S.NO ANLAŞMALI
ÜNİVERSİTELER
1
ADIYAMAN
ÜNİVERSİTESİ
2
AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ
3
AĞRI İBRAHİM
ÇEÇEN
ÜNİVERSİTESİ
4
AKDENİZ
ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜMLER
Öğrenci
Sayısı (Her
Bölüm İçin)
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö,
İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği İ.Ö, İşletme Yönetimi, İşletme
Yönetimi İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
2
Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı İ.Ö, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret
İ.Ö, Gıda Teknolojisi, Laborant Ve Veteriner
Sağlık Hizmetleri.
Tarih,Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatı, İşletme, İktisat,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Gıda
Mühendisliği, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği, Bilgisayar Programcılığı, Büro
Lisans: 2
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik,
Yüksek Lisans
Gıda Teknolojisi, İşletme Yönetimi,
ve Doktora :1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve
Otel İşletmeciliği, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım, Pazarlama, Pazarlama ve
Reklamcılık (Belirtilen bölümlerin ikinci
öğretimleri de başvurabilir.)
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Edebiyatı, Türk
Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, Dış
Ticaret, İşletme Yöntemi, Bilgisayar
3
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İktisat,
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Gıda
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Beden
Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turizm Ve
Otel İşletmeciliği, İşletme Yönetimi,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Büro
2
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı İ.Ö, Elektrik, Elektrik İ.Ö,
Hakla İlişkiler Ve Tanıtım, Maliye, Dış
Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö.
5
AKSARAY
ÜNİVERSİTESİ
6
ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ
7
ANKARA
ÜNİVERSİTESİ
8
ARTVİN ÇORUH
ÜNİVERSİTESİ
9
ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ
Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Dili Edebiyatı
İ.Ö, Tarih, Tarih İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,
İşletme, İşletme İ.Ö, Kamu Yönetimi, Kamu
Yönetimi İ.Ö, Çevre Mühendisliği, Çevre
Mühendisliği İ.Ö, Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenliği, Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenliği İ.Ö, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Süt Ve Besi
Hayvancılığı, Süt Ve Besi Hayvancılığı İ.Ö,
Süt Ve Ürünleri Teknolojisi, Süt Ve Ürünleri
Teknolojisi İ.Ö, Hakla İlişkiler Ve Tanıtım,
Hakla İlişkiler Ve Tanıtım İ.Ö, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe
Ve Vergi Uygulamaları İ.Ö, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği
İ.Ö, Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik,
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik İ.Ö,
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik, Büro
Yönetimi Ve Sekreterlik İ.Ö, İşletme
Yönetimi, İşletme Yönetimi İ.Ö, Maliye,
Maliye İ.Ö.
Tarih, Çevre Mühendisliği, İşletme, İktisat,
Türk Dili Ve Edebiyatı, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Lojistik, Dış Ticaret, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı, Bilgisayar
Programcılığı.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm
ve Otel İşletmeciliği, Çağdaş Türk Lehçeleri
ve Edebiyatları (Değişim Süresi Sadece Güz
Dönemi)
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö,
İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Çevre Mühendisliği, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği
İ.Ö, İşletme Yönetimi, İşletme Yönetimi İ.Ö,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe
Ve Vergi Uygulamaları İ.Ö, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret
İ.Ö, Maliye, Lojistik, Lojistik İ.Ö.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, Çağdaş Türk
Lehçeleri Ve Edebiyatı, Çağdaş Türk
Lehçeleri Ve Edebiyatı İ.Ö, Çevre
2
3
2
2
3
10
BARTIN
ÜNİVERSİTESİ
11
BİNGÖL
ÜNİVERSİTESİ
12
BİTLİS EREN
ÜNİVERSİTESİ
13
CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ
Mühendisliği, İşletme,
İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi
Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö,
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, İşletme
Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik, Turizm Ve Otel İşletmeciliği,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö, Gıda Teknolojisi,
Laborant Ve Veteriner Sağlık.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Edebiyatı, Türk
Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö,
İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Çevre Mühendisliği, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği
İ.Ö, İşletme Yönetimi, İşletme Yönetimi İ.Ö,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe
Ve Vergi Uygulamaları İ.Ö, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Hakla İlişkiler Ve Tanıtım, Hakla İlişkiler Ve
Tanıtım İ.Ö.
Tarih, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı,
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Gıda
Mühendisliği, Elektrik, İşletme Yönetimi,
Bilgisayar Programcılığı, Arıcılık, Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve
Tanıtım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Belirtilen bölümlerin ikinci öğretimleri de
başvurabilir.)
Çevre Mühendisliği, Tarih, Tarih İ.Ö, Türk
Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö,
İktisat, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği,
Gıda Teknolojisi, İşletme Yönetimi, ,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı İ.Ö, Elektrik, , Elektrik İ.Ö,
Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Laborant
Veteriner Sağlık, Maliye, Dış Ticaret.
Tarih, Tarih İ.Ö, Çevre Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, İşletme, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö,
Maliye, Maliye İ.Ö, İşletme Yönetimi,
2
2
2
3
14
ÇANAKKALE
ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
15
ÇANKIRI
KARATEKİN
ÜNİVERSİTESİ
16
ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Büro
Yönetimi Ve Yöneticilik Asistanlığı, Halkla
İlişkiler Ve Tanıtım, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
İşletme, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Türk Dili Edebiyatı, Türk Dili
Ve Edebiyatı İ.Ö, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve
Edebiyatı, Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenliği, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik, Elektrik İ.Ö, Gıda Teknolojisi,
Laborant Veteriner Sağlık.
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, İşletme Yönetimi, Beden
Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, İşletme
Yönetimi İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği
İ.Ö, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı,
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı İ.Ö, Elektrik, Elektrik İ.Ö, Gıda
Teknolojisi ,Gıda Teknolojisi İ.Ö, Halkla
İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler Ve
Tanıtım İ.Ö, Maliye, Maliye İ.Ö, Lojistik,
Lojistik İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö, Süt
Ve Ürünleri Teknolojisi.
İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi, Uluslar Arası İlişkiler, Gıda
Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Elektrik
Ve Elektronik Mühendisliği, Orman
Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği,
Peyzaj Mimarlığı, Matematik, Türk Dili Ve
Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih,
Sosyoloji, Felsefe, Coğrafya, Resim, Grafik
Tasarım, Seramik, Hemşirelik, Çocuk
Gelişimi, Beslenme Ve Diyetetik, Eşleşen
Tüm Programlar. (Yukarıda Belirtilen
Bölümlerde Öğretim Üyesi Değişimi De
Gerçekleştirilecektir.)
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisad İ.Ö, Gıda Mühendisliği,
Çevre Mühendisliği, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği
2
2
2
İ.Ö, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı,
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik, , Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik İ.Ö,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe
Ve Vergi Uygulamaları İ.Ö, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö.
17
DİCLE
ÜNİVERSİTESİ
18
DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
19
DUMLUPINAR
ÜNİVERSİTESİ
20
ERZİNCAN
ÜNİVERSİTESİ
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, Çağdaş Türk
Lehçeleri Ve Edebiyatı, İşletme, İşletme İ.Ö,
İktisat, İktisad İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, İşletme
Yönetimi, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı İ.Ö, Elektrik, Elektrik İ.Ö, Gıda
Teknolojisi.
Tarih, Tarih İ.Ö, Çevre Mühendisliği,
İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, , Siyaset
Bilimi Ve Kamu Yönetimi İ.Ö, Muhasebe Ve
Vergi Uygulamaları, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Elektrik İ.Ö,
Lojistik.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, İşletme Yönetimi, İşletme
Yönetimi İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği
İ.Ö, Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı,
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret
İ.Ö, Lojistik, Lojistik İ.Ö, Elektrik, Elektrik
İ.Ö, Gıda Teknolojisi ,Gıda Teknolojisi İ.Ö,
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler
Ve Tanıtım İ.Ö, Süt Ve Ürünleri Teknolojisi.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,Siyaset Bilimi Ve
2
2
2
Bölümlere
göre 1 veya 2
öğrenci olarak
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenliği, Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenliği İ.Ö, Elektrik, Elektrik
İ.Ö,İnşaat, İnşaat İ.Ö, Makine, Makine İ.Ö,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı İ.Ö, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik İ.Ö, Turizm Ve Otel İşletmeciliği,
Turizm Ve Otel İşletmeciliği İ.Ö, Süt Ve
Ürünleri Teknolojisi, Süt Ve Ürünleri
Teknolojisi İ.Ö. Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik.
21
ESKİŞEHİR
OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
22
FARUK SARAÇ
MESLEK
YÜKSEKOKULU
23
FIRAT
ÜNİVERSİTESİ
24
GAZİ
ÜNİVERSİTESİ
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Dış Ticaret, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler
Ve Tanıtım, Lojistik.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Çevre Mühendisliği, Beden
Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Turizm Ve
Otel İşletmeciliği, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği İ.Ö, İşletme Yönetimi, İşletme
Yönetimi İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Büro Yönetimi
Ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı İ.Ö, Elektrik, Elektrik
İ.Ö, , Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö, Halkla
İlişkiler Ve Tanıtım, Halkla İlişkiler Ve
Tanıtım İ.Ö, Gıda Teknolojisi, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik İ.Ö.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Tarih,
Türk Dili ve Edebiyatı, İktisat,
İşletme,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
değişmektedir.
2
3
2
2
25
26
27
28
GAZİANTEP
ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMAN PAŞA
ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN
ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE
ÜNİVERSİTESİ
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar
Programcılığı, Elektrik, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik,
Gıda Mühendisliği, Tarih, Tarih İ.Ö, Türk
Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö,
İktisat, İktisat İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik İ.Ö,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe
Ve Vergi Uygulamaları İ.Ö, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı İ.Ö, İşletme Yönetimi,
Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö, Gıda
Teknolojisi, Turizm Ve Otel İşletmeciliği,
Turizm Ve Otel İşletmeciliği İ.Ö, Lojistik,
Lojistik İ.Ö, Dış Ticaret, Dış ticaret İ.Ö
Tarih, Tarih İ.Ö, Gıda Mühendisliği ,İşletme,
İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,Siyaset Bilimi
Ve Kamu Yönetimi, , Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk
Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenliği, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik, Turizm Ve Otel İşletmeciliği,
İşletme Yönetimi, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Halkla İlişkiler Ve
Tanıtım,Elektrik, Elektrik İ.Ö.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İktisat, İktisat
İ.Ö, Gıda Mühendisliği, İşletme, İşletme İ.Ö,
Gıda Teknolojisi, İşletme Yönetimi,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö, Turizm ve Otel
İşletmeciliği, Maliye, Maliye İ.Ö, Halkla
İlişkiler ve Tanıtım, Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik
Gıda Mühendisliği, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö, , İktisat, İktisat
İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, Kamu Yönetimi,
Kamu Yönetimi İ.Ö.
2
3
2
2
29
30
31
HARRAN
ÜNİVERSİTESİ
HİTİT
ÜNİVERSİTESİ
IĞDIR
ÜNİVERSİTESİ
32
İNÖNÜ
ÜNİVERSİTESİ
33
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
34
İZMİR KÂTİP
ÇELEBİ
ÜNİVERSİTESİ
Tarih,Türk Dili ve Edebiyatı, İktisat, İşletme,
Kamu Yönetimi, Çevre Mühendisliği, Beden
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Bilgisayar
Programcılığı, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı, Gıda Teknolojisi, Elektrik, İşletme
Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik, Pazarlama(Belirtilen bölümlerin
ikinci öğretimleri de başvurabilir.)
Biyoloji, Biyoloji İ.Ö, Fizik, Fizik İ.Ö,
Kimya, Kimya İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, Tarih, Tarih İ.Ö,
Arkeoloji, Arkeloji İ.Ö, Batı Dilleri Ve
Edebiyatı, Batı Dilleri Ve Edebiyatı İ.Ö,
İktisat, İktisat İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, Kamu
Yönetimi, Kamu Yönetimi İ.Ö, Maliye,
Maliye İ.Ö, Makine Mühendisliği, Makine
Mühendisliği İ.Ö, Kimya Mühendisliği,
Kimya Mühendisliği İ.Ö, Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği İ.Ö,
Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik
Ve Elektronik Mühendisliği İ.Ö, Endüstri
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği İ.Ö,
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Beden
Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği İ.Ö,
Hemşirelik, Hemşirelik İ.Ö.
Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı,
Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö, Elektrik İ.Ö,
İşletme Yönetimi, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Turizm Ve Otel İşletmeciliği,
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik,
Lojistik, Maliye, Maliye İ.Ö.
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İktisat, İşletme,
Kamu Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı,
İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Turizm ve Otelcilik, İşletme
Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik (Belirtilen bölümlerin ikinci
öğretimleri de başvurabilir.)
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö, Çevre
Mühendisliği, İşletme, İktisat, İşletme
Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Dış
Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Elektrik İ.Ö,
Gıda Teknolojisi.
İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi.
2
2
3
2
3
2
35
KARABÜK
ÜNİVERSİTESİ
Çevre Mühendisliği, Tarih, Tarih İ.Ö, Türk
Dili Ve Edebiyatı, Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö,
İktisat, İktisat İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö,
Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi İ.Ö, İşletme
Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Elektrik,
2
36
KAFKAS
ÜNİVERSİTESİ
37
KARADENİZ
TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ
38
KARAMANOĞLU
MEHMET BEY
ÜNİVERSİTESİ
39
KIRIKKALE
ÜNİVERSİTESİ
Elektrik İ.Ö, Turizm Ve Otel İşletmeciliği.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Elektrik İ.Ö, Bilgisayar
Programcılığı, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım,
İşletme Yönetimi, Gıda Teknolojisi, Turizm
Ve Otel İşletmeciliği, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Maliye, Maliye İ.Ö, Lojistik.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili, İktisat, İktisat İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi İ.Ö,
Gıda Teknolojisi, İşletme Yönetimi,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı, Büro
Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği, Maliye, Maliye İ.Ö, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik, Bilgisayar
Programcılığı.
Tarih, Tarih İ.Ö, Gıda Mühendisliği, İşletme,
İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset
Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi İ.Ö, , Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme Yönetimi,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Gıda Teknolojisi, Biyoloji, Kimya,
Matematik, Sosyoloji, Maliye, Beden Eğitimi
Ve Spor Öğretmenliği, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı, Elektrik.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk
Dili ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö,
İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği İ.Ö,
İşletme Yönetimi, İşletme Yönetimi İ.Ö,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları İ.Ö, Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı İ.Ö, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö, Gıda Teknolojisi, Gıda
Teknolojisi İ.Ö, Turizm Ve Otel İşletmeciliği,
Turizm Ve Otel İşletmeciliği İ.Ö, Maliye,
Maliye İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö,
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik.
3
2
3
2
40
41
KIRKLARELİ
ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK
ÜNİVERSİTESİ
42
MARMARA
ÜNİVERSİTESİ
43
MERSİN
ÜNİVERSİTESİ
44
MUĞLA SITKI
KOÇMAN
ÜNİVERSİTESİ
Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İşletme, İktisat,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgisayar
Programcılığı, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Elektrik, İşletme Yönetimi, Gıda Teknolojisi,
Dış Ticaret, Tıbbi Dökümantasyon ve
Sekreterlik (Belirtilen bölümlerin ikinci
öğretimleri de başvurabilir.)
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisad İ.Ö, Gıda Mühendisliği,
Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği İ.Ö, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Elektrik,
Elektrik İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö,
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik İ.Ö.
Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Dili Ve
Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat,
İktisat İ.Ö, Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenliği, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Turizm Ve Otel İşletmeciliği,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Elektrik İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö.
Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı, İşletme,
İktisat, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi,
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği.
Not: Kırmızı tonlamalı bölümlerde
İngilizce eğitim verildiğinden bu bölümden
Mersin Üniversitesini tercih edecek
öğrencilerimiz yabancı dil belgesi ibraz
etmeleri gerekecektir.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, Çağdaş Türk
Lehçeleri Ve Edebiyatı, Çağdaş Türk
Lehçeleri Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretmenliği, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, İşletme Yönetimi, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik, Turizm Ve
Otel İşletmeciliği, Muhasebe Ve Vergi
2
2
3
2
3
45
MUSTAFA KEMAL
ÜNİVERSİTESİ
46
NEVŞEHİR
ÜNİVERSİTESİ
47
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ
48
OSMANİYE
KORKUT ATA
ÜNİVERSİTESİ
Uygulamaları, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Elektrik İ.Ö,
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Lojistik, Lojistik
İ.Ö.
Tarih, Tarih İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat,
İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Beden
Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Dış Ticaret,
Dış Ticaret İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Elektrik,
Elektrik İ.Ö, Lojistik, Lojistik İ.Ö.
Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk
Dili ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme İ.Ö,
İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İ.Ö,
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel
İşletmeciliği İ.Ö, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Tıbbi Dokümantasyon ve
Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Dış Ticaret, Dış
Ticaret İ.Ö, Lojistik, Lojistik İ.Ö.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, İşletme, İşletme
İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve
Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Çevre Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği,
Turizm ve Otel İşletmeciliği İ.Ö, Muhasebe
Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı İ.Ö, Bilgisayar
Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı İ.Ö,
Elektrik, Elektrik İ.Ö, Gıda Teknolojisi, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik İ.Ö, Lojistik,
Lojistik İ.Ö.
Biyoloji, Fizik, , Kimya, Makine
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,
Matematik, Türk Dili Ve Edebiyatı, Elektrik
ve Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya
3
2
2
2
49
PAMUKKALE
ÜNİVERSİTESİ
50
RECEP TAYYİP
ERDOĞAN
ÜNİVERSİTESİ
51
SAKARYA
ÜNİVERSİTESİ
52
SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ
Mühendisliği, İşletme, Yönetim Bilişim
Sistemleri, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları, Posta Hizmetleri,
Bilgisayar Programcılığı, Çevre Koruma ve
Kontrol, Elektrik, Elektronik Teknolojisi,
Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi,
Makine, Otomotiv, Tekstil Teknolojisi, Gıda
Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Özel
Güvenlik Ve Koruma, Pazarlama.
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi İ.Ö.
Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji,
İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Pazarlama, Bilgisayar
Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Dış Ticaret, Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği. (Belirtilen bölümlerin ikinci
öğretimleri de başvurabilir.)
Tarih, Tarih İ.Ö, Çevre Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat,
İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Dili Ve
Edebiyatı İ.Ö, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Dış
Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö, Maliye, Maliye İ.Ö,
İşletme Yönetimi, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı İ.Ö, Elektrik, Elektrik İ.Ö, Gıda
Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Hukuk.
Tarih, Tarih İ.Ö, Türk Dili Ve Edebiyatı,
Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, Çevre
Mühendisliği, İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat,
İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi
İ.Ö, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Dış
Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö, Maliye, Maliye İ.Ö,
İşletme Yönetimi, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım,
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı İ.Ö, Elektrik İ.Ö, Gıda
Teknolojisi, Süt Ve Ürünleri Teknolojisi.
2
2
3
3
53
SİİRT
ÜNİVERSİTESİ
54
SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ
55
ŞIRNAK
ÜNİVERSİTESİ
56
TRAKYA
ÜNİVERSİTESİ
57
ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ
Gıda Mühendisliği, Tarih, Tarih İ.Ö, İşletme,
İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Maliye,
Maliye İ.Ö, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Bilgisayar Programcılığı
İ.Ö, Elektrik İ.Ö, Elektrik, İşletme Yönetimi,
İşletme Yönetimi İ.Ö, Tıbbi Dokümantasyon
Ve Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon Ve
Sekreterlik İ.Ö, Gıda Teknolojisi.
Tarih,Türk Dili ve Edebiyatı, İktisat, İşletme,
Kamu Yönetimi, Çevre Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Turizm ve
Otel İşletmeciliği, Gıda Teknolojisi, Maliye,
Dış Ticaret, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler
ve Tanıtım, Lojistik, Dış Ticaret, Elektrik
(Belirtilen bölümlerin ikinci öğretimleri de
başvurabilir.)
İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe
Ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları İ.Ö, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, , Büro Yönetimi
Ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve
Yönetici Asistanlığı İ.Ö, Elektrik, Elektrik
İ.Ö, Dış Ticaret, Dış Ticaret İ.Ö, Lojistik,
Lojistik İ.Ö.
Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı, Makine
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, Elektrik Ve Elektronik
Mühendisliği, İşletme, Kamu Yönetimi,
İktisat, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği,
Gıda Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı,
Elektrik, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler Ve
Tanıtım, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları,
Büro Yönetimi Ve Asistanlığı, Lojistik, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik, İşletme
Yönetimi, Maliye, Elektrik, Turizm Ve Otel
İşletmeciliği.
Tarih, Tarih İ.Ö, Çevre Mühendisliği, ,
İşletme, İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö,
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Siyaset
Bilimi Ve Kamu Yönetimi İ.Ö, Türk Dili Ve
Edebiyatı, Türk Dili Ve Edebiyatı İ.Ö, Beden
Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik, Turizm Ve
Otel İşletmeciliği, Dış Ticaret, Dış Ticaret
İ.Ö, İşletme Yönetimi, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Büro Yönetimi Ve Yönetici
2
2
Yüksek Lis.
ve Doktora
için 1 kişi
2
2
3
58
YÜZÜNCÜ YIL
ÜNİVERSİTESİ
Asistanlığı, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı İ.Ö, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Elektrik İ.Ö,
Gıda Teknolojisi, Lojistik, Süt Ve Ürünleri
Teknolojisi, Laborant Ve Veteriner Sağlık.
Tarih, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Dili Ve
Edebiyatı İ.Ö, Gıda Mühendisliği, İşletme,
İşletme İ.Ö, İktisat, İktisat İ.Ö, Siyaset Bilimi
Ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi İ.Ö, Büro Yönetimi Ve Yönetici
Asistanlığı, İşletme Yönetimi, Tıbbi
Dokümantasyon Ve Sekreterlik, Turizm Ve
Otel İşletmeciliği, Muhasebe Ve Vergi
Uygulamaları, Bilgisayar Programcılığı,
Bilgisayar Programcılığı İ.Ö, Elektrik,
Elektrik İ.Ö, Gıda Teknolojisi.
3
Download

S.NO ANLAŞMALI ÜNİVERSİTELER BÖLÜMLER Öğrenci Sayısı