Halkla İlişkiler Kampanya
Örnekleri
Çevre ve iklim değişikliği konusunda bilinç ve
farkındalık yaratmak.
Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri
hayata kazandıracak yeni ustalar
yetiştirmek, geleneksel meslekleri
yeniden yaşatmak
DOĞRU EKMEK BİLİNÇLENDİRME SEFERBERLİĞİ
Sağlıklı beslenmede ekmeğin önemine vakıf,
bilinçli tüketiciler yaratarak; sahip olunan
toplumsal sorumluluk bilinciyle doğru ekmek
seçiminin sağlıklı beslenmedeki yeri ve önemi
hakkında ortak bilinci ve farkındalığı yaratmak.
Nestle (TEMA Vakfı işbirliğiyle)
Türkiye için çok önemli bir tarımsal değere
sahip olan Antep fıstığı üretiminde Gaziantep,
Şanlıurfa ve Adıyaman çevresindekalite ve
verimi artırmayı; ayrıca sürdürülebilir bir
üretimle bölgedeki ekonomik refaha katkı
sağlamayı amaçlıyor.
KALEM TUTAN ELLER
GARANTİ EMEKLİLİK (MEB ve Boğaziçi
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi
işbirliğiyle)
Proje ile sokakta çalışan çocukların akademik
başarılarını artırarak onları sokaktan uzak tutmak
ve okulla bağlarını güçlendirmek; ebeveynlerin
çocuklarının gelecekleri için sokakta değil, okulda
olmaları gerektiği gerçeğine ikna olmalarını
sağlamaktır.
ENERJİMİZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN
ZORLU ENERJİ GRUBU (TEGV ve LÖSEV işbirliğiyle)
6–12 yaş ilköğretim öğrencilerini hedef alan projede,
enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin
sağlanması, doğanın ve çevrenin korunması ve
sosyal yaşama katkı sağlanmasını amaçlamaktır.
ÇOCUKLARIN MEYVE BAHÇELERİ PROJESİ
CAPPY (MEB ve AKÇAM işbirliğiyle)
70 ilköğretim okulunda meyve bahçeleri kurarak
öğrencilerin meyve yetiştirme deneyimi
kazanmalarını sağlamayı ve 70 okulda Meyve
Bahçesi Kulüpleri kurarak öğrencilerin bahçelerle
temasını arttırmayı amaçlıyor.
TÜRKİYE ENERJİSİNİ TOPLUYOR PROJESİ
PROFİLO DAYANIKLI EV ALETLERİ
Ev hanımlarını evlerdeki elektrikli aletlerin doğru
kullanımı konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.
AKSİGORTA (AKUT işbirliğiyle)
Projede deprem, sel ve diğer doğal afetler
öncesinde ve esnasında yapılması gerekenler
hakkında bilgilendirmek. İkincisi ise bu doğal
afetler sonucunda meydana gelecek maddi
kayıpları karşılayacak olan “sigorta” bilincini
arttırmak.
SANA (TOÇEV, MEB Ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
İşbirliğiyle)
Proje, dengeli beslenmede kahvaltının önemi
konusunda farkındalık yaratmak ve maddi
durumu yetersiz ailelerin başarılı çocuklarına
kahvaltı ağırlıklı gıda yardım paketi ulaştırmak
şeklinde iki ana hedefe odaklanıyor.
BRİSA-BRIDGESTONE
Türkiye ayağını oluşturan “Yola Güvenli Çık, Yolun
Hep Açık” kampanyası, sürücüleri trafikte alınacak
basit önlemler hakkında bilgilendirerek bu konuda
toplumsal bir bilinçlenme sağlamayı ve bu sayede
ülkemizde yaşanan trafik kazalarını en aza
indirmeyi hedeflemektedir.
UNICEF VE KARACA
PORSELEN
UNICEF’in çocuklara eşit
eğitim fırsatı yaratmak
için okul öncesi eğitime
dikkat çeken bu projede
devlet tarafından inşa
edilen anaokullarının
tüm donanımları
sağlanmakta.
İstanbul’da, Doğu ve İç
Anadolu’daki birçok
ildeki anaokulunun
yenileme çalışmalarının
yapıldığı projede birçok
çocuğa eşit eğitim
fırsatının yaratılması
hedefleniyor.
LANSİNOH
LABORATORİES INC.
TÜRKİYE
Anne sütü ve
emzirmenin önemi
hakkındaki farkındalığı
arttırmak ve çalışan
annelerin bebeklerine
ilk 6 ay sadece anne
sütü verebilmeleri için
gerekli koşulların
oluşturulmasında
katkıda bulunmaktır.
ARİEL
Türkiye’nin 10 ilinde başlatılan kampanya ile
küçülen giysileri alacak olan Ariel bu giysileri
yıkayıp, düzenleyerek ihtiyaç sahiplerine
ulaştıracak. Kadın Emeğini Değerlendirme
derneği bu kıyafetleri ulaştırmada aracı
oluyor.
DUMANKAYA İNŞAAT
• (Pendik Belediyesi
işbirliğiyle)
Proje ile maddi durumu
yetersiz ailelerin çocukları,
oyuncak sahibi olacak.
Evlerde kullanılmayan
oyuncakların toplanması
ile başlayan "Sahipsiz
oyuncak, oyuncaksız çocuk
kalmasın" kampanyasında
toplanan oyuncaklar
detaylı bir şekilde elden
geçiriliyor ve bozuk
oyuncaklar 'Gönüllü
Öğrenciler' tarafından
onarılarak ihtiyaç sahibi
çocuklara iletilmeleri
sağlanıyor.
Meme kanseri ile mücadelede erken teşhisin
önemini tüm kadınlarla paylaşmak ve
erken teşhis yöntemlerini kadınlarla
buluşturmak. Genel kamuoyunun yanı sıra
özellikle bu hastalıkla ilgili bilinç ve algı
düzeyi düşük kırsal kesim kadınlarını
bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
DATUR (Doğu Anadolu
Turizm Geliştirme
Projesi)
Çoruh Vadisi’ni bir
turizm varış haline
getirmek ve bölgede
yaşayan insanların
yaşam düzeylerinin
yükseltilmesine katkı
sağlamak
Minikler İzocam ile tasarrufu
öğreniyor…
Her yıl en az 30 bin çocuğa enerji
tasarrufu ve yalıtımın önemi ile
ilgili eğitim vermek
STARBUCKS- Tohum Otizm Vakfı
Toplumda otizm konusunda farkındalık yaratarak
erken tanı sağlanmasına destek vermek. Kardeş
okullarda okuyan öğrencilerin ve otizmli
öğrencilerin eğitim kalitelerinin arttırılarak
gelişimlerine katkıda bulunmak.
TÜVTÜRK Kuzey Araç Muayene İstasyonları
Yapım ve İşletim (Ulaştırma Bakanlığı koord.)
Trafikte can güvenliğini arttıracak önlemler
alınmasına katkıda bulunmak, toplumda
farkındalık yaratarak, sorumluluk bilincini
geliştirmek ve trafik kuralları bilgisini
tazelemek.
Download

Halkla İlişkiler Kampanya Örnekleri