ANATOMİ I
Dersin Adı
Anatomi I
Kodu Yarıyıl
Teori
Uygulama Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
FTR 1.YIL/
4
2
1.yarıyıl
Güz
111
AKTS
8
Önkoşullar
Yok
Dersin dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin öğrenme ve Teorik Dersler, Tartışma ve Laboratuvar Çalışmaları
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Hareket ve sinir sistemi ağırlıklı genel insan anatomisini klinik ve işlevsel
özellikleri ön planda tutularak öğretmek
Dersin öğrenme çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
I.
Tıp dili terminolojisini uygular.
II.
Tüm vücut sistemlerinin morfolojisini açıklar.
Dersin içeriği
III.
Tüm vücut sistemlerinin fonksiyonlarını açıklar.
İnsanı yapan oluşumların normal anatomisi ve fonksiyonları
Kaynaklar
1. Netter’in Klinik Anatomisi C. Cem Denk, H. Hamdi Çelik
2. Anatomi Atlası, H. Hamdi Çelik, C. Cem Denk
3. Fonksiyonel Anatomi, Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi, Doğan Taner
4. Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun ve İç organlar, B. Sancak, M. Cumhur
5. Fonksiyonel Nöranatomi, Doğan Taner
6. İnsan Anatomisi Atlası, Netter F., Meserret Cumhur
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Anatomiye Giriş
2. Hafta
Hareket Sistemi 1 / Kemikler I
3. Hafta
Hareket Sistemi 2 / Kemikler II
4. Hafta
Hareket Sistemi 3 / Eklemler
5. Hafta
Hareket Sistemi 4 / Kaslar I
6. Hafta
Hareket Sistemi 4 / Kaslar II
7. Hafta
Hareket Sistemi 5 / Kaslar III
8. Hafta
ARASINAV I
9. Hafta
Dolaşım Sistemi 1
10. Hafta
Dolaşım Sistemi 2
11. Hafta
Sindirim Sistemi
12. Hafta
Solunum Sistemi
13. Hafta
Solunum Sistemi
14. Hafta
ARASINAV II
15. Hafta
FİNAL SINAVI
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
bilim dalında yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgi ve becerileri kullanabilme becerisi kazanır.
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve
çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve
yeni teknikler seçer ve uygulama becerisi kazanır.
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan
modern alet, teknik ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi
kazanır.
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar,
uygun veri toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanır.
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık
bilimlerine yönelik veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme
becerisi kazanır.
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin
çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
7.Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi
benimser; kalite geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım
programlarına katkı verir, profesyonel davranışını uluslararası
düzeyde de sergiler.
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5.Mükemmel
1
2
x
x
x
x
x
x
x
3
4
5
x
Download

ANATOMİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama