1. SINIF 1. ÖĞRETİM
Sınıf
Öğretim
2. SINIF 1. ÖĞRETİM
Sınıf
Öğretim
3. SINIF 1. ÖĞRETİM
Sınıf
Öğretim
Tarih
10.12.2014
Saat
Ders (S-­‐Z)
Öğretim Üyesi
Bölüm
10:00
English for Media Studies I (Z)
Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR
GZT-­‐HİT-­‐RTS
Yrd. Doç. Dr. Ayşe BİLGE GÜRSOY
GZT-­‐RTS
Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR
HİT
14:00
Introduction to Communication (Z)
14:00
11.12.2014
10:00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Z)
UZEM
GZT-­‐HİT-­‐RTS
13:00
Hukukun Temel Kavramları (Z)
Prof. Dr. Haluk ALKAN
GZT-­‐HİT-­‐RTS
15:00
Türk Dili I (Z)
UZEM
GZT-­‐HİT-­‐RTS
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şevket SAYILGAN
GZT-­‐HİT
Yrd. Doç. Dr. Ebubekir AYAN
RTS
10:00
Ekonomi (Z)
12.12.2014
Tarih
10:00
15:00
Sociology (Z)
Prof. Dr. Ali Murat YEL
GZT-­‐HİT-­‐RTS
Saat
Ders (S-­‐Z)
Öğretim Üyesi
Bölüm
Doç. Dr. Mehmet ÖZÇAĞLAYAN
GZT-­‐HİT
11:00
11:00
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
Tarih
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
12:00
14:00
14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
12:00
12:00
Communication Theories (Z)
Basın Yayın Teknikleri (S)
Görsel Kültür (S)
Göstergebilim (S)
İstatistik (Z)
Türk Edebiyatı (S)
Kitle İletişim Hukuku (Z)
Bilişimin Temel Kavramları (S)
Kişilerarası İletişim (S)
TV Location Shooting (S)
Halkla İlişkilere Giriş (Z)
Temel Gazetecilik (Z)
Fundamentals of Cinema (Z)
Uygarlık Tarihi (S)
Yrd. Doç. Dr. Selin TÜZÜN
RTS
Yrd. Doç. Dr. Esin KARTOPU
Yrd. Doç. Dr. Göksel AYMAZ
Doç. Dr. Ali BÜYÜKASLAN
Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ
Yrd. Doç. Dr. Betül ÖZKAYA
Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Nevin ALGÜL
Doç. Dr. Artun AVCI
Doç. Dr. Erhan AKYAZI
Yrd. Doç. Dr. Şeyda AKYOL
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ
Doç. Dr. Ebru ÖZGEN
Prof. Dr. Selma ULUS
Doç. Dr. Zeynep ÇETİN ERUS
Yrd. Doç. Dr. Şeyda BARLAS BOZKUŞ
GZT
RTS
HİT
GZT
HİT
RTS
GZT-­‐HİT-­‐RTS
GZT-­‐HİT-­‐RTS
GZT
HİT
RTS
HİT
GZT
RTS
GZT-­‐RTS
Saat
Ders (S-­‐Z)
Öğretim Üyesi
Bölüm
10:00
10:00
10:00
13:00
13:00
13:00
13:00
10:00
11:00
12:00
12:00
14:00
16:00
16:00
16:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
13:00
13:00
Film Genres (Z)
Haber Yazma Teknikleri (Z)
Sosyal Psikoloji (Z)
Araştırmacı Gazetecilik (S)
Film and TV Editing (S)
Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı (S)
Halkla İlişkilerde Kuram ve Uygulama (Z)
Media Economics and Management (Z)
Radyo-­‐TV Program Yapımı (Z)
Grafik Tasarımın Temelleri (S)
Integrated Marketing Communication (Z)
Medya Etiği (Z)
Senaryo Yazımı (Z)
Doç. Dr. Neşe KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Seçil ÖZAY
Yrd. Doç. Dr. Füsun EKŞİ
Doç. Dr. Barış DOSTER
Öğr. Gör. Abdullah BOZKURT
Doç. Dr. Emel KARAYEL BİLBİL
Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU
Prof. Dr. Semra ATILGAN
Doç. Dr. Abdülhamit AVŞAR
Öğr. Gör. Ahmet KEHRİ
Yrd. Doç. Dr. İmran DEMİR
Prof. Dr. Selma ULUS
Prof. Dr. Serpil KIREL
Doç. Dr. Mukadder ÇAKIR
Doç. Dr. Mahmut Hakkı AKIN
Prof. Dr. Ali Murat YEL
Yrd. Doç. Dr. Levent ELDENİZ
Prof. Dr. Nurhan TOSUN
Öğr. Gör. Kenan BÖLÜKBAŞ
Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ
Prof. Dr. Şükran ESEN
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU
Doç. Dr. Barış DOSTER
RTS
GZT
HİT
GZT
RTS
HİT
HİT
GZT
RTS
GZT-­‐HİT-­‐RTS
HİT
GZT
RTS
GZT-­‐RTS
HİT
GZT-­‐HİT-­‐RTS
GZT
HİT
RTS
GZT-­‐HİT
RTS
HİT
GZT
Sanat Sosyolojisi (S)
Media Popular Culture and Society (S)
Basın Fotoğrafçılığı(S)
Marka İletişimi (S)
Radyoda Program Yapımı (S)
Web Design (S)
Türk Sineması (S)
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (S)
4.SINIF 1.ÖĞRETİM
Sınıf
Öğretim
Tarih
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
4.SINIF 2.ÖĞRETİM
Sınıf
Öğretim
Tarih
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
Saat
Ders (S-­‐Z)
10:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
16:00
16:00
16:00
10:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
10:00
10:00
10:00
12:00
Film Eleştirisi (S)
Diksiyon-­‐Fonetik (S)
Diplomasi Gazeteciliği (S)
Etkinlik Yönetimi (S)
Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (S)
Medya ve Siyaset (S)
Reklam Fotoğrafçılığı (S)
Türkiye'nin Ekonomi Politiği (S)
Saat
Ders (S-­‐Z)
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00
18:00
16:00
16:00
16:00
16:00
17:00
17:00
16:00
16:00
16:00
16:00
İnternet Haberciliği (Z)
Medya Okuryazarlığı (S)
Canlı Yayın Uygulamaları (Z)
Tüketici Davranışları (Z)
Tv News Production (Z)
Alternatif Medya (S)
Basında Reklam Yönetimi (S)
Belgesel Sinema (S)
E-­‐Publishing (S)
Alternatif Medya (S)
İnternet Haberciliği (Z)
Canlı Yayın Uygulamaları (Z)
Tüketici Davranışları (Z)
TV'de Haber Yapımı (Z)
Diksiyon-­‐Fonetik (S)
Etik ve Sosyal Sorumluluk (S)
Diplomasi Gazeteciliği (S)
Film Eleştirisi (S)
E-­‐Yayıncılık (S)
Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya (S)
Medya Okuryazarlığı (S)
İletişim Araştırmalarında Yazılım Kullanımı (S)
Türkiye'nin Ekonomi Politiği (S)
Öğretim Üyesi
Bölüm
Doç. Dr. Necmi Emel DİLMEN
Yrd. Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yalçın YILMAZ
Prof. Dr. Melda CİNMAN ŞİMŞEK
Doç. Dr. Tolga KARA
Öğr. Gör. Dr. Yalçın LÜLECİ
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ
Doç. Dr. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ
Öğr. Gör. Tayfun SALCI
Doç. Dr. Orhan BAYTAR
Prof. Dr. Filiz AYDOĞAN BOSCHELE
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYTİN
Doç. Dr. Emine KOYUNCU SAYILGAN
Öğr. Gör. Yusuf Ziya GÖKÇEK
Prof. Dr. Cem Sefa SÜTÇÜ
Öğr. Gör. Burçin ERTÜRK
Prof. Dr. Esra BİRYILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU
Doç. Dr. Barış DOSTER
Doç. Dr. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYTİN
Doç. Dr. İrfan PAÇACI
Öğr. Gör. Burçin ERTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KADIOĞLU
GZT
HİT
RTS
HİT
GZT
RTS
RTS
HİT
GZT
GZT
RTS
HİT
GZT
RTS
GZT
HİT
RTS
RTS
GZT
HİT
HİT
GZT
HİT
GZT
Öğretim Üyesi
Bölüm
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYTİN
Prof. Dr. Filiz AYDOĞAN BOSCHELE
Doç. Dr. Orhan BAYTAR
Öğr. Gör. Cemil BARLAS
Yrd. Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU
Doç. Dr. Necmi Emel DİLMEN
Öğr. Gör. Dr. Ahmet ILGAZ
Doç. Dr. Kıvanç Nazlım TÜZEL URALTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU
Doç. Dr. Ebru ÖZGEN
Doç. Dr. Barış DOSTER
Doç. Dr. Neşe KAPLAN
Öğr. Gör. Burçin ERTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Levent ELDENİZ
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ZEYTİN
Öğr. Gör. Dr. Yalçın LÜLECİ
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat KIRIK
Yrd. Doç. Dr. Zeynep KADIOĞLU
HİT
RTS
GZT
RTS
HİT
GZT
RTS
HİT
GZT
RTS
HİT
GZT
RTS
HİT
GZT
HİT
RTS
HİT
GZT
Download

1. sın ıf 1. ö ğ retim 2. sın ıf 1. ö ğ retim 3. sın ıf 1. ö ğ retim