Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2014-2015 Eğitim Programı
Konu
Tarih
Gün
Konuşmacı
30/09/2014
Salı
AÇILIŞ
01/10/2014
Çarşamba
Hasta Hakları
02/10/2014
Perşembe
03/10/2014
Cuma
04/10/2014
Cumartesi
Kurban Bayramı
05/10/2014
Pazar
Kurban Bayramı
06/10/2014
Pazartesi
Kurban Bayramı
07/10/2014
Salı
Kurban Bayramı
08/10/2014
Çarşamba
Kişiler Arası İletişim
09/10/2014
Perşembe
10/10/2014
Cuma
11/10/2014
Cumartesi
12/10/2014
Pazar
13/10/2014
Pazartesi
14/10/2014
Salı
Hasta Güvenliğine Yaklaşım
15/10/2014
Çarşamba
Kardiyopulmoner Resusitasyon
Eğt.Gr. Doç. Dr. Nilden Tuygun
16/10/2014
Perşembe
Acil Ritm Bozukluklarına Yaklaşım
Eğt.Gr. Doç. Dr. Nilden Tuygun
17/10/2014
Cuma
18/10/2014
Cumartesi
19/10/2014
Pazar
20/10/2014
Pazartesi
21/10/2014
Salı
22/10/2014
Çarşamba
23/10/2014
Perşembe
24/10/2014
Cuma
25/10/2014
Cumartesi
26/10/2014
Pazar
Alaaddin Aydoğdu
Hüseyin Şahin
Enfeksiyonların Kontrolü ve
Haşim Kiraz
Uzm. Dr. Şengül Özkan
Önlenmesi/Temizlik
Doç. Dr. Ceyhun Bozkurt
Doğum Sonrası Yenidoğan Bebek İzlemi,
Riskli Bebeklerin Belirlenmesi ve
Taburculuk
Prematüre Bakımı ve Beslenmesi
Eğt.Gr. Doç. Dr. Ayşegül Zencirlioğlu
Yenidoğanda Mekanik Ventilasyon ve
Non-İnvaziv Ventilasyon
Uzm. Dr. Serdar Beken
Eğt.Gr. Doç. Dr. Dilek Dilli
27/10/2014
Pazartesi
28/10/2014
Salı
29/10/2014
Çarşamba
Yenidoğanda Solunum Sıkıntısına Yaklaşım
Cumhuriyet Bayramı
30/10/2014
Perşembe
Yeni doğan Olgu Sunumu
31/10/2014
Cuma
01/11/2014
Cumartesi
02/11/2014
Pazar
03/11/2014
Pazartesi
04/11/2014
Salı
Akut Dehidratasyon Tedavisi-1
05/11/2014
Çarşamba
Akut Dehidratasyon Tedavisi-2
06/11/2014
Perşembe
Acil Olgu Sunumu
07/11/2014
Cuma
08/11/2014
Cumartesi
09/11/2014
Pazar
10/11/2014
Pazartesi
11/11/2014
Salı
Şok ve Tedavi Yaklaşımı
Uzm. Dr. Emine Polat
12/11/2014
Çarşamba
Uzm. Dr. Emine Polat
13/11/2014
Perşembe
Mekanik Ventilatör Tedavisinde Temel
Prensipler
Yoğun Bakım Olgu Sunumu
14/11/2014
Cuma
15/11/2014
Cumartesi
16/11/2014
Pazar
17/11/2014
Pazartesi
18/11/2014
Salı
Kardiyak Aciller
Uzm. Dr. İlker Ertuğrul
19/11/2014
Çarşamba
Akut Romatizmal Ateş
Uzm. Dr.Vehbi Doğan
20/11/2014
Perşembe
Kardiyoloji Olgu Sunumu
21/11/2014
Cuma
22/11/2014
Cumartesi
23/11/2014
Pazar
24/11/2014
Pazartesi
25/11/2014
Salı
Senkop
Uzm. Dr. Senem Özgür
26/11/2014
Çarşamba
NÖROLOJİ-METABOLİZMA
PANELİ
Eğt.Gr. Doç. Dr. Deniz Yüksel- Doç. Dr.
Mustafa Kılıç
Uzm. Dr. Arzu Dursun
Eğt.Gr. Doç. Dr. Candemir Karacan
Eğt.Gr. Doç. Dr. Candemir Karacan
Çalışan Hakları
27/11/2014
Perşembe
28/11/2014
Cuma
29/11/2014
Cumartesi
30/11/2014
Pazar
01/12/2014
Pazartesi
02/12/2014
Salı
Genetik Yaklaşım (Kasım)
Uzm. Dr. Tülay Tos
03/12/2014
Çarşamba
Eğt.Gr. Doç. Dr. Deniz Yüksel
04/12/2014
Perşembe
Çocukluk Çağı Nonepileptik Paroksismal
Olayları
Genetik Olgu Sunumu
05/12/2014
Cuma
06/12/2014
Cumartesi
07/12/2014
Pazar
08/12/2014
Pazartesi
09/12/2014
Salı
Ataksili Hastaya Yaklaşım
Doç. Dr. Mehbare Özkan
10/12/2014
Çarşamba
Hipotonik Bebeğe Yaklaşım
Doç. Dr. Ayşe Aksoy
11/12/2014
Perşembe
Nöroloji Olgu Sunumu
12/12/2014
Cuma
13/12/2014
Cumartesi
14/12/2014
Pazar
15/12/2014
Pazartesi
16/12/2014
Salı
Metabolik Hastalıklara Yaklaşım
Doç. Dr. Mustafa Kılıç
17/12/2014
Çarşamba
Mukopolisakkaridozlar
Doç. Dr. Mustafa Kılıç
18/12/2014
Perşembe
Metabolizma Olgu Sunumu
19/12/2014
Cuma
20/12/2014
Cumartesi
21/12/2014
Pazar
22/12/2014
Pazartesi
23/12/2014
Salı
Erken Puberteye Yaklaşım
24/12/2014
Çarşamba
Diyabetik Ketoasidoz ve Tedavisi
25/12/2014
Perşembe
Obeziteye Yaklaşım ve Tip 2 Diabet
26/12/2014
Cuma
27/12/2014
Cumartesi
28/12/2014
Pazar
Poliklinik Olgu Sunumu
Eğt.Gr. Prof. Dr. Zehra Aycan
Eğt.Gr. Doç. Dr. Semra Çetinkaya
Doç. Dr. Şenay Savaş Erdeve
29/12/2014
Pazartesi
30/12/2014
Salı
Adolesan Genel Yaklaşım
31/12/2014
Çarşamba
Endokrinoloji Olgu Sunumu
01/01/2015
Perşembe
Yılbaşı
02/01/2015
Cuma
03/01/2015
Cumartesi
04/01/2015
Pazar
05/01/2015
Pazartesi
06/01/2015
Salı
Neonatal Kolestaz
07/01/2015
Çarşamba
Uzm. Dr. Gülseren Şahin
08/01/2015
Perşembe
Gastrointestinal Sistem Kanamasına
Yaklaşım
Gastroenteroloji Olgu Sunumu
09/01/2015
Cuma
10/01/2015
Cumartesi
11/01/2015
Pazar
12/01/2015
Pazartesi
13/01/2015
Salı
Akut Karaciğer Yetmezliği
Uzm. Dr. Gülseren Şahin
14/01/2015
Çarşamba
Uzm. Dr. Funda Çenesiz
Uzm. Dr. Ferda Özbay Hoşnut
Doç. Dr. Caner Aytekin
Primer İmmun Yetmezliklerde Hasta Örnekli
Tedavi Seçenekleri, Takip ve Aşılama
İmmunoloji Olgu Sunumu
15/01/2015
Perşembe
16/01/2015
Cuma
17/01/2015
Cumartesi
18/01/2015
Pazar
19/01/2015
Pazartesi
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
20/01/2015
Salı
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
21/01/2015
Çarşamba
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
22/01/2015
Perşembe
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
23/01/2015
Cuma
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
24/01/2015
Cumartesi
25/01/2015
Pazar
26/01/2015
Pazartesi
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
27/01/2015
Salı
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
28/01/2015
Çarşamba
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
29/01/2015
Perşembe
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
30/01/2015
Cuma
YILLIK VAKA DÖKÜMLERİ
31/01/2015
Cumartesi
01/02/2015
Pazar
02/02/2015
Pazartesi
03/02/2015
Salı
Akut Böbrek Yetmezliği
Uzm. Dr. Evrim Kargın Çakıcı
04/02/2015
Çarşamba
Üriner Sistem Taşları
Uzm. Dr. Sare Gülfen Özlü
05/02/2015
Perşembe
Nefroloji Olgu Sunumu
06/02/2015
Cuma
07/02/2015
Cumartesi
08/02/2015
Pazar
09/02/2015
Pazartesi
10/02/2015
Salı
Proteinüri
Uzm. Dr. Çiğdem Yıldız
11/02/2015
Çarşamba
Üriner Sistem Enfeksiyonları
Uzm. Dr. Meltem Akçaboy
12/02/2015
Perşembe
Tekrarlayan Akciğer Enfeksiyonlarına
Yaklaşım
Eğt.Gr. Uzm. Dr. Pelin Zorlu
13/02/2015
Cuma
14/02/2015
Cumartesi
15/02/2015
Pazar
16/02/2015
Pazartesi
17/02/2015
Salı
Mitokondiyal Sitopatilere Yaklaşım
Eğt.Gr. Uzm. Dr. Pelin Zorlu
18/02/2015
Çarşamba
Artrite Yaklaşım
Eğt.Gr. Doç. Dr. Saliha Şenel
19/02/2015
Perşembe
Septik Artrit
Uzm. Dr. Şenol Bekmez
20/02/2015
Cuma
21/02/2015
Cumartesi
22/02/2015
Pazar
23/02/2015
Pazartesi
24/02/2015
Salı
Aşılar
25/02/2015
Çarşamba
Zehirlenmelere Yaklaşım
Uzm. Dr. Mehtap Acar
26/02/2015
Perşembe
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon İlkeleri
Uzm. Dr. Gülşah Tanyıldız
27/02/2015
Cuma
28/02/2015
Cumartesi
Eğt.Gr. Doç. Dr. Gonca Yılmaz
01/03/2015
Pazar
02/03/2015
Pazartesi
03/03/2015
Salı
04/03/2015
Çarşamba
İmmun Yetmezliklerde Akciğer Bulguları
Alerjik Rinit
05/03/2015
Perşembe
Alerji Olgu Sunumu
06/03/2015
Cuma
07/03/2015
Cumartesi
08/03/2015
Pazar
09/03/2015
Pazartesi
10/03/2015
Salı
11/03/2015
Çarşamba
Çocukluk Çağı Malign Hastalıklarına
Yaklaşım
Nötropenik Ateş
12/03/2015
Perşembe
Onkoloji-Hematoloji Olgu Sunumu
13/03/2015
Cuma
14/03/2015
Cumartesi
15/03/2015
Pazar
16/03/2015
Pazartesi
17/03/2015
Salı
Ensefalit
Eğt.Gr. Doç. Dr. Gönül Tanır
18/03/2015
Çarşamba
Akciğer Tüberkülozu
Uzm. Dr. Türkan Aydın Teke
19/03/2015
Perşembe
Enfeksiyon Olgu Sunumu
20/03/2015
Cuma
21/03/2015
Cumartesi
22/03/2015
Pazar
23/03/2015
Pazartesi
24/03/2015
Salı
Akılcı Antibiyotik Kulllanımı
Eğt.Gr. Doç. Dr. Gönül Tanır
25/03/2015
Çarşamba
Ampiyem
Uzm. Dr. Türkan Aydın Teke
26/03/2015
Perşembe
Antifungal Tedavi
Eğt.Gr. Doç. Dr. Gönül Tanır
27/03/2015
Cuma
28/03/2015
Cumartesi
29/03/2015
Pazar
30/03/2015
Pazartesi
31/03/2015
Salı
01/04/2015
Çarşamba
Eğt.Gr. Prof. Dr. İlknur Bostancı
Tekrarlayan Enfeksiyonu Olan Çocuğa
Yaklaşım
KARDİYOLOJİ PANELİ
Eğt.Gr. Doç. Dr. Serap Özmen
Doç. Dr. Ceyhun Bozkurt
Uzm. Dr. Şule Yeşil
Eğt.Gr. Doç. Dr. Serap Özmen
Eğt.Gr. Prof. Dr. Selmin Karademir
02/04/2015
Perşembe
03/04/2015
Cuma
04/04/2015
Cumartesi
05/04/2015
Pazar
06/04/2015
Pazartesi
07/04/2015
Salı
İnguinal Bölge Hastalıkları
08/04/2015
Çarşamba
Normal Akciğer Grafisi
09/04/2015
Perşembe
Poliklinik Olgu Sunumu
10/04/2015
Cuma
11/04/2015
Cumartesi
12/04/2015
Pazar
13/04/2015
Pazartesi
14/04/2015
Salı
Toraks BT
15/04/2015
Çarşamba
Kranyal BT Nasıl Okunur?
16/04/2015
Perşembe
Bebek-2 Servisi Olgu Sunumu
17/04/2015
Cuma
18/04/2015
Cumartesi
19/04/2015
Pazar
20/04/2015
Pazartesi
21/04/2015
Salı
22/04/2015
Çarşamba
23/04/2015
Perşembe
24/04/2015
Cuma
25/04/2015
Cumartesi
26/04/2015
Pazar
27/04/2015
Pazartesi
28/04/2015
Salı
29/04/2015
Çarşamba
ENDOKRİNOLOJİ PANELİ
30/04/2015
Perşembe
Poliklinik Olgu Sunumu
01/05/2015
Cuma
Emek ve Dayanışma Günü
02/05/2015
Cumartesi
03/05/2015
Pazar
Atopik Dermatit
Sonografinin Güncel-Yeni Kullanım
Alanları
Nekrotizan Enterokolit
Uzm. Dr. Özlem Cavkaytar
Eğt.Gr. Doç. Dr. Ayşe Karaman
Uzm. Dr. Çiğdem Üner
Uzm. Dr. Hasibe Gökçe Çınar
Uzm. Dr. Melek Pala Akdoğan
Uzm. Dr. Emin Çakmakcı
Uzm. Dr. Yasemin Taşcı Yıldız
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Büyük Çocuk Servisi Olgu Sunumu
Eğt.Gr. Prof. Dr. Zehra Aycan
04/05/2015
Pazartesi
05/05/2015
Salı
06/05/2015
Çarşamba
Çocuklarda Göz Hastalıklarına Yaklaşım
Bebek-1 Servisi Olgu Sunumu
07/05/2015
Perşembe
Astım (Dünya Astım Günü)
08/05/2015
Cuma
09/05/2015
Cumartesi
10/05/2015
Pazar
11/05/2015
Pazartesi
12/05/2015
Salı
13/05/2015
Çarşamba
Hastalıklar
Poliklinik Olgu Sunumu
14/05/2015
Perşembe
Acil Olgu Sunumu
15/05/2015
Cuma
Uzm. Dr. Emrah Kabataş
Pediatride Sık Görülen Dermatolojik
Eğt.Gr. Prof. Dr. İlknur Bostancı
Uzm. Dr. Asuman Gürkan
Download

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve