Hakem Dizini | Reviewer Index
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Cilt 18 (2014)
Hakem Dizini
Reviewer Index for Volume 18 (2014) of the Turkish Journal of Family Practice
Hakem Dizini
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Cilt 18 (2014) içeriğine, makale değerlendirme sürecinde hakemlik
yaparak katkı veren, aşağıda adları yazılı meslektaşlarımıza Editörler Kurulu olarak teşekkür ederiz.*
The Editorial Staff of the Turkish Journal of Family Practice expresses their appreciation to the
following colleagues who have reviewed manuscripts for Volume 18, 2014
Doç. Dr. Hülya Akan, Yeditepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Sedef Gidener, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Cahit Özer, Mustafa Kemal Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Melahat Akdeniz, Antalya Üniversitesi
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Fatma Göksin Cihan, Necmettin
Doç. Dr. Serdar Öztora, Trakya Üniversitesi Tıp
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet Akıcı,Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Hülya Parıldar, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Güleç, Gülhane Askeri Tıp Aka-
İstanbul Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
Prof. Dr. Mehmet Akif İnanıcı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
demisi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları BD
Dr. Adem Parlak, Ağrı Asker Hastanesi Aile
Doç. Dr. Seçil Günher Arıca, Haseki Eğtim ve
Hekimliği Servisi
Prof. Dr. Gülseren Akyüz, Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
Yrd. Doç. Dr. Oktay Sarı, Gülhane Askeri Tıp
Doç. Dr. Tolga Günvar, Dokuz Eylül Üniversitesi
Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Didem Sunay, Ankara Keçiören Eğitim
Doç. Dr. Murat İçen, Memorial Hizmet Hastanesi
ve Araş-tırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
Prof. Dr. Atila Karaalp, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan Melih Şahin, Çanakkale Üniversi-
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Farma-
tesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
koloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nil Tekin, İzmir Narlıdere Huzur Evi
Doç. Dr. Nazan Karaoğlu, Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. A. Selda Tekiner, Ankara Üniversi-
Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Endokrinoloji ve Metabo. Hast. BD
Doç. Dr. Füsun Ayşin Artıran İğde, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Prof. Dr. Nazan Gönül Bilgel, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD
tesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Dr. İrep Karataş Eray, Ankara Atatürk Eğitim
Doç. Dr. Berrin Telatar, İstanbul Bilim Üniversi-
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
tesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehtap Kartal, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek Toprak, Göztepe Eğitim ve Araş-
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
tırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
Prof. Dr. Bayram Koç, Gülhane Askeri Tıp Akad-
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Uludağ, Çanakkale Onsekiz
emisi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Doç. Dr. Ayşen Kutan Fenercioğlu, Yeditepe Üni-
Doç. Dr. Arzu Uzuner, Marmara Üniversitesi Tıp
versitesi Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ruhuşen Kutlu, Necmettin Erbakan
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, Osmangazi Üniversi-
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
tesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Prof. Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Erciyes Üniver-
Doç. Dr. Yusuf Üstü, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
sitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Dr. Yusuf Çetin Doğaner, Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Prof. Dr. Vildan Mevsim, Dokuz Eylül Üniversi-
Prof. Dr. Ayça Vitrinel, Yeditepe Üniversitesi Tıp
tesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı
Doç. Dr. Tamer Edirne, Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Sevgi Özcan, Çukurova Üniversitesi Tıp
Prof. Dr. Fisun Vural, Ondokuz Mayıs Üniversi-
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
tesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Kazım Emre Karaşahin, Gülhane Askeri
Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Dr. Fatih Özcan, İzmit Kuruçeşme Aile Sağlığı
Doç. Dr. Bektaş Murat Yalçın, Ondokuz Mayıs
Merkezi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD
Dr. Deniz Filinte, Marmara Üniversitesi Pendik
Eğitim ve Araş. Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Alis Özçakır, Uludağ Üniversitesi Tıp
Prof. Dr. Füsun Yarış, Ondokuz Mayıs Üniversi-
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
tesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Perran Boran, Marmara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Doç. Dr. Ergün Bozoğlu, Gülhane Askeri Tıp
Akademisi Geriyatri Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Dursun Çadırcı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Hülya Çakmur, Kafkas Üniversitesi
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Doç. Dr. Saliha Serap Çifçili, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
*İsimler soyadı sırasına göre yazılmıştır. / The names are in alphabetical order.
231
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 18 | Say 4 | 2014
2014 © Yayın hakları Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’ne (TAHUD) aittir. Medikal Akademi tarafından yayımlanmaktadır. Bu makalenin koşullu kullanım hakları Medikal Akademi ve
TAHUD tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır.
Copyright © 2014 Turkish Society of Family Practice (TAHUD). Published by Medikal Akademi, Istanbul.
This article is licensed by Medikal Akademi and TAHUD under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.
Download

PDF - Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Cilt 18 (2014) Hakem Dizini