ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER FAKÜLTESİ
KLİNİK ve LABORATUVAR
HİZMETLERİ
ÜCRET ÇİZELGESİ
(01.01.2014-30.06.2014)
Ankara, 2014
VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ANATOMİ ANABİLİM DALI
KEMİK ÖRNEĞİ VE KEMİK TAKIMI
Küçük Boy Kemik Örneği (1-5 cm)
%18 KDV DAHİL
FİYAT (TL)
5.00
Orta boy kemik örneği (5-10 cm)
10.00
Büyük boy kemik örneği (10-30 cm)
30.00
At kemik takımı
1.500.00
Sığır kemik takımı
1.500.00
Merkep kemik takımı
1.500.00
Kedi kemik takımı
500.00
Köpek kemik takımı
1.000.00
Koyun kemik takımı
1.000.00
Keçi kemik takımı
1.000.00
Kanatlı hayvan kemik takımı
250.00
Laboratuvar hayvanı kemik takımı
250.00
Domuz kemik takımı
1.000.00
Yabani Hayvanlar (Büyük) kemik takımı
2.000.00
Yabani Hayvanlar (Orta) kemik takımı
1.000.00
Yabani Hayvanlar (Küçük) kemik takımı
750.00
Bacak Kemikleri takımı (ön veya arka)
250.00
Kafa kemikleri takımı
200.00
Üçlü kemik takımı örneği
İSKELET HAZIRLAMA
40.00
FİYAT (TL)
Kanatlı iskeleti (kurulu halde)
500.00
Sıçan iskeleti (kurulu halde)
500.00
Kobay iskeleti (kurulu halde)
500.00
Fare iskeleti (kurulu halde)
500.00
Hamster iskeleti (kurulu halde)
500.00
Tavşan iskeleti (kurulu halde)
750.00
Kedi iskeleti (kurulu halde)
750.00
Köpek iskeleti (kurulu halde)
2.000.00
Koyun iskeleti (kurulu halde)
2.000.00
Keçi iskeleti (kurulu halde)
2.000.00
Sığır iskeleti (kurulu halde)
4.000.00
At-Merkep iskeleti (kurulu halde)
4.000.00
Koyun iskeleti (kurulu halde)
1.000.00
Keçi iskeleti (kurulu halde)
1.000.00
Büyük Boy Yabani Hayvan İsk. (kurulu halde)
4.000.00
Orta Boy Yabani Hayvan İsk. (kurulu halde)
3.000.00
Küçük Boy Yabani Hayvan İsk. (kurulu halde)
1.000.00
2
TAHNİT HAZIRLAMA
FİYAT (TL)
Kanatlı (Büyük)
500.00
Kanatlı (Orta)
250.00
Kanatlı (Küçük)
200.00
Hamster
200.00
Sıçan
200.00
Kobay
200.00
Fare
200.00
Tavşan
250.00
Kedi
300.00
Köpek (Büyük)
1.500.00
Köpek (Orta)
1.000.00
Köpek (Küçük)
750.00
Karaca
1.000.00
Yabani Hayvanlar (Büyük)
4.000.00
Yabani Hayvanlar (Küçük)
1.500.00
CAM MUHAFAZALI PİYES HAZIRLAMA
FİYAT (TL)
Hamster
250.00
Sıçan
250.00
Kobay
250.00
Fare
250.00
Tavşan
300.00
Kedi
400.00
Köpek
750.00
Koyun
750.00
Keçi
750.00
Ceylan
750.00
Karaca
750.00
Organ veya Sistem (Büyük)
500.00
Organ veya Sistem (Orta)
300.00
Organ veya Sistem (Küçük)
250.00
ORGANİK EĞİTİM PREPARATLARI HAZIRLAMA
FİYAT (TL)
Organ veya Sistem (Büyük)
750.00
Organ veya Sistem (Orta)
500.00
Organ veya Sistem (Küçük)
250.00
PLASTİNASYON ÖRNEĞİ HAZIRLAMA
FİYAT (TL)
Küçük Boy Organ Plastinatı (1-10 cm)
500.00
Orta Boy Organ Plastinatı (10-20 cm)
750.00
Büyük Boy Organ Plastinatı (20-30 cm)
1.000.00
Küçük Boy Hayvan Plastinatı (1-10 cm)
750.00
3
Orta Boy Hayvan Plastinatı (10-20 cm)
1.000.00
Büyük Boy Hayvan Plastinatı (20-30 cm)
1.500.00
ANATOMİK İNCELEME VE BİLİRKİŞİLİK HİZMETLERİ
FİYAT (TL)
Talep eden kişinin bölüm içerisinde anatomik örnek
incelemesi
Bilirkişilik hizmeti
BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
ANALİZİN veya HİZMETİN ADI
Kanda Keton Cisimcikleri Miktarı Tayini
2.50
250.00
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
55.00
Eritrosit Glutasyon Peroksidaz Aktivitesi
55.00
Eritrosit Süperoksid Dismutaz Aktivitesi
55.00
Plazma Tiyobarbitürik Asit Testi
40.00
Plazma Yağ Asitleri Miktarı Tayini
80.00
Glukoz Tolerans Testi
55.00
Snovya ve Omurilik Sıvıları Analizleri (Kalitatif)
35.00
Snovya ve Omurilik Sıvıları Analizleri (Kantitatif)
55.00
Biyolojik Örneklerde Vitamin Analizleri (Kantitatif)
200.00
Biyolojik Örneklerde Hormon Analizleri (Katkı Maddeleri)
500.00
Biyolojik Örneklerde Mineral Analizleri (Katkı Maddeleri)
55.00
Vücutta Oluşan Çeşitli Taşların Analizleri
55.00
İdrar Taşı Analizi
55.00
Bilimsel Danışmanlık ve Görüş Bildirme (Rapor verilerek)
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
I- KAN TAHLİLLERİ
2.500.00
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Alyuvar Sayımı
7.00
Akyuvar Sayımı
7.00
Hemoglobin Miktarının Tayini
7.00
Eozinofil Sayımı
12.00
Trombosit Sayımı
12.00
Akyuvar Formülü
25.00
Tam Kan Sayımı
55.00
Alyuvarların Çökme Hızının Tayini
Alyuvarların Ozmotik Direncinin Tayini
Mikrohematokrit
II-ELEKTROKARDİYOGRAFİ
7.00
12.00
7.00
FİYAT (TL)
A) Küçük Hayvanlarda
45.00
B) Büyük Hayvanlarda
55.00
HİZMETİN ADI
Köpek Davranış Terapisi
FİYAT (TL)
55.00
4
55.00
Kedi Davranış Terapisi
KÖPEK EĞİTİM SINIFLARI (En az üç köpekle açılır)
FİYAT (TL)
a. Yavru Köpek Sınıfı (8 Saat)
220.00
b. Genç Köpek Sınıfı (8 Saat)
220.00
c. Erişkin Köpek Sınıfı (8 Saat)
220.00
Özel Köpek Eğitimi (6 Saat)
325.00
Kısa Süreli Takipli Davranış Terapisi
81.00
Uzun Süreli Takipli Davranış Terapisi
162.00
Davranış Testi
108.00
HASTALIKLAR VE KLİNİK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
I- MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
%18 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Türk Gıda Kodeksi, T.S.E. Standartlarına ve Teknik
Şartnamelere Uygunluk Yönünden Yapılacak Analizler
Bakteriyel Toksin Aranması (Hayvan Yedirme Deneyi)
210.00
PCR Tekniği ile Salmonella SPP. Listeria SPP, E. Coli O157:H7)
Campylobacter SPP Aranması (Her Bir Patojen için
Kutu Konservelerde Ticari Sterilizasyon ve Bozulma Yönünden
Yapılacak Analizler
Tek Yönlü Mikrobiyolojik Patojenler Yönünden
350.00
120.00
210.00
135.00
II- KİMYASAL ANALİZLER
Türk Gıda Kodeksi,T.S.E. Standartlarına ve Teknik Şartnamelere
Uygunluk Yönünden Yapılacak Analizler
Tek Kimyasal Analiz (Her bir Analiz İçin)
FİYAT (TL)
210.00
%18 KDV Dahil
120.00
III- MİKOTOKSİN ANALİZLERİ
210.00
IV- HİSTOLOJİK ANALİZLER
210.00
V- İMMUNOLOJİK-SEROLOJİK ANALİZLER
210.00
VI ÖZEL ANALİZLER
120.00
VII- BİLİMSEL GÖRÜŞ
350.00-600.00
CERRAHİ ANABİLİM DALI
RADYOLOJİ ÜNİTESİ
I- RADYOGRAFİ
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
18 X 24
25.00
24 X 30
35.00
30 X 40
45.00
35 X 35
45.00
Il- RADYOSKOPİ
Kedi
FİYAT (TL)
70.00
Köpek
110.00
At-Sığır
160.00
IIl- ULTRASONOGRAFİ
Kedi
FİYAT (TL)
40.00
5
Köpek
40.00
At-Sığır
55.00
IV- EKOKARDİOĞRAFİ
FİYAT (TL)
Kedi
60.00
Köpek
60.00
At-Sığır
70.00
V RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
FİYAT (TL)
Kedi
60.00
Köpek
60.00
At-Sığır
70.00
VI ENDOSKOPİ
FİYAT (TL)
Gastroskopi
100.00
Bronkoskopi
110.00
Kolonoskopi
100.00
Rektoskopi
90.00
Sistoskopi
120.00
Torakoskopi
180.00
Laparoskopi
100.00
Laryngoskopi
90.00
Rhinoskopi
50.00
VII BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
100.00
VIII MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)
200.00
IX SU ALTI KOŞU BANDI
50.00
X MAGNETOTERAPİ
20.00
50.00
XI ULTRASONOGRAFİ REHBERLİĞİNDE CERRAHİ GİRİŞİMLER
Not: Öğleden sonra yapılan tüm işlemler %50 zamlıdır.
CERRAHİ ÜNİTESİ
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Muayene-Konsultasyon (küçük hayvan)
35,00
Muayene-Konsultasyon (büyük hayvan)
35.00
Kontrol (daha önce muayenesi yapılan)
15.00
Muayene-Konsultasyon (kanatlı)
15.00
Muayene-Konsultasyon (sürüngen)
20.00
Muayene-Konsultasyon (kemirgen)
15.00
Rektal Muayene
30.00
Intramuskuler - subkutan enjeksiyon
10.00
Intravenöz enjeksiyon – intravenöz kateter
20.00
Intraartiküler enjeksiyon
40.00
6
Oftalmik topikal medikasyon
10.00
Pansuman uygulama
25.00
Yara temizliği (basit-komplike)
20.00-50.00
Bandaj (küçük hyv.-büyük hyv.)
25.00-45.00
Mide sondası (nazogastrik/orogastrik)
50.00
Mide sondası (özefagotomi)
75.00
Mide sondası (perkutan gastrotomi)
Sistosentez
Kastrasyon (Boğa)
Kastrasyon (Koç)
Kastrasyon (Erkek Kedi)
Kastrasyon (Erkek Köpek)
Kastrasyon (At)
175.00
40.00
190.00
35.00
100.00
125.00-150.00
220.00
Kulak kepçesi hematomu
150.00-200.00
Kulakta Lateral Duvar Rezeksiyonu
250.00-300.00
Bulla Osteotomi-Total Kulak Yolu Ablasyonu
250.00-300.00
Ağız Boşluğu Operasyonları
100.00-150.00
Detartraj
Diş Törpüleme
Diş çekimi
Kanal tedavisi
Epulis ekstirpasyonu
80.00-130.00
35.00
30.00-70.00
125.00-175.00
60.00-140.00
Palatoplasti
100.00-150.00
Katarakt Operasyonu (tek göz)
350.00-450.00
Göz Kapağı Operasyonları
125.00-200.00
Entropion operasyonu
100.00-140.00
Ektropion operasyonu
100.00-140.00
Üçüncü Göz Kapağı Flebi
125.00-175.00
Harder Bezi Hiperplazisi Operasyonu
200.00-225.00
Tarsorafi
Göz hastalıkları tedavisi (medikal sağaltım)
80.00-100.00
50.00
Bulbus Okuli Ekstirpasyonu
200.00-300.00
Tanısal laparotomi
200.00-250.00
Batın Cerrahisi
250.00-400.00
Küçük Operatif Sağaltımlar (kedi)
100.00-125.00
Küçük Operatif Sağaltımlar (köpek)
125.00-200.00
Küçük Operatif Sağaltımlar (çiftlik hayvanları)
130.00-310.00
Biyopsi (Deri ve yüzlek kısımlardan)
75.00-100.00
Biyopsi (İç organlardan)
100.00-150.00
Fistülektomi
150.00-175.00
7
Hemia diaframatika operasyonu
300.00-350.00
Hernia inguinalis operasyonu
200.00-250.00
Hernia perinealis operasyonu (tek taraflı)
300.00-350.00
Hernia umbilikalis operasyonu
175.00-225.00
Hernia abdominalis operasyonu (geniş)
250.00-300.00
Rekonstruktif Yara Onarımı
200.00-350.00
Uretrostomi
300.00-325.00
Sistotomi
250.00-300.00
Prostatektomi
500.00
Penis amputasyonu
300.00-350.00
Rektum Prolapsusu (ret)
80.00-100.00
Kolopeksi-rektopeksi
300.00-350.00
Anorektal tümör ekstirpasyonu
250.00-325.00
Koterizasyon (At ve Sığır )
300.00
Rumenotomi
195.00
Laminektomi-Hemilaminektomi
600.00
Disk Fenestrasyonu
600.00
Deri tümörü (hafif / ileri dereceli)
100.00-250.00
Splenektomi
250.00-300.00
Nefrektomi
275.00-325.00
Terapötik Ultrason Seansı
40.00
Kızıl ötesi
40.00
UV Kürü
40.00
Elektroterapi
40.00
Lazer Uygulamaları
40.00
TENS
30.00
EEG
45.00
EMG
45.00
VEP
35.00
BAEP
35.00
EKG
80.00
Küçük Hayvan Hospitalizasyon (günlük)
40.00
Büyük Hayvan Hospitalizasyon (günlük)
40.00
Ötanazi
50.00-75.00
ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜNİTESİ
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Enjektabl genel anestezik uygulama (küçük hayvan)
40,00
Enjektabl genel anestezik uygulama (büyük hayvan)
50.00
İnhalasyon Anestezisi (küçük hayvan) (saati)
80.00
İnhalasyon Anestezisi (büyük hayvan) (saati)
140.00
8
Endotrakeal tüp uygulaması
10.00
Lokal anestezi
15.00
Epidural anestezi
50.00
Sedatif uygulama (küçük hayvan)
25.00
Sedatif uygulama (büyük hayvan)
45.00
Analjezik ilaç uygulama
15.00
Not: Kullanılacak ilaçlar hasta sahibi tarafından temin edilecektir.
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ ÜNİTESİ
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Büyük ve Küçük Hayvan Ortopedik Muayene
35.00
Kanatlı Ortopedik Muayene
15.00
Osteosentez (bandajla)
60.00-100.00
Osteosentez (cerrahi girişim)
250.00-300.00
Luksasyon (Kapalı Redüksiyon)
100.00-150.00
Luksasyon (Açık Redüksiyon)
250.00-300.00
Ekstremite Amputasyonları
150.00-250.00
Artrotomi
200.00-250.00
Artrodez
250.00-300.00
Eksizyon artroplastisi
250.00-300.00
Triple Pelvik Osteotomi
500.00
Total Kalça Protezi
500.00
Juvenil Pubik Simfizyodez
200.00
Tırnak Kesimi (Çift Tırnaklılar)
DOĞUM ve JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI
I- İNEKLERDE
35,00
%8 KDV Dahil
FİYAT TL.-
Gebelik Muayenesi (Rektal Palpasyon)
50.00
Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
50.00
Genital Organ Muayenesi
50.00
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
100.00
Retentio Secundinarum
100.00
Prolapsus Uteri
150.00
Prolapsus Vagina (Vulva Dikişi İle )
150.00
Prolapsus Vagina (Sağrı Dikişi İle )
200.00
Metritis Tedavisi (Hospitalize Edilerek)
100.00
Metritis Tedavisi (Ayakta tedavi)
60.00
Vaginitis Tedavisi
60.00
Genital Kanal Yırtıkları Tedavisi
150.00
Mastitis Tedavisi (Hospitalize Edilirse)
150.00
Mastitis Tedavisi (Ayakta Tedavi )
60.00
9
Meme Fistülleri ve Derin Yırtık Tedavileri
Metabolizma Hastalıkları Tedavisi
100.00
80.00
Operasyon Sezaryen
200.00
Fötotomi
250.00
II- KOYUN ve KEÇİ
FİYAT TL.-
Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
50.00
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
70.00
Retentio Secundinarum
50.00
Prolapsus Vagina
50.00
Prolapsus Uteri
50.00
Mastitis Tedavisi (Hospitalize Ederek)
70.00
Mastitis Tedavisi (Ayakta Tedavi)
50.00
Meme Fistülleri ve Derin Yırtık Tedavileri
70.00
Operasyon Sezaryen
Metabolizma Hastalıklarının Tedavisi
III-KÖPEK
100.00
50.00
FİYAT TL.-
Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
50.00
Genital Organ Muayenesi (Ultrasonografi ve Vaginal
Sitoloji)
Vajinal Sitoloji ile Teşhis
80.00
50.00
Ovariohysterectomie
120.00
Operasyon Sezaryen
150.00
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
100.00
Tümör Operasyonları (Meme- Genital Kanal )
150.00
Prolapsus Vagina
70.00
Proflapsus Vagina (Operasyon)
150.00
Pyometra Operasyonu
120.00
Kemoterapi (Meme ve Genital Kanal)
100.00
Prolapsus Üteri (Operasyon)
100.00
Hormon Uygulamaları
50.00
Yalancı Gebelik Tedavisi
70.00
SİPS Tedavisi
70.00
Siklus Bozuklukları
70.00
Eklemsia Tedavisi
55.00
IV-KEDİ
FİYAT TL.-
Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
50.00
Genital Organ Muayenesi (Ultrasonografi)
50.00
Ovariohysterectomie
100.00
Operasyon Sezaryen
150.00
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
100.00
Tümör Operasyonları (Meme-Genital Kanal)
150.00
10
Pyometra Operasyonu
120.00
Hormon Uygulamaları
50.00
V- KISRAK
FİYAT TL.-
Gebelik Muayenesi (Rektal Palpasyon)
150.00
Gebelik Muayenesi (Ultrasonografi)
150.00
Gebelik Muayenesi (Laboratuvar)
200.00
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahaleleri
250.00
Mastitis
150.00
Caslick Operasyonu
500.00
İnfertilite Sağaltımı
600.00
VI- EGZOTİK HAYVAN
FİYAT TL.-
Kanatlı Yumurta Retensiyonu-Prolapsus Cloaka
10.00
Tavşan Muayene
20.00
VII-GENEL
FİAYAT TL.-
Rapor Düzenlenmesi (Ultrasonografi, Vaginal, Sitoloji)
250.00
Öğretim Üyesi Farkı
100.00
Konsültasyon
20.00
Enjeksiyon
5.00
Pansuman
10.00
Kontrol Muayenesi
10.00
Dikiş Alma
10.00
Postoperatif Tedavi /Sıvı Sağaltımı/Yara Tedavisi
15.00
Ötenazi
50.00
DÖLERME ve SUN'İ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI
I- SUN'İ TOHUMLAMA
%18 KDV Dahil
FİYAT (TL)
I.A Sperma Alma ve Tohumlama
Sığır
150.00
Kedi-Köpek
100.00
At
350.00
Koyun-Keçi
50.00
Kanatlı
20.00
I.B Dondurulmuş Sperma ile Tohumlama
Sığır
FİYAT(TL)
55.00
Köpek
120.00
At
300.00
Koyun-Keçi
70.00
Kanatlı
30.00
I.C Östrus Tespiti
Sığır (Rektal Muayene)
FİYAT (TL)
20.00
11
Kedi-Köpek (Vaginal Smear)
25.00
At (Rektal Muayene)
30.00
Koyun-Keçi (Spekkulum Muayenesi)
20.00
II. SPERMA ANALİZİ
FİYAT (TL)
Boğa (Bir Payet İçin)
30.00
Boğa (Tam Sperma Analizi)
60.00
At
60.00
Koç-Teke
50.00
Köpek
50.00
Kanatlı
30.00
II.B Taze Sperma Analizi
FİYAT (TL)
Boğa
180.00
Aygır
240.00
Koç-Teke
60.00
Köpek-Kedi
60.00
Kanatlı
35.00
III.ANDROLOJİK MUAYENELER
FİYAT (TL)
Boğa
250.00
Aygır
600.00
Koç-Teke
120.00
Köpek
100.00
IV.DİĞER
FİYAT (TL)
Köpek Penis Masajı
50.00
Sperma Depolanması (25’lik Goblet/Yıl)
120.00
Östrus Sinkronizasyonu (Tüm Türler, Hormon Hariç)
FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
Veteriner Hekimliği İlaçlarının Ruhsatlandırılması
70.00
%18 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Prospektüs İncelenmesi
Basit İlaç Terkipleri İçin
210.00
Normal İlaç Terkipleri İçin
630.00
Etkin
Madde(ler)
Kuvarterner amonyum tuzları formaldehid, glutaraldehid,
iyot, iyodoforlar, klor, hipoklorit, salisilik asit,benzoik
asit,rivanol,vitamin C,niasin vb. Bikarbonat, Kalsiyum
klorür, magnezyum oksit,sodyum sülfat,ihtammol, kafur vb.
180.00
Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 vb.
210.00
Yardımcı Maddeler: Analizi Gerektiren Her Madde için
Toksikolojik Analizler
135.00
FİYAT (TL)
Yem ve Yem Hammeddeleri
Mikotoksinler
150.00
Alfatoksinler
Okrotoksinler
12
Deoksinivalenol gibi
Pestisidler
120.00
Organik Fosforlu
Yabani Ot İlaçları
Mantar İlaçları
Karbamat
Organik Klorlular gibi
Ucucu Olmayan Organik Maddeler (Her grup için ayrı ayrı)
120.00
Alkaloidler
Glikozidler
Solanin ve.gibi
Diğer Maddeler
Nitrat-Nitrit
90.00
Üre
90.00
Üreaz
90.00
Peroksit Değeri (açılaşma)
90.00
Tanen
90.00
Tuz
90.00
Siyanür
90.00
Marazi Maddeler (Doku,Organ,Mide-Bağırsak İçeriği,Kusmuk gibi
Çoğul Mikotoksinler
150.00
İnsektisidler
110.00
Metaller (Arsenik-Talyum)
90.00
Uçucu Olmayan Organik Maddeler (Her grup ayrı ayrı)
90.00
Alkaloidler
Glikozidler
Asidik,Bazik ve Nötral İlaçlar
Uçucu Maddeler (Her grup madde ayrı ayrı)
90.00
Fenoller
Alkoller
Aldehidler
Fosfor
Halojenli Hidrokarbonlar
Siyanür
Bilimsel Görüş Bildirme ve Rapor Hazırlama
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
KLİNİK MUAYENE HİZMETLERİ
770.00
%8 KDV Dahil
FİYAT TL.-
Küçük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
35.00
Büyük Hayvan Muayenesi ve Tanısı
35.00
Kafes ve Yaban Kuşları Muayenesi ve Tanısı
20.00
13
Sürüngenler Muayenesi ve Tanısı
30.00
Kemirgenler Muayenesi ve Tanısı
20.00
Dermatolojik Muayene ve Tanısı (Laboratuvar İncelemeler Hariç)
35.00
Kardiyopulmoner Sistem Muayenesi ve Tanısı
(Görüntüleme Ünitesi Hizmetleri Hariç)
Kulak Muayenesi (Video Otoskopi)
35.00
Ağız Boşluğu Muayene ve Tanısı
30.00
Rektal Muayene
25.00
KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ
30.00
FİYAT TL.-
Karma Aşı
45.00
Kuduz Aşısı
40.00
GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ HİZMETLERİ
Ultrasonografi (Kedi, Köpek, Büyük Hayvan)
Gastroskopi (Kedi, Köpek, Büyük Hayvan/Biyopsi Dahil,Anestezi
Hariç)
Bronkoskopi ve Bronkoal ve Olar Lavaj
(Kedi, Köpek/Biyopsi Dahil, Anestezi Hariç)
Kolonoskopi-Rektoskopi (Kedi, Köpek/Biyopsi Dahil, Anestezi
Hariç)
Faringoskopi-Larengoskopi (Kedi, Köpek/Büyük Hayvan Anestezi
Hariç)
Elektrokardiyografi (Kedi, Köpek, Büyük Hayvan)
FİYAT TL.45.00
110.00
100.00
100.00
65.00
45.00
Ekokardiyografi (Kedi, Köpek, Büyük Hayvan)
45.00
Holter Monitörizasyon (Köpek, Kedi)
50.00
Ultrasonografi İle Sistosentez (Köpek, Kedi)
20.00
Tansiyon Ölçümü (Kedi, Köpek)
10.00
Glikometre İle Hızlı Diabetik Kayıt (Köpek, Kedi)
10.00
LABORAVAR ÜNİTESİ HİZMETLERİ
FİYAT TL.-
Dışkı (Natif) Muayenesi
10.00
Periferik Yayma
10.00
Diff Quick, Fuksin ve Gram Boyama
10.00
İdrar Muayenesi
10.00
Deri Kazıntısı ve Trikogram
10.00
Deri Punch Biyopsi
10.00
Scotch Band ve Pire Tarağı Testi
10.00
Dirofilaria Hızlı Test Kitleri İle Teşhis
20.00
Rumen Mikroflora İncelemesi
10.00
KEMOTERAPİ VE OZON ÜNİTESİ HİZMETLERİ
Kanser Kemoterapisi (Her Seans)
ACİL ÜNİTESİ HİZMETLERİ
FİYAT TL.55.00
FİYAT TL.-
Kardiyopulmoner Resussitasyon ve Monitörizasyon
55.00
Nebulizasyon
30.00
DİĞER HİZMETLER
Her Türlü Enjeksiyon (Kedi, Köpek, Büyük Hayvan)
FİYAT TL.10.00
14
İntravenöz Katater Uygulanması
10.00
Lenf Yumrusu İnce İğne Aspirasyonu Alma (Kedi, Köpek)
25.00
Nazogastrik Sonda Uygulaması (Kedi, Köpek, Büyük Hayvan)
25.00
Rumen Sondalama
25.00
Lavman (Kedi, Köpek)
50.00
Üriner Kateterizasyon (Kedi, Köpek, Büyük Hayvan)
25.00
İdrar Kesesi Lavajı (Kedi, Köpek, Büyük Hayvan)
25.00
Otohemoterapi
25.00
Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma
20.00
Anal Kese İrigasyonu
20.00
Oksijen Tedavisi (1/2 Saat)
30.00
Ötenazi
20.00
Abdominosentez (Kedi, Köpek)
25.00
Torakosentez-Perikardiyosentez (Kedi, Köpek)
35.00
Kan Transfüzyonu (Kedi, Köpek)
110.00
Rapor Hazırlanması
110.00
MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
I- DİREK MİKROSKOPİK MUAYENE
Bakteriyoskopi, Mantar, Koksidiosis v.b
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
10.00
II- BAKTERİYOLOJİK MUAYENE
FİYAT (TL)
Kültür,İdentifikasyon (antibiyogram dahil)*
40.00-50.00
Faj Duyarlılık Testi
100.00
III-MİKOLOJİK MUAYENE (KÜLTÜR İDENTİFİKASYON)
50.00
IV-YEM NUMUNESİNİN MİKROBİYOLOJİK MUAYENESİ
FİYAT (TL)
Total Mantar
60.00
Total Germ
60.00
Özel Muayeneler (Salmonella, E.coli, v.b)
60.00
V – SEROLOJİK TESTLER (Ücretler Tek Bir Hastalık
İçindir)
Tüp Aglutinasyon Testi (1 adet)
Lam Aglutinasyon Testi (1 adet)
FİYAT (TL)
15.00
5.00
Hemaglutinasyon ve Hemaglutinasyon İnhibisyon (1 adet)
10.00
ELİSA (1 Adet)
10.00
FAT
VI-MOLEKÜLER ANALİZ**
100.00
FİYAT (TL)
PCR
50.00-150.00
RT-PCR
60.00-180.00
SDS-PAGE
140.00-200.00
15
VII-TAVUK HASTALIKLARI TEŞHİS
50.00-250.00
VIII-ALLERJİK TESTLER
FİYAT (TL)
Tüberküloz, Ruam, Deri Testi v.b.
100.00
IX- AŞI HAZIRLANMASI (10 CC)
200.00
X-LABORATUVAR KULLANIMI ÜCRETİ (SAAT)
FİYAT (TL)
Mikrobiyolojik Teşhis
20.00
Serolojik Teşhis
15.00
Moleküler Analiz
25.00
XI-MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN GÖRÜŞ İSTENEN
RAPOR TANZİMİ * (Hastalıklara göre değişmektedir)
XII-RİPOTİPLENDİRME (Kit bedeli hariç)
1.00.00-3.000.00
20.00
* Mikroorganizma Türüne Göre Değişmektedir.
** Örnek Sayısı 10-50 Arasında %20,50 ve daha fazlasında %40 indirim uygulanır.
*** Sarf Malzemelerin Sağlanması Koşulu ile Yapılacak Analizleri Kapsar.
PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI
UYGULANAN MUAYENELER
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Dışkı Muayenesi
20.00
Deri Kazıntısı Muayenesi
20.00
Kan Muayenesi
20.00
Parazit İdentifikasyonu
25.00
Organ Muayenesi
25.00
Rapor Düzenleme
35.00
PATOLOJİ ANABİLİM DALI
I- NEKROPSİ
%8 KDV Dahil
FİYAT TL.-
At, Merkep, Sığır, Manda (Yabani Hayvan-Büyük Baş)
130.00
Koyun, Keçi, Buzağı, Tay (Yabani Hayvan Küçük Baş)
60.00
Kuzu, Oğlak
40.00
Köpek, Kedi
50.00
Kanatlılar
30.00
Elden Getirilen İç Organ
30.00
Balık
20.00
II- NEKROPSİ ve HİSTOPATALOJİK İNCELEMELER
FİYAT TL.-
At, Merkep, Sığır, Manda (Yabani Hayvan Büyük Baş)
180.00
Koyun, Keçi, Buzağı, Tay Yabani Hayvan Küçük Baş)
90.00
Kuzu, Oğlak
60.00
Kedi, Köpek
60.00
Kanatlılar
40.00
Elden getirilen İç Organ
40.00
Balık
30.00
16
III.BİYOPSİ
FİYAT TL.-
Rutin İnceleme (H&E Boyama)
60.00
Dondurma Kesiti (Kriyostat İnceleme)
60.00
Rutin+Dondurma Testi
80.00
VİROLOJİ ANABİLİM DALI
I-İNDİREKT TEŞHİS (Serolojik Kontrol)
%18 KDV Dahil
FİYAT TL.-
Her Serum Örneğinin Yalnız Bir Virüse Karşı Kontrolü
VNT
55.00
ELISA
35.00
II- DİREKT TEŞHİS (Virolojik Kontrol)
FİYAT TL.-
(PAGE,PLA, FAT, PCR)
55.00
ELISA
40.00
III.ANTİVİRAL (Virusidal) Etki
475.00
IV- AŞI KONTROLU
700.00
V.DİZİN ANALİZİ
FİYAT TL.-
Saflaştırılmış Örnekler İçin
120.00
Saflaştırılmamış Örnekler İçin
180.00
*Test Sonuçlarına Göre İlave Ücretlendirilir.
ZOOTEKNİ ve HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ
BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI
%18 KDV Dahil
İstatistik Analiz Hizmetleri/Saat
GENETİK ANABİLİM DALI
YAPILAN ANALİZ
FİYAT (TL)
180.00
%18 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Kan Grubu Tiplemesi
120.00
Polimorfik Protein Tiplemesi
120.00
DUMPS (Deficiency Of Uridine Monophosphate Synthase)
Hastalığının Belirlenmesi.
BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency)
Hastalığının Belirlenmesi.
DNA Bankasında Örnek Saklama (Adli Olaylar İçin)
120.00
TÜR TAYİNİ (SIĞIR,KOYUN,KEÇİ,DOMUZ,EŞEK,AT KANATLI
İÇİN)
1 Adet Doku veya Sperm, Kan gibi Vücut Sıvısı Emdirilmiş Swap
Örneği
Kıl veya Dışkı Örnekleri İçin
BİREY AYRIMI (DNA TESTİ,AT,SIĞIR,KOYUN VE KEÇİ TÜRLERİ İ
ÇİN
1 Adet Doku veya Sperm,Kan gibi Vücut Sıvısı Emdirilmiş Swap
Örneği
120.00
120.00
120.00
140.00
600.00
17
Kıl ve Dışkı Örnekleri İçin
615.00
Kanatlıda Cinsiyet Tayini
100.00
SCID
(Severe
Combined
İmmunodeficiency)
Hastalığının
Belirlenmesi
LFS (Lavender Foal Syndrome) Hastalığının Belirlenmesi
150.00
PSSM-1 (Polysaccharide Storage Myopathy Tip I) Hastalığının
Belirlenmesi
GBED (Glycogen Branching Enzyme Deficiency) Hastalığının
Belirlenmesi
RAPOR DÜZENLENMESİ
120.00
HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
Hizmet Türleri
120.00
150.00
1.200.00-2.400.00
%18 KDV Dahil
FİYAT (TL)
A.PROJE HAZIRLAMA
1-Hayvancılığa Dayalı Sanayi İşletmeleri
30.000.00
2-Hayvancılık İşletmeleri
2.1 Küçük Ölçekli (20 Baş ve altı sığır besi işletmeleri, 10 baş ve altı süt
sığırcılık işletmeleri, 200 baş ve altı kuzu besi işletmesi,500 baş ve 6
koyunculuk işletmesi 5000 adet ve altı tavukçuluk işletmeleri,10 ton/yıl ve 6 su
ürünleri işletmesi)
2.2 Orta Ölçekli (21-100 Baş arası sığır besi işletmeleri, 11-50 baş arası süt
sığırcılık işletmeleri, 201-500 baş arası kuzu besi işletmesi, 5001-1000 baş
arası koyunculuk işletmesi, 5001-10.000 adet arası tavukçuluk işletmeleri,11-50
ton/yıl arası su ürünleri işletmesi)
2.3 Büyük Ölçekli (100 baş üzeri sığır bezi işletmeleri, 50 baş üzeri süt
sığırcılık işletmeleri 500 baş üzeri kuzu besi işletmesi, 1.000 baş üzeri
koyunculuk işletmesi 10.000 adet üzeri tavukçuluk işletmesi, 50 ton/yıl üzeri su
ürünleri işletmesi)
B.DANIŞMANLIK HİZMETİ
7.000.00
14.000.00
20.000.00
Aylık Ücret
1.Küçük Ölçekli İşletmeler
1.750.00
2.Orta Ölçekli İşletmeler
2.250.00
3.Büyük Ölçekli İşletmeler
2.750.00
HAYVAN BESLEME ve BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
I-YEMLERDE FİZİKSEL İNCELEME
%18 KDV Dahil
185.00
II-RASYON DÜZENLEME
Diyet, Mama Düzenleme/Formülasyon
III- KİMYASAL ANALİZLER
1-Weende Analizi
560.00
FİYAT (TL)
320.00
a-Kuru Madde
60.00
b-Ham Protein
130.00
c-Ham Yağ
80.00
d-Ham Kül
75.00
e-Ham Selüloz
95.00
2-Sindirilebilir Ham Protein
3-Lignin
225.00
95.00
18
4-Nişasta
100.00
5-Şeker
125.00
6-Peroksit Sayısı
100.00
7-Tuz
95.00
8-Üre
130.00
9-Fosfor (Spektrofotometrik)
150.00
10-Kalsiyum (Spektrofotometrik)
150.00
11-Metabolik Enerji (Kanatlı)
325.00
2-Metabolik Enerji (Ruminant)
325.00
13-Metobolik Enerji (Laboratuar Hayvanları)
500.00
14-Ruminant Yemleri İçin Kimyasal Analiz
260.00
15-Gossipol
150,00
16-HCL' de Çözülmeyen Kül
150.00
17-Üreaz Aktivitesi
150.00
18-Yağda Nem Tayini
65.00
19-Eterde Çözünmeyen Safsızlıklar
80.00
20-Yağda Sabunlaşmayan Madde Tayini
100.00
21- Yağda Asit Değeri ve Serbest Yağ Asitliği
90.00
22- Yağda İyot Değeri
90.00
23- Mikotoksin Analizi (Yeterli Numune Olduğu Takdirde, Her bir
Mikotoksin için,Eliza Yöntemi)
24- Asit Deterjan Fiber (ADF)
180.00
90.00
25- Nötral Deterjan Fiber (NDF)
90.00
26-Asit Deterjan Lignin (ADL)
90.00
27-Atomik Absorbsiyon Spekrofotometresi Analizleri (Yeterli
Numune Olduğu Taktirde >20)
a-Cu, Zn, Ca, P (her bir parametre için)
150.00
b-Se, Mn, Cr, Co (her bir parametre için)
200.00
c-Mikrodalga İle Numune Hazırlama (her bir örnek için)
100.00
IV-BİLİRKİŞİ RAPORU (En Az)
1.650.00
V-DANIŞMA ÜCRETİ (En Az)
1.000.00
VI- YAZILI GÖRÜŞ BİLDİRME (En az)
190.00
Vll- İNCELEME (En az)
ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Çiftlik Kuruluşu Projeleri Hazırlanması
1.060.00
%18 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Besi Sığırcılığı
2.400.00
Köpek Yetiştiriciliği
2.400.00
Devekuşu Yetiştiriciliği
2.400.00
Süt Sığırcılığı
3.000.00
Et-Yapağı Koyunculuğu
2.400.00
Süt Koyunculuğu
2.400.00
19
Süt Keçiciliği
2.400.00
Tiftik Keçiciliği
2.400.00
Broiler
2.400.00
Yumurta Tavukçuluğu
3.000.00
Çiftlik Danışmanlığı (aylık, işletme büyüklüğüne göre)
900.00
Bilirkişi Raporu (en az)
700.00
Danışma ücreti (en az)
300.00
Yazılı Görüş Bildirme (en az)
120.00
İnceleme (en az)
600.00
KLİNİK TANI LABORATUARI
Analizin Adı
%8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Tam Kan Sayımı (Otomatik) (Eozinofil Dahil)
17.00
Kan Gazları Analizi (Kit ile) (Arter Kanı)
38.00
Formül Lökosit
6.50
Alyuvar Sayımı (Manuel)
6.50
Akyuvar Sayımı (Manuel)
6.50
Eozinofil Sayımı
6.50
Hematokrit
6.50
Sedimentasyon Hızı (mm/saat)
6.50
Kanama-Pıhtılaşma Testi APP/PT
22.00
Albumin
7.50
Toplam Protein
7.50
Kreatinin
7.50
Üre
7.50
Kolesterol
7.50
Hemoglobin
7.50
ALT
7.50
AST
7.50
ALP
7.50
GGT
13.50
CK
16.50
LDH
13.50
Amilaz
13.50
Ürik Asit
7.50
Toplam Bilirubin
7.50
Direkt Bilirubin
7.50
Glikoz
7.50
Lipaz
16.50
Trigliserit
13.50
Serum Vitamin A
15.00
20
Serum Protein Elektroforezi
15.00
CI/Na/K/Ca/Pi (Her biri için)
7.50
İdrar Muayenesi
7.50
İdrar Taş Analizi
22.50
İdrar Protein Elektroforezi
22.50
Ponksiyon Sıvısı Rivalta Testi
7.50
Ponksiyon Sıvısı Glikoz Testi
7.50
Ponksiyon Sıvısı Protein Testi
7.50
Ponksiyon Sıvısı Enzim Testleri (Her biri için)
7.50
BOS Glikoz
7.50
BOS Protein (Lowry Yöntemi)
16.50
BOS Klor
7.50
Dışkıda Gizli Kan Aranması
8.50
İdrar Tetkiki (Stik ile)
7.50
PROF.DR.SELAHATTİN NEJAT YALKI ACİL KLİNİĞİ
TEDAVİ
% 8 KDV Dahil
FİYAT (TL)
Ağız Boşluğu Operasyonları
90.00
Akut Mastitis (İnek)
60.00
Akut Mastitis (Kısrak)
80.00
Akut Metritis (İnek)
60.00
Anestezi
40.00
Bandaj, Büyük Hayvan
30.00
Biocan Uygulaması
45.00
Burun-Özafagus Sondası Uygulaması
25.00
Büyükbaş Hayvan Muayenesi
35.00
Büyük Hayvanlarda Küçük Operasyonları
130.00
Caslick Operasyonu (Kısrak)
465.00
Diş Törpülemesi
35.00
Droncit (<5 Kg)
25.00
Droncit 0.1 ml (<5 Kg.0.1 ml/Kg.)
Ekstremite-Tırnak Amputasyonları
6.00
70.00-325.00
Enjeksiyonlar (İm,Sc,İv)
10.00
Gebelik Muayenesi (İnek) Rektal
45.00
Gebelik Muayenesi (İnek) Ultrason
45.00
Gebelik Muayenesi (Koyun-Keçi) Ultrason
45.00
Genel Muayene (Her Türlü) (İnek)
45.00
Genital Kanal Yırtıklar (İnek)
90.00
Genital Organ Muayenesi (Vaginal vb.) (İnek)
45.00
Genital Organ Muayenesi (Kedi)
45.00
Genital Organ Muayenesi (Kısrak)
160.00
21
Genital Organ Muayenesi (Köpek)
45.00
Göz Hastalıkları Tedavisi (Komplike)
70.00
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahelesi (İnek)
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahelesi (Karnivor)
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahelesi (Kısrak)
110.00
30.00
220.00
Güç Doğum ve Yavru Atma Müdahelesi (Koyun-Keçi)
50.00
İdrar Kesesi Lavajı
25.00
Kan Muayenesi Refletron ile Her Bir Parametre İçin
Kan Nakli
5.00
120.00
Kanatlı Hayvan Muayenesi
20.00
Kardiyopulmoner Resesütasyon ve Animasyon
55.00
Karma Aşı (Köpek)
45.00
Kastrasyon (At)
220.00
Kastrasyon (Erkek Kedi)
100.00
Kastrasyon (Erkek Köpek)
110.00
Kene İdentifikasyon Muayenesi
25.00
Kuduz Aşısı
40.00
Küçük Hayvan Muayenesi
35.00
Küçük Hayvanlarda Küçük Operasyonlar
110.00
Lavman
55.00
Meme Yırtık ve Fistülleri (İnek)
80.00
Metabolizma Hastalıkları (İnek)
55.00
Oksijen Tedavisi
30.00
Ötenazi
40.00
Ovaryohisterektomi (Kedi)
100.00
Ovaryohisterektomi (Köpek)
110,00
Pansuman
Paraziter Mücadele
25.00
25.00
Prolapsus Rekti
80.00
Prolapsus Üteri (İnek)
110.00
Prolapsus Üteri (Koyun-Keçi)
50.00
Prolapsus Vagina (İnek)
90.00
Rektal Muayene (Genel Amaçlı)
30.00
Retentio Secundinarum (İnek)
80.00
Rhinopan (Kedi Karma)
45.00
Rumenetomi
220.00
Sezaryen Operasyonu (İnek)
220.00
Sezaryen Operasyonu (Kedi)
100.00
Sezaryen Operasyonu (Koyun-Keçi)
Sezaryen Operasyonu (Köpek)
Sıvı Tedavisi (iv)
90.00
110.00
20.00
22
Tümör Operasyonları (Kedi)
110.00
Tümör Operasyonları (Köpek)
110.00
Ultrason Muayenesi (Köpek)
50.00
Ultrason Muayenesi (Kedi)
50.00
Yumurta Retesiyonu-Cloaka Prolapsusu
10.00
Röntgen (18x24)
25.00
Röntgen (24x30)
35.00
Röntgen (30x40)
45.00
Tam Kan
15.00
NOT: UYGULANAN TEDAVİ VE OPERASYONLARDA KULLANILAN İLAÇ VE MALZEME
GİDERLERİ HASTA SAHİPLERİ TARAFINDAN KARŞILANIR.
BAŞVURU ADRESİ:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
06510 KEÇİÖREN / ANKARA
TEL : 0 (312) 380 01 55 (MERKEZ)
0 (312) 347 71 63 (VETERİNER FAKÜLTESİ)
ÜCRETLERLE İLGİLİ BANKA: ZİRAAT BANKASI TANDOĞAN ŞUBESİ
HESAP NO: TR 08000100128207064089-5001
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ
23
Download

(01.01.2014-30.06.2014) için tıklayınız.