Neden CHERY Traktör?
İhtiyaç varsa, çözüm de var.
Marka Tarihi
CHERY Industry Group, 16 yılın imalatçı deneyimini barındırıyor.
TOP1
Çin taşıt imalatçısı
TOP2
Çin traktör imalatçısı
TOP3 Çin biçerdöver imalatçısı
CHERY Traktörlerinin Avantajları
1
CHERY Traktör tesisleri Kaifeng ve Wuhu şehirlerinde yer
almaktadır.
Wuhu tesisi yıllık 10.000 ünite high-end power-shifting traktör
üretme kapasitesine sahip olup 1,050,000 ㎡ alana yayılmıştır.
Kaifeng tesisi yıllık 40,000 ünite geniş ve orta büyüklükte traktör
üretme kapasitesine sahip olup 220,000 ㎡ alana yayılmıştır.
İşleme, kaplama ve montaj hususunda CHERY Traktörlerinin
yüksek kalite garantisi ve modern üretim sistemi
Modern tesisler
CHERY Traktörlerinin Avantajları
2
3
25 hps ve 350 hps ge iş aralığı da traktör
odelleri
Gerekli bütün zirai ekipman—Dikim makinesi, Ekim makinesi, Tır ık,
Pulluk, Sa a , Tırpa , İlaç Püskürtü ü vs.
CHERY Traktörlerinin Avantajları
4
Tarı sal Çözü ler
Halihazırdaki çeltik ve mısır üretimin gelişmişliği göz önüne alınarak, Chery tarımsal ürün
çeşitliliği ve ekipman gamı yönünden en geniş kapsama sahip imalatçı firmadır.
Gıda Mahsulü
Toprak hazırlığı
Ekim
Alan Yönetimi
Biçme
Buğday
Mısır
Endüstriyel Mahsül
Çeltik
Şeker Kamışı
Manyok
Pamuk
Diğer
Traktör
Zirai Ekipman
Biçerdöver
Biçerdöver
Hasat Sonrası
Tarı sal Çözü ler - Çeltik
Ekim
Teknik
Yöntem
İlgili
Makineler
Fabrika
tohumlama
sı; çift şerit
veya plate
fide dikim
teknikleri
Çeltik
Üretme
Havuzu,
ekim
makinesi
Toprak
Hazırlığı
Dikim
Pullukla sürme Fide dikme
ve toprağı
makinesiyle fide
hazırlama;
pullukla sürme dikme
ve dönen
başlıkla toprağı
havalandırırken
aynı zamanda
taban
gübreleme
uygulaması
Traktör
Yürüyen tip
Pulluk
fide dikme
Tırmık
makinesi;
Oturmalı fide
dikme
makinesi
Tarla
Yönetimi
Haşerelerin,
yabani otların
ve hastalıkların
kimyasal
kontrolü
İlaç
Püskürtücü
Biçme
Biçerdöverle
hasat;
Kısmi hasat
harmanı
Çeltik
Biçerdöveri
Sap İşleme
Kurutma
Anızların
Düşük ısıda
paketlenmesi
kurutma
veya tarlaya
teknolojisi
geri dağıtılması
Traktör,
Döner başlık,
Anız sabanı
SGTN-160
Kurutucu
Tarı sal Çözü ler—Buğday
Teknik
Yöntem
İlgili
Makineler
Toprak
Hazırlığı
Tohum ve
Gübreleme
Pullukla sürme
ve toprak hazırlığı
Pullukla sürme
ve aynı zamanda
taban gübreleme
Döner başlık
Minimum toprak
işleme
Minimum toprak
işleme,az gübreleme
Az gübreleme
Standart
gübreleme
Yüzey toprağı
çamurlu, taban
toprağı sert
Hendeklerin
düzleştirilmesi,
pulluk derinliği
20cm-25cm, döner
başlık derinliği1015cm
Gübreleme derinliği
> 6cm
Alt toprak derinliği
> 30cm
Tarla Yönetimi
Haşerelerin
kimyasal kontrolü
Yağmurlama
sistemiyle sulama,
karık usulü sulama
ve diğer su
tasarrufu yapan
sulama teknikleri
Ekim derinliği 3-5cm,
Uygun ekim, eşit sıra
mesafesi, tek tip tohum
ekme, eşit derinlik,
sızdırmasız, yeniden
ekmeden, uygun ve sabit
kaplama derinliği, tarlanın
tamamına ekim
Yan gübreleme tohum altı
2.5-4cm pozisyonunda
olmalıdır; doğrudan alt
gübreleme tohum altı 3
cm’den fazla olmalıdır.
Sel ve kuraklık
olmadan
Hastalık ve
haşerelerden
arınmış
Biçme
Sap İşleme
Kurutma
Biçerdöver
Kısmi biçme
Anızların
tarlaya geri
serpilmesi veya
paketlere
konması
Döngüsel
kurutma
tekniğinde
düşük ısı
kullanımı
Temiz biçme, çivi
atmadan, Caesar buğday
olmadan;
Yerel tarımsal gereklere
uygun olarak kesme,
genellikle anız yüksekliği
15cm’i geçmez
Öğütülmüş
ekin sapının
tarlaya
serpilmesi
veya skin
sapının
iyileştirilmesi
Nem oranı
%12.5’nin
altında;
Sıcaklık
kontrolü 40-50
derecenin
altında
Tarı sal Çözü ler—Mısır
Teknik
Yöntem
İlgili
Makineler
Toprak
Hazırlığı
Tohum ve
Gübreleme
Pullukla sürme
ve toprak hazırlığı
Pullukla sürme
ve aynı zamanda
taban gübreleme
Döner başlık
Minimum toprak
işleme
Minimum toprak
işleme,az gübreleme
Az gübreleme
Standart
gübreleme
Derin sürme;
Yüzey toprağı
çamurlu, taban
toprağı sert
Pulluk derinliği
20cm-25cm,
Döner başlık
derinliği10-15cm
Kimyasal
gübreleme
derinliği > 6cm
Alt toprak
derinliği > 30cm
Tarla Yönetimi
Haşerelerin
kimyasal kontrolü
Yağmurlama
sistemiyle sulama,
karık usülü sulama
ve diğer su
tasarrufu yapan
sulama teknikleri
Ekim derinliği 3-5cm,
Uygun ekim, eşit sıra
mesafesi, tek tip tohum
ekme, eşit derinlik,
sızdırmasız, yeniden
ekmeden, uygun ve
sabit kaplama derinliği,
tarlanın tamamına ekim
Gübre tohumunu
tohumun 5-8cm altına
5cm yanına yerleştirme
Olağan gübreleme
Sel ve
kuraklık
olmadan
Hastalık ve
haşerelerden
arınmış
Sap İşleme
Kurutma
Anızların
tarlaya geri
serpilmesi veya
paketlere
konması
Döngüsel kurutma
tekniğinde düşük ısı
kullanımı
Yüksek ve düşük
ısı kurutmayı seçim
şansı
Biçme
 Biçerdöver
Kısmi Biçme
Harmanlama
En iyi biçme zamanı
küme neminin %30-%35
arasında olduğu
zamandır
Ekin kaybı olmadan
temiz hasat,
Yerel tarımsal
gereklere uygun olarak
genellikle anız
yüksekliği 15cm
Ekin sapı parçalarının
yüksekliği 10cm,
Öğütülmüş
ekin sapının
tarlaya
serpilmesi
veya skin
sapının
iyileştirilmesi
Nem oranı %
14’ün altında
Sıcaklık
kontrolü 4050°C arasında.
Değişken
kuruluk 1.5%
Sıcak hava
fırının sıcaklığı
150°C
Tarı sal Çözü ler—Cassava
Toprak
Hazırlığı
Teknik
Yöntem
Pullukla sürme;
Toprak hazırlığı;
Sırt yapma
Ekim
Sırt
yapma;
Tohum
ekme
Tarla Yönetimi
Sabanla sürme;
Ot yolma;
Biçme
Sap biçme;
Cassava biçme
Haşere kontrolü;
Gübreleme
İlgili
Makineler
Pulluk;
Döner başlık;
Ağır tırmık
Toprak altı pulluğu
Sırt yapma
makinesi
Hasat
Sonrası
Temizleme;
Soyma;
Dilimleme veya
parçalara ayırma;
Kurutma;
Nakliye
Cassava sap kesme
Soyma makinesi;
Sırt yapma makinesi; Saban;
Cassava dikme
Dilimleyici;
Ot yolma makinesi; makinesi;
makinesi
Gübre makinesi;
Ot yolma makinesi veya Cassava kurutucu;
İlaçlama
Öğütücü;
Cassava biçerdöveri
Römork
Tarı sal Çözü ler—Şeker Ka ışı
Toprak
Hazırlığı
Teknik
Yöntem
İlgili
Makineler
Pullukla sürme
Toprak hazırlığı
Pulluk;
Toprak altı
ekipmanı;
Döner başlık;
Tırmık
Ekim
Ekim
Şeker kamışı
dikim
makinesi
Tarla Yönetimi
Gübreleme;
Bitki koruma;
Sulama ekipmanı;
Düzleme
Saban gübreleme
Toz sprey makinesi
Tütsü makinesi
Sprinkler sulama
sistemi
Filiz kökünü kırma
makinesi
Biçme
Dikme
sökme
makinesi;
Biçerdöver
Şeker kamışı
biçerdöveri
Anız İşleme
Hasat
Sonrası
Şeker kamışı
yaprağı kesme;
Anız temizleme
Nakliye
Presleme
Şeker kamışı
yaprağı
kesme
makinesi;
döner başlık
Çiftlik römorku
Şeker kamışı
değirmeni
Tarı sal Çözü ler—Meyvelik (Elma)
Toprak
Hazırlığı
Teknik
Yöntem
Fide koruma
Dikim
&Aşılama
Toprak
Islatma
Aşılama
işleme
Ekme
Fide dikim
Çapalama
Malçlama
Gübreleme
İlaçlama
Döner başlık
İlgili
Makineler
Çapa
Çayır Biçme
Makinesi
Meyvelik
Yönetimi
Budama
Haşere kontrol
Toprağı işleme
Gübreleme
Çapalama
Sulama
Biçme
Meyve hasatı
Gübreleme makinesi Meyve
Kazma makinesi
Gübreleme makinesi Saban
Sondaj Makinesi
toplama
Çapa
Sulama ekipmanı
Budama makinesi
makinesi
Bitki koruma makinesi
İlaçlama spreyi
Hendek Açar
Hasat
Sonrası
Hasat sonrası
yönetimi
Nakliye
Depolama
Araba, 3
tekerlekli
bisiklet, traktör
vs.
Tarı sal Çözü ler—Tütün
Toprak
Hazırlığı
Teknik
Yöntem
Fide Koruma
Dikim
Tarla
Yönetimi
Biçme
Toprağı işleme
Ekme
Sırt yapma
Saban
Tepelerin
Toprak hazırlığı
Yaprak kesme
Gübreleme
Sulama & Dikim
kesilmesi
Film malçlama
Koruma
Hasat
Fide dikimi
Haşere kontrol
Hasat
Sonrası
Fırınlama
Serpme
İlgili
Makineler
Pulluk
Ekim makinesi
Tırmık
Makine kesme
makinesi
Otomatik fide dikme Saban
makinesi
Sulama ekipmanı
Gübreleme
İlaç spreyi
makinesi
Sırt yapıcı
Film uygulayıcısı
Biçerdöver
El arabası
İlaçlama
Çiftlik römorku
Tarı sal Çözü ler—Çay
Toprak
Hazırlığı
Teknik
Yöntem
İlgili
Makineler
Pullukla derin
sürme
Sırt yapma
Saban
Tırmık
Sırt yapıcı
Fide Koruma
Fidelik hazırlığı:
fidelik yastığı seçimi,
gölgeliğin
hazırlanması;
Fidelik;
Fide dikimi
Dikim
Sırt yapma,
Gübreleme,
Filmleme
Fide dikimi,
İlaçlama
Hender kazar
Sprinkler sulama
ekipmanı
Tarla
Yönetimi
Toprağı işleme
Ot yolma
Gübreleme
Kesme
Kuraklık önleme
Çay bahçesi sabanı
Çay dikme makinesi
Çay bahçesi hendek
kazarı
Kenar kesici, ağır
budama
Disk testeresi ve el
testeresi
İlaçlama spreyi
Sulama ekipmanı
Biçme
Çay
toplama
Çay
toplama
makinesi
Çift veya
tek çay
toplama
makinesi
Hasat
Sonrası
Çay buharlama,
Yuvarlama,
Kurutma ve daha
ileri işlemler
Sabitleme makinesi,
yuvarlama makinesi,
eleme , kurutma
makinesi, kurutma
makinesi, düz
dairesel eleme
makinesi, kesme
makinesi vs.
Tarı sal Çözü ler—Çayır
Toprak
Hazırlığı
Teknik
Yöntem
Pullukla derin
sürme (veya
toprak altı)
Döner saban
(veya tırmık)
Ekim öncesi sıkı
önlem
Toprak tesfiye
İlgili
Makineler
Tohum
Ekme
Tarla
Yönetimi
Ekim
Sulama ve direnaj
Toprak
Gübreleme
kaplama
Ot yolma
Baskılama
Haşere kontrol
Sondaj makinesi
Tohum saçma
makinesi
makinesi
Pulluk
Tırmıkla toplama
Sıkıştırma
Disk tırmık
makinesi
Sıkıştırma makinesi
Sulama ekipmanı
İlaçlama spreyi
Saban
Hendek kazar veya
hendek inceleme
pulluğu
Biçme
Çayır tohumu
toplama
Biçerdöver
Ot Toplama
Çayır balyası
Çayır biçme makinesi
Biçerdöver
Hasat Sonrası
Nakliye
Balyalama
İşleme
Pülverizatör
Nakliye aracı vs.
Dünyada Chery
Rusya
Ukrayna
Türkiye
Tunus
Cezayir
ABD
Iran
Suudi Arabistan
BAE
Ekvator
Gana
Malezya
Tayland
Singapur
Endonezya
Şili
Brazilya
Arjantin
Avustralya
Güney Afrika
CHERY HEAVY INDUSTRY, dünya genelinde 100den fazla distribütörlük kanalı kurarak dünyanın
her yerindeki müşterisine en iyi ve en hızlı hizmeti sağlamaktadır.
KARATAŞ TRAKTÖR TİCARET A.Ş.
www.karatastraktor.com.tr
Download

Neden CHERY Traktör?