DANIŞAN NEDEN DANIŞIR?
• Danışan kendinin farkında olamadığı mevcut
potansiyelini kullanamadığı durumlarda koçla
tanışır.Mevcut eğitim sistemimiz
eksiklik,yanlışlık,yoksunluk üzerine odaklandığı
için danışan mevcut durumunu
bilmezken,kusurlarını,hatalarını,yanlışlarını
çarçabuk söyleyebilir.Koç ise danışanın harika
yönlerini keşfetmesine ayna tutar,yol
gösterir,kişisel gelişiminde danışana katkıda
bulunur.
Hazırlayan:Oya Karabağ
• EĞİTİM KOÇU ADAYI
Download

OYA KARABA*