Adı-Soyadı
Programı
Tajet GÖĞER
EF/DR
Çağla AYDIN
Özel Öğrenci Olarak Almak İstediği Ders
veya Dersler
-Locke Rousseau ve Dewey İncelemeleri
-Türkçe Öğretimi Uygulamalarına Eleştirel
Yaklaşım
TE/YL
- Dil ve Edebiyat Öğretimi Sorunları
SONUÇ
KABUL
KABUL
KABUL
-Sanat Eğitimi Sürecinde Çocuk Edebiyatı
Görkem KUTLUER
TE/YL
-1950 Sonrası Sanat Akımları
-Türkçe Öğretimi Uygulamalarına Eleştirel
Yaklaşım
Elçin MANCO
TE/YL
-Dil ve Edebiyat Öğretimi Sorunları
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Pınar BALOŞ
GSE/YL
-1950 Sonrası Sanat Akımları
KABUL
Güneş TURGUT KESEBİR
GSE/DR
-İnsan Haklarının Felsefi Temelleri
KABUL
Mine BİLGE HOŞCAN
GSE/YL
-Sanat Eğitimi Sürecinde Çocuk Edebiyatı
KABUL
-Çocuk Edebiyatı ve Eleştirisi
Sariye KAYA
GSE/YL
Demet UYAR
GSE/YL
KABUL
KABUL
-Sanat Eğitimi Sürecinde Çocuk Edebiyatı
KABUL
-Çocuk Edebiyatı ve Eleştirisi
Emine AKYÜZ
TE/DR
Seçil BESİM
TE/DR
Kaan Muzaffer
BIYIKOĞLU
TE/DR
Serap KURT
-Çağdaş Sanat Akımları
-Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi
KABUL
KABUL
-Çocuk Edebiyatı ve Duyarlık Eğitimi
KABUL
-Çağdaş Sanat Akımları
TE/DR
KABUL
-Çocuk Edebiyatı ve Eleştirisi
KABUL
-Çocuk Edebiyatı ve Eleştirisi
Elif GÜLERGE
GSE/DR
Murat ONÜŞ
TE/DR
Kübra DENİZ
PG/YL
Yasemin SÜTÇÜ
PG/YL
İsa BAHAT
-Çağdaş Sanat Akımları
KABUL
KABUL
-Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Öğretim
Yaklaşımları
KABUL
-Program Hazırlama ve Değerlendirme
KABUL
-Öğretmen Eğitimi Programları
KABUL
-İdeoloji ve Felsefenin Eğitim Programlarına
Yansımaları
KABUL
-Eğitimde Araştırma Yöntemleri
EE/DR
-Çağdaş Denetim Yaklaşımları
KABUL
KABUL
Çiğdem ÇİÇEK
-Eğitim Yönetimi
EE/YL
KABUL
KABUL
-Meslek Etiği
İrfan UYGUR
EE/YL
Ayşe OGAN
EE/YL
-Eğitim Sisteminde Teftiş
KABUL
Mehmet Emin MARAŞ
EE/DR
-Çağdaş Okul Yöneticiliği
KABUL
Murat ÖNÜŞ
EE/DR
-Çağdaş Okul Yöneticiliği
KABUL
Tamer YILMAZ
YL
-ASB208 Oyun Öğretimi
RED
-ASB406 Drama
RED
Özlem BAYAT
-Akademik Yazma Teknikleri
-YDE5031
Temelleri
YL
Özgü YALÇIN
YL
Esra ÇELİK
Yaratıcı
KABUL
Drama’nın
Kuramsal
RED
-YDE5002 Yaratıcı Dramada Yaklaşım ve
Yöntemler
RED
-İME5002 Akademik Yazma ve Yayımlama
Süreci
KABUL
-İME5004 Teknolojiye
Öğretimi Süreci
KABUL
Dayalı
Geometri
YL
Büşra ASLAN
YL
-İME5008 Farklı Ülkelerde Okul Matematiği
KABUL
-OÖE5020
İlişkisi
KABUL
Okul
Öncesinde
Anne-Çocuk
-EPS5002 Kişilerarası İlişkilerde Sorun Çözme
Ruhaniye
ALTUNKAYNAK
YL
Hanife BÜYÜKPABUŞCU
DR
Habibe DİLSİZ
DR
Damla Ayşegül GÜNSEL
KABUL
-EPS6014 Eğitimde Gelişimsel Konular
KABUL
-RPD6024 Evlilik ve Aile Danışmanlığı
KABUL
-RPD6028 Bilişsel Terapiler
RED
-RPD6030 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte
Seçme Konular
KABUL
-RPD6026 Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları
-RPD6014 Eğitimde Gelişimsel Konular
KABUL
KABUL
YL
-ÖZE5026 Öğrenme Güçlüğü ve Öğretim
Yöntemleri
KABUL
DR
-ÖZE6052 Okuma Güçlükleri: Değerlendirme
ve Öğretim Stratejileri
KABUL
Şeyda AK
YL
-ÖZE5018 Otizmde Dil Sorunları
KABUL
H. Ferşat TAŞLIBEYAZ
DR
-AZE 102B Zihin Engelliler ve Eğitimleri
KABUL
Kübra UZUN
YL
-ÖZE5018 Otizmde Dil Sorunları
KABUL
DR
Herdemtaze Şeyhun DİNİZ
Elife TUĞRUL
Pervin Naile DEMİRKAYA
DR
-ÖZE6030 Okulöncesi Dönemde Kaynaştırma
-ÖZE6016 Özel Gereksinimli Öğrenciler ve
Eğitim uygulamaları
Sariye KAYA
KABUL
RED
DR
-ÖZE6060 Öğrenme Güçlüğü Uygulamaları
KABUL
-GZE6028 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Miraç YILMAZ
YL
-AZE314 Türk İşaret Dili
KABUL
KABUL
Tara YEKTAOĞLU
YL
-Özel Öğrenme Güçlüğü Uygulamaları
KABUL
Banu BAHÇECİ
DR
-Otizmde Müdahale Yöntemleri
KABUL
Zehra Pınar ÇELİKER
YL
-Öğrenme Güçlüğü ve Öğretim Yöntemleri
KABUL
Enstitü
Kurulu’nun
21.02.2014
tarih ve 04/19
sayılı ilke kararı
gereğince
Mezuniyet
Belgesi
olmadığı için
reddine.
-Öğretim Tasarımında Araştırma
Raziye DURSUN
SANCAR
-Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler
ET/DR
-Çoklu Ortam Yazılımı Geliştirme
Emine Gülnaz CESUR
ET/DR
Serkan DEMİRÖREN
-Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Yönetimi
-Çoklu Ortam Yazılımı Geliştirme
ET/DR
Ruhaniye
ALTUNKAYNAK
YL
Münevver BAŞMAN
-Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Yönetimi
RED
KABUL
-ÖDE5010 Üst Düzey Zihinsel Özelliklerin
Ölçülmesi
RED
-ÖDE6004
Araştırma
Davranış
Bilimlerinde
DR
-ÖDE6008 Madde-Tepki Kuramı
Ezgi TEKİN
RED
KABUL
DR
-Yetişkin Psikolojisi
-Halk Eğitiminde Örgüt ve Yönetim
İleri
KABUL
KABUL
RED
RED
Download

Özel Öğrencilik Başvuru Sonuçları için tıklayınız.