HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
EĞİTİMİN TARİHİ
PLANLANAN
İş Sağlığı ve Güvenliği
2
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
3
Test Rehberi
5
6
7
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
1
4
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
Radyasyon Güvenliği
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
Tehlikeli Kimyasalların Sembollerle
Anlatılması
Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının
Önlenmesi
22.01.2014
29.01.2014
07.01.2014
09.01.2014
14.01.2014
16.01.2014
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
YERİ
16Saat
Konferans Salonu
YÖNTEMİ
Power –Point
Sunusu
Power –Point
18 Saat Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
14.01.2014
21.01.2014
1 Saat
Konferans Salonu
23.01.2014
30.01.2014
2 Saat
Konferans Salonu
15.01.2014
16.01.2014
2 Saat
28.01.2014
1 Saat
27.01.2014
2 Saat
Konferans Salonu
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Gülgün KOÇAK
Patoloji Uzmanı
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Gaye ECİN
Radyoloji Uzmanı
Aysel KARADENİZ
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Aytaç HELLAÇ
Eczacı
GÜRDAL YILMAZ
Enfeksiyon Hekimi
Selma ALTUNTAŞ
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Konferans Salonu
El Hijyeni ve Önemi
20.01.2014
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
9
Panik Değer ve Bildirimi
24.01.2014
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
10
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
13.02.2014
20.02.2014
2 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
11
Hasta Taşıma Teknikleri
11.02.2014
12.02.2014
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Tüm Çalışanlar
Tülay DEMİR
Hemşire, Ebe, Sağlık
Fatma AKKAYA
Memuru, ATT,
Güvenli Anne Hemşiresi
Power –Point
Sunusu
8
1 saat
Sayfa No: 1/11
Meral CİHANYURDU
Mikrobiyoloji Uzmanı
Aysel KARADENİZ
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Nihal YUDUSEVEN
İlknur AKYÜZ
Eğitim Hemşiresi
Patoloji Çalışanları,
Ameliyathane, Endoskopi,
Tomografi Çalışanları
Radyoloji Çalışanları ve
Tüm Hastane Personeli
Temizlik Hizmetleri
Depo Çalışanlarına,
Eczane Çalışanlarına
Yoğun Bakım Çalışanları,
Hekim ve Hemşireler
Öğrenci Hemşireler
Mikrobiyoloji ve
Biyokimya Laboratuarı
Çalışanları
Temizlik Hizmetleri
Çalışanlarına
Temizlik Hizmetleri
Çalışanlarına
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
EĞİTİMİN TARİHİ
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
YERİ
YÖNTEMİ
12
Bilgi Güvenliği
11.02.2014
12.02.2014
13
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
25.02.2014
27.02.2014
14
İş Sağlığı ve Güvenliği
19.02.2014
26.02.2014
15
El Hijyeni ve Önemi
17.02.2014
24.02.2014
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
16
Hasta Hakları ve Güvenliği
11.02.2014
12.02.2014
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
17
Çalışan Hakları ve Güvenliği
11.02.2014
12.02.2014
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
18
Laboratuar Güvenliği ve Tehlikeli
Kimyasallar
28.02.2014
1 Saat
Konferans Salonu
19
Antibiyotik Profilaksisi ve El Hijyeni
05.02.2014
1 Saat
04.03.2014
1 Saat
1 Saat
20
Organ Bağışı
21
Örnek Alım ve Transferi
03.03.2014
22
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
05.03.2014
12.03.2014
23
Temizlik ve Dezenfeksiyon Kuralları
07.03.2014
Power –Point
Sunusu
Power –Point
18 Saat Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Power –Point
16 saat Konferans Salonu
Sunusu
1 Saat
2 Saat
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Sayfa No: 2/11
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
Hüseyin ARSLANOĞLU
Bilgi İşlem Birimi
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Zehra ŞAN
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Tuğba ÇOLAK
Hasta Hakları Birim
Ebru ÖZTÜRK
İlknur AKYÜZ
Nihal O.YURDUSEVEN
Eğitim Hemşireleri
Kıvanç ÇUBUKÇU
Mikrobiyoloji Uzmanı
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Figen BAHÇA
Organ Bağış Hemşiresi
Meral CİHANYURDU
Mikrobiyoloji Uzmanı
Zehra ŞAN
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Aysel KARADENİZ
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Tüm Çalışanlar
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT,
Tüm Çalışanlar
Tıbbi Sekreterler
Hizmet Alımı Yoluyla
Çalışanlar
Hizmet Alımı Yoluyla
Çalışanlar
Laboratuar Çalışanları
(Pat.-Mikro.-Biyokimya)
Tüm Hekimler
Tüm Çalışanlar
Laboratuar Çalışanları
Temizlik Hizmeti
Çalışanları
Patoloji Çalışanları,
Destek Hizmetler
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
EĞİTİMİN TARİHİ
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
24
Çamaşırhanede Enfeksiyon Kontrol
Önlemleri ve El Hijyeni
14.03.2014
25
İş Sağlığı ve Güvenliği
19.03.2014
26.03.2014
26
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
27
El Hijyeni ve Önemi
28
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
29
Kişiler Arası İletişim
30
Örnek Alım ve Transferi
31
Hasta Başı Test Cihazı
32
Diyabet ve İnsülin Uygulamaları
33
Damar İçi Katater Enfeksiyonları
34
Ümmin Kopromize Hastalarda
Gelişen Enfeksiyonlar ve Korunma
Önlemleri
25.03.2014
27.03.2014
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
YERİ
YÖNTEMİ
Power –Point
Sunusu
Power –Point
16 saat Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
18 Saat Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
1 Saat
Konferans Salonu
Sayfa No: 3/11
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Çamaşırhane Çalışanları
Tüm Çalışanlar
Tüm Çalışanlar
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Ayla YAVUZ
Kan Merkezi Sor.Hekimi
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT, Kan
Merkezi Çalışanları
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Gökhan BODUR
Psikolog
Hizmet Alımı Yoluyla
Çalışanlar
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Meral CİHANYURDU
Mikrobiyoloji Uzmanı
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Birsel YAYLA
Biyokimya Uzmanı
Sorumlu Hemşireler ve
Tüm Kullanıcılar
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Ebru GÜNEYKAYA
Duygu ÇOBAN
Diyabet Hemşiresi
Zehra ŞAN
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
EĞİTİMİN TARİHİ
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
YERİ
YÖNTEMİ
35
Nazokomiyal Üriner Sistem
Enfeksiyonları
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
1 Saat
Konferans Salonu
36
Hastane Enfeksiyonlarında sorun
Mikroorganizmalar
06.03.3014
13.03.2014
20.03.2014
1 Saat
Konferans Salonu Power –Point
Sunusu
37
El Hijyeni ve Önemi
1 Saat
Konferans Salonu
38
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
1 Saat
39
Kişiler Arası İletişim
40
Örnek Alım ve Transferi
41
Hasta Başı Test Cihazı
42
Diyabet ve İnsülin Uygulamaları
43
Damar İçi Katater Enfeksiyonları
44
Ümmin Kopromize Hastalarda
Gelişen Enfeksiyonlar ve Korunma
Önlemleri
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
Power –Point
Sunusu
Sayfa No: 4/11
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru
Power –Point
Sunusu
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Hemşire, Ebe, Sağlık
Ayla YAVUZ
Memuru, ATT, Kan
Kan Merkezi Sor.Hekimi
Merkezi Çalışanları
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Gökhan BODUR
Psikolog
Hizmet Alımı Yoluyla
Çalışanlar
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Meral CİHANYURDU
Mikrobiyoji Uzmanı
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Birsel YAYLA
Biyokimya Uzmanı
Sorumlu Hemşireler ve
Tüm Kullanıcılar
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Duygu ÇOBAN
Diyabet Hemşiresi
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Zehra ŞAN
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
EĞİTİMİN TARİHİ
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
45
Nazokomiyal Üriner Sistem
Enfeksiyonları
46
Hastane Enfeksiyonlarında sorun
Mikroorganizmalar
47
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
48
El Hijyeni ve Önemi
49
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
El Hijyeni, Delici Kesici Alet
Yaralanması, Kan Yoluyla Bulaşan
Hastalıklar, Atık Yönetimi
Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının
Önlenmesi
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
15.04.3014
17.04.2014
22.04.2014
10.04.2014
24.04.2014
02.04.2014
04.04.2014
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
YERİ
YÖNTEMİ
Power –Point
Sunusu
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Aysel KARADENİZ
Enf.Kont.Hemş.
Temizlik Hizmeti
Çalışanları
Sekreterler (Hizmet
Alımı)
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Tüm Çalışanlar
Tuğba ERDOĞAN
Enfeksiyon Uzmanı
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Aysel KARADENİZ
Enfeksiyon Hemşiresi
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Zehra ŞAN
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Yoğun Bakım Çalışanları
1 Saat
03.04.2014
09.04.2014
1 Saat
Konferans Salonu
18.04.2014
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
İş Sağlığı ve Güvenliği
16.04.2014
30.04.2014
16 Saat
52
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
08.04.2014
29.04.2014
18 Saat
53
Kırım Kongo Kanamalı Ateş
14.05.2014
27.05.2014
1 Saat
54
Diyaliz ve Enfeksiyonların Önlenmesi 30.05.2013
1 Saat
Konferans Salonu
56
57
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar,
Standart Önlemler, İzolasyon
Önlemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Konferans Salonu
51
55
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
1 Saat
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
50
Sayfa No: 5/11
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
06.05.2014
07.05.2014
1 Saat
06.05.2014
07.05.2014
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
21.05.2014
28.05.2014
16 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Tüm Çalışanlar
Tüm Çalışanlar
Tüm Çalışanlar
Diyaliz Ünitesi Çalışanları
Temizlik Hizmeti
Çalışanları
Hizmet Alımı Yoluyla
Çalışanlar(Bilgi işlem)
Tüm Çalışanlar
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
EĞİTİMİN TARİHİ
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
58
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
13.05.2014
20.05.2014
18 Saat
59
Yangın Hortumlarının Kullanımı,
Hastane Tahliye Tatbikatı ve Yangın
Tatbikatı
21.05.2014
28.05.2014
3 Saat
Çalışan Hakları ve Güvenliği
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
60
Revizyon No:01
61
Kişiler Arası İletişim
62
Acil Durum Afet Planı
63
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
64
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar,
Standart Önlemler, İzolasyon
Önlemleri
65
El Hijyeni, Delici Kesici Alet
Yaralanması, Kan Yoluyla Bulaşan
Hastalıklar, Atık Yönetimi
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
21.05.2014
28.05.2014
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
YERİ
YÖNTEMİ
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Konferans Salonu
Power –Point
Hastane Bahçesi
Sunusu
Sayfa No: 6/11
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
Tüm Çalışanlar
Tülay SAĞLAM
Sivil Savunma Uzmanı
Tüm Çalışanlar
Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru ve Hekim
2 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Ali ÇELİK
Kalite Direktörü
Ebru ÖZTÜRK
İlknur AKYÜZ
Nihal O.YURDUSEVEN
Eğitim Hemşireleri
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Gökhan BODUR
Psikolog
Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru ve Hekim
2 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Tülay SAĞLAM
Sivil Savunma Uzmanı
Acil Durumda Görevli
Personeller
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Ayla YAVUZ
Kan Merkezi Sor. Hekimi
Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru ve Hekim
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru ve Hekim
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Tuğba ERDOĞAN
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Komitesi
Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru ve Hekim
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
EĞİTİMİN TARİHİ
Sıra
No
66
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
Bilgi Güvenliği
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
15.05.2013
22.05.2013
26.05.2013
29.05.2013
03.06.2013
04.06.2013
03.06.2013
04.06.2013
18.06.2014
25.06.2014
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
YERİ
YÖNTEMİ
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Sayfa No: 7/11
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Hüseyin ARSLANOĞLU
Bilgi İşlem Birimi
Tüm Çalışanlar
1 Saat
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Özgür TATLI
Acil Tıp Uzmanı
Selma ÖZKAN
Anestezi Uzmanı
Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru ve Hekim
1 Saat
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Tuğba ERDOĞAN
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru ve Hekim
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Tuğba ÇOLAK
Hasta Hakları Birimi
Tüm Çalışanlar
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Hekimler
1 Saat
Konferans Salonu
1 Saat
Konferans Salonu
16 saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Uygulama
Power –Point
Sunusu
Aysel KARADENİZ
Enfeksiyon Kont. Hemş.
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
Aysel KARADENİZ
Enf.Kont.Hemş.
67
CPR
68
Temizlik, Kişisel Hijyen, El Hijyeni
69
Hasta Hakları ve Güvenliği
70
Antibiyotik Profilaksisi, El Hijyeni
71
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
72
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
73
İş Sağlığı ve Güvenliği
74
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
10.06.2013
12.06.2013
18 Saat
Konferans Salonu
75
El Hijyeni ve Önemi
05.06.2013
10.06.2013
1 Saat
Konferans Salonu
Temizlik Hizmeti
Çalışanları
Tüm Çalışanlar
Tüm Çalışanlar
Tüm Çalışanlar
Hemşireler ( Poliklinik )
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
EĞİTİMİN TARİHİ
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
YERİ
YÖNTEMİ
76
İş Sağlığı ve Güvenliği
23.07.2014
23.07.2014
16 saat
77
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
01.07.2013
02.07.2013
18 Saat
78
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
79
Hastane Temizliği , Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
80
Mutfakta Enfeksiyon Kontrol
Önlemler ve i El Hijyeni
07.08.2013
1 Saat
Konferans Salonu
81
Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının
Önlenmesi
03.08.2013
1 Saat
Konferans Salonu
82
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
83
El Hijyeni ve Önemi
11.08.2013
1 Saat
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
84
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
11.08.2013
1 Saat
Konferans Salonu
85
Yoğun Bakım Enfeksiyonları ve
Önlenmesi
30.09.2013
1 Saat
Konferans Salonu
86
El Hijyeni ve Önemi
25.09.2013
1 Saat
87
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
11.09.2013
18.09.2013
1 Saat
88
İş Sağlığı ve Güvenliği
17.09.2014
24.09.2014
08.07.2013
09.07.2013
08.07.20130
09.07.2013
11.08.2013
1 Saat
1 Saat
1 Saat
16 Saat
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Sayfa No: 8/11
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Aysel KARADENİZ
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Aysel KARADENİZ
Enf.Kont.Hemş
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Aysel KARADENİZ
Enf.Kont.Hemş.
Zehra ŞAN
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Aysel KARADENİZ
Enf.Kont.Hemş.
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Selma ALTUNTAŞ
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Tüm Çalışanlar
Tüm Çalışanlar
Tüm Çalışanlar
Temizlik Hizmeti
Çalışanları
Mutfak çalışanları
Yoğun Bakım Çalışanları
Tüm Çalışanlar
Hemşireler ( Poliklinik )
Temizlik Hizmeti
Çalışanları
Yoğun Bakım Çalışanları
Stajyer Öğrenciler
Şoförler
Temizlik Hizmeti
Çalışanları
Tüm Çalışanlar
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
EĞİTİMİN TARİHİ
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
YERİ
YÖNTEMİ
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Sayfa No: 9/11
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
Gökhan BODUR
Psikolog
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Celal HOŞ
Sigara Bır.Ünit. Sor.Hek
Ayla YAVUZ
Kan Merkezi Sor. Hekimi
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
89
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
09.09.2014
24.09.2014
18 Saat
90
Kişiler Arası İletişim
11.09.2013
18.09.2013
1 Saat
91
Antibiyotik Profilaksisi, El Hijyeni
23.09.2013
1 Saat
92
Madde Bağımlılığı
93
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
13.10.2013
14.10.2013
94
El Hijyeni ve Önemi, Atık Yönetimi
09.10.2013
16.10.2013
23.10.2013
30.10.2013
1 Saat
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Aysel KARADENİZ
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Sağlık
Teknikerleri(Röntgen,
Anestezi, Laboratuar,
Odiometri , ATT vb.) ve
Diyetisyen, Fizyoterapist,
Psikolog
95
İş Sağlığı ve Güvenliği
22.10.2014
29.10.2014
16 Saat
Konferans Salonu
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Tüm Çalışanlar
96
Yangın Hortumlarının Kullanımı,
Hastane Tahliye Tatbikatı ve Yangın
Tatbikatı
08.10.2013
07.10.203
3 Saat
Power –Point
Sunusu
Konferans Salonu Power –Point
+Hastane
Sunusu
Bahçesi
Uygulama
Tülay SAĞLAM
Sivil Savunma Uzmanı
Tüm Çalışanlar
Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
09.10.2013
16.10.2013
23.10.2013
30.10.2013
18 Saat
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
Tüm Çalışanlar
31.10.2013
1 Saat
Konferans Salonu
06.11.2013
1 Saat
Power –Point
Sunusu
Konferans Salonu Power –Point
Sunusu
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
97
98
99
Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının
Önlenmesi
Hastane Temizliği, Atık Yönetimi ve
Enfeksiyon Kontrol Önlemleri
08.10.2013
1 Saat
1 Saat
Tüm Çalışanlar
Hizmet Alımı Yoluyla
Çalışanlar(Bilgi işlem)
Tüm Hekimler
Tüm Çalışanlar
Hekimler
Yoğun Bakım Çalışanları
Temizlik Hizmeti Çalışanları
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
EĞİTİMİN TARİHİ
Sıra
No
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
GERÇEKLEŞEN
SÜRESİ
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Endoskopi k Aletlerinin Temizliği
06.11.2013
1 Saat
101 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
20.11.2013
21.11.2013
18 Saat
100
Revizyon No:01
102 İş Sağlığı ve Güvenliği
103 Yangın Hortumlarının Kullanımı
104 El Hijyeni ve Önemi
105 CPR
106 Hasta Hakları ve Güvenliği
Kişisel Koruyucu Ekipmanlar,
107 Standart Önlemler ve İzolasyon
Önlemleri, Atık Yönetimi
108 Çalışan Hakları ve Güvenliği
19.11.2014
29.11.2014
09.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
09.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
09.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
09.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
09.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
09.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
16 Saat
1 Saat
1 Saat
YERİ
YÖNTEMİ
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Konferans Salonu
Uygulama
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Konferans Salonu
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Konferans Salonu
Uygulama
Sayfa No: 10/11
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
Tülay DEMİR
Fatma AKKAYA
Güvenli Anne Hemşiresi
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
Ameliyathane ve
Endoskopi Çalışanları
Tüm Çalışanlar
Tüm Çalışanlar
Tülay SAĞLAM
Sivil Savunma Uzmanı
Tüm Çalışanlar
Zehra ŞAN
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
İdari Hizmetle, Diğer
Sağlık Çalışanları
Teknik Birim Çalışanları
Özgür TATLI
Acil Tıp Uzmanı
Selma ÖZKAN
Anestezi Uzmanı
İdari Hizmetle, Diğer
Sağlık Çalışanları
1 Saat
Power –Point
Konferans Salonu Sunusu
Uygulama
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Tuğba ÇOLAK
Hasta Hakları Birimi
İdari Hizmetle, Diğer
Sağlık Çalışanları
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Selma ALTUNTAŞ
Aysel KARADENİZ
Enf.Kont.Hemş.
İdari Hizmetler, Diğer
Sağlık Çalışanları
1 Saat
Power –Point
Konferans Salonu
Sunusu
Ebru ÖZTÜRK
İlknur AKYÜZ
Nihal O.YURDUSEVEN
Eğitim Hemşireleri
İdari Hizmetle, Diğer
Sağlık Çalışanları
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
Kod: YÖN. PL.07
Yayın Tarihi:01.07.2011
SERVİS/BÖLÜM/ BİRİM: GENEL
Sıra
No
Revizyon Tarihi:13.12.2013
YIL:2014
EĞİTİMİN TARİHİ
Revizyon No:01
EĞİTİMİN
EĞİTİM KONULARI
PLANLANAN
EĞİTİM VERİLECEK
PERSONEL
YÖNTEMİ
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Gökhan BODUR
Psikolog
İdari Hizmetle, Diğer
Sağlık Çalışanları
1 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Zehra ŞAN
Enf.Kont.Hemş.
İdari Hizmetle, Diğer
Sağlık Çalışanları
11.12.2014
1 Saat
Konferans Salonu
18.12.2014
1 Saat
113 Diyaliz Enfeksiyonları ve Önlenmesi
10.12.2014
1 Saat
Konferans Salonu
Uğur KOSTAKOĞLU
Enfeksiyon Uzmanı
Aysel KARADENİZ
Selma ALTUNTAŞ
Enf.Kont.Hemş.
Zehra ŞAN
Enfeksiyon Hemşiresi
Hematoloji, Onkoloji,
Yoğun Bakım Çalışanları
112 El Hijyeni ve Önemi
114 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri
16.12.2014
23.12.2014
18 Saat
Konferans Salonu
115 İş Sağlığı ve Güvenliği
17.12.2014
24.12.2014
16 Saat
Konferans Salonu
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Uygulama
Power –Point
Sunusu
Power –Point
Sunusu
Uygulama
Power –Point
Sunusu
109 Kişiler Arası İletişim
110 Temizlik, Kişisel Hijyen, El Hijyeni
111
Ümmin Kompromize Hastalarda
Gelişen Enfeksiyonlar ve Korunma
SÜRESİ
EĞİTİMCİNİN
ÜNVANI/ADI SOYADI
YERİ
09.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
09.11.2013
16.11.2013
23.11.2013
30.11.2013
GERÇEKLEŞEN
Sayfa No: 11/11
Konferans Salonu
Eczane Çalışanları
Diyaliz Çalışanları
Tülay DEMİR
Tüm Çalışanlar
Güvenli Anne Hemşiresi
Barış YALÇINKAYA
İş Sağlığı Uzmanı
Tüm Çalışanlar
Download

hizmet içi eğitim planı - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi