Tamar Way için konuşma zamanı
Düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz!
Tamar Way sakinlerinin konutlarında ve yaşadıkları bölgede iyileştirmeler görmek
istediklerini biliyoruz. Şu anda yaşadığınız yer, modern bina standartlarına uygun konut
yapılması için görmek istediğiniz çözümler ve Tamar Way sakinleri için enerji verimliliği
yüksek tamamen yeni konutlar yapılması fırsatı konusundaki düşünceleriniz hakkında daha
ayrıntılı bilgi edinmek istiyoruz.
Sizin düşünceleriniz bizim için çok önemlidir. Bu kapsamda Tamar Way' in geleceği
ile ilgili olarak yapılan istişarenin ilk aşaması ile ilgili doldurmanız için kısa bir
anket/araştırma formu hazırladık. Lütfen bu formu doldurun ve ilişikteki postaya
hazır zarf ile :
3 Kasım 2014 Pazartesi
tarihine kadar geri gönderin.
Bu araştırma ile ilgili görüşleriniz gizlilik esasına göre ele alınacak ve tamamlanan
araştırmaların tümü 40.00 Sterlin değerinde Sainsbury alışveriş kuponu çekilişine katılacak.
İstediğiniz takdirde Toplum Birimi sorularınızı cevaplandırmak ve araştırmayı
tamamlamanıza yardımcı olmak üzere size uygun bir zamanda evinizi ziyaret edebilir. Eğer
bu araştırma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, araştırma konusunda görüşmek üzere sizi
evinizde ziyaret etmemizi istiyorsanız ya da araştırmayı başka bir dilde edinmek istiyorsanız
lütfen [email protected] adresine e-posta gönderin ya da 020 8489
5321'i arayın.
Bu istişare Haringey Belediyesi adına Homes for Haringey tarafından yapılmaktadır
www.homesforharingey.org/haveyoursay
www.haringey.gov.uk
Araştırma cevap formu
Sayfa 1
Haneniz hakkında
1.Evinizde kaç kişi yaşıyor? (Aşağıdaki kutucuklara sayısını yazın):
Çocuk (16 yaşından küçük)
Yetişkin
2. Eğer sizinle birlikte yaşayan çocuk varsa hangi okullara gidiyorlar:
3. Evinizde 16 yaşından büyük kaç kişi yaşıyor (her bir grubun sayısını kutucuklara
yazın):
İşsiz
Tam zamanlı eğitim ya da
mesleki eğitim
Emekli
Çalışıyor
4. Durumunuza uygun olan
(lütfen bir seçenek) işaretleyin:
Belediye Kiracısı
Özel kiracı
Lease sahibi
5. Siz ya da ailenizden herhangi birinin engellilik ya da hareket etme sorunu nedeniyle
özel düzenlenmiş bir konut ihtiyacı var mı?
Eğer evet ise lütfen ayrıntılı bilgi verin:
Evet
Hayır
Konutunuz hakkında
Konutunuzun büyüklüğü sizin ve aileniz için yeterli mi?
Evet
Hayır
Eğer ‘Hayır’ ise lütfen neden yeterli olmadığını aşağıdaki kutuya
yazın
:
Araştırma cevap formu
Sayfa 2
7. Konutunuz ailenizin ihtiyaçlarını karşılıyor mu?
Evet
Hayır
Eğer ‘Hayır’ ise lütfen neden yeterli olmadığını
aşağıdaki kutuya yazın :
8. Aşağıdaki düşüncelere hangi oranda katılıyorsunuz?
Kesinlikle
Katılıyorum
Konutuma bakım iyi
yapılıyor
düzeyde
Konutumda kendimi güvende hissetmem
için daha fazla güvenlik tedbiri gerekli
Dışarıdaki ortak kullanılan bahçenin
kalitesinden memnunum.
Konutumun/bloğun kalitesinin
yükseltilmesi gerekli.
Bloğun kötü yapısı/ tasarımı anti-sosyal
davranışların artışına katkıda bulunuyor.
Daha fazla alana ihtiyaç var.
Blok ve park yerleri tasarımı
geliştirilebilir.
Daireme, hareket güçlüğü çekenler
için kolay giriş.
Isınma masrafım yüksek.
Yeşil alanlara erişim zor
Lütfen yukarıdaki
seçenekleriniz konusunda
ayrıntılı bilgi verin:
Katılıyorum
Ne katılıyor ne de
katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle
lmıyorum
Ka
www.haringey.gov.uk
Araştırma cevap formu
Sayfa 3
9. Aşağıdakilerden gördüğünüz ya da tecrübe ettiğiniz oldu mu (geçerli tüm şıkları işaretleyin):
Konutunuzda
Bloğunuzda (Eğer soru sizin için
geçerli değilse boş bırakın)
Küflenme/buğu/nem
Haşere/kemirgen
Sızıntı
Isınma sorunu
Anti-sosyal davranış (suç/
uyuşturucu/ meskene zorla giriş/
gürültü vb.)
Blokların çevresinde grafiti
Blokların çevresinde
uyuyanlar
Ortak kullanım alanı ya da sitede
yetersiz aydınlatma
Ortak kullanılan girişler ve
kapılara zarar verilmesi
Konutunuz ya da bloğunuz hakkında belirtmek istediğiniz başka bir konu var mı?
10. Bloğunuz nasıl geliştirilebilir?
11. Ailenizde kaç araç var:
Bu istişare Haringey Belediyesi adına Homes for Haringey tarafından yapılmaktadır
www.homesforharingey.org/haveyoursay
www.haringey.gov.uk
Araştırma cevap formu
Sayfa 4
Yaşadığınız bölge
12. Aşağıda belirtilen beyanlardan yaşadığınız bölge hakkındaki duygularınızı
tanımladığını düşündüğünüz beyanı (geçerli tüm beyanları) işaretleyin.
Suç işlenme
sorunu var
İyi bir topluluk
ruhu var
Yaşadığım yeri seviyorum
Ulaşım
bağlantıları iyi
High Road'dan
Tottenham Marshes'a erişim
geliştirilmeli
Daha iyi dükkanlar ve tesislere
ihtiyaç var
Yeterli ölçüde açık alan ve
ortak kullanım alanı / bahçe
mevcut
Bölge istenmeyen
ziyaretçilerin çekim
merkezi
Yerel dükkanlar ve
kolaylıklar iyi
Keşke
taşınabilseydim
Farklı kökenlerden oluşan
toplumda iyi bir çalışma
işbirliği var
Kendimi yalnız
hissediyorum
Gençler için
hiç bir şey yok
Bölgenin geliştiğini görmek
olumlu
Park yeri
sorunu yok
This Bu istişare Haringey Belediyesi adına Homes
www.homesforharingey.org/haveyoursay
www.haringey.gov.uk
Yeterli
park yeri yok
for Haringey tarafından yapılmaktadır
Araştırma cevap formu
Sayfa 5
Tamar Way seçenekleri
13. Konutunuz ve bloğunuzda değişmesini en çok istediğiniz şey nedir? blok?
14. Tamar Way'deki bloğunuzun çevresindeki arazide değişmesini en
çok istediğiniz şey nedir ?
15. Tamar Way sakinlerinin konut seçeneklerini daha ayrıntılı incelemek
ister misiniz?
Evet
Hayır
16. Isıtması daha ucuz enerji verimliliği olan konut olması sizin için ne kadar önemli,
1 - 5 arasında puan verin (1= çok önemli ve 5 = Hiç önemi yok)
17. Belediye halen Tamar Way'de yaşayan sakinlerin aynı topluluk içinde
yaşayabilmeleri için desteklemek istiyor.Tamar Way bölgesinde
kalmak ister misiniz?
Evet
Hayır
Eğer cevabınız ‘Hayır’ ise
nerede yaşamak istersiniz?
18. Bloğunuzda Makul Konutlar çalışması yapılması sizin için ne kadar önemli
1 - 5 arasında puan verin (1= çok önemli ve 5 = Hiç önemi yok).
Bu istişare Haringey Belediyesi adına Homes for Haringey tarafından yapılmaktadır
www.homesforharingey.org/haveyoursay
www.haringey.gov.uk
Araştırma cevap formu
Sayfa 6
19. Konutunuz, bloğunuz ve/ veya Tamar Way'in geleceği hakkında
belirtmek istediğiniz başka bir görüş ya da öneriniz var mı?
20. Tamar Way konutlarından beklentileriniz nelerdir?
Sürece katılın ve ilişkinizi canlı tutun
21. Bölgenizdeki değişimin şekillenmesine yardımcı olmak ister misiniz?
Evet
Hayır
Eğer cevabınız evet ise aşağıda belirtilenlerden hangilerini yapmak istersiniz
(lütfen geçerli tüm seçenekleri işaretleyin)?
Araştırmayı
Toplantılara
Odak grubuna üye
Sakinler yönlendirme grubuna üye
tamamlamak
katılmak
olmak
olmak
Bu istişare Haringey Belediyesi adına Homes for Haringey tarafından yapılmaktadır
www.homesforharingey.org/haveyoursay
www.haringey.gov.uk
Araştırma cevap formu
Sayfa 7
22. Eğer toplantılara katılmak, odak grubuna ya da sakinler yönlendirme grubuna
üye olmak istiyorsanız, sizin için en uygun zamanı nedir?
Gündüzleri
Akşamları
Hafta sonları
23. Sizinle iletişim kurmanın en iyi yolu nedir?
E-posta
Telefon
Mektup
24. Evinizde internet erişiminiz var mı?
Evet
Hayır
25. Eğer bilgilerin başka bir dile çevirisini ya da tercümanlık hizmeti ya da
belgelerin başka bir biçimde sunulmasını istiyorsanız lütfen iletişim
bilgilerinizi aşağıya yazın:
Bu istişare Haringey Belediyesi adına Homes for Haringey tarafından yapılmaktadır
www.homesforharingey.org/haveyoursay
www.haringey.gov.uk
Araştırma cevap formu
Şahsi bilgileriniz
İsim
Adres
Tel no
E-posta adresi
26. Ne kadar süredir bu adreste yaşıyorsunuz?
27. Etnik kökeniniz nedir?
Beyaz
Britanyalı
İrlandalı
Türk/Kürt
Bir başka Beyaz köken, lütfen belirtin:
Melez
Beyaz ve Siyah Karayipli
Beyaz ve Siyah Afrikalı
Beyaz ve Asyalı
Bir başka Melez köken, lütfen belirtin:
Sayfa 8
Araştırma cevap formu
Sayfa 9
Asyalı ya da Asyalı Britanyalı
Hintli
Pakistanlı
Bangladeşli
Bir başka Asyalı köken, lütfen belirtin:
Siyah ya da Britanyalı Siyah
Karayipli
Afrikalı
Bir başka Siyahi köken, lütfen belirtin:
Çinli ya da başka bir etnik grup
Çinli
Diğer
(lütfen belirtin):
Bir başka etnik köken
Lütfen belirtin:
28. Aile üyelerinizden herhangi birinin engelli olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet
Hayır
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.
Şahsi Bilgileriniz: iletişim bilgilerinizi verip vermemekte serbestsiniz, ancak verdiğiniz takdirde size istişare
süreci hakkında güncel ve değerli bilgiler vermeyi sürdüreceğiz. Bu izleme bilgilerini her türlü görüşü
dikkate aldığımızı güvence altına almak için kullanacağız.
Veri koruma: Bu bilgileri istenme amacı dışında kullanmayız, bizim adımıza hizmet sunanlar
dışında (izinsiz olarak) üçüncü şahıs ya da kurumlara vermeyiz.
Download

Tamar Way için konuşma zamanı Düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz!