BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE. 2014-1
1) İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
1.1. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.1/ AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Elektronik Devre Tasarımı, Gömülü yazılım,
Elektronik Kontrol, Elektronik Donanım, Test, Müşteri ilişkileri, Doküman hazırlama,
Proje saha çalışmaları, Donanım üzerinde koşacak yazılımları devre kartlarına
aktararak test etmek, Doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarını raporlamak ve analiz
etmek, Devre kartlarında hata düzeltmesi yapmak, Düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını
raporlamak ve analiz etmek, Gerektiğinde müşteri kurumlarda yapılan iş ve süreç
analizlerine katılmak. Donanım üzerinde koşan algoritmaları hazırlamak ve test
etmek, Donanım alt bileşenleri ve test düzeneklerini hazırlamak ve çalışır tutmak,
Analog ve sayısal devre tasarımı yapmak ve Devrelerin test ve doğrulamasını
gerçekleştirmek, Matlab dilini kullanarak, algoritma geliştirmek, uygulamak veya test
yöntemlerini gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
1.2. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.2 / AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Elektronik Kontrol, Elektronik Devre Tasarımı,
Gömülü Yazılım, Yazılım ve Test, Algoritma geliştirme, Çoklu ortam sistemleri
işlerinde görev almak üzere tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
1.3. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.3/ AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Yazılım Geliştirme, Algoritma geliştirme, Yazılım
Test uygulamaları, Yazılım İsterleri, İşletim sistemleri, Görüntü İşleme, Konuşma ve
Doğal Dil İşleme Konuları, Çoklu ortam uygulamaları, Çoklu ortam veri işleme, Ağ
ve Sistem Yönetimi, Veri Depolama, Ağ Güvenliği, Ağ Donanımları konfigürasyon
ve Yönetimi, Sistem Bakımı, Veri sıkıştırma işlerinde görev almak üzere Ar-Ge
Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
1.4. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.4 / AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Yazılım Geliştirme, Algoritma Geliştirme, RF
Mikro Dalga Sistemleri Tasarım sorumlusu, Sayısal ve Analog Devre Tasarımı,
Elektronik Donanım, Sistem ve Devre Tasarımı işlerinde görev almak üzere
tecrübeli Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
TBTK.İKDB-2014.V-1
1
1.5. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.5 / AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Kalite ve Konfigürasyon, Alt Yüklenici ilişkileri
sorumlusu, Test, Doküman Hazırlama, gözden geçirme faaliyetleri, Ölçüm ve
raporlama, Geliştirme, entegrasyon ve test sürecinde konfigürasyon yönetimi
yapmak, Konfigürasyon, kalite ve süreç yönetim araçlarını kullanmak, yönetmek ve
destek vermek, Dokümantasyon hazırlamak ve kontrol etmek, Kalite faaliyetlerine
katılmak ve kontrol etmek, Gerektiğinde müşteri kurumlarda yapılan iş ve süreç
analizlerine katılmak Proje isterlerinin takibi ve raporlama faaliyetlerini takip etmek,
Konfigürasyon, kalite ve süreç yönetimi ile birlikte faaliyet göstererek projelerin ortak
ihtiyaçlarını takip etmek, Sualtı telefonu projelerinde kullanılan satın alma listelerini
ve ilgili dokümantasyonu güncel tutmak ve kontrol etmek işlerinde görev almak
üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
1.6. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.6 / AR-GE Personeli: Bilişim Teknolojileri
Enstitüsü'nde yürütülen projelerde; Mekanik Tasarım Sorumlusu, Mekanik
elemanların üretim resimlerini çizip üretimini takip etmek, Malzeme temini işini takip
etmek, Doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarını raporlamak ve analiz etmek, Mekanik
testlerde görülen hataların düzeltmesi yapmak, Düzeltici faaliyetlerin sonuçlarını
raporlamak ve analiz etmek, Gerektiğinde müşteri kurumlarda yapılan iş ve süreç
analizlerine katılmak işlerinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam
edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ
2) ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
2.1. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.1/ AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
• Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektrik ve Elektronik
Mühendisi
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması;
•
•
•
•
•
•
TBTK.İKDB-2014.V-1
Olasılık Teorisi, Lineer Cebir gibi temel matematik konularında bilgili olmak,
Tercihen Makine Öğrenmesi, Örüntü Tanıma, Yapay Sinir Ağları, Grafik Modeller
konularından bir veya birkaçında bilgi sahibi olmak,
Tercihen Sayısal Sinyal İşleme, Konuşma İşleme, İstatistiksel Sinyal
İşleme/Rasgele Süreçler, Tespit ve Kestirim Teorisi konularından bir veya
birkaçında bilgi sahibi olmak,
Java, C, C#, veya C++ dillerinin en az birisinde tecrübe sahibi olmak,
Olasılık, Makine Öğrenme, Örüntü Tanıma, Kısa Süreli Sinyal Analizi gibi
konularda teorik ve pratik bilgiye sahip olmak,
Dijital filtreler tasarım ve testi konusunda bilgi sahibi olmak,
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Görüntü İşleme, Konuşma İşleme, Örüntü Analizi, İşaret İşleme konularının bir
veya bir kaçında tecrübe sahibi olmak,
RISC, MIPS, DSP, ARM, Xilinx, Altera tabanlı mimarilerin biri veya birkaçı ile
tasarım ve uygulama konusunda deneyimli ve en az bir proje tamamlamış olmak,
Embedded RTOS'lar hakkında bilgi sahibi olmak,
Embedded Linux işletim sistemi üzerinde geliştirme yapmış olmak,
Analog ve sayısal devreler ve devre elemanları konusunda bilgi sahibi olmak,
Sayısal işaret işleme, akustik ve haberleşme konusunda deneyim sahibi olmak,
PLC üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
Akıllı ulaşım sistemleri ve standartları konusunda tecrübe sahibi olmak,
Gömülü Sistemler yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
Haberleşme sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
Mikro işlemci ve mikro kontroller tabanlı donanım geliştirmede bilgili olmak,
Yazılım ve donanım entegrasyonu ve doğrulama konusunda bilgili olmak,
Yurtiçi/yurtdışı seyahat engeli bulunmamak,
Uzun süreli saha çalışmalarında görev almasına engel bir durumu bulunmamak,
B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.
2.2. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.2 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
• Elektronik Mühendisi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektrik ve Elektronik
Mühendisi
b) Y.Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri
mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim
koşulu aranmamaktadır.
c) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AWR, ADS, CST, HFSS veya benzeri simülasyon araçlarında tecrübeli olmak,
PCB çizim programlarından en az birini kullanmak,
RF / mikrodalga alanlarında çalışmış olmak,
Kart şema ve baskı devre çizebilmek (Altium Designer),
Signal integrity,EMI/EMC ve power distribution konuları ile Ethernet, USB, SPI,
CAN, RS232, RS485, I2C protokolleri konusunda tecrübeli olmak,
CPLD /FPGA tasarımı yapabilmek,
Tercihen Video ve image üzerine tasarım deneyimine sahip olmak,
C/C++ bilen ve gömülü sistemler üzerinde multi-thread uygulama ve firmware
seviyesi yazılımlar gerçekleştirmiş olmak,
Embedded Linux, Linux drivers, Uboot, GNU tool chain, network protocols,
TCP/IP, RTP,RTSP konusunda tecrübe sahibi olmak,
H264, MPEG Video kodekleri, MP3, AAC ses kodeklerinde ve MPEG2 transport
stream konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.
2.3. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.3 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda
belirtilen bölümünü bitirmiş olmak,
• Bilgisayar Mühendisi
TBTK.İKDB-2014.V-1
3
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması;
• Olasılık Teorisi konusunda temel matematik bilgisi kuvvetli olmak,
• Yapay Sinir Ağları, Makine Çevirisi, Makine Öğrenmesi, Doğal Dil İşleme
ya da Doğal Dil İşlemede İstatistiksel Yöntemler derslerinden bir veya birkaçını
almış olmak,
• Konuşma ve Dil Teorileri Teknolojileri ile Türkçe dilbilgisinde, tecrübeli olmak,
• Java,JavaEE, J2EE, Python veya C/C++ programlama dillerinden en az
birisini ileri düzeyde kullanmış olmak,
• Multi Threaded uygulama geliştirme deneyimi olmak,
• Linux işletim sistemine aşina olmak ve üzerinde geliştirme yapmış olmak,
• MS SQL Server, SQL ve RDBMS hakkında bilgi sahibi olmak,
• Spring framework konusunda deneyimli olmak,
• SOAP, RESTful Web Servisleri, XML, JSON hakkında bilgi sahibi olmak,
• HTML, XHTML, HTML 5, CSS, JavaScript gibi durağan web teknolojilerinde
deneyimli olmak,
• MATLAB, SIMULINK platformlarını ileri düzeyde kullanmış olmak,
• Nesneye Dayalı Tasarım ve Programlama ile UML, Tasarım Kalıpları
konularına bilgili olmak,
• Java, JavaEE, JBoss, JSF, JDBC, JPA ve diğer Java web ve veritabanı
teknolojileri ile Hibernate veya benzeri ORM kütüphaneleri hakkında bilgi
sahibi olmak,
• Masaüstü ve Web tabanlı kullanıcı arayüzü geliştirme tecrübesi olmak,
• Sayısal Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Sayısal Uzaktan Algılama ve Örüntü
Tanıma konularından en az birinde tecrübeli olmak,
• Tercihen BizTalk Editor, BizTalk Mapper, BizTalk Messaging Manager,
BizTalk Orchestration Designer, BizTalk Server Administration Araçlarında
proje deneyimli olmak,
• Port Habeleşme üzerine bilgi sahibi olmak,
• Web Servisleri, JSON, SOAP, REST, JAX-WS, JAX-RS, XML, XSLT hakkında
pratik tecrübe sahibi olmak,
• Yazılım Teknolojileri konusunda her ilave bilgi tercih nedenidir.
Sistem Yönetimi, Ağ Donanımları Yönetimi, Veritabanı Yönetimi Elemanları
için;
• Linux/Unix işletim sistemine hakim olmak,
• Veri depolama ürünleri ve yedekleme teknolojilerine konusunda yönetim
tecrübesine sahip olmak,
• High Availability ve MultiNode konfigürasyonu konusunda bilgili olmak,
• Hipervizor göç ve yönetimi (KVM, XEN, ESX) konusunda bilgili olmak,
• LDAP, IPA (Identity, Policy and Audit) dizayn ve yönetimi konusunda bilgili
olmak,
• DNS, e-posta hizmetleri, web sunucu, veritabanı, sistem takip yönetimi (BIND,
Postfix, Apache, MySQL veya PostgreSQL, Nagios vb.) konusunda bilgili
olmak,
• Layer 2 switch konfigürasyon ve yönetimi (VLAN, Port Security vb. ) bilgisine
sahip olmak,
• Router yönetimine (ATM, BGP vb. kavramlara) hakim olmak,
• Oracle, ve/veya MSSQL, MySQL ve/veya POstGre veritabanlarında bilgili
olmak.
2.4. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.4 / AR-GE Personeli:
TBTK.İKDB-2014.V-1
4
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda
belirtilen bölümünü bitirmiş olmak,
• Bilgisayar Mühendisi
b) Y.Lisans mezunu adayların 4 yıl ve üzeri, Lisans mezunu adayların 5 yıl ve üzeri,
mesleki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. Doktora mezunlarında deneyim
koşulu yoktur.
c) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması;
• C/C++, Java,JavaEE, JBoss, JSF, JDBC, JPA ve diğer Java web ve
veritabanı teknolojilerinde ve C# programlama dillerinden birinde yazılım
geliştirmede deneyimli olmak,
• Çokluortam alanında; video streaming, kodekler v.b. konularda deneyim sahibi
olmak tercih edilmektedir.
• Gerçekleştirdiği projelerde Linux işletim sistemi üzerinde geliştirme yapmış
olmak,
• Sayısal Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Sayısal Uzaktan Algılama ve Örüntü
Tanıma konularından en az birinde tecrübeli olmak,
• Tercihen Uzaktan Algılama, Sayısal Görüntü İşleme konularında bilgili olmak,
• Tasarım Kalıpları (Design Patterns), Tasarım Kusurları konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
• SQL ve RDBMS hakkında bilgi sahibi olmak.
• Tercihen Bulut Bilişim ve/veya Büyük Veri teknolojileri hakkında bilgi sahibi
olmak,
• Yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak(test driven
development, sürekli entegrasyon, UML vb),
• Yazılım teknolojileri konusunda ilave her bilgi ve tecrübe tercih nedeni
olacaktır.
2.5. Referans Kodu: TBTK. BTE.2014-1.5 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
• Makina Mühendisi, Mekatronik Mühendisi
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması;
•
•
•
•
•
Donanımlara ait mekanik aksamı geliştirmek,
Konstrüksiyon ve imalat konusunda tecrübe sahibi olmak,
AutoCAD/Solidworks gibi tasarım/çizim programlarını etkin kullanabilmek,
Test düzeneklerine aşina olmak,
Dokümantasyona önem veren ve raporlama alışkanlığı olmak,
2.6. Referans Kodu: TBTK.BTE.2014-1.6 / AR-GE Personeli:
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen
bölümünü bitirmiş olmak,
• Endüstri Mühendisi
TBTK.İKDB-2014.V-1
5
b) Aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olunması;
• Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık eğitim veren Bilgisayar veya
Endüstri Mühendisliği Bölümlerinden en az birinden mezun olmak
• CMMI, ISO 9001:2008 ve AQAP 160 konularında tecrübe sahibi olmak,
• Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri ve Kalite Güvence konularında bilgili olmak,,
• Yazılım Test Mühendisliği disiplinine sahip olmak,,
• Programlama bilgisine sahip olmak (tercihen Java),
• Yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,,
• Test otomasyonu ve araçları (QTP, Selenium vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,,
• Performans testi ve araçları (HP LoadRunner, JMeter vb.) konusunda bilgi sahibi
olmak,
• Sistem mühendisliği ve proje koordinasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.
3) ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü
bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.
AğırlıklıMezuniyetOrtalaması + 10.000
≥ 3,20
Ü !"ş$%&'&%&'"'$'&
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80 ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır.
Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük
sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır.
f) Yabancı Dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)
TBTK.İKDB-2014.V-1
Sınav Türü
KPDS
UDS
YDS
TOEFL
IBT
IELTS
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
FCE
CAE
CPE
Sınav Puanı 1*
65
61
6,0
173
500
B
C
C
Sınav Puanı 2**
70
70
6,5
190
520
B
C
C
6
(*) Bu ilandaki tecrübe koşulu aranmayan tüm pozisyonlar için “Sınav Puanı 1” koşulu
geçerlidir.
(**) Bu ilandaki tecrübe koşulu aranan tüm pozisyonlar için “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS
: Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS
: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS
: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
IELTS
: International English Language Testing System
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE
: First Certificate in English
CAE
: Certificate in Advanced English
CPE
: Certificate of Proficiency in English
Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; yüksek
lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini
uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
4) BAŞVURU SÜRECİ
a) Adaylar www.bilgem.tubitak.gov.tr adresinden Kariyer Başlığı altından İş
Olanakları bölümünden İş Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuru
yapacaklardır. Bunun dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
b) Başvuruların en
gerekmektedir.
c)
geç
15/12/2014
günü
saat
17:00’ye
kadar
yapılması
Eksik bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi
ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
d) Süreçle ilgili tüm gelişme duyuruları Merkezimizin
web
sayfasında
(www.bilgem.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup, aynı zamanda adayın Başvuru
Formunda bildirdiği elektronik posta adresine de gönderilecektir.
e) Gerekli durumlarda yazılı sınav yapılabilir. Başvuruda Referans Kodunun belirtilmesi
şarttır. Referans Kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) İletişim: [email protected]
g) Referans kodlarında belirtilen her bir aday için; “3) Adaylarda Aranacak Genel
Koşullar” bölümünün (e) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında
en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısın 3
katı aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar
olması durumunda bu adaylarda mülakata çağrılacaktır.
h) Adaylar en fazla iki adet Referans kodlu pozisyona başvurabilecektir, ikiden
fazla Referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
TBTK.İKDB-2014.V-1
7
Download

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.BİLGEM.BTE