Hayırsever Ayşe AYKAÇ tarafından okulumuza 6500 TL
değerinde Fotokopi makinesi bağışlandı.
Hayırsever velimiz Hakan ALTAY tarafından okulumuza 2000 TL
değerinde güvenlik kamera sistemi takıldı.
750 TL değerin 3 adet projektör taktırılarak okulumuzun geceleri
çevresinin aydınlık olması sağlandı.
Önceki hali
Önceki hali
Sınıflarımızın boyanmadan önceki durumu
Sınıflarımızın boyandıktan sonraki durumu
Fotokopi makinesi
 Kameralar
 Aydınlatma sistemi
 Boya ve Fayans
 Merdiven korkuluğu
 Öğrenci maçları
 Formalar
 Toplam

6500 TL
2000 TL
750 TL
6250 TL
750 TL
1250 TL
600 TL
18100 TL
Download

2015-2019 Stratejik Plan Taslağı