ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :5
Günü:07/11/2014
SIRA DOSYA
NO
NO
İLGİLİ
RE'SEN
1
2
3
YARGITAY ....... CEZA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
1893
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
UĞUR ŞENGÜL
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
KARAR
ÖZETİ
10.11.2014 saat: 08.45'de Adliye önünde saygı duruşu ve 10.00'da
Anıtkabir ziyareti yapılmasına, programın sms yoluyla
meslektaşlarımıza durulması ve baro web sayfasında duyurulmasına
KONU
10 Kasım 2014 tarihinde
düzenlenecek anma programının
görüşülmesi.
Yargıtay ....... Ceza Dairesi'nin ......
esasına kayıtlı dosyanın ...... tarihinde
yapılan duruşmasında yetki belgesi
sunmak suretiyle hükümlü müdafii
olarak savunma yapacaklarını
bildirerek duruşmaya katılan Av. ......,
Hukuk Müşavirliğince hazırlanan rapor doğrultusunda işlem
Av. ...... vep Av. ......'ın duruşma
yapılmasına yer olmadığına
sırasında mazeret bildirmeden
duruşma salonunu terk etmeleri
nedeniyle avukatlar hakkında işlem
yapılmasını talep eden yazısı
hakkında Hukuk Müşavirliği'nce
hazırlanan raporun değerlendirilmesi.
Uğur Şengül'ün düzenlemeyi
planladığı resim sergisi için 22 - 28
Günlük 75-TL. + KDV bedel ve 1 eser karşılığında Sanat Galerisinin
Aralık 2014 tarihleri arasında ABEM
Uğur Şengül'e 22-28 Aralık 2014 tarihleri arasında tahsisine
sanat galerisinin tahsisini talep eden
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :5
4
Günü:07/11/2014
2012
5
AV. BALKAN ŞENCAN
Av. Balkan Şencan'ın Kasım 2014 Kasım 2015 tarihleri arasındaki
Dilekçenin Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mesut Sönmez'e tevdiine ,
Ankara Barosu Basketbol takımı
talebin Av.Mesut Sönmez'in konu ile ilgili raporunun sunulmasından
tahmini bütçesini bildiren
sonra değerlendirilmesine
dilekçesinin değerlendirilmesi.
Staj Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini
bildiren dilekçesinin
Bilgi edinildi
değerlendirilmesi.
Staj Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini
bildiren dilekçesinin
Bilgi edinildi
değerlendirilmesi.
Av. Ali Uluk'un, Kızılcahamam
Kaymakamlığı Tüketici Sorunları
Hakem Heyeti asil üyesi olarak
Av. Ali Uluk'un dilekçesi doğrultusunda yapılan görevlendirmenin geri
tarafına tebliğ edilen görevlendirmeyi alınmasına, yeni görevlendirme hususunda Divan'a yetki verilmesine
kabul edemeyeceğini bildiren
yazısının değerlendirilmesi.
Bu konuda 28.10.2014 tarihli 2/41 ve 2/42 karar sayılı kararın
kaldırılmasına, 01/09/2014 tarihinden bugüne kadar staj giriş kaidesini
(başvuru kaidesi) ödeyen stajyer avukatların talep edilmesi halinde
Staj kaydiyesi bedelinin iadesi talepli ödedikleri staj kaidesinin taraflarına iadesine. Başkan Yardımcısı
başvuruların değerlendirilmesi.
Av.Seçkin Arıkan'ın karşı oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
AV. HASAN ÇİÇEK
2010
AV. KEREM CANBAZOĞLU
6
2026
7
1872
AV. ALİ ULUK
RE'SEN
8
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :5
Günü:07/11/2014
9
Adli Yardım Merkezinin 2014/2413
sayılı dosyasında talepçi ...... Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
10
Adli Yardım Merkezinin 2014/2395
sayılı dosyasında talepçi ...... Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
11
Adli Yardım Merkezinin 2014/2010
sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Adli Yardım Merkezinin 2014/2042
sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
12
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/2413 sayılı dosyasında talepçi ...... adli
yardım talebi ekonomik yarar yokluğu ile reddedilmiştir. Talepçinin bu
karara karşı 09.10.2014 tarih 13256 sayılı itirazı incelendi, dosyadaki
belgeler ve gelir durumu dikkate alındığında talebinin reddinin doğru
olduğu görülmekle, itirazın reddinin istişaren Baro Başkanına
bildirilmesine,
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/2395 sayılı dosyasında talepçi ...... Adli
Yardım talebi hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedilmiş, talepçinin
02.10.2014 tarih ve 13207 sayılı dilekçesi ile buna itiraz ettiği
görülmüştür. Ortada dava açılmasını gerektirecek her hangi bir hukuki
işlem olmadığından talepçinin itirazının reddinin istişaren Baro
Başkanına bildirilmesine,
Adli yardım Merkezi'nin 2014/2010 Sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6.a maddesi gereğince Adli
Yardım Taahhütnamesi işletilmesine, Taahhütnamenin işletilmesi
konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine
Adli yardım Merkezi'nin 2014/2042 Sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım Yönetmeliği'nin 6.a maddesi gereğince Adli
Yardım Taahhütnamesi işletilmesine, Taahhütnamenin işletilmesi
konusunda Hukuk Müşavirliği'ne yetki verilmesine
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :5
Günü:07/11/2014
13
Adli Yardım Merkezinin 2014/2567
sayılı dosyasında talepçi ...... Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
14
Adli Yardım Merkezinin 2014/2548
sayılı dosyasında talepçi ...... Adli
Yardım Kurulu kararına itirazı
hususunun görüşülmesi
15
Adli Yardım Merkezinin 2013/2696
sayılı dosyasında talepçi ......
hakkında Adli Yardım
Taahhütnamesinin işletilmesi
hususunun görüşülmesi
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/2567 sayılı dosyasında talepçi ...... Adli
yardım talebi ekonomik yarar yokluğu nedeniyle reddedilmiştir.
Talepçinin bu karara karşı 13.10.2014 tarih 13312 sayılı itirazı
incelendi, dosyadaki belgeler ve gelir durumu dikkate alındığında
talebinin reddinin doğru olduğu görülmekle, itirazın reddinin istişaren
Baro Başkanına bildirilmesine,
Adli Yardım Merkezi'nin 2014/2548 sayılı dosyasında talepçi ...... adli
yardım talebi ekonomik yarar yokluğu ile reddedilmiştir. Talepçinin bu
karara karşı 16.10.2014 tarih 13013 sayılı itirazı incelendi, dosyadaki
belgeler ve gelir durumu dikkate alındığında talebinin reddinin doğru
olduğu görülmekle, itirazın reddinin istişaren Baro Başkanına
bildirilmesine,
Talepçi hakkında Adli Yardım taahhütnamesinin avukatı azil nedeniyle
işletilmesi gerektiğine ilişkin 17.10.2014 tarihli Adli Yardım Merkezi
kararı incelendi, her ne kadar talepçi hakkında taahhütname
işletilmesine ilişkin dosyanın Yönetim Kurulu'na gönderilmesi kararı
verilmiş ise de, dosyanın incelenmesinde gönüllü avukatın takip ettiği
Ankara ...... . Aile Mahkemesi'nin ...... Esas sayılı dava dosyasının ne
durumda olduğu ve bu dosyaya ilişkin gönüllü avukattan detaylı rapor
alındıktan sonra bir karar verilmesi için dosyanın Adli Yardım
Merkezi'ne iadesine,
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :5
Günü:07/11/2014
16
ADLİ YARDIM MERKEZİ
Adli Yardım İstemcisi ...... vekili
Avukat ......'un itirazı hakkında
hazırlanan Hukuk Müşavirliği
raporunun değerlendirilmesi.
MUSTAFA ALPARSLAN DEMİR
Staj Listesi'ne yazılma istemi
18
RE'SEN
19
RE'SEN
İstanbul ....... Ağır Ceza
Mahkemesinde 11-12.Kasım.2014
arasında yapılacak ÇHD'li avukatlar Bilgi edinildi, bir kısım avukatların 07/11/2014 tarih 2371 sayılı
davasına ilişkin bilgilendirme
talepleri uyarınca baromuz tarafından katılımcılara uygun araç tahsisine
İstanbul ....... Ağır Ceza
Mahkemesinde 13.Kasım.2014
Bilgi edinildi.
tarihinde yapılacak KCK üyesi
oldukları iddia edilen avukatlar
davasına ilişkin bilgilendirme
Anayasa Mahkemesi'ne bireysel
Ankara Barosu'nu temsilen Baro Başkanı'na yetki verilmesine
başvuru hususunda Baro Başkanı'na
yetki verilmesi
17
73041
20
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Her ne kadar Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun 03.09.2014 tarih ve
101/55 sayılı kararı ile talepçi hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin
işletilmesi kararı verilmiş ise de, talepçinin bu karara yapmış olduğu
itirazın yerinde olduğu, pişmanlık gösterdiği ve Yönetim Kurulu
kararından önce 26.08.2014 tarihinde gönüllü avukata tekrar vekalet
vererek işlemlerin devamını sağladığı gözönüne alınarak,
taahhütnamenin işletilmesi kararından dönülmesine,
Talebin kabulüne, staj listesine yazılmasına
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Avukat
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
TOPLANTI GÜNDEMİ VE KARARLAR
Sayısı :5
Günü:07/11/2014
21
AV. M. EMİN SEÇKİN ARIKAN
Av. M. Emin Seçkin Arıkan’ın
07.11.2014 tarihli yazısının
değerlendirilmesi
Avukat M. Emin Seçkin Arıkan’ın Staj Kurulu ile ilgili yazısı
doğrultusunda, Ankara Barosu Staj Kurulu İç Yönetmeliği’nin 5.
maddesine aykırı davranılması sebebiyle Ankara Barosu Staj
Kurulu’nun görevinin sonlandırılmasına,
Staj Kurulu Başkanı olarak Av. Mustafa KÖROĞLU, Başkan
Yardımcılıklarına Av. Ali ÖZDEMİR, Av. Ali Hikmet AKILLI, Av.
Nur Başak SÖNMEZ ve Av. Makbule ÖZER, Yazman olarak Av.
Tuğba ŞİMŞEK' in seçilmesine karar verilmiştir.
22
STAJ KURULU
Staj Kurulu Divan üyelerinin
seçilmesi
23
STAJ KURULU
Staj Kurulu Üyelerinin seçilmesi
Staj Kurulu Üyeleri ekli listededir.
24
ABAYS
ABAYS Yürütme Kurulu ve
Danışmanların atanması
25
AYŞEGÜL SIRMAGÜL
Mazeret talebinin değerlendirilmesi
ABAYS Danışmanları olarak; Av. Mehmet Cengiz, Av.Mine Baş
Yürütme Kurulu üyeleri olarak; Av.Erdoğan Gökçe, Av.Mehmet
Korhan Perek, Av. Erhan Güçlü, Av. Çınar İnal, Av. Cafer Toptaş ve
Av.Derviş Birer'in atanmasına
Mazeretin kabulüne
OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ
Başkan
Avukat
Hakan
CANDURAN
Başkan
Yardımcısı
Avukat
M. Emin
Seçkin
ARIKAN
Genel
Sekreter
Ramiz Erinç
SAĞKAN
Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Avukat
Mahmut
KARATEKİN
Avukat
Mesut
SÖNMEZ
Avukat
Cemalettin
GÜRLER
Avukat
Ahmet Erdem
EKMEKÇİ
Avukat
Nihan
EKEN
Avukat
Gülfer Emir
KÜÇÜK
Avukat
Demir
AKAN
Avukat
Saliye Ayşegül
DOĞAN
SIRMAGÜL
Download

07 kasım 2014 tarihinde yapılan yönetim kurulu