ARAŞTIRMA DESTEKLERİ NASIL
BULUNUR
BEN NE YAPIYORUM
Dr. Hakan Akbulut
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
• ÜLKEMİZİN DEVLER LİGİNE
KALABİLMESİNİN (2023 DE İLK
10 EKONOMİ) TEK YOLU
BİLİMİN HER ALANINDA
NİTELİKLİ ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME (AR&GE)
ÇALIŞMALARDIR
• ARAŞTIRMA BİR EKİP İŞİDİR
(iyi araştırmaları iyi ekipler yapar)
• ARAŞTIRMA BİR YAŞAM BİÇİMİDİR
• Araştırma için öncelikle bir sorunuzun olması gerekir
• (“Doçentlik için kaç yayın lazım?” araştırma için iyi bir soru tipi
değildir)
BİR MEDİKAL ONKOLOG NELER YAPABİLİR
ARAŞTIRMA
• Klinik araştırmalar (Prospektif çalışmalar: Randomize faz III, faz
II; vaka-kontrol çalışmaları; gözlem çalışmaları; anket
çalışmaları: Retrospektif çalışmalar)
• Translational çalışmalar
• Laboratuvar çalışmaları
• AR-GE çalışmaları
BİR MEDİKAL ONKOLOG NASIL YAPABİLİR?
ARAŞTIRMA
•
Klinik araştırmalar
• Randomize faz III: çok merkezli uluslararası
• Randomize faz III: çok merkezli ulusal (TOG)
• Faz II: tek merkezli, çok merkezli (bölgesel, ulusal) (TOG)
• Vaka-kontrol çalışmaları; tek merkezli, çok merkezli (bölgesel, ulusal) (TOG)
• gözlem çalışmaları; tek merkezli, çok merkezli (bölgesel, ulusal) (TOG)
• anket çalışmaları: tek merkezli, çok merkezli (bölgesel, ulusal) (TOG)
• Retrospektif çalışmalar: tek merkezli, çok merkezli (bölgesel, ulusal) (TOG)
BİR MEDİKAL ONKOLOG NASIL YAPABİLİR?
ARAŞTIRMA
• Translational çalışmalar: tek merkezli (aynı fakültede, hastanede ilgili
dallarla işbirliği: çok merkezli (bölgesel, ulusal) (TOG çalışma gruplarında)
• Laboratuvar çalışmaları
• var ise kendi laboratuvarlarında,
• fakiltetelerinde lab. branşları ile işbirliği
• temel bilimler ile ilgili fakilte lab. ları ile işbirliği
• Ulusal çalışma grupları içinde (ör TOG grupları) diğer temel bilim
insanları ile işbirliği)
BİR MEDİKAL ONKOLOG (ARAŞTIRMA YAPABİLMEK İÇİN)
NEREDEN BULABİLİR? ARAŞTIRMA FİNANS KAYNAKLARI
•
Klinik araştırmalar
•
Randomize faz III: kaynak çok zor (ilaç endstrisi zorlanabiir, SGK yönetmeliklerinde değişiklik)
•
Faz II: tek merkezli, çok merkezli (bölgesel, ulusal) (ilaç endüstrisi zorlanabilir ama zor, SGK
yönetmeliklerinde değişiklik)
•
Vaka-kontrol çalışmaları; gözlem çalışmaları; anket çalışmaları: Retrospektif çalışmalar için
kaynaklar:
• Dernekler (TOG, TTOD, ATOD, TROD, MHFD, Cerrahi dernekler vb)
• TÜBİTAK
• BAP
•
Translasyonel çalışmalar
• TÜBİTAK
• BAP
• Dernekler (TOG, TTOD, ATOD, TROD, MHFD, Cerrahi dernekler vb)
• İlaç endüstrisi
BİR MEDİKAL ONKOLOG (ARAŞTIRMA YAPABİLMEK İÇİN)
NEREDEN BULABİLİR? ARAŞTIRMA FİNANS KAYNAKLARI
•
Laboratuvar çalışmaları
• TÜBİTAK (1001, 1002, 3001)
• BAP
• Dernekler (TOG, TTOD, ATOD, TROD, MHFD, Cerrahi dernekler vb)
• DPT
• Uluslararası kaynaklar (Avrupa Birliği fonarı)
•
AR-GE çalışmaları
• TÜBİTAK (1001, 1002, 1007, özel çağrı programları)
• BAP
• DPT
• SAN-TEZ
• Uluslararası kaynaklar (Avrupa Birliği fonarı)
• Özel sektör
BİZ NELER YAPIYORUZ
•
Ekip
•
Klinik araştırmalar (Uluslararası faz III, ulusal çalışmalar– TOG)
•
Translasyonel araştırmalar (BAP, TÜBA, İlaç endüstrisi)
•
Laboratuvar çalışmaları (TÜBİTAK, BAP)
•
AR-GE (TÜBİTAK, SAN-TEZ)
• Gen-tedavisi ajanı geliştirme (Patent pending)
• Kanser tanı kiti (patent pending)
• Dendritik hücre tabanlı kanser aşısı geliştirme
• Rekombinan biyobenzer ilaç geliştirme
BİR MEDİKAL ONKOLOG (ARAŞTIRMA YAPABİLMEK İÇİN)
NEDEN PARA BULAMIYOR
•
Araştırma için para bulma arayışına girmiyor
•
Derneklerin para verme konusunda isteksizlikleri (tüzük ve yönergeleride yazılı olmasına
rağmen)
•
TÜBİTAK panellerinde klinisyenlere karşı ön yargı (ör. Temel konuları da ilgilendirebilecek
araştırmalarda klinisyelerin yürütücü olmasını istemiyorlar) Olması gereken ölçü: bilimsel
yektinlik (liyakat) olmalıdır, branş-kişi-sakademik ve osyal durum vbkriterler ölçü olamaz.
Sadece hasta ve hasta materyalleri açısından tıbbi ve hukuki sorun yaratabilecek
durumlarda branş dikkate alınabilir.
•
Temel bilimi ilgilendiren konularda araştırma destekleri konusunda branş kısıtlamaları
yapılması (idari veya panelistler tarafından) bilimsel araştırmalara ve bilimin gelişmesine
yapılabilecek en büyük kötülüktür. Tek ölçü bilimsel yetkinlik olmalıdır.
Download

Araştırma Destekleri Nasıl Bulunur