ÖSYM
kpss
yeni sınav sistemine
göre hazırlanmıştır.
2014
GENEL YETENEK - SÖZEL BÖLÜM
TÜRKÇE
Sözel Mantık
Dil Bilgisi
Yazım Kuralları
30
DENEME
Gerçek Sınav
Tadında...
Komisyon
TÜRKÇE 30 DENEME
ISBN-978-605-364-735-5
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.
© 2014, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
5. Baskı:Nisan 2014, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Ayşegül Eroğlu
Dizgi-Grafik Tasarım: Duygu Güzelküçük
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Sti
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle/ANKARA
(0312-394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
ÖN SÖZ
Sevgili Kamu Personeli Adayları,
KPSS Genel Kültür testinde önemli bir yer tutan “Türkçe” kapsamındaki
sorular, yıllara göre analiz edilmiş ve bu analiz sonuçlarına göre kitabınızda
yer alan deneme sınavları oluşturulmuştur.
Sınavda başarılı olabilmek için yeterli bilgi düzeyinin yanı sıra çok sayıda
soruyu anlayarak hızlı bir şekilde cevaplamak gerekmektedir. Bu koşul göz
önünde bulundurularak sınavda karşınıza çıkabilecek soru türleri Deneme
Sınavları şeklinde sizlere sunulmuştur.
KPSS yayınlarında hissedilen önemli bir eksikliği gidermek ve adaylara
daha nitelikli ve kapsamlı bir kaynak sunmak amacıyla böyle bir çalışma hazırlanmıştır. Kitaptaki denemeler hazırlanırken her sorunun KPSS formatına
bire bir uygun olmasına özen gösterilmiş, çıkması muhtemel tüm konulara
da gerektiği kadar yer verilmiştir.
“KPSS Türkçe 30 Deneme” kitabımızın hepinize faydalı olacağını umuyor,
Pegem Akademi Yayıncılık olarak bütün KPSS adaylarına başarılar diliyoruz.
Pegem Akademi Yayıncılık
İÇİNDEKİLER
Ön Söz ..............................................................................................................................................iii
İçindekiler.........................................................................................................................................v
Deneme 01......................................................................................................................................1
Deneme 02...................................................................................................................................14
Deneme 03...................................................................................................................................26
Deneme 04...................................................................................................................................37
Deneme 05...................................................................................................................................50
Deneme 06...................................................................................................................................61
Deneme 07...................................................................................................................................72
Deneme 08...................................................................................................................................81
Deneme 09...................................................................................................................................92
Deneme 10.................................................................................................................................103
Deneme 11.................................................................................................................................114
Deneme 12.................................................................................................................................124
Deneme 13.................................................................................................................................134
Deneme 14.................................................................................................................................145
Deneme 15.................................................................................................................................156
Deneme 16.................................................................................................................................166
Deneme 17.................................................................................................................................177
Deneme 18.................................................................................................................................188
Deneme 19.................................................................................................................................199
Deneme 20.................................................................................................................................210
Deneme 21.................................................................................................................................219
Deneme 22.................................................................................................................................230
Deneme 23.................................................................................................................................240
Deneme 24.................................................................................................................................249
Deneme 25.................................................................................................................................258
Deneme 26.................................................................................................................................269
Deneme 27.................................................................................................................................278
Deneme 28.................................................................................................................................289
Deneme 29.................................................................................................................................298
Deneme 30.................................................................................................................................309
Cevap Anahtarı..........................................................................................................................318
Deneme 01
1. Taşra biraz da “toz” demektir. Dağdan
tepeden yuvarlanıp ovaları geçerek
insanların arasına karışan haylaz rüzgârların getirdiği değildir yalnızca. Köhne
sokakları, yaşlı evleri, odalardaki eşyaları
sarmakla kalmaz, insanın üstüne de
siner. Hatta içine, hatta ruhuna işler.
Son model dijital fotoğraf makineleriyle
çekilir ama “renk” olmadığı için hâlâ
siyah-beyazdır.
2. Yazdığım şiirler hayata, hayatıma dahil.
Masa başı şiiri yazmadığımı düşünüyorum. Ama bu bir çırpıda olup biten
bir şey de değil. Teknik olarak üzerinde
çok yoğunlaşmayı gerektirdiği gibi,
şiir bütün zamanlarla ilgili olduğu için,
ister istemez masa başında olsanız dahi
sizi belli bir imgeleme kavuşturmuş; o
çocukluğunuz, gençliğiniz, aşklarınız,
acılarınız bir yumak olarak orada o
masa başında kâğıda eğilmiş oluyor.
Aynı şekilde o anınız ve geleceğiniz de
tüm anatominizle, düşünce yapınız ve
düşlerinizle oradadır. Biraz düşününce,
masa başında da olsa, aslında bütün
hallerimizdir bize şiiri yazdırtan.
Bu parçada geçen “toz” ve “renk” kavramlarının yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) değişmezlik – sıradanlık
B) saflık – etkileyicilik
C) eskilik – canlılık
Bu parçada geçen “masa başı şiiri”
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
D) doğallık – hareketlilik
E) biriciklik –güzellik
A) Şiirde teknik kusursuzluğun öne
çıkması
B) Şiirin yaşanmışlıktan uzak olması
C) Çağrışımların şiiri şekillendirmesi
D) Düş gücünün şiirin etkisini artırması
E) Şiirde gerçekliğin değiştirilerek
sunulması
1
3. Murathan Mungan, söz sanatlarına
fazlaca yönelmeden yani “ağır edebiyat” yapmadan anlatıyor hikâyelerini.
Hikâyeyi biçimle zorlamıyor. Her hikâye
hangi anlatımı, biçimi gerektiriyorsa
onu kullanmaya özenmiş. Ama edebî
olmaktan da kaçınmamış, hikâyelerini
kolaylaştırmamış. Edebiyatın gereklerine uygun bir yol izlemeye çalışmış.
Örneğin metinler arası kurduğu ilişkileri
gözünüze sokmadan, ince ince yapıyor,
anlayan anlıyor. Sonuç olarak kitabın
adına uygun olarak öykülemeyi değil,
hikâye etmeyi yeğliyor.
4.
I. İnsanlar soyut ve somut pek çok
düşünceyi ve onları ifade etmek
için sesleri kullanarak dilsel gelişimlerini çok önceden kazanmışlardır.
II. Bu ilk sözcüklerin hayatta
kalmayla güçlü ölçüde bağlantılı
olduğunu söyleyebiliriz.
III. İlk sözcükler yiyecek, oyun, açlık,
su, tohum, tehlike, buraya gel,
uyu, ye, koş, at ve düşüş gibi şeyleri simgeleyen seslerdi.
IV. Hayatta kalma yeteneği ve sahip
olunan boş zamanla birlikte Tanrı,
güzellik, hayat ve gerçek gibi
daha soyut kavramlar da sesli
ifadelerini buldu.
Bu parçada geçen “ağır edebiyat yapmamak” sözüyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalın bir anlatımı tercih etmek
B) Anlaşılır hikayeler kurgulamak
V. Böylece pek çok beden ve mimik
hareketi yavaş yavaş seslendirilmeye başlandı.
C) Sıradan olayları hikâyeleştirmek
D) Edebi niteliklerden ödün vermemek
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin
anlamlı bir bütün oluşturması için
aşağıdakilerden hangileri yer değiştirmelidir?
E) Anlatıma fazla özen göstermemek
A) I. ve II.
2
B) II. ve III.
D) IV. ve V.
C) III. ve IV.
E) I. ve V.
5. (I) Erzincan, birinci derecede deprem
kuşağı üzerinde yer aldığından tarihinde pek çok deprem yaşamış. (II) Bunların içinde en önemlisi kuşkusuz kenti
yerle bir eden, 1939 yılında meydana
gelen büyük deprem. (III) Bu yıkımın
ardından kent merkezi adeta yeniden
kurulmuş. (IV) Bunun sonucu olarak da
günümüzde Erzincan’ı dolaştığınızda,
şehrin planlı cadde ve sokakları hemen
gözünüze çarpıyor. (V) Düzlük bir alana
kurulmuş olan bu samimi kentte, dört
bir yanındaki karla kaplı dağlar size eşlik
etmeye devam ediyor.
6. (I) 134 km’lik alanıyla Türkiye sınırları
içinde orta büyüklükteki göllerden biri
olan tektonik Ulubat Gölü üzerinde, en
büyüğü Halilbey Adası olmak üzere irili
ufaklı dokuz ada bulunuyor. (II) Ekolojik
yönden bol besin içeren ve sığ bir göl
olmasıyla Ulubat Gölü, yüz binlerce su
kuşuna beslenme ve barınma olanağı
sağlıyor. (III) Göl, bu özelliği nedeniyle
“Su Kuşları Bakımından Uluslararası
Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması” için imzalanan Ramsar Antlaşması’yla
koruma altına alınan önemli sulak alanlardan biri. (IV) Pek çok göçmen kuşun
uğrak yeri olan Ulubat Gölü’nde üreyen
kuş türleri hayli geniş bir çeşitlilik
gösteriyor: küçük karabatak, alacabalıkçıl, kaşıkçı, küçük akbalıkçıl, erguvani
balıkçıl, saz delicesi, bataklık kırlangıcı,
mahmuzlu kızkuşu… (V) Göl ve çevresi
ayrıca göçmen kuşlar için önemli bir
geçiş bölgesi ve tepeli pelikan, elmabaş
patka, tepeli patka, çamurcun, kılkuyruk, gri balıkçıl gibi türler kış aylarını
burada geçiriyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Ulubat Gölü’nün anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili
olarak aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) I. cümlede, saptama yapılmıştır.
B) II. cümlede, göldeki kuş türü fazlalılığının nedeni belirtilmiştir.
C) III. cümlede, önceki cümleyle ilgili
olarak ek bir açıklama yapılmıştır.
D) IV. cümlede, göldeki kuş türlerinin
neler olduğu örneklenmiştir.
E) V. cümlede, kesin olmayan bir bilgiden söz edilmiştir.
3
7. (I) Dakar’ın 1978’den beri ünlü Paris-Dakar Rallisi’nin bitiş noktası olması, ona
dünya çapında bir şöhret de kazandırmıştır. (II) Ancak son yıllarda yarış,
Güney Amerika’ya alınmış durumdadır.
(III) Rallinin bittiği yer Dakar olarak
bilinse de aslında yarış, şehre kırk
kilometre uzaklıktaki Retba Gölü (Pink
Lake) kıyısında sona ererdi. (IV) Yüzde
kırkı aşan tuz oranıyla insanların batmadan suyun yüzeyinde kalabildikleri bu
pembe renkli gölde yüzmeye çalışmak,
keyifli bir deneyimdir. (V) Gölün hemen
gerisindeki Atlantik’in bakir kumsallarında yürümek ve denize girmek, buraya
kadar gelmişken kaçırılmaması gereken
güzel bir fırsattır.
8. (I) Bu dağın zirvesine çıktığınızda,
herhangi bir Ağrı Dağı kartpostalında
göreceğiniz meşhur mantar bulutun
da üzerinde duruyorsunuz. (II) Pek çok
insan sadece zirvede olabilmek motivasyonuyla böyle bir tırmanışa katıldığı
için faaliyet sonrasında anlatılanlar ve
yazılanlarda sanki tüm amaç, beş dakikalığına en yüksek noktada durmaktan
ibaretmiş gibi algılanabiliyor. (III) Oysa
hazırlıklar, antrenmanlar, ekip dayanışması ve onlarca unutulmaz hatıradan
oluşan bir zincir uzanıyor, şehirdeki
evinizden Anadolu’nun zirve noktasına. (IV) Ama sizi Ağrı Dağı’nın büyülü
etkisinden uyandıracak bir arkadaşınız
mutlaka yanınızda olsun. (V) Çünkü 4
bin 200 metredeki çadırınıza dönüp
şekerli kahvenizi yudumlarken keyfini
çıkaracağınız manzaranın yanında,
güneş battıktan sonra inanılmayacak
düşüklükteki sıcaklıklara sahne olan
zirve düzlüğünden görünenlerin adı
bile olmaz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir öneri söz konusudur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, benzetmeden yararlanılmıştır.
B) II. cümlede, bir yanılgının nedeni
belirtilmiştir.
C) III. cümlede, tahmin yapılmıştır.
D) IV. cümlede, bir öneri dile getirilmiştir.
E) V. cümlede, bir durumun diğer bir
durumdan üstünlüğü vurgulanmıştır.
4
9. (I) Taksim Meydanı’ndan tünele doğru
yürüdüğümüzde, Fransız Konsolosluğu’nu geçtikten sonra sağda, karşımıza
Rumeli Pasajı çıkar. (II) 19. yüzyılın ikinci
yarısında Mabeyinci Ragıp Paşa tarafından yaptırılan, neoklasik bir mimariye
sahip pasajın giriş kapısında, barok
ve ampir üslupta yapılmış süslemeler
dikkat çekiyor. (III) Girişinde bulunan kitapçı ve birkaç giysi dükkânının dışında
binada daha çok restoranlar ve eğlence
mekânları bulunuyor. (IV) Hemen
karşısında bulunan Anadolu Pasajı ile
Büyük ve Küçük Parmakkapı Sokakları’nı
birbirine bağlayan Afrika Pasajı da Ragıp
Paşa tarafından yaptırılmış. (V) Kurulduğu zamanlarda ticaret merkezlerinden
biri olan Afrika Pasajı’nın ilk katları, Levantenlerin kaldığı bir apartman olarak
kullanılmış.
10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
söz konusu işin her zaman yapıldığı
anlamı vardır?
A) Dinlesene, küçük kardeşim çok
güzel piyano çalıyor.
B) Bu akşam saat 7’de yola çıkıyor.
C) Ot obüse yetişebilmesi için bir an
önce evden çıkması gerekiyor.
D) Evine erkenden dönmek istiyor.
E) Büyük şirketlerde belli kurallara
uyulması bekleniyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnellik söz konusu
değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
pekiştirilmiş sözcük, türü yönüyle
diğerlerinden farklıdır?
A) Bu kıyı kasabasındaki her şey, uçsuz
bucaksız denizin serinliğine sığınmıştı.
B) Küçük çocuk, kıpkırmızı elmaların
tadına bakmak için can atıyordu.
C) Masmavi deniz insanı bir dost gibi
kendine çağırıyordu.
D) Sonsuzluğu ruhunda da hissedebilmek için gözlerini sımsıkı yumdu.
E) Paramparça olmuş yüreğini hiçbir
sözün iyileştiremeyeceğini biliyordu.
5
Download

TÜRKÇE DENEME