İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÜROJİNEKOLOJİ BİLİM DALI
TÜRK ÜROJİNEKOLOJİ VE PELVİK REKONSTRÜKTİF CERRAHİ DERNEĞİ
ÜRİNER İNKONTİNANS
HASTA DEĞERLENDİRME, KONSERVATİF TEDAVİ
MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KURSU
29-30 EYLÜL 2014
DÜZENLEME KURULU
A.Fuat Demirci, Niyazi Aşkar, Fulya Dökmeci, Berna Haliloğlu Peker, Nezihe Kızılkaya Beji, Haldun Güner,
İsmail Mete İtil, Petek Kaplan, Orhan Ünal, Önay Yalçın, Ömer Tarık Yalçın, Funda G. Uğurlucan,
29 EYLÜL 2014 – 1. GÜN
30 EYLÜL 2014 – 2. GÜN
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, İSTEM (CERRAHİ MONOBLOK 1. KAT)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, ÜROJİNEKOLOJİ BİLİM DALI
(CERRAHİ MONOBLOK 9. KAT)
SAAT
08.30 – 09.00
09.00 – 09.10
KURAMSAL EĞİTİM
KONUŞMACI
Kayıt
Açılış konuşmaları
Fuat Demirci
Nezihe Kızılkaya Beji
1. Oturum / Oturum Başkanı: Önay Yalçın, Nezihe Kızılkaya Beji
SAAT
09.00 – 10.00
09.10 – 09.40
Fonksiyonel anatomi ve kontinans mekanizması
Berna Haliloğlu
09.40 – 10.00 Üriner inkontinans ve tipleri
Tevfik Yoldemir
10.00 – 10.30 Alt üriner sistem şikayetleri epidemiyoloji, risk Ergül Aslan
faktörleri ve yaşam kalitesi üzerine etkileri
10.30 – 11.00 Kahve arası
2. Oturum / Oturum Başkanı: Fuat Demirci, Nurdan Demirci
10.00 – 10.30
10.30 – 11.30
11.00 – 11.45
Üriner inkontinanslı hastanın değerlendirilmesi: Temel Fuat Demirci
değerlendirme
11.45 – 12.00 Tartışma
12.00 – 13.00 Öğle yemeği
3. Oturum / Oturum Başkanı: Hacer Karanisoğlu, Nuran Kömürcü
13.00 – 14.00
14.00 – 14.15
14.15 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 16.15
Pelvik taban değerlendirilmesi (15 dk)
Nalan Çapan
Ped test (15 dk)
Gökşen Ayvacıklı
Q tip test
Ürodinamik incelemeler (30 dk)
Cenk Yaşa
Tartışma
Kahve arası
4. Oturum / Oturum Başkanı: Nurten Eskiyurt, Ayşe Karan
Pelvik taban kas egzersizleri, biofeedback (30 dk)
Nalan Çapan
Elektriksel stimülasyon,
Elektromanyetik sandalye, vaginal kon
Mesane eğitimi, tuvalete gitme programı oluşturma Cansu Günaydın
(20 dk)
Sağlıklı yaşam biçim davranışları (20 dk)
İlkay Güngör
Nöromodülasyon (20 dk)
Funda Güngör
Peserler
Uğurlucan
Tartışma ve günün değerlendirmesi
YER
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fatih / Çapa İstanbul
1.Gün: İstanbul Tıp Fakültesi, İstem (Cerrahi Monoblok 1. Kat)
2.Gün: İstanbul Tıp Fakültesi, Ürojinekoloji Bilim Dalı (Cerrahi Monoblok 9. Kat)
İLETİŞİM
Nezihe Kızılkaya Beji, Ergül Aslan
E-mail: [email protected], [email protected]
11.30 - 12.30
UYGULAMALI EĞİTİM
EĞİTMEN
İdrar Kaçırmada Temel Değerlendirme Testleri
Oturum Başkanı: Nezihe Kızılkaya Beji, Ümran Oskay
Hasta Değerlendirme
Cansu Günaydın
Anamnez, pelvik taban değerlendirmesi
Cinsel fonksiyon değerlendirmesi
Şükran Başgöl
Kahve arası
Mesane Eğitimi
Oturum Başkanı: Önay Yalçın, Funda Güngör Uğurlucan
Üriner günlük değerlendirme, mesane eğitimi ve Cenk Yaşa
farmakoterapi
(Pratik uygulama, dikkat edilecek noktalar, kayıt Ruhize Çelik
formları)
Mesane eğitimi, diyet uygulanan örnek olgu Gökşen Ayvacıklı
sunumları
Ünite Ziyareti
12.30 – 13.30 Öğle yemeği
Pelvik Taban Rehabilitasyonu
Oturum Başkanı: Ayşe Karan, Nalan Çapan
13.30 – 15.30 Pelvik taban rehabilitasyonu uygulanan örnek olgu
sunumları ve aygıt tanıtımı (Pratik uygulama, dikkat
edilecek noktalar, kayıt formları)
Ruhize Çelik
Örnek olgular:
Gökşen Ayvacıklı
Biofeedback
Cansu Günaydın
Pelvik taban egzersizleri
FES
Nöromodulasyon
Elektro manyetik sandalye
15.30 – 16.00 Kursun değerlendirmesi ve kapanış - Önay Yalçın, Nezihe Kızılkaya Beji
KATILIM ÜCRETİ 50 TL
Banka hesap adı :
Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği
Garanti Bankası Hesap no: 521-6299985
IBAN: TR50 0006 2000 5210 0006 299985
Download

Slayt 1 - Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği