ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/65-382
TARIM PROJELERİ TACİKİSTAN HK.
Bursa, 19/01/2015
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER
NO : 26
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden 16.01.2015 tarih ve 49-117 sayı ile alınan yazıda,
T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel
Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Tacikistan’da tarım alanındaki yatırım projelerine ilişkin
olarak Tacikistan Yatırım ve Devlet Mülkü Yönetimi Komitesi tarafından yayınlanan liste
iletilmekte olup, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Duşanbe Ticaret Müşavirliği ile irtibata
geçilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
EK : Duyuru, Liste ( 9 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/tarim_proje_listesi_.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

TARIM PROJELERİ TACİKİSTAN HK.