FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 1 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
1*
Türkiye’nin İlk ve Tek
Uygulamalı Teknoloji
Ticarileştirme Eğitimi
30 Eylül- 2 Ekim 2014
ANKARA
BİLKENT ÜNİVERİTESİ
UTTP
Fatih YALINBAŞ
Eğitim Katılımcıları
2*
Atık Yağ Tesisinin
Kurulması Çalıştayı
BTSO
Doç. Dr. Kamil
SALİHOĞLU
UÜ-TTO
14 Ekim 2014
Modül 3 TTO Uzmanları
USİMP
3*
Sanayiciler
BTSO
Köprü Günleri 2014
15-16 Ekim 2014
İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Atmosfer
Teknoloji Transfer Ofisi
İzmir Hilton Oteli Kongre
Merkezi
4*
Türkiye’de Teknoloji
Ticarileştirme ve
Teknoloji Girişimciliğinin
Geliştirilmesi Çalıştayı
16-17 Ekim 2014
Koç Üniversitesi
Modül 4 TTO Uzmanları
Koç Üniversitesi
Teknoloji ve Proje
Geliştiren Araştırmacılar
5
TEYDEB Destek
Programlarının
Tanıtılması
17 Ekim 2014
13:15-14:45
BTSO
Çiğdem SARAL
TÜBİTAK BİYOTEG
Grubu
Katılımcılar
6
Proje Yazımında ve
Takibinde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
17 Ekim 2014
15:00-17:30
BTSO
Çiğdem SARAL
Ahmet YAVUZ
TÜBİTAK BİYOTEG
Grubu
İltem Mühendislik
Katılımcılar
TTO’lar, Endüstri
Temsilcileri
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 2 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
7*
İŞGEM PROJESİ
Çalıştayı(Girişimcilik
Ekosisteminde İşletme
kuluçkaları ve
hızlandırıcılara yeni bir
bakış)
Türkiye’nin İlk ve Tek
Uygulamalı Teknoloji
Ticarileştirme Eğitimi
21-24 Ekim 2014
Limak Ambassadore Otel
KOSGEB - ANKARA
KOSGEB
Erkin BİLALOĞLU
22-24 Ekim 2014
ANAKARA
BİLKENT ÜNİVERİTESİ
UTTP
Fatih YALINBAŞ
Eğitim Katılımcıları
9*
Türkiye ve AB ‘de Sınai
Haklarının Korunması ve
Gümrüklerde Yaptırımlar
23 Ekim 2014
BTSO
Kemal
YAMANKARADENİZ
Dr. Tim Meyer-Dulheuer
Nur YAĞCI ALAN
10*
Horizon 2020 Teknoloji
Transfer Ofisleri Çalıştayı
23 Ekim 2014
Saat : 09:00-18:00
TÜBİTAK ANKARA
Ersin DERELİGİL
TÜBİTAK
Destek Patent YK
Başkanı
Dr. Tim MeyerDulheuer & Partner
Destek Patent A.Ş
TÜBİTAK
11
Uyuşturucu ile Mücadele
Çalıştayı
24 Ekim 2014
UÜ-TTO Toplantı
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan
DERDİMAN
Bursa Emniyet
Müdürlüğü
8*
Saat: 14:30
Salonu
Prof. Dr. Cevdet DEMİR
Yaşar KAPLAN
Erhan AYDEMİR
Ceyda UĞUREL
Ayşegül AKPINAR
Genel Katılıma Açık
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 3 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
12*
TTO’lar ile yapılan
işbirliklerini artırma
faaliyetleri: HT-TTM
(Hacettepe Teknoloji
Transfer Merkezi) Ziyareti
İşletmeler ve sanayi
politikası, tarım ve kırsal
kalkınma alanında AB’ye
uyum AB rekabet
politikası ve yerel
yönetimler
Rüzgâr Enerjisi
Kümelenme Çalıştayı
24 Ekim 2014
Hacettepe Teknoloji
Transfer Merkezi
Modül 3 TTO Uzmanları,
İdari Mali İşler Sorumlusu
Hacettepe Teknoloji
Transfer Merkezi
TTO Uzmanları
27 Ekim 2014
Saat:09:00-16:30
Bursa Atatürk Kültür ve
Kongre Merkezi
Merve Aydın Yılmaz
Dr. Gülçin Karaş Duman
Fatma Özyurt Demir
AB İşleri Uzman Yard.
AB İşleri Uzmanı
AB İşleri Uzmanı
Ceyda UĞUREL
28 Ekim 2014
Saat: 09:00-12:00
BTSO
Yücel HÖKELEK
Bostaş Enerji Teknik
Müdürü
BTSO
Ömer ŞENDOĞAN
13*
14*
Mustafa HATİPOĞLU
15*
16*
17*
İngiltere Brunel
Üniversitesi ile Uludağ
Üniversitesi arasında
gerçekleştirilecek olan
Uluslararası işbirliği
Toplantısı TTO Tanıtımı
4th Annual Monoging
Intellectual Property in
Universities
USIMP GENEL KURUL
30 Ekim 2014
Saat:10:00
Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Cem SELÇUK
Brunel Üniversitesi
Inovasyon Merkezi
Yöneticisi
Erkin BİLALOĞLU
Ayşegül AKPINAR
Ceyda UĞUREL
30-31 Ekim 2014
Boğaziçi Üniversitesi
USIMP – AUTM
USIMP – AUTM
Fatih YALINBAŞ
Nur YAĞCI ALAN
1 Kasım 2014
Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Hamit SERBEST
USIMP
Prof. Dr. Zeynep KAHVECİ
Doç. Dr. Ali DURMUŞ
Doç. Dr. Kurtuluş KAYMAZ
Esra KUL
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 4 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
18*
Açık İnovasyon: Fırsatlar,
Limitler, Farklı Bakış
Açıları
31 Ekim-1 Kasım 2014
09:30 – 17:00 1. Gün
09:30 – 12:30 2. Gün
Gazi Üniversitesi Mimar
Kemaleddin Salonu
Gazi TTO
Gazi TTO
Ömer ŞENDOĞAN
19*
USIMP – AUTM “IP
Valuation” Training
1 – 2 Kasım 2014
Boğaziçi Üniversitesi
Rekha Paleyanda
AUTM , USİMP
Fatih YALINBAŞ
Erkin BİLALOĞLU
Ceyda UĞUREL
Günseli Özen OCAKOĞLU
Marketing Türkiye
Genel Yayın Yönetmeni
Gülden TEKMEN
E. Erkin BİLALOĞLU
Ahmet YANBAY
Türk Telekom Batı II.
Bölge Müdürü
Cüneyt DEVRİM
Project House Ajans
Yönetici Ortk Türk
Telekom QUIZ
Esra Şimşek
Türk Telekom KOBİ
Satış Direktörü
BTSO YK Üyesi
Christopher R. Noble
20*
21*
Kobi Dolu ANADOLU
(Kobiler Telekom’la
Buluşuyor Teknolojiyle
Büyüyor)
Uzay Havacılık ve
Savunma Kümesi
Toplantısı
4 Kasım 2014
Saat: 09:00-16:00
05 Kasım 2014
Saat: 08:30-12:00
Sheraton Bursa Hotel &
Aloft BURSA
BTSO
İlker Duran
Dr. Mustafa Hatipoğlu
Ahmet AKDAĞ
BTSO UHS Konseyi ve
Kümelenmesi Başkanı
KOSGEB Bursa Müdürü
Mehmet DEMİRCİ
M.F.K. Makine Freze
Kalıp
TTC Mühendislik
Prof. Dr. Yusuf ULCAY
UÜ Tekstil Mühendisliği
Muhsin MARDİN
Fatih YALINBAŞ
Ayşegül AKPINAR
Ömer ŞENDOĞAN
Esra KUL
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 5 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
22*
AB Projeleri Bilgilendirme
Eğitimi
06 Kasım 2014
Saat:09:00-17:00
Bursa Teknik Üniversitesi
Türkiye Ulusal Ajansı
BTU Dış İlişkiler Ofisi ve
Proje Destek Ofisi
Ceyda UĞUREL
Ayşegül AKPINAR
23
Uludağ Üniversitesi IV.
Bilgilendirme Ve Ar-Ge
Günleri:
Başarılı Bir
Girişimcilik Hikâyesi
Uludağ Üniversitesi IV.
Bilgilendirme Ve Ar-Ge
Günleri
11 Kasım 2014
Saat: 12:00-12:45
Mete Cengiz Kültür
Merkezi
SALON A
Faik ÇELİK
FAİK ÇELİK HOLDİNG
Etkinlik Katılımcıları
11-13 Kasım 2014
Mete Cengiz Kültür
Merkezi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
24
25
Akademik Mucizeler
Pazarı
11-13 Kasım 2014
Mete Cengiz Kültür
Merkezi
TTO Uzmanları
UÜ-TTO
Üniversite -Sanayi
26*
2. TGB Zirvesi
13 Kasım 2014
Saat: 09:00 – 17:00
Congresium Ankara ATO
Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı
Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
Şenay VATANSEVER
27*
Türkiye’nin İlk ve Tek
Uygulamalı Teknoloji
Ticarileştirme Eğitimi
11-14 Kasım 2014
ANAKARA
BİLKENT ÜNİVERİTESİ
UTTP
Fatih YALINBAŞ
Eğitim Katılımcıları
28
UÜ-TTO Bilgilendirme
Toplantıları: KANCA A.Ş.
14 Kasım 2014
KANCA A.Ş. GEBZE KOCAELİ
Yrd. Doç. Dr. Tülin Cengiz
UÜ-TTO
KANCA A.Ş. Yönetici ve
personel
Ayşegül AKPINAR
Esra KUL
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 6 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
29
Proje Yazım Süreci Eğitimi
(Ürün odaklı proje
yaklaşımı)
17 Kasım 2014
Tayyare Kültür Merkezi
Erkin BİLALOĞLU
UÜ-TTO
MEB Öğretmenleri
Akademisyenler
Yusuf ULCAY
BTSO Kümelenme
Konsey Başkanı
BTSO Başkan Danışmanı
İlker DURAN
BTSO YK Üyesi
Ahmet FEYZİOĞLU
İnovasyon ve TTO
Koordinator(Marmara
Ünv.)
Esra OKUMUŞ
Pera EEMEA
Ahmet ATILGAN
TÜBİTAK
Derya SEVİNÇ
Ankara Ünv.
İsmail DURGUN
TOFAŞ A.Ş.
Ahmet Candemir
ÖZDEMİR
Barida Makina
Gülden TEKMEN
Ceyda UĞUREL
Nur YAĞCI ALAN
30
31
Uzay Havacılık ve
Savunma Kümesi
Toplantısı
EUREKA / EUROSTAR /
H2020 PROJE TEKLİFLERİ
HAKKINDA BAŞVURU VE
BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ
17 Kasım 2014
Saat: 14 :00 – 16:00
19-20-21 Kasım 2014
BTSO
BTSO
Mustafa HATİPOĞLU
Sanayiciler
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 7 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
32*
Teknoloji Transfer
Uzmanlarına Yönelik
Başlangıç Düzeyi Eğitimi
22-23-24 Kasım 2014
ARİNKOM TTO
Prof. Dr. Fazilet VARDAR
E.Ü.-EBİLTEM TTO
Esra KUL
Prof. Dr. Hasan MANDAL
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Şenay VATANSEVER
Elif BAKTIR
TEKİM
Aybüke SEMERCİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Elif KALAYCI
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Seda Damla BÜK
ODTÜ TEKNOKENT
Prof. Dr. Fazilet VARDAR
SUKAN
Müfit AKYOS
-
Prof. Dr. Hamit Serbest
ÜSİMP Başkanı
İlyas YILMAZYILDIZ
-
Mustafa ÇAKIR
-
Anıl DURMUŞ
-
İTÜ Çekirdek
İTÜ Çekirdek
33*
34*
Teknoloji Transfer
Uzmanlarına Yönelik İleri
Düzeyi Eğitimi
İTÜ Çekirdek Big Bang
2014
Saat: 09:00-17:00
29-30-01 Aralık 2014
ARİNKOM TTO
Saat: 09:00-17:00
29 Kasım 2014
Saat:10:00
İTÜ Maslak Kampüsü
Süleyman Demirel Kültür
Merkezi
Şenay VATANSEVER
Gülden TEKMEN
Erkin BİLALOĞLU
Esra KUL
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 8 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
35*
Anadolu’da Ekonominin
Desteklenmesi Projesi
kapsamında Teknoloji
Transfer Yapılarında ‘’
Teknoloji Transferi,
İnovasyon ve
Kümelenme” Çalıştayı
1-2 Aralık 2014
Saat 9:00 – 17:30
HOTEL MIDI ANKARA
J. Alfredo Suvelza G.
KOSGEB ve GIZ (Alman
Uluslararası İşbirliği
Kurumu)
Gülden TEKMEN
Patent Mühendisi
Yetiştirme Eğitimi
1-2-3 Aralık 2014
36
E. Erkin BİLALOĞLU
Esra KUL
ULUTEK Toplantı Salonu
Erdem KAYA
UÜ-TTO
-Sanayi-
Patent
37*
Türkiye’nin İlk ve Tek
Uygulamalı Teknoloji
Ticarileştirme Eğitimi
4-5 Aralık2014
ANKARA
BİLKENT ÜNİVERİTESİ
UTTP
UTTP
Fatih YALINBAŞ
38
FSMH Konusunda
Tanıtım, Bilgilendirme Ve
Farkındalık Oluşturma
Eğitimleri
AB HORIZON 2020 Eğitimi
(Akademisyenlere)
9 Aralık 2014
ULUTEK Konferans
Salonu
TPE
UÜ-TTO
Öğretim Elemanları Ve
Öğrencilere
ULUTEK Konferans
Salonu
Pera Eemea
UÜ-TTO
Akademisyenlere
ULUTEK Toplantı
Salonları
Önder ZOR
TEYDEB Makiteg
Bilimsel Programlar
Başuzmanı
Sanayi
39
Birinci oturum
9 Aralık 2014
İkinci oturum
40
Randevulu TEYDEB
Projeleri Değerlendirme
Günü
10 Aralık 2014
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 9 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
41*
3. Ar-ge ve Patent Günleri
11-12 Aralık 2014
E.Ü.Atatürk Kültür
Merkezi / İzmir
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Nur YAĞCI ALAN
Esra KUL
42
Yılsonu kapanış kokteyli
19.Aralık 2014
Holiday INN
UU-TTO A.Ş.
UÜ-TTO
Saat: 19:30
Mevcut Ar-Ge
Merkezlerinde çalışanlar,
Ar-Ge Merkezi müdürleri
43
UÜ-TTO Yıldönümü
Kutlaması
25 Aralık 2014
Planlanıyor
UÜ-TTO
UÜ-TTO
İç ve dış paydaşlar
44
Yetkinlik Geliştirme
Amaçlı Uzmanlık Alanı
Eğitimlerinin Alınması:
Organizasyon Yönetimi
Kuyumculuk Ayar Evi
Çalıştayı
Aralık’ta
Planlanıyor
Planlanıyor
Planlanıyor
Modül 1 TTO Uzmanları
Planlanıyor
BTSO
Planlanıyor
BTSO
UÜ-TTO
Sanayiciler
Aralık’ta
Planlanıyor
Planlanıyor
Planlanıyor
Modül 1 TTO Uzmanları
Aralık’ta
Planlanıyor
Planlanıyor
Planlanıyor
Modül 1,2,3,4 ve 5 TTO
Uzmanları
45
46
47
Yetkinlik Geliştirme
Amaçlı Uzmanlık Alanı
Eğitimlerinin Alınması:
Satış ve Reklamcılık
Kişisel Gelişim Eğitimleri:
Zaman Yönetimi
FR-TEB-03
FORM
Revizyon: 01
DÖNEM ETKİNLİK PLANI
Sayfa: 10 / 10
No
Etkinlik Adı
Etkinlik Tarihi ve Saati
Etkinliğin Yeri
Etkinliği
Gerçekleştirecek
Uzman(lar)
Etkinliği Gerçekleştiren
Uzmanın/ Uzmanların
Bağlı Olduğu Kurum/
Kuruluş
Etkinlik Hedef Kitlesi/
Katılımcılar
48
Kişisel Gelişim Eğitimleri:
Stres Yönetimi
Aralık’ta
Planlanıyor
Planlanıyor
Planlanıyor
Modül 1,2,3,4 ve 5 TTO
Uzmanları
49
Kişisel Gelişim
Eğitimleri: Etkili Sunuş
Teknikleri
Aralık’ta
Planlanıyor
Planlanıyor
Modül 1,2,3,4 ve 5 TTO
Uzmanları
50
Kişisel Gelişim Eğitimleri:
Takım Yönetimi
Aralık’ta
Planlanıyor
Planlanıyor
Modül 1,2,3,4 ve 5 TTO
Uzmanları
Planlanıyor
Planlanıyor
Modül 1,2,3,4 ve 5 TTO
Uzmanları
Fatih YALINBAŞ
UÜ-TTO Yöneticisi
Genel Katılıma Açık
51
Planlanıyor
Planlanıyor
Kişisel Gelişim Eğitimleri:
Aralık’ta
Planlanıyor
Müzakere ve İkna
Yönetimi
52
Randevulu Patent
Her ayın son Perşembe
UÜ-TTO Bürosu
Danışma Günü
günü, Saat: 09:00-17:00
*UÜ-TTO adına izleyici olarak/eğitim amaçlı katılım gösterilen etkinlikleri ifade eder.
Download

Ekim-Kasım-Aralık 2014 - Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi