T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DERS PROGRAMI BİLDİRME FORMU
ANABİLİM DALI: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİMDALI – DOKTORA PROGRAMI
DERS DÖNEMİ: 2014-2015 GÜZ
SAAT
PAZARTESİ
SALI
9:00-9:50
BES 636
SPOR BİYOMEKANİĞİ
Yrd. Doç. Dr. İnci KARADENİZLİ
11:00-11:50
PERŞEMBE
BES 639
DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
8:00-8:50
10:00-10:50
ÇARŞAMBA
BES 612
ÖĞRETİM PLANLAMA VE
DEĞERLENDİRME (Z)
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 613
GELİŞİM VE ÖĞRENME (Z)
Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA
BES 651
ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEORİLERİ
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 662
SPORDA ETKİNLİK YÖNETİMİ
Yrd. Doç. Dr. Emre TÜREGÜN
BES 654
SPORDA FONKSİYONEL
ANTRENMAN
Yrd. Doç. Dr. Nuri TOPSAKAL
CUMA
BES 637
UZMANLIK ALAN DERSİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 608
BİYOMOTOR ÖZELLİKLER VE
ANTRENMAN UYUMU I
Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
BES 611
İLERİ SPOR PSİKOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 650
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
BES 658
SPOR HAREKETLERİNİN
MEKANİĞİ ve GENEL TEORİLERİ
Yrd. Doç. Dr. İnci KARADENİZLİ
BES 637
UZMANLIK ALAN DERSİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
12:00-13:00
ÖĞLE ARASI
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
Anabilim Dalı Başkanı
BES 656
GÜÇ GELİŞTİRMEDE OLİMPİK
KALDIRIŞLAR
Yrd. Doç. Dr. Nuri TOPSAKAL
BES 623
EĞİTİM KURUMLARINDA BOŞ
ZAMANLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA
BES 615
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 649
OLİMPİZM VE SPOR FELSEFESİ
Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA
BES 628
SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL
ARAŞTIRMALAR
Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
BES 637
UZMANLIK ALAN DERSİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DERS PROGRAMI BİLDİRME FORMU
ANABİLİM DALI: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİMDALI – YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS DÖNEMİ: 2014-2015 GÜZ
SAAT
8:00-8:50
PAZARTESİ
BES 529 SEMİNER
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 530
FİZİKSEL AKTİVİTENİN
BELİRLENMESİ VE EGZERSİZ
PROGRAMLARI
Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
9:00-9:50
10:00-10:50
11:00-11:50
BES 502
GELİŞİM VE ÖĞRENME
Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA
BES 542
SPOR PAZARLAMASI
Yrd. Doç. Dr. Emre TÜREGÜN
SALI
ÇARŞAMBA
BES 529 SEMİNER
Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA
BES 529 SEMİNER
Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
BES 511
UZMANLIK ALAN DERSİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 518
BEDEN EĞT. VE OYUN
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 533
DİRENÇ ANTRENMAN PROGRAMLARI
VE ÇALIŞMA SİSTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
BES 543
SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Emre TÜREGÜN
BES 500
SPORDA DOPİNG VE ERGONEJİK
YARDIM
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 511
UZMANLIK ALAN DERSİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 515
SPOR MEDYASI
Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA
BES 517
SPOR SOSYOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Metin KILIÇ
12:00-13:00
BES 504
İSTATİSTİK (Z)
Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
13:00-13:50
14:00-14:50
BES 509 (Z)
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Yrd. Doç. Dr. Nuri TOPSAKAL
BES 507
SPOR FAALİYETLERİ YÖNETİM VE
ORGANİZASYONU
Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA
BES 505
SPORDA PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 517
SPOR SOSYOLOJİSİ
Yrd. Doç. Dr. Metin KILIÇ
15:00-15:50
16:00-16:50
BES 513
YUK. LİS. TEZ ÇALIŞMASI
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
15:00 – 15:50
BES 529 SEMİNER
Yrd. Doç. Dr. Emre TÜREGÜN
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
Anabilim Dalı Başkanı
PERŞEMBE
CUMA
BES 529 SEMİNER
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 511
UZMANLIK ALAN DERSİ
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 510
OBEZİTE VE EGZERSİZ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
ÖĞLE ARASI
BES 531
SPORA DÖNÜŞ ANTRENMANLARI
Yrd. Doç. Dr. Nurper ÖZBAR
BES 526
SPORCU BESLENMESİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 540
İLERİ SPOR BİYOMEKANİĞİ
Yrd. Doç. Dr. İnci KARADENİZLİ
BES 528
KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
Yrd. Doç. Dr. Ömer SİVRİKAYA
BES 516
REKREASYONDA ETKİLİ
ORGANİZASYON VE YÖNETİM
Yrd. Doç. Dr. Emre TÜREGÜN
BES 506
SPORDA PSİKO-SOSYALAL
ANLARDA TEST GELİŞTİRME
TEKNİKLERİ
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 503
REKREASYON
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 511
UZMANLIK ALAN DERSİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 529 SEMİNER
Yrd. Doç. Dr. İnci KARADENİZLİ
BES 511
UZMANLIK ALAN DERSİ
Doç. Dr. Kürşat KARACABEY
BES 518
BEDEN EĞT. VE OYUN
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 513
YUK. LİS. TEZ ÇALIŞMASI
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
BES 511
UZMANLIK ALAN DERSİ
Yrd. Doç. Dr. Korkmaz YİĞİTER
Download

anabilim dalı - Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor