; kapaklı veya kapaksız)
9 Emniyet tutucusuna sahip kapı şişe rafı
10 Bacaklar
292699
1
2
3
4
5
6
5
Kurulum ve Bağlantı
Kurulacağı yerin
seçilmesi
• Cihazı kuru ve düzenli olarak havalandırılan bir odaya
yerleştirin. Cihaz en iyi aşağıdaki tabloda gösterilen sıcaklık
aralıklarında çalışır. Cihazın sınıfı bilgi plakasında belirtilmiştir.
Sınıfı
Cihazın yerleştirilmesi
Ortam sıcaklığı
SN (normal altı)
+ 10°C ile + 32°C arası
N (normal)
+ 16°C ile + 32°C arası
ST (astropikal)
+ 16°C ile + 38°C arası
T (tropikal)
+ 16°C ile + 43°C arası
Yaralanmaları veya cihazın zarar görmesini önlemek için cihaz iki
kişi tarafından yerleştirilmelidir.
• Cihazı dayanıklı bir zemin üzerine yatay ve sağlam bir şekilde
yerleştirin. Cihazın ön tarafında dengelemek için kullanılan
ayarlanabilir ayaklar bulunur (yalnızca bazı modellerde).
• Cihazın doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz
kalmasını önleyin. Bu uygulanabilir bir durum değilse, cihazla
yakın ısı kaynağı arasına bir yalıtım plakası yerleştirin.
• Cihaz kendi başına durabileceği gibi, onu mutfak dolaplarının
içine de yerleştirebilirsiniz. Yoğuşturucunun soğuması için
yeterli aralık bıraktığınızdan emin olun (duvarla veya açıklıkla
arasındaki mesafe 200 cm2 olmalıdır). Dolaplarla cihazın en
üstü arasındaki açıklık en az 5 cm olmalıdır.
Kurulumdan sonra cihazın elektrik fişi erişilebilir bir yerde
olmalıdır!
292699
6
• Cihaz, mesafe belirleme parçaları yoğuşturucunun üst
kenarına monte edildikten sonra yerleştirilmelidir. Bu parçalar
cihazın arka kısmının duvara çok fazla yanaştırılmasını önler.
Mesafe belirleme parçaları yoğuşturucu ile dolap arasındaki
farklı mesafelere göre evrensel olarak yapıldığından bu
parçaları doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
Güç kaynağına bağlantı
yapılması
• Cihaz şebeke elektriğine elektrik kablosunu kullanarak
bağlayın. Kablonun takılı olduğu prizde topraklama terminali
bulunmalıdır (emniyetli priz). Nominal gerilim ve frekans
değerleri ilgili etikette veya cihazın bilgi plakasında belirtilmiştir.
• Elektrik ve toprak bağlantıları yürürlükteki düzenlemelere ve
yerel gerekliliklere uygun olarak yapılmalıdır.
Cihaz, -%6 ile +%6’yı aşmamak kaydıyla küçük gerilim
dalgalanmalarını tolere edebilir.
Kapının Açılma Yönünün Değiştirilmesi
Bağımsız cihazlar
Gerekli aletler: 8 numara somun anahtarı, tornavida, 25 tork
292699
Alt menteşenin vidalarının sökülebileceği şekilde cihazı yatırın ve Şekil 3’te gösterildiği gibi sökme
işlemine devam edin. Ardından parçaları diğer tarafa monte edin. Ürünle birlikte gelen diğer
menteşe yerleştirme parçasını kullanın.
Çıkardığını tapaları diğer tarafta kullanın. Kapının fitilini kontrol edin. Yerine tam olarak oturmuyorsa
çıkarın ve 180° döndürün.
7
Kumanda paneli – elektronik kumandalı cihazlar
KUMANDA BİRİMİ I
KUMANDA BİRİMİ II
A Dijital sıcaklık göstergesi (yalnızca bazı modellerde) buzdolabında çalışma sırasında +1°C ile
+9°C arasındaki gerçek sıcaklıkları gösterir.
B AÇMA/KAPAMA düğmesi ve sıcaklık ayarı
C Turuncu LED: fan çalıştığı zaman yanar (D düğmesi).
D Hızlı dondurma fanı çalıştırma düğmesi
Açma/kapama
292699
8
(B) düğmesi Max. yazısına doğru çevrildiğinde cihaz açılır ve
benzer şekilde düğmenin üzerindeki okun (küçük üçgenin) ucu
(ancak
AÇMA/KAPAMA simgesine işaret ettiğinde kapanır
cihazda hala elektrik vardır).
Buzdolabı sıcaklık ayarı
•
•
•
•
Cihazın sıcaklığı (B) düğmesi Min ve Max değerleri arasında
çevrilerek ayarlanır.
Önerilen termostat düğmesi ayarı, ECO konumudur.
Ortam sıcaklığının aşırı yüksek olduğu yerlerde (D) düğmesine
basarak fanı çalıştırmanız önerilir (yalnızca kumanda paneli I’e
sahip modellerde).
SF/SC konumu
- SF konumu “Süper dondurma” anlamına gelir ve hızlı
dondurma özelliğine işaret eder (yalnızca bazı modellerde
bulunur).
- SC konumu “Süper soğutma” anlamına gelir ve hızlı
soğutma özelliğine işaret eder (yalnızca bazı modellerde
bulunur).
• Dijital göstergeye sahip cihazlarda ayarlama işlemi boyunca
gösterge yanıp söner ve önceden ayarlanan sıcaklık değeri
değiştikçe sinyal sesi duyulur. Yanıp sönme durduğunda, son ayar
hafızaya kaydedilir.
• Cihaz çalıştırıldığında ekran (A) birkaç saniye süresince yanıp
sönecektir ve ayarlanmış değer görünecektir. Bir süre sonra geçerli
ya da maksimum değer görülecektir. Bu değer, dolabın gerçek
sıcaklık değeri ekranda gösterilen değerin altına düşene kadar
ekranda kalacaktır.
Fan yardımlı soğutmanın
başlatılması
Fan yardımlı soğutma işlemini (D) düğmesine basarak
başlatabilirsiniz. Turuncu renkli LED lamba yanar. Fan, dolabın farklı
bölmelerindeki küçük sıcaklık farklılıklarını ortadan kaldırır ve cihazın
içindeki yüzeylerde çiy oluşmasını azaltır.
The fan operates only at closed refrigerator door.
(kumanda paneli 1)
Buzdolabının kapağı 1 dakikadan uzun bir süre açık tutulursa, alarm
sesi duyulur. Buzdolabının kapısı kapatıldığında alarm susar.
292699
Buzdolabı açık kapı
alarmı
9
Kumanda paneli – mekanik kumandalı cihazlar
Açma/kapama düğmesi
Sıcaklık seçim düğmesini (Şekle bakın) 0 ile 7 arasındaki herhangi
bir konuma çevirerek cihaz açabilir veya kapatabilirsiniz.
Cihazın çalışmasına, buzdolabı kabininin içinde bulunan
termostatın (sıcaklık seçim düğmesinin), STOP (0)
Sıcaklık ayarı
• Sıcaklık seçim düğmesinin konumu ne kadar yüksek olursa (7
konumuna doğru) cihazın içindeki sıcaklık o kadar düşer (soğur).
Buzdolabının içindeki sıcaklık 0°C’ın altına düşebilir. Düşük
soğutma sıcaklığının bulunduğu veya ortam sıcaklığının 16°C’ın
altında olduğu yerlerde daha yüksek konumların kullanılması
önerilir. Normal ortam sıcaklığında orta ayarı kullanmanızı öneririz.
• Ortam sıcaklığındaki değişiklik cihazın sıcaklığını etkileyeceğinden,
sıcaklık seçim düğmesinin ayarına ortama göre yapmalısınız.
• STOP (0) konumunda cihaz kapalıdır (soğutma sistemi
kapatılır). Ancak cihazda hala elektrik vardır (buzdolabının
kapağını açarsanız, aydınlatma lambası yanar).
Buzdolabı aksesuarları
(Donanım modele göre değişiklik gösterir)
Raflar
• Rafları cihazın içindeki kılavuzlara tercih ettiğiniz şekilde
yerleştirebilirsiniz. Rafı çıkarmak için, önce kılavuzun izin
verdiği kadar rafı dışarı doğru kaydırın, ardından hafifçe
kaldırarak dışarı çekin. Hızlı bozulan gıdaların arka tarafa, yani
rafların en soğuk olan kısmına doğru saklanması gerekir.
Daha uzun nesneleri (şişeler, kavanozlar, sürahiler)
buzdolabında saklamak için yere ihtiyacınız olursa, rafın ön
kısmını çıkarıp daha aşağıda bir seviyeye yerleştirebilir, böylece
istediğiniz kadar alan elde edebilirsiniz.
Yatay şişe rafı
Raflar kazara kaymalara karşı korunmuştur.
Bu rafı yalnızca boşken dışarı çıkarabilirsiniz. Rafın arka kısmını
kaldırın ve kendinize doğru çekin.
Bu raf cihazın içine kapının kapanmasını engellemeyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
En çok 9 adet 0,75 l şişe veya 13 kg toplam ağırlık
yerleştirebilirsiniz; cihazın iç kısmında sağ taraftaki etikete bakın.
292699
Ayarlanabilir cam raf
10
Taze sebze çekmecesi
• Buzdolabının en altında cam raftan sonra gelen taze saklama
tepsisi meyve ve sebzeleri saklamak için kullanılır. Nem
seviyesinin doğru şekilde olmasını sağlayarak kurumayı önler.
Buzdolabı kapısının içi
• Buzdolabı kapısının içinde peynir, tereyağı, yumurta, yoğurt
ve pek çok başka ambalajlı gıda, tüpler, kutu içecekler, vb.
saklamaya yarayan çeşitli raflar ve tutucular vardır. En alttaki
raf şişe saklamakta kullanılır.
Fan
• Tavanın altına monte edilmiş veya buzdolabı panelinin
arkasına ya da dondurucu bölmesine gizlenmiş olan fan
sıcaklığın eşit şekilde dağıtılmasını sağlar ve rafların üzerinde
çiy oluşumunu azaltır.
Çıkarılabilir kahvaltılık
tepsisi
Bu tepsi söğüş etler, peynir, vb. gibi yiyecekler için özellikle
kullanışlıdır.
Ön tarafını hafifçe kaldırıp dışarı çekerek bu tepsiyi
çıkarabilirsiniz. Tutma yerini tepsiyle birlikte yanlara
kaydırabilirsiniz.
Önerilen yiyecek
dağıtımı
Buzdolabının bölümleri:
- Üst bölüm: Konserve yiyecekler, ekmek, şarap, kek, vs.
- Orta bölüm: Süt ürünleri, hazır yiyecekler, tatlılar, meyve
suları, bira, vs.
- Alt bölüm: Et, et ürünleri, hazır yiyecekler, vs.
- Sebze çekmecesi: Taze meyveler, sebzeler, salatalar, vs.
ZERO’N’FRESH bölümü bulunmayan cihazlarda, köklü
sebzeler, patates, soğan, sarımsak, domates, tropikal
meyveler, turp, vb yiyecekler de sebze çekmecesinde
saklanmalıdır.
- ZERO’N’FRESH bölümü: Taze et, et ürünleri, balık, diğer
deniz mahsulleri (midye), süt ürünleri, salatalar, sebzeler,
mayonez, soslar, vs.
292699
Buzdolabı kapısının içindeki bölmeler:
- üst/orta kısım: yumurtalar, tereyağı, peynir, …
- alt kısım: içecekler, kutu gıdalar, şişeler, …
11
Yiyeceklerin buzdolabında saklanması
Önemli tedbirler ve
ipuçları
• Cihazın doğru şekilde kullanılması, yiyeceklerin yeterince
paketlenmesi, doğru sıcaklığın seçilmesi ve hijyenle ilgili
önlemlere uygun hareket edilmesi saklanan gıdaların kalitesini
önemli ölçüde etkiler.
• Ambalajın üzerinde yazılı olan son kullanma tarihine her
zaman uyun.
• Nem ve koku çıkmasını ya da girmesini önlemek için
buzdolabında saklanacak gıdaların doğru şekilde paketlenmesi
gerekir.
• Asla yanıcı, uçucu veya patlayıcı maddeleri saklamayın.
• Alkol oranı yüksek içeceklerin dikey konumda, ağzı sıkıca
kapalı şişelerde saklanması gerekir.
• Limon veya portakal kabuğundaki uçucu yağlar, tereyağındaki
asitler vb. gibi bazı organik çözeltiler uzun süre temasta
kaldığında plastik yüzeylere veya contalara zarar verebilir
veya daha uzun sürelerde plastik malzemenin daha hızlı
yaşlanmasına neden olabilir.
• Buzdolabının içindeki istenmeyen kokular, yiyeceklerle ilgili bir
sorun olduğuna veya buzdolabınızın temizlenmesi gerektiğine
dair bir işarettir (Temizleme başlığına bakın).
• Uzun bir yolculuğa çıkmayı planlıyorsanız, yolculuğa çıkmadan
önce kolay bozulabilecek gıda maddelerini cihazınızdan
çıkardığınızdan emin olun.
Saklama süreleri
Taze yiyeceklerin buzdolabında önerilen saklama süreleri
Yiyecek
292699
12
Saklama süresi
yumurtalar, marine edilmiş tütsülenmiş et
10 güne kadar
peynir
10 güne kadar
havuç, vb.
8 güne kadar
tereyağı
7 güne kadar
kek, meyve, hazır öğünler, çiğ et parçaları
2 güne kadar
balık, çiğ kıyma, deniz ürünleri
1 güne kadar
ZERO’N’FRESH bölümünde yiyeceklerin saklanması
292699
ZERO’N’FRESH çekmecesi yiyeceklerin normal bir buzdolabında
olduğundan 3 kat daha uzun sure bozulmadan saklanmalarını
sağlar. Yiyecekler daha uzun bir sure taze kalacak, tatlarını ve
besin değerlerini koruyacaklardır. Yiyeceklerin ZERO’N’FRESH
çekmecesinde saklanması çürümeyi ve kütle kaybını azaltır.
Böylece meyve ve sebzeler daha taze ve doğal görünürler.
Saklama sıcaklığı yaklaşık olarak 0°C’ye ayarlanmıştır. Dolabın
genel ayarına bağlı olarak bu değer -2°C ve +3°C arasında
değişebilir. Eğer buzdolabının bulunduğu ortamdaki sıcaklık
16°C’den düşükse buzdolabının iç ısısının 4°C ya da daha
düşük bir değere ayarlanmasını tavsiye ederiz.
Optimum verim için çekmece tam olarak kapatılmalıdır.
• Çekmecedeki nem seviyesi saklanan yiyeceklerin nem
seviyesine ve çekmecenin açılma sıklığına bağlıdır.
• Gıda satın alırken tazeliğini kontrol edin: gıdaların kalitesi ve
dayanıklılığı kalitesine bağlıdır.
• Sarılı olmayan hayvansal veya bitkisel yiyecekleri ayrı ayrı
saklayın veya uygun paketlere sarın. Farklı et türlerinin
birbirine temas etmemesine özen gösterin. Etlerde bakteriyel
bozulmayı önlemek için etlerin ayrı ayrı paketlenmesi ve
saklanması gerekir.
• Yiyecekleri kullanmadan yaklaşık 30-60 dakika önce
çekmeceden çıkararak aromasının ve tadının ortam
sıcaklığında gelişmesini sağlayın.
• Düşük sıcaklıklara duyarlı şu yiyecekler FRESH ZONE
çekmecesinde saklamaya uygun değildir: ananas, avokado,
muz, zeytin, patates, patlıcan, salatalık, bezelye, kırmızı biber,
karpuz, kavun, balkabağı…
13
ZERO’N’FRESH*
çekmecesinde tavsiye
edilen saklama süreleri*
Yiyeceğin cinsi
Süre
sosis, et, çiğ et
7 güne kadar
kümes hayvanları
5 güne kadar
balık
4 güne kadar
deniz mahsulleri
3 güne kadar
Sebzeler:
marul, sarımsak, havuç
180 güne kadar
kereviz, otlar
30 güne kadar
lahana, ay çiçeği
21 güne kadar
brokoli, kuşkonmaz, turp
14 güne kadar
soğan, mantar, ıspanak, fasulye
7 güne kadar
Meyveler:
elma
180 güne kadar
armut, kivi
120 güne kadar
üzüm, ayva
90 güne kadar
şeftali
30 güne kadar
erik
21 güne kadar
kayısı, vişne
14 güne kadar
ahududu, çilek
3-5 güne kadar
Diğer:
süt
7 güne kadar
tereyağı
30 güne kadar
peynir
30 güne kadar
* Süreler yiyeceklerin kalitesi ve tazeliğine göre değişebilir
Cihazın buzunun çözülmesi
Buzdolabının buzunun
otomatik olarak
çözülmesi
292699
14
Buzdolabının buzunu çözmeniz gerekmez çünkü iç kısımda
arka duvarda biriken buz otomatik olarak çözülür. Kompresör
çalıştığı zaman iç kısımda arka tarafta biriken buz, kompresörün
çalışması durumca çözülür ve yoğuşan su damlaları iç kısımda
arka duvardaki çıkış yolundan geçerek, kompresörün üzerinde
bulunan boşaltma tepsisinde birikir ve buradan buharlaşır.
Buzdolabının arka panelinde aşırı buz oluşumu (3-5 mm
kalınlığında) görürseniz, cihazı kapatıp buzu el yordamıyla
çözün.
Cihazın temizlenmesi
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce cihazın elektrik
bağlantısını kesin (AÇMA/KAPAMA özelliğiyle ilgili kumanda
bölümüne bakın) ve elektrik kablosunun fişini prizden çekin.
İç duvarların en üst katmanında yer alan özel antibakteriyel
koruma tabakası cihazın iç kısmında bakteri oluşumunu önler ve iç
duvarların temiz ve mikroptan arınmış bir halde kalmasını sağlar.
Kullandığınız temizlik maddelerinin artıklarının kalmamasına
özen gösterin.
• Cihazın dışını su ve sıvı deterjanla temizleyin.
• Zarar verebileceği için plastik ve kaplı yüzeyleri temizlerken
aşındırıcı (paslanmaz çelikten temizleyiciler) veya çok güçlü
temizleme maddeleri kullanmayın.
• Kaplı ve/veya alüminyum yüzeyleri yumuşak bir bez
ve alkol tabanlı temizleme maddeleri (örneğin cam yüzey
temizleyicileri) kullanarak temizleyebilirsiniz.
• Cihazın iç kısmını içine bir parça sirke karıştırılmış ılık su ve
sıvı deterjanla yıkayın.
• Dekoratif profili olan (metalik görünümlü) bölmeler, raflar ve
çekmeceler bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir! Bu
kısımları yalnızca sulandırılmış sıvı deterjan ve yumuşak bir
bezle temizleyebilirsiniz. Bu kısımları ovalamayın!
• ZERO’N’FRESH çekmecesi bulunmayan cihazlar: İç kısmın
arka duvarındaki soğutma yüzeyi periyodik olarak kendi
buzlarını çözer. Çözme işlemi sonucunda oluşan suların dışarı
atılmasını sağlayan oluk ve çıkış tıkanmamalıdır. (yiyecek
artıkları vb ). Bu bölümü düzenli olarak kontrol ediniz ve gerekli
hallerde temizleyiniz (örneğin plastik bir pipet ile).
• Arka tarafta bulunan yoğuşturucunun her zaman tozdan ve
mutfak buharı birikintilerinden arındırılmış bir halde olması
gerektiğinden metal olmayan bir fırça veya elektrikli süpürge
kullanarak tozları düzenli aralıklarla temizleyin.
292699
• Kompresörün üzerindeki damlama tepsisini de temizleyin.
Tepsiyi çıkardıysanız, lütfen aynı şekilde yerine taktığınızdan
emin olun ve tamamen yatay konumda olmasını sağlayın!
15
Sorun Giderme
Hata:
Nedeni / Çaresi
Elektrik bağlantısı yapıldıktan
sonra cihaz çalışmıyor:
• Prizde elektrik olup olmadığını ve cihazın açık durumda olup
olmadığını kontrol edin.
Soğutma sistemi durmaksızın
çalışıyor:
• Ortam sıcaklığı çok yüksek.
• Kapı çok sık açılıyor veya çok uzun süre açık kalıyor.
• Kapı gerektiği gibi kapatılmıyor (kapı contasının arasınd
parçacık kalmış, kapı sarkmış, contanın sızdırmazlığının kontrol
edilmesi gerekiyor olabilir, vb.).
• Tek seferde çok fazla taze gıda yerleştirilmiş.
• Buzdolabı sensörü (A) taze gıdayla temas ediyor. Sensörün
çevresinde hava dolaşımını sağlamak için yiyeceklerin yerini
değiştirin (yalnızca bazı modellerde bulunur).
• Kompresörün yeterli miktarda soğutulmasına yetecek hava
dolaşımı olup olmadığını kontrol edin, yoğuşturucuyu temizleyin.
Dondurucunun iç kısmında
arka duvarda çok fazla buz
birikiyor:
• Kapı çok sık açılıyor veya çok uzun süre açık kalıyor.
• Dondurucuya sıcak yiyecek maddesi koyulmuş olabilir.
• Yiyecekler, kaplar buzdolabının içinde arka panele temas ediyor.
• Kapının sızdırmazlığı zayıflamış olabilir; kirlenmişse contayı
temizleyin veya hasar görmüşse değiştirin.
Buzdolabından su damlıyor:
• Boşaltım çıkışı tıkanmış veya su damlaları toplama oluğunu
aşmış olabilir.
• Tıkanmış çıkış deliğini plastik bir çubukla temizleyin.
• Birikmiş kalın buzları el yordamıyla çözün (Buzların el
yordamıyla çözülmesi başlığına bakın).
Kırmızı sinyal ışığı
yanıp sönüyor (yalnızca
dondurucuda):
• Kapı çok sık açılıyor veya çok uzun süre açık kalıyor.
• Kapı gerektiği gibi kapatılmıyor (kapı contasının arasında
parçacık kalmış, kapı sarkmış, conta hasar görmüş olabilir, vb.).
• Uzun süreli elektrik kesintisi olmuş olabilir.
Tek seferde çok fazla taze gıda yerleştirilmiş.
Kapı zor açılıyor:
• Derin dondurucunun kapısını kapattıktan hemen sonra açmaya
çalışırsanız, biraz dirençle karşılaşabilirsiniz. Bunun nedeni,
kapı açık olduğunda cihazdan belirli bir miktar soğuk havanın
kaçması ve yerine sıcak ortam havasının dolmasıdır. Bu hava
soğutulduğunda kapının açılmasını engelleyecek şekilde negatif
basınç (vakum) ve emiş oluşur. Birkaç dakika sonra durum
normale döner; kapıyı kolayca açabilirsiniz.
292699
16
Nedeni / Çaresi
Ampulün değiştirilmesi:
• Aydınlatma ampulünü değiştirmeden önce cihazın elektrik
bağlantısını kesin (elektrik kablosunun fişini prizden çekin).
B – Tornavidayı kapak yuvasına yerleştirin, kaldırın ve kapağı
çıkarın.
Ampulü yenisiyle (E 14, orijinal ampulle aynı gerilimde)
değiştirip, kapağı doğru şekilde tekrar yerine takın.
• Unutmayın: kullanılmayan ampul organik atık değildir.
• Aydınlatma ampulü sarf malzemesidir ve garantiye dahil değildir.
Yararlı ipuçları
• Yukarıdaki çarelerden hiçbiri işe yaramazsa ve sorunu kendiniz
gideremezseniz, cihazın elektrik bağlantısını kesin (AÇMA
KAPAMA ile ilgili bölüme bakın), elektrik kablosunun fişini
prizden çekin, yaklaşık 10 dakika kadar bekleyip, cihazı tekrar
elektriğe bağlayın.
Arıza durumu devam ederse, size en yakın servis merkezini
arayın ve bilgi plakasındaki bilgileri söyleyin: cihazın türü, modeli
ve seri numarası; bu bilgiler cihazın iç kısmında bulunur.
292699
Hata:
17
Sorun Giderme
Buzdolabı - dondurucu cihazlar, çalışırken belirli bir gürültü çıkarabilen kompresörün de (bazı
modellerde fanla desteklenir) içinde bulunduğu bir soğutma sistemiyle soğutulurlar. Bu gürültünün
seviyesi cihazın yerleştirildiği yere, doğru kullanılıp kullanılmamasına ve yaşına bağlıdır.
• Cihazı çalıştırdıktan sonra kompersör biraz yüksek sesle çalışıyor olabilir (soğutucu madde
akışı vardır). Bu cihazda herhangi bir sorun olduğu anlamına gelmediği gibi cihazın kullanım
ömrünü de etkilemez. Bu gürültü yavaş yavaş azalır ve sonunda kaybolur.
• Cihaz kimi zaman normal olmayan, alışılmadık ve güçlü bir ses çıkarabilir. Bu ses genellikle
cihazın uygun olmayan şekilde yerleştirilmesinin bir sonucudur:
- Cihaz dayanıklı bir zemin üzerine yerleştirilmeli ve sağlam bir şekilde dengelenmelidir.
- Hemen yakınındaki duvara veya mutfak birimlerine temas etmemelidir.
- Cihazın içindeki aksesuarların doğru konumlara yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin;
aynı zamanda şişelerin, teneke kutuların ve diğer kapların birbirine değerek tıkırtı sesi çıkarıp
çıkarmadıklarını kontrol edin.
İMALATÇI CİHAZIN ÇALIŞMASINI ETKİLEMEYEN TEKNİK
ÖZELLİKLERİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.
292699
18
COOLER 54 FRN
292699/tr (03-10)
Download

118.0279.992(909.27 kB, PDF)