TIRMANMA PERFORMANSI UYGULAMASI (7 MAYIS 2014) 79.000 kg maksimum kütlesindeki iki motorlu bir uçağın, bir motorunun maksimum tepkisi standart atmosfer şartlarında, deniz seviyesinde 75,4 kN’dur ve tepki izafi hava yoğunluğu ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Uçağın sürükleme poleri 0,024 0,041 ve kanat alanı 125 m2 dir. SORU 1 a) Uçağın deniz seviyesindeki maksimum tırmanma açısı ne olur? Maksimum finesin hesaplanması 1
1
2√0,024
2
1
0,041
2 75400
9,81 79000
15,94 1
15,94
0,1318
7,55° Not: Radyan cinsinden verilen açıların dereceye çevrilmesi ç °
180
ç
b) Uçağın deniz seviyesindeki maksimum tırmanma gradyanı ne olur? 1
%
100
100
100
2 75400
9,81 79000
1
15,94
13,18 c) Uçağın motorlarından biri arıza yaptığında, deniz seviyesindeki maksimum tırmanma açısı ne olur? Bu durumdaki tırmanma açısı kaybı yüzde kaçtır? 1
1 75400
9,81 79000
1
15,94
0,035
0.1318 0.035
0.1318
0,738
%73,8 1,98° d) Uçağın motorlarından biri arıza yaptığında, deniz seviyesindeki maksimum tırmanma gradyanı ne olur? 1 75400
1
1
100
100
100
%
9,81 79000 15,94
3,5 e) Uçağın tüm motorları faal halde deniz seviyesindeki maksimum tırmanma oranı ne olur? 2 75400
9,81 79000
15,94
3,1 1
3
√
3
3,1
3
3,1
3
1,489 Deniz seviyesindeki minimum sürükleme hızı ⁄
2
0,041
0,024
⁄
2
9,81
1,225
79000
125
⁄
115
115 ∙ 3,6⁄1,852
223,6
Bu durumda 1,489 ∙ 115
⁄ 171,3
1,489 ∙ 223,6
333
Uçağın sürüklemesi 1
2
1
9,81 79000 1,489
1,489
2 ∙ 15,94
64881 Maksimum tırmanma oranı 2
75400 64881
171,3
9,81 79000
19
⁄
60 ∙
19
0,3048
3738
Maksimum tırmanma oranındaki tırmanma açısı 2
75400 64881
9,81 79000
0,111
6,35° Görüldüğü gibi maksimum tırmanma oranındaki tırmanma açısı, maksimum tırmanma açısından daha küçüktür. ⁄
oranı bilindiğine göre maksimum tırmanma oranının 2√3
9
3
√
√
3
3
Bağıntısından da doğrudan hesaplanması mümkündür. f)
Uçağın motorlarından birinin durduğu halde deniz seviyesindeki maksimum tırmanma oranı ne olur? 2
2
3,1
2
1,55
1,55 3
1,55
3
1,1366 Bu durumda 1,1366 ∙ 115
130,7
1,1366 ∙ 223,6
⁄ 254
Uçağın sürüklemesi 1
2
1
9,81 79000 1,1366
1,1366
2 ∙ 15,94
50224 Maksimum tırmanma oranı 75400 50224
130,7
9,81 79000
4,247
⁄
60 ∙
4,247
0,3048
836
Maksimum tırmanma oranındaki tırmanma açısı 75400 50224
9,81 79000
0,032
1,86° Bu durumda tırmanma oranındaki kayıp 3738 836
3738
%77,6 SORU 2 a) Bu uçağın tüm motorları faal haldeki mutlak tavanı ne olur? 9,81 79000
48621 15,94
48621
0,32242 2 75400
33.000 ? 34.000 0,3345 0,32242 0,3220 33000
34000 33000
0,32242 0,3345
0,3220 0,3345
3
0,32242 0,3345
34000 33000
0,3220 0,3345
b) Uçağın maksimum tırmanma oranının irtifaa bağlı değişimi ne olur? 33966 33000
0
3738 33966
1
3738 1
0 33966
c) Bu uçak maksimum tırmanma oranı ile tırmandığı takdirde deniz seviyesinden FL300’a ne kadar zamanda tırmanır? ln
33966
33966
ln
3738 33966 30000
19,5
d) Bu uçak maksimum tırmanma oranı ile tırmandığı takdirde FL320’a ne kadar zamanda tırmanır? ln
33966
33966
ln
3738 33966 32000
25,9
e) Bu uçak maksimum tırmanma oranı ile tırmandığı takdirde FL330’a ne kadar zamanda tırmanır? ln
33966
33966
ln
3738 33966 33000
f)
32,3
Eğer uçak iki motorlu ise motorlarından biri arıza yaptığında, mutlak tavanı ne olur? Bu durumdaki irtifa kaybı yüzde kaçtır? 9,81 79000
48621 15,94
48621
0,64484 2 1
75400
14.000 0,6500 ? 0,64484 15.000 0,6292 4
14000
0,64484 0,65
15000
0,6292 0,65
14000
14248 33966 14248
33966
0,58
%58 SORU 3 a) Uçağın 30000 ft basınç irtifaında (
açısı ne olur? 2
0,3741 , tüm motorları faal haldeki maksimum tırmanma 75400 0,3741 48621
9,81 79000
0.01
0.576° b) Uçağın 30000 ft basınç irtifaında, tüm motorları faal haldeki maksimum yatay uçuş hızının minimum sürükleme hızına oranı ne olur? 2 75400 0,3741
15,94 1,16 9,81 79000
1 1,16
1,16
1
1,322 Ek: Uçağın 30000 ft basınç irtifaında, tüm motorları faal haldeki tırmanma hızının minimum sürükleme hızına oranı ne olur? √
3
1,16
1,16
3
3
3
1,04 5
Download

Tırmanma Performansı Uygulaması