ab0cd
proje özeti belgesi
Proje adı:
GarantiBank II - MidSEFF
Ülke:
Türkiye
Proje Kimlik No:
47069
İş Sektörü:
Kredi Mevduat Bankaları
Kamu/Özel:
Özel sektör
Hedef Kurul tarihi:
12 Kasım 2014
Statü:
Araştırma aşamasında
Proje tanımı ve hedefler:
AİKB (EBRD), Garanti Bankası'na 100 milyon Avro'ya varan bir
kredi vermeyi değerlendirmektedir.
Proje, orta ölçekli enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve atıktan
enerji elde etme yatırımları için özel sektöre kredi olarak verilmek
üzere Garanti Bankası'na uzun vadeli finansman sağlayacaktır.
Proje, Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Aracı’nın
(MidSEFF) alt projesidir. MidSEFF, 300 milyon Avro teminatsız
öncelikli kredi veya Çeşitlendirilmiş Ödeme Hakları ("DPR")
çerçevesinde olan ve seçilen alt projelere 100 milyon Avro'luk
EBRD’nin doğrudan risk katılımını içeren bir çerçeve
operasyonudur. Ekim 2011 tarihinde, belirtilen çerçeve
operasyonuna ek olarak, 225 milyon Avro teminatsız öncelikli
kredi veya DPR çerçevesinde olan ve seçilen alt projelere 75
milyon Avro'luk EBRD’nin doğrudan risk katılımını içeren ek bir
finansman projesi onaylanmıştır.
Buna ek olarak proje, alt borçlananların yararına sunulan
kapsamlı bir Teknik İşbirliği (TC) paketiyle desteklenecektir.
Geçiş Etkisi:
Proje,
Türkiye'de
yenilenebilir
enerji
teknolojilerinin
çeşitlendirilmesi de dahil olmak üzere sürdürülebilir enerji
yatırımlarının hızlandırılmasını ve genişletilmesini desteklemek
suretiyle bir geçiş etkisi yaratmaktadır.
Proje ayrıca enerji yatırımları için finansal aracılığı arttıracak ve
Türkiye'de sürdürülebilir enerji finansmanı mekanizmalarında
halihazırda mevcut olan boşluğu dolduracaktır. Türkiye'de
yenilenebilir
enerji
kaynaklarına
yapılan
yatırımların
hızlandırılmasını ve genişletilmesini ve ayrıca rasyonel enerji
kullanımını teşvik etmek, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak
ve enerji ihtiyaçlarının çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde
karşılanmasına
odaklanarak
temiz
enerjiye
geçişi
destekleyecektir.
Müşteri:
Garanti Bankası, Türkiye'nin üçüncü en büyük bankası ve ikinci
en büyük özel sektör bankasıdır. Evrensel bir banka olup
kurumsal, KOBİ ve bireysel müşteri sektörlerinde 11 milyon
müşteriye hizmet vermekte, 984 yerel şubesi yoluyla tamamen
entegre finansal hizmetler sunmaktadır. Garanti Bankası'nın iki
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Faks: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
ana hissedarı BBVA (%25,01) ve Doğuş Grup (%24,23)'tur.
EBRD finansmanı:
Garanti Bankası'nın mevcut DPR programına yatırım yaparak ya
da teminatsız öncelikli kredi yoluyla 100 milyon Avro'ya kadar
finansman sağlanacaktır.
Toplam proje maliyeti:
150 milyon Avro'ya kadar
Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki
ve azaltım:
FI olarak kategorilendirilmiştir. Garanti Bankası'nın EBRD
tarafından belirlenen Performans Gereklerini karşılaması
(özellikle PR2 ve 9), EBRD'nin Çevresel ve Sosyal İstisna ve
Sevk Listelerine uyması ve EBRD’ye Yıllık Çevresel ve Sosyal
raporları sunması gerekmektedir. Alt-kredilerin ulusal çevre,
sağlık ve güvenlik mevzuatının gereklerine ve EBRD’nin
hidroelektrik ve rüzgar santrali projeleri için belirlediği uygunluk
kriterlerine uygun olmasını sağlamak için bağımsız bir Proje
Danışmanı görevlendirilecektir.
Teknik işbirliği:
Kredi İmkanı katılımcı bankalara ve proje sponsorlarına
uygulama desteği sağlamak üzere kapsamlı bir teknik yardım
programı ile desteklenecektir. TC programı için finansman,
EBRD enerji verimliliği programı (TurSEFF ve MidSEFF) için
halihazırda yapılan EC IPA 2009 finansman tahsisi çerçevesinde
sağlanmaktadır.
MidSEFF kapsamında Proje Danışmanının (PC) görevi,
Uygulama Esasları’nda (Policy Statement) belirlenen uygunluk
kriterleri karşısında alt-projelerin teknik, finansal ve çevresel
açıdan incelenmesi konusunda alt-borçlananlara uygulama
desteği sağlamak ve Mevcut En İyi Teknolojiler (BAT) hakkında
tavsiyelerde bulunmaktır. PC ekibi ayrıca alt-proje faaliyetleriyle
ilişkili çevresel ve sosyal risk ve etkilerin yönetilmesi için verimli
bir çevresel ve sosyal yönetim sisteminin kurulmasında yardımcı
olmaktadır.
PC'nin
MidSEFF
için
alt-projelerin
hazırlanması
ve
değerlendirilmesi sürecini destekleme görevine ek olarak, EBRD
Hissedarlar Özel Fonu'ndan finanse edilmek suretiyle ayrı bir
Karbon Finansmanı Danışmanı görevlendirilmiştir.
Şirket irtibat noktası:
Oksana Pak
E-posta: [email protected]
Gencay Gedik
Levent,
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktas,
İstanbul / Türkiye
E-posta: [email protected]
Telefon numarası: 0090 212 318 17 33
Faks numarası: 0090 212 216 62 17
Web sitesi: www.garanti.com.tr
İş fırsatları:
İş fırsatları veya tedarik konuları için, lütfen müşteri şirket ile
irtibat kurun.
Genel sorular:
Tedarik ile ilişkili olmayan EBRD proje soruları için:
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
E-posta: [email protected]
Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP)
PIP, EBRD’nin stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında
daha iyi bir farkındalık ve anlayış sağlamak üzere paydaşlarına
nasıl danıştığını ve hangi şartlarda bilgi verdiğini açıklamaktadır.
PIP metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Faks: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
Proje Şikayet Mekanizması (PCM)
EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara
neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak
bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan
şikayetlerin bağımsız olarak incelenmesine olanak sağlamak
üzere Proje Şikayet Mekanizmasını (PCM) oluşturmuştur.
PCM’nin
dayandığı
Usul
Kuralları’na
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf
adresinden erişilebilir; Usul Kuralları’nın Rusça versiyonu ise
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf adresinde mevcuttur.
PCM kapsamındaki şikayetlerin EBRD fonlarının son dağıtımını
müteakip en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet
dilekçesinin verilebileceği dönem konusunda emin değilseniz
yardım için PCM sorumlusuyla ([email protected]) ya da ilgili
EBRD Yerleşik Ofisi ile irtibat kurabilirsiniz.
One Exchange Square, Londra EC2A 2JN, İngiltere
Tel: +44 20 7338 6000 Faks: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
Download

proje özeti belgesi