Bu haritada siz de
yerinizi almak istemez misiniz ?
Türk Kardiyoloji Derneği
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Proje Grubu
SİMURG Ulusal PH Kayıt Çalışması
RegiStry on clInical outcoMe and sUrvival
in pulmonaRy hypertension Groups
İlk Anket
Verileri
20 merkez
1501 PH Hastası
Ankete Cevap Veren 20 Merkezin Temsilcileri
Dr. C Kaymaz
Dr. MS Küçükoğlu
Dr. B Karadağ
Dr. B Mutlu
Dr. S Güllülü
Dr. Y Çavuşoglu
Dr. S Nalbantgil
Dr. M Kayıkçıoğlu
Dr. B Akdeniz
Dr. G Taçoy
Dr. O Tüfekçioğlu
Dr. B Kaya
Dr. MG Kaya
Dr. MB Yılmaz
Dr. M Demir
Dr. C Örem
Dr. M Akbulut
Dr. E Aksakal
Dr. N Ermiş
Dr. Z Arıtürk
Dr. M Yüce
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bahri Akdeniz
2. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Cihan Örem
3. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Cihangir Kaymaz
4. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Bülent Mutlu
5. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Gülten Taçoy
6. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mehmet Akbulut
7. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Zuhal Arıtürk
8. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Lale Tokgözoğlu / Barış Kaya
İ9. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Necip Ermiş
10. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Enbiya Aksakal
11. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mesut Demir
12. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Yüksel Çavuşoğlu / Alparslan Birdane
13. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sümeyye Güllülü
14. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Sanem Nalbantgil / Meral Kayıkçıoğlu
15. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Mehmet Güngör Kaya
16. Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Omaç Tüfekçioğlu
17. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
Serdar Küçükoğlu
18. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Murat Yüce
19. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Bilgehan Karadağ
20. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mehmet Birhan Yılmaz
Bulunduğunuz Kurumda Kaç Yıldır PH
Takip ve Spesifik Tedavisi Uyguluyorsunuz ?
25
Ortalama 8.5 + 3.7 yıl
20
20
15
15
Yıl
12
9
10
7
6
9
10
8
8
6
5
8
8
9
7
8
6
6
5
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Hastaların multidisipliner
olarak değerlendirildiği
"Pulmoner Hipertansiyon"
merkezi/polikliniğiniz mevcut
mu?
Tümü : Evet
PH Takibi altında Kaç
Hastanız Var ?
350
309
300
1501 hasta
250
200
150
100
143
132
125
114
104
92
45
50
40
54
63
56
42
35
16
21
9
46
23
32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PH Takibi altında Kaç
Erkek Hastanız Var ?
140
128
120
517 hasta
100
80
64
60
45
40
35
40
32
22
20
13
9
15
4
2
21
18
15
4
2
31
7
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PH Takibi Altında Kaç
Kadın Hastanız Var ?
200
181
180
984 hasta
160
140
120
103
100
80
90
70
72
69
68
60
36
40
36
41
42
38
27
14
20
20
17
16
7
15
22
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PH Takibi altındaki
Kadın ve Erkek Hasta Dağılımları Nedir ?
350
300
 Kadın
 Erkek
250
181
200
150
100
50
0
68
70
36
22 9
1 2
128
64
3
4
90
69
103
72
42
15
38
41 27
20
45 16
36
40 22
35 14
32
31
17
21
18
10
7
4 13 15
2 15 4 7
2
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PH Takibi altındaki
Kadın ve Erkek Hasta Oranları Nedir ?
N = 1501
Kadın
Erkek
517; 34%
984; 66%
PH Hastalarınızın Ortalama Yaşı Nedir ?
Ortalama yaş 44.8 + 5.45 yıl
60
55
56
52
49
50
46
45
47
41
40
48
47
40
40
40
41
46
43
45
40
40
35
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
En Genç PH Hastanızın Yaşı Nedir ?
En genç yaşların ortalaması 19.65 + 5.56 yıl
35
33
30
28
25
25
20
18
20
19
18
25
21
21
18
17
17
18
21
19
18
18
14
15
10
5
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
En Yaşlı PH Hastanızın Yaşı Nedir ?
En ileri yaşların ortalaması 75.65 + 6.7 yıl
100
89
90
80
84
78
78
77
84
81
77
78
77
72
72
70
65
65
81
76
75
71
70
63
60
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Genel PH içinde Grup Dağılımları
Grup 4;
293; 19%
N = 1501
Grup 3;
119; 8%
Orantısız
PH; 58; 4%
Grup 1;
1031; 69%
Grup 1 PH (genel) dağılımları
250
200
1031 hasta
200
150
109
105
96
100
74
52
40
50
28
49
39
36
16
22
19
45
43
25
20
8
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
IPAH’ lı Hasta Dağılımları
60
53
346 hasta
50
48
41
40
30
27
27
26
23
18
20
20
13
8
10
8
4
3
5
8
6
5
3
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Doğumsal KH- APAH’ lı Hasta Dağılımları
140
131
120
485 hasta
100
80
64
60
40
33
29
24
21
15
20
14
13
11
0
1
2
3
4
5
6
7
27
25
8
9
16
15
6
5
17
15
0
4
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bağ Dokusu Hastalığı-APAH
Hasta Dağılımları
60
50
50
196 hasta
44
40
30
20
16
14
16
10
10
12
7
7
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
9
1
1
0
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grup 1 PH içinde alt grup dağılımları
250
IPAH
DKH-APAH
BDH-APAH
200
16
150
131
100
9
44
64
17
50
14
50
33
27
0
1
3
24
53
13
2
3
10
15
3
4
7
21
8
5
12
13
27
6
14
29
41
8
7
8
1
15
16
2
1
11
4
2
15
5
7
6
6
25
5
3
8
23
1
16
0
26
27
0
5
18
48
1
4
20
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grup 1 PH (PAH) İçinde Dağılım
N = 1031
BDH-APAH;
196; 19%
DKH-APAH;
485; 47%
Ailesel PAH;
4; 0,4 %
IPAH; 346;
34%
Orantısız PAH ( DPG > 7 mm Hg) olan Hasta
Dağılımı
30
25
58 hasta
25
20
16
15
12
10
5
0
0
1
0
2
3
4
5
0
6
7
8
0
0
1
2
0
2
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grup 3 PH’ lı Hasta Dağılımları
80
68
70
119 hasta
60
50
39
40
30
20
10
0
0
1
5
2
2
0
3
4
5
6
7
8
0
0
2
2
1
0
0
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Grup IV PH (KTEPH) Hasta Dağılımı
120
104
100
293 hasta
80
58
60
40
20
20
18
13
3
4
2
3
5
6
7
0
16
13
2
7
3
16
6
1
4
0
1
2
3
4
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PH Olgularının Başvuru Sırasındaki FS Dağılımları
FC4
FC3
100%
90%
19
10
20
5
5
2
1
15
2
5
75
44
30
10
10
50
13
16
70
173
26
40%
38
42
4
30%
5
2
1
6
20
31
2
49
3
3
4
30
21
6
20
5
21
12
35
10%
0%
41
9
23
86
50%
1
7
17
3
29
1
1
19
70%
20%
FC1
1
82
80%
60%
3
FC2
5
4
12
0
5
6
7
0
8
9
1
5
10
32
11
12
2
0
13
14
15
16
0
17
18
19
20
Tüm PH Olgularının Başvuru sırasında
FS Dağılımları
FS 1; 32; 3%
N= 1501
FS 4; 245;
18%
FS 2; 363;
27%
FS 3; 695;
52%
PAH Olgularının Başvuru sırasındaki FS Dağılımı
PAH_FC4
PAH_FC3
100%
2
90%
4
2
2
2
PAH_FC1
1
1
15
14
10
PAH_FC2
2
7
9
52
1
2
3
80%
10
10
70%
10
8
60%
10
30
30
50%
106
12
22
24
60
23
25
38
40%
4
30%
15
18
20%
27
6
20
10
40
10%
9
5
5
5
5
10
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PAH Grubunda Başvuru sırasındaki
FS Dağılımları
FS 4
16%
FS 1
2%
FS 2
32%
FS 3
50%
KTEPH Olgularında FS Dağılımı
GRUP4_FC4
GRUP4_FC3
GRUP4_FC2
GRUP4_FC1
100%
90%
3
1
80%
16
18
1
3
3
2
25
1
1
70%
1
60%
50%
60
12
1
19
37
40%
6
45
4
2
2
30%
1
15
2
1
20%
10%
3
30
15
5
3
2
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
KTEPH Olgularında Başvuru
Sırasındaki FS Dağılımları
FS 4
21%
FS 1
2%
FS 2
18%
FS 3
59%
PH Tanısı ve Takibi için Ayda Yaklaşık Kaç Kez
Kalp kateterizasyonu uyguluyorsunuz ?
50
45
Ortalama 11.9 + 11.6 kateter /
ay
45
40
36
35
30
25
20
20
20
15
12
9
8
10
5
4
5
1
15
13
4
5
7
8
8
5
10
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Bir hastanın ilk kateterinden sonraki
takibinde kateter yapma tercihi nasıldır ?
Sadece Klinik kötüleşme halinde: 15 merkez
Düzenli olarak 2 yılda bir : 2 merkez
Düzenli olarak yılda bir : 3 merkez
BNP veya NT-proBNP kullanımı : 18 merkez
Merkezlerin vazoreaktif ajan
olarak ilk tercihleri
IV
Adenozin;
12
Inh
Iloprost; 6
Inh NO; 2
Vazoreaktivite cevabı pozitif
olan hasta sayınız nedir ?
35
30
30
25
20
15
10 10
10
5
5
4
0
1
2
5
3
2
0
0
3
4
6
3
1
5
9
6
0
7
0
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ERA olarak
Bosentan ve Ambrisentan Kullanımı
Bosentan 845, Ambrisentan 28
200
Bosentan
Ambrisentan
172
180
160
140
120
100
87
80
60
40
20
33
50
43
27
3
59
0
47
47
36
34
2
1
52
5
6
7
2
8
14
0
0
15
0
44
41
47
25
6
0
3
13
2
3
5
5
0
1
2
3
4
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
İnhale Iloprost, SC Treprostinil
ve IV Epoprostenol Kullanımı
Inh. Iloprost
SC Treprostinil
IV Epoprostenol
60
İnh İloprost 283
SC Treprostinil 30
IV Epoprostenol 4
51
50
40
31
28
30
29
24
20
16
16
12
10
7
4
6
0
1
0
1
10
2
0
2
3
4
00
5
3
6
7
12
7
6
5
00 00 00 00
21
0
8
9
15
6
32
10
10
9
3
00
3
1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sildenafil ve Riociguat Kullanımı
Sildenafil
Riociguat
80
68
70
Sildenafil 265
Riociguat 16
60
50
40
35
32
27
30
20
10
0
15
12
10
3
0
1
2
0
1
0
3
4
5
14 12
4
6
7
10
7
0
8
4
0 10 10 2
3
0
0
17
9
3
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tüm olgularda PH Spesifik Tedaviler
350
300
RIOCIGUAT
SILDENAFIL
IV EPOPROSTENOL
SC TREPROSTINIL
INH. ILOPROST
AMBRISENTAN
68
BOSENTAN
250
12
200
51
12
150
35
100
27
172
32
50
3
0
6
33
2
15
2
7
4
28
43
10
0
16
27
36
2
3
4
5
31
4
3
50
47
1
2
5
0
1
3
16
6
7
8
14
29
12
1
12
24
17
3
87
4
0
5
59
9
0
9
3
15
7
0
10
14
34
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
0
7
15
47
1
0
6
6
3
1
6
13
41
44
47
25
Hastanız PAH-spesifik tedavi
altında kötüleşince tercihiniz
nasıldır ?
İlacı / ilaçları koruyarak, ikinci
/üçüncüyü ekleme tüm merkezlerin
ortak tercihi.
Bir yılda yaklaşık kaç PH hastasını akut kötüleşme
nedeniyle yatırıyorsunuz ve nasıl tedavi ediyorsunuz?
100
90
90
Ort. 14.9 + 19.5 yatış / yıl
80
70
IV Iloprost 16 merkezde akut
kötüleşmede kullanılıyor.
60
50
40
30
30
25
24
20
20
12
10
15
10
10
4
5
5
6
15
12
2
4
7
4
3
5
1
0
1
2
3
4
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tekli, İkili ve Üçlü Tedavilerde Tercihler
SC Treprost
Inh Iloprost
Sildenafil
1
Bosentan
1
2
11
20
20
20
17
17
9
2
Tekli
Tedavi
İkili
Tedavi 1.
İkili
Tedavi 2.
Üçlü
Tedavi 1.
Üçlü
Tedavi 2.
Üçlü
Tedavi 3.
Merkezlere Göre Rutin Antiagregan
ve Antikoagulan kullanımı
3
6
14
17
Evet
Hayır
Evet
Antiagregan
Antikoagulan
Antiagregan
1
00 00 00 00
1
2
3
4
Hayır
Antikoagulan
1 1
1
0
0 0
5
6
7
1
0
8
9
1
00 00
10
11
1
0
12
1
1
0 00
13
14
0 00 0
15
16
17
00 00 00
18
19
20
Hastalara influenza profilaksisi
yapıyor musunuz ?
Evet 19 merkez, Hayır 1 merkez
Hastalara pnömoni profilaksisi
yapıyor musunuz ?
Evet 18 merkez, Hayır 2 merkez
Merkezinizde aşağıdaki imkanlar
mevcut mudur?
•
•
•
•
ECMO 12 merkez
Pulmoner endarterektomi 4 merkez
AC Transplantasyonu 3 merkez
Kompleks Doğumsal kalp Hastalığı Cerrahisi
18 merkez
Ulusal ve Uluslararası bir
PH çalışmasına katıldınızmı?
Ulusal : 15 merkez ( THALES,
OPTION,TTD Kayıt Çalışması)
Uluslar arası : 7 merkez ( PROPEL,
CHEST, PATENT, GRIPHON,
Pulmoner hipertansiyon tedavisi sırasında en çok
karşılaştığınız zorluklar hangileridir?
•Ayrı bir servis olmayışı
•Yoğun bakım ve uzmanlaşmış hemşire desteğinin yetersizliği
•Mültidisipliner yaklaşımda sorunlar
•Endikasyon dışı başvurularda onay gecikmeleri
Mültidisipliner yaklaşımda en çok eksikliği
duyulan noktalar
•
•
•
•
•
PH için uzmanlaşmış yoğun bakım desteği
Romatolojik konsültasyon,
MSCT Yorumlanmasında uzmanlaşmış radyoloji desteği
Pulmoner vasküler cerrahi
Kompleks doğumsal kalp cerrahisinin ileri uygulamaları
Olağanüstü gayretleriyle, SIMURG adında
saklı olan kaynaşma ruhunu en güzel biçimde
ortaya koyan PG üyesi arkadaşlarıma ,
TKD Başkanları Sayın Prof. Dr. Kozan ve
Sayın Prof. Dr. Tokgözoğlu’na ve
Sayın Prof. Dr. Mahmut Şahin ve
tüm TKD YK üyelerine ,
Sayın Ahmet Ünver’ in şahsında, emeği geçen
tüm TKD sekreteryasına şükranlarımı sunarım.
Download

Anket Cevapları için Tıklayınız.