Küresel Değişim Ekolojisi
BYL 327
Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü
lisans dersi
Çağatay Tavşanoğlu
Hacettepe Üniv., Biyoloji Böl., Ekoloji Anabilim Dalı
2014-2015 Güz
Dersin konuları
• Küresel değişim kavramı
Dersin konuları
• Küresel değişim kavramı
KÜRESEL DEĞİŞİMLER
• İklim değişikliği: dünü, bugünü, yarını
Dersin konuları
• Küresel değişim kavramı
KÜRESEL DEĞİŞİMLER
• İklim değişikliği: dünü, bugünü, yarını
• Arazi kullanım değişiklikleri
Dersin konuları
• Küresel değişim kavramı
KÜRESEL DEĞİŞİMLER
• İklim değişikliği: dünü, bugünü, yarını
• Arazi kullanım değişiklikleri
• Azot döngüsündeki değişiklikler
Dersin konuları
• Küresel değişim kavramı
KÜRESEL DEĞİŞİMLER
• İklim değişikliği: dünü, bugünü, yarını
• Arazi kullanım değişiklikleri
• Azot döngüsündeki değişiklikler
• İstilacı türler
Dersin konuları
• Küresel değişim kavramı
KÜRESEL DEĞİŞİMLER
• İklim değişikliği: dünü, bugünü, yarını
• Arazi kullanım değişiklikleri
• Azot döngüsündeki değişiklikler
• İstilacı türler
• Orman yangınları
Dersin konuları
• Küresel değişimlerin ekolojik sonuçları
• Küresel değişimler arası etkileşimler
• Küresel değişimlerin etkilerinin azaltılması
Dersin işlenişi
• Dersten önce
– Ön çalışma (bir makalenin / ders notunun
okunması yada bir konunun araştırılması)
• Ders sırasında
– Konu anlatımı (slaytlar + anlatım)
– Tartışma
• Dersten sonra
– Ders notları ve slaytlar
Ara sınav (#1), final sınavı (#1), Ödev hazırlama (#3)
Konuk öğretim üyeleri
• Prof.Dr. Meryem Beklioğlu (ODTÜ Biyoloji Böl.)
– Küresel iklim değişikliği ve arazi kullanım değişikliklerinin İç
Anadolu sulakalan ve göllerine etkisi
• Prof.Dr. Bülent Alten (Hacettepe Ü. Biyoloji Böl.)
– İklim değişikliği- vektör organizma - hastalık ilişkileri
• Doç.Dr. Utku Perktaş (Hacettepe Ü. Biyoloji Böl.)
– Geçmişteki iklimsel değişikliklerin türlerin günümüz
genetik yapılanmaları üzerine etkisi
• Doç.Dr. Hakan Gür (Ahi Evran Ü. Biyoloji Böl.)
– İklime dayalı ekolojik niş modelleri ve türlerin yeryüzündeki
yayılışı
Ödevler
Konu araştırma ödevi (bireysel) - rapor hazırlanması
Konu tartışma ödevi (grup ödevi) – zıt görüşlerin
mücadelesi
Konu araştırma ödevi (grup ödevi) – bilimsel araştırma
projesi önerisi hazırlanması ve sunulması
Notlar
#
Puan
Toplam
puan
1
20
20
Bireysel ödev 1
20
20
Grup ödevi
2
10
20
Final sınavı
1
40
40
Ara sınav
TOPLAM
Devamlılık
100
+5
+5
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ctavsan/dersler.htm
adresinde;
• Dersle ilgili duyurular yayınlanacak,
• Ders notları, slaytlar ve ödev konuları paylaşılacak,
• Sınav ve ödev notları yayınlanacak
Ders sorumlusu: Çağatay Tavşanoğlu
Biyoloji Bölümü 4. kat YETA (Yangın Ekolojisi ve Tohum
Araştırmaları Lab.)
[email protected]
Küresel Değişim Ekolojisi
BYL 327
Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü
lisans dersi
Çağatay Tavşanoğlu
Hacettepe Üniv., Biyoloji Böl., Ekoloji Anabilim Dalı
2014-2015 Güz
Download

Küresel Değişim Ekolojisi BYL 327 Hacettepe Üniv. Biyoloji Bölümü