1
HASANDEDE MESCİT MAHALLESİ
MAHALLE NÜFUSU
2.983
CADDE SAYISI
5
SOKAK SAYISI
en
Ak ç
aör
an
uk
Kon
ad
ır v a
n
ıgü
l
Sar
Tar
sus
ad
ırva
n
Dalya
n
Dalyan
Ayr
ıtep
e
İnayet
Geçim
Aktane
Altınkova
Eser
Tüzel
Hasansevinç
Ergener
Ergülü
Ergüven
Erhan
Yeiloba
Remzi
Ahmetler
Veysi
SAKYATAN YOLU
Ağapınar
Aktoprak
AHMET HAMDİ GÖĞÜ
Aytürk
Akçaova
Hamet
lud
ere
Veysi
Ceranoğlu
Cömert
Cömert
Beldibi
Buz
Bayhancı
Dalyan
Susam
HİLAL
Babürah
si
vet
resi
Arpade
ĞÜ
n
Akvira
ilte
Eken
Kür
ık
Uyan
Saha
İ GÖ
AMD
ET H
AHM
Avanslı
Eken
Dalyan
vet
Saha
anlı
Posta
n
Sabuncu
Aytürk
Dalyan
ık
Uyan
ıta
Vas
ler
Zengin
Dum
Belöre
Akviran
Yalova
Cömert
Akgül
Uzundere
www.karatay.bel.tr
YOLU
Sabuncu
Sarıipek
Merdan
Tevik
Akçaova
Hacı gelen
ip
Gar
Yetim
AN
SAKYAT
ıta
n
Kırklareli
Merdan
in
Yusuf izzett
r
Bayındı
Ziynetli
Ağrılı
Uzundere
Camözü
Bakayak
Akçaova
Yusuf izzettin
Ziynetli
Erzincan n
Devra
le
Hasanka
Kağnıcı
Gölkaya
R
RLE
i
ttin
f izze
Fındık
r hatun
Cevhe
Muzluk
Ulukapı
Çakıllar
Hurma
2
Tutkuner
e
Kırıkkale
Beld
han
Rey
Kurtulu
İ.Ö.O.
Ulukapı
et
Dem
i
ttin sam
Kemale
de
ı
Selanik
atun
her h
sut
Kulme
ey
zab
Ham
Balide
Kağnıc
İstihdam
Cev
si
me
Göre
SEDİRLER
SOSYAL
TESİSLERİ
Kağnıcı
ER
İRL
SED
ale
Kırıkk
Camidibi
i
arif
ki
kse
di a
Ham
Kür
Cem
lhi
it be
Sey
neva
Aliir
Yusu
ı
Atıc
nZ
Cem
Dağyaka
İ
SED
Nizip em
eth
Halil
adile
il
r
HİLAL
Ahmet Haha
İ.Ö.O.
Sivas
Melike
Seb
pına
l
sa
Ha
Bül
bü
kılla
r
li
al
Öze
t ik
y
Ka
ifi
Sey
it ve
hbi
g
Kan
y
lıkö
de
Erte
Kan
dil
n
İnce
su
y
ribe
Hay
h
Fera
Zar
h
Fera
K
s
Atay
Ha
ta
Akç
a
Siva
Tem
i zca
n
HACIYUSUFMESCİT
Saz
Abi
SAĞLIK OCAĞI
ari
env
BA
A
en
Öz
Dün
yalı
uka
mi
Öde
ağa
an
Has
mal
aklı
r
ulu
Kuy
ehbi
z
Aya
Akın
İ.Ö.O.
Fel
ek
aba
t
a
Alac
cile
çe
Gök Celal
Kon
Kan
dilli
yu Selçu
k
ku
ım16 NOLU Ba alıca hatu
s
a
n
K
B
a
Alac
il
Seb
İbrik
ulu
Kuy
ım
Kas
i
ari
env
ari
env
kı r
Bal lvarcı
a
an
doğ
ar
Ens
a
ead
İğn
ım
Kas
nvar
ım e
Kas
Saç
ih
Sal
dut
sar
en
Sat
fe
Are
il
Seb
Kar
a
il
ndi
Bire
r ih i
S iv
ak
urç
Akb
Seb
uyu
ak
kırm
pe
ler
İnce
ah
H
E
KEÇ
R
CİLE
et A
ehm
Bam e t A k
ya ırma
k
Vas
his
Kem
ı
dağ
Kaz gulu
Bur
ur
Ces
n
rma
iz Ha
es
Ber
k
Be
de
izde
Naf
FET
İ
ehm
.M
.M
aa
Alip
aklı
Saç
Te
ağ
alıb
Kay
ci
İnte
van
ı
rçe
n
ağ
me
Ç e
42
Horasanlı
Pe İ.Ö.O.
ad
ır
dağ
bal
alıb
Ka y
ıl ıç
ık
vac
Belo
k
Be
aklı
Saç
n
Kaz
re
eö
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
•Konteynır Sayısı
•Kova Sayısı
•Çöplerin Alındığı Günler
•Süpürgeli Araçla Sk. Temizliği
•Süpürgeli Araçla Cd. Temizliği
175 Adet
473 Adet
Haftada 2 Sefer
15 Günde 1 Sefer
2 Günde 1 Sefer
Geri Dönüşüm: Hasan Dede Mescit mahallesindeki okulların geri dönüşümleri haftanın belirli günleri
ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Ayrıca mahalle
de bulunan okul ve alışveriş merkezlerine atık pil toplama kutuları konularak buralarda biriken atık piller
toplanmaktadır.
Tamir Bakım Aracı: Mahallede bulunan çöp konteynerleri arızalandığı zaman tamir ve bakım aracı ile
anında müdahale edilerek tamiri, boyası ve dezenfektesi yerinde yapılmaktadır.
• 2013
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
İlaçlama: Mahallenin tüm cadde ve sokakları haftalık
olarak ilaçlanmaktadır.
3
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
• Beton Asfalt
• Satıh Kaplama
• Bordür Yapımı
• Parke Yapımı
www.karatay.bel.tr
4
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
31.492 m²
2.500 m²
1.033 mt
2.306 m²
• 18. Madde Uygulaması
• Kamulaştırma Çalışmaları Miktarı
• Revizyon Yapılan İmar Planı Alanı
214.225 m²
237.500 TL
136.000 m²
• 2013
EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
5
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2004 •
2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009
• Çocuk Oyun Grubu
• Kamelya
• Saha
www.karatay.bel.tr
6
• 2010 • 2011 • 2012 • 2013
2 Takım
2 Adet
1 Adet
• İstihdam Sk. Park
• Yeşil Alan Miktarı
• Dikilen Bitki Sayısı
2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
YEŞİL
ALAN
(m²)
BİTKİ
SAYISI
(adet)
1.000
62
1.000 m²
62 Adet
• 2013
PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2004 • 2005 • 2006 • 2007 •
7
www.karatay.bel.tr
8
Download

Dokuman acilmaz ise, İndirmek İçin Tıklayın PDF