TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ
F
ZİRAAT MÜHENDİSİ İŞ TALEP FORMU
(PERSONEL ÇOCUKLARINA AİT)
ADAY NO
.........................(İşverence doldurulacaktır)
GÖREV YERİ
TERCİHİ
…………………………………………..
KİŞİSEL BİLGİLER
T.C. KİMLİK NO
MÜRACAAT YERİ
NÜFUS CÜZDANI
SERİ NO
CEP TELEFONU
NÜFUS CÜZDAN NO
YABANCI DİL
ADI
KPSS YILI
SOYADI
KPSS PUAN TÜRÜ
ÖNCEKİ SOYADI
KPSS NOTU
DOĞUM YERİ
ASKERLİK DURUMU
(Erkek Adaylar için)
DOĞUM TARİHİ
MEDENİ DURUMU
............./......../19.....
BEKAR
EVLİ
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İLÇE
ÖĞRENİM DURUMU
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU MAH/KÖY
OKUL ADI
AİLE SIRA NO
FAKÜLTE
CİLT NO
BÖLÜM/ALT PROGRAM
SIRA NO
SERTİFİKALAR
VARSA SOSYAL
GÜVENLİK
NUMARASI
EMEKLİ SANDIĞI NO
.....................................................
MUAF
TECİLLİ
İKAMETGAH İLİ
İKAMETGAH İLÇESİ
SAĞLAM
YAPTI
MESLEK
NÜFUSA KAYITLI
OLDUĞU İL
SAĞLIK DURUMU
............./......../20…...
Bayi / Toptancı İzin Belgesi
Reçete Yazma Yetki Belgesi
ÖZÜRLÜ (Özürlü ise özürlülük oranı: % …………)
BAĞKUR NO
SSK NO
.......................................... ..........................................................
TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDE ÇALIŞAN/EMEKLİ OLAN ANNE VEYA BABA İLE İLGİLİ BİLGİLER
ADI SOYADI
: ...........................................................................
SİCİLİ
: ...………………………………………………
T.C KİMLİK NUMARASI
: ...………………………………………………
ÇALIŞIYOR
EMEKLİ
DİĞER
ÇALIŞTIĞI/AYRILDIĞI KOOPERATİFİN;
BAĞLI BULUNDUĞU BÖLGE BİRLİĞİ ADI : .........................................................................
KOOPERATİF ADI
: .........................................................................
KOOPERATİF NUMARASI
: .…………........................................................
İŞ DENEYİMİ
FİRMA/KURUM
BİRİM
GÖREV
ÇALIŞMA DÖNEMİ
HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER
1
2
ADI SOYADI
GÖREVİ
ADRESİ
TELEFON
ADRES BİLGİLERİ
YAZIŞMA ADRESİ
TELEFON
Ev:...................................
İş:..................................
Cep:......................................
E-MAİL (zorunludur)
…………………………………….@....................................com
Kurumunuzun açmış olduğu sınava katılmak istiyorum. Bu formda belirttiğim bilgilerin doğruluğunu beyan
eder, sınava kabulümü arz ederim. ….../...../2014
(İMZA)
İSTENİLEN BELGELER:
1. Nüfus Cüzdanının tasdikli sureti
2. Yüksek Öğrenim Diplomasının veya Bitirme Belgesinin Aslı veya Tasdikli Sureti
3. Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet 4,5x 6 ebatında Fotoğraf
4. 2013 veya 2014 yıllarına ait KPSS Sonuç Belgesinin Bilgisayar çıktısı
5. Bitki Koruma Ürünleri Bayii veya Toptancı İzin Belgesini veya bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir
belge (olması halinde)
AÇIKLAMALAR:
1. İş Talep formu okunaklı şekilde el ile doldurulacaktır. Formda yer alan kutulara (X) işaretinin konulması
yeterlidir.
2. İş Talep formunda yer alan bilgiler tam ve doğru olacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda
bulunanların hakkında cari mevzuat doğrultusunda işlem yapılacak, bu durumda olanların İş Talepleri iptal
edilecek, sınavı kazanmış olsalar da başarısız sayılacaklardır. İşe başlamış olsalar dahi iş sözleşmeleri fesh
edilecektir.
3. İş Talep formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf yapıştırılacaktır.
4. Adaylar adres ve telefonlarında olabilecek değişiklikleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına dilekçe ile
bildireceklerdir.
5. İnsan Kaynakları Yönetmeliğimize göre düzenlenen “Personel ve Ortak Çocuklarının İstihdamına İlişkin Usul
ve Esaslar” gereğince; Personel çocuğunun işe alınabilmesi için personelin görevden çıkarma cezası almamış
olması gerekir.
İrtibat Adres ve Telefonları:
Yukarı Bahçelievler Mahallesi Wilhelm Thomsen Caddesi No: 7 Bahçelievler/ANKARA
Telefon: 0312 216 43 02, 07, 08, 11, 14
Download

personel çocuklarına ait - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği